ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Chceme zlepšit spolupráci mezi myslivci a zemědělci

Myslivost 5/2017, str. 7 Lubomír Hajný
Počet komentářů: 0
Návrh novely zákona o myslivosti prošel ke konci měsíce března vládou. Opět jsem požádal pana ministra Mariana Jurečku, aby se v krátkosti k novele vyjádřil pro čtenáře Myslivosti. Více >
Chceme zlepšit spolupráci mezi myslivci a zemědělci

Projekt na záchranu zvěře a zvířat

Myslivost 5/2017, str. 10 Lubomír Hajný
Počet komentářů: 0
Společný projekt Ministerstva životního prostředí, České zemědělské univerzity, myslivců a iniciativy Za živou krajinu senosec.czu.cz na záchranu zvěře a zvířat při senoseči běží již dva roky. Jak celý projekt vnímá ministr životního prostředí Richard Brabec, jsem se dotazoval pro čtenáře Myslivosti. Projekt na záchranu zvěře a zvířat SENOSEC.CZU.CZ Více >
Projekt na záchranu zvěře a zvířat

Ústavní právo na zbraň proplulo sněmovnou do druhého čtení

Myslivost 5/2017, str. 12 Bohumil Straka
Počet komentářů: 0
Ukazuje se, že slovo myslivců nyní váží více Měsíc poté, kdy Europarlament ostudným způsobem schválil paskvilní směrnici o zbraních, a kdy jsme 15.3.2017uspořádali veleúspěšnou historicky první demonstraci na Václavském náměstí v Praze za účasti 2500 myslivců a střelců, jsem opět s ostatními vyrazil na Prahu. Tentokrát přímo do sněmovny, kde probíhalo 12.4.2017 tzv. první čtení návrhu, který má zakotvit ústavní právo na zbraň. Po nervy drásající více než dvouhodinové rozpravě poslanci hladce propustili novelu do druhého čtení. To samozřejmě ještě nedává důvod k oslavám, ale slušná šance do druhého a třetího čtení tu existuje. Více >
Ústavní právo na zbraň proplulo sněmovnou do druhého čtení

FARMOVÉ CHOVY ZVĚŘE

Myslivost 5/2017, str. 16 Martin Mohelský
Počet komentářů: 0
Ponecháme-li přírodě zvěř ve volnosti, jsou dva způsoby chovu zvěře, která může poskytovat maso výjimečné chuti i významných výživných hodnot. V Česku existuje řada obor, s převahou jelenovité zvěře. A také jsou jelenovití chováni na farmách. Oba způsoby chovu mají smysl, obory navíc historicky velmi významnou tradici. Zároveň mají oba způsoby chovu v evropském prostoru zastánce i odpůrce mezi myslivci, chovateli i zákonodárci. Více >
FARMOVÉ CHOVY ZVĚŘE

Farmové chovy zvěře - pohled z druhé strany

Myslivost 5/2017, str. 20 Pavel Forejtek
Počet komentářů: 0
Článek Martina Mohelského s názvem Farmové chovy zvěře znovu otevírá problematiku živočišných druhů, které jsou v první řadě jako volně žijící organizmy součástí přírodních společenstev, podle zákona o myslivosti jsou zvěří a podle plemenářských a veterinárních zákonů jsou jedinci těchto živočišných druhů, pokud jsou chováni na farmách, označováni jako hospodářská zvířata. Z pohledu historie člověk nejprve využíval většinu živočišných druhů jako cíl svého lovu a teprve až v poměrně nedávné době, kdy se z lovce stal zemědělec, začal také domestikovat ty druhy volně žijících zvířat, u kterých byla domestikace snazší a jejich chov relativně jednoduchý a přinášející očekávané produkty – tedy hlavně maso a mléko. Více >
Farmové chovy zvěře - pohled z druhé strany

Zamyšlení nad chystanou novelou zákona o myslivosti

Myslivost 5/2017, str. 22 Roman Ondrýsek
Počet komentářů: 0
aneb Myslivost si zaslouží kvalitní a moderní právní úpravu! V březnovém čísle Myslivosti jsme byli z úst našeho předsedy vlády Mgr. Bohuslava Sobotky ujištění, že novela zákona o myslivosti je resortem zemědělství poměrně pečlivě připravována. Rád bych se v tomto příspěvku k některým připravovaným změnám vyjádřil. Zároveň bych poukázal na nedostatky, které považuji za důležité, a které nebyly do novely vloženy. Více >
Zamyšlení nad chystanou novelou zákona o myslivosti

Lovy ve tmách, aneb tváří v tvář divočákům

Myslivost 5/2017, str. 24 Ondřej Izsóf
Počet komentářů: 0
Zažili jste noční šoulačku na černou? Noční šoulačku na černou v honitbě, kdy šoulá v jednu chvíli více lovců? Co vás přiměje zůstat na jednom místě od soumraku do úsvitu? Může to být místo s vyšší pravděpodobností setkání s černou oproti jiným místům. Samozřejmě, jako ostatní důvody. Například snazší a bezpečnější lov, nebo ověřování aktivity černé na novém lovném místě. Tento příspěvek je o průběžném zjišťování a ověřování pohybu černé zvěře od soumraku do úsvitu v přímé úrovni s terénem prostřednictvím nočního šoulání. Více >
Lovy ve tmách, aneb tváří v tvář divočákům

Dvacáté narozeniny Mysliveckých zábav

Myslivost 5/2017, str. 32
Počet komentářů: 0
Základy moderního českého mysliveckého písemnictví položil v roce1856 vydáním prvního sešitku Zábav mysliveckých, vůbec prvního českého mysliveckého periodika, národní buditel, národohospodář, publicista, odborný spisovatel a lexikograf František Špatný. Přesně před dvaceti lety, na počest Června – měsíce myslivosti a ochrany přírody 1997, navázala na jeho vydavatelský, editorský a autorský počin redakce časopisu Myslivost, aby vydáváním literárně historické přílohy Myslivecké zábavy nejen přinášela čtenářům prozaické a básnické příspěvky, myslivecké příhody, humor, nahlédnutí do historie, prostě oddechové čtení, ale také dávala renomovaným a především začínajícím autorům publikační prostor a tím rozšiřovala bohaté literární tradice po dlouhá desetiletí naší stavovské organizaci vlastní. Více >
Dvacáté narozeniny Mysliveckých zábav

Predační tlak na hnízda vodních ptáků

Myslivost 5/2017, str. 35 Josef Košátko
Počet komentářů: 0
Rád bych seznámil čtenáře časopisu Myslivost s bakalářskou prací, která byla obhájena na Fakultě lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze. Tematicky byla práce zaměřena na predaci uměle založených hnízd, která svými parametry odpovídala našemu nejrozšířenějšímu druhu z řádu vrubozobých, a to kachně divoké (Anas platyrhynchos). Získané poznatky lze nicméně aplikovat i na ostatní druhy vodních ptáků, které mají podobnou hnízdní ekologii. Mezi časté a zásadní problémy, jež ovlivňují početnost vodního ptactva, lze zařadit: „fyzické změny“ rybníků a blízkého okolí těchto biotopů, intenzifikace rybářského hospodaření, nárůst počtů predátorů aj. Více >
Predační tlak na hnízda vodních ptáků

Revoluce u Pulsaru?

Myslivost 5/2017, str. 42 Martin Valenta
Počet komentářů: 0
Při návštěvě stánku firmy Yukon Advanced Optics na letošní norimberské výstavě IWA jsme se nejprve jen podivili množství novinek. Příliv informací a názvů nových přístrojů ale neustával a neustával. Zeptali jsme se tedy, zda snad ve firmě neproběhla ve výročním roce VŘSR 2017 nějaká revoluce. Odpověď byla záporná. Ani žádná významná akvizice výrobních či vývojových kapacit se prý nekonala. Pak nám nezbylo, než Yukonu – Pulsaru pogratulovat a zkusit v paměti udržet alespoň to nejzajímavější z dlouhé řady novinek a vylepšení. S těmi základními bychom čtenáře rádi ve stručném přehledu seznámili. Zjednodušeně by bylo možné konstatovat, že téměř všechny přístroje prošly zásadní rekonstrukcí, přibyla řádka nových a většina zařízení se v nové podobě zmenšila, či zkrátila. Více >
Revoluce u Pulsaru?

FIBROPAPILOMATÓZA – VIROVÉ ONEMOCNĚNÍ ZVĚŘE

Myslivost 5/2017, str. 46 Lubomír Nezbeda
Počet komentářů: 0
Fibropapapilomatóza (jindy i papilomatóza nebo i fibromatóza) je z nákazového hlediska méně závažné, avšak nepříjemné a rozšiřující se infekční onemocnění zvířat, které známe z minulosti především u skotu. Ojedinělý výskyt u skotu je i v současné době. Typickým nepřehlédnutelným příznakem je tvorba nezhoubných nádorových útvarů různé velikosti, a to především na povrchu těla, kde došlo k vstupu infekce. Toto virové onemocnění způsobuje druhově specifický Papilomavirus blíže označovaný jako CcPV1 (DNA onkogenní virus, čeleď Papovaviridae, rod Delta papillomavirus). Výskyt v České republice byl popsán již několika autory (např. MVDr. Pavel Forejtek CSc., MVDr. Veronika Pouzarová a MVDr. Jiří Král Ph.D.), ale myslivecké veřejnosti stále informace chybí, zejména tam, kde není prozatím onemocnění pozorováno. Více >
FIBROPAPILOMATÓZA – VIROVÉ ONEMOCNĚNÍ ZVĚŘE

Efektivní lov lončáků v polních honitbách

Myslivost 5/2017, str. 50 Pavel Hradil
Počet komentářů: 0
V současné době je lov divokých prasat jednou z nejintenzivněji provozovaných loveckých činností v České republice. Stavy divokých prasat se lokálně zvyšují a snižují v závislosti na efektivitě lovu v jednotlivých částech České republiky. Nyní nastává období, kdy řepková pole začínají opět poskytovat ideální kryt a slouží jako přechodné stávaniště černé zvěře, která opustila lesní komplexy a odešla na následujícího půl roku do polních a smíšených honiteb. Správně prováděný lov černé zvěře i v těchto honitbách může dostatečnou mírou přispět ke snížení stavů černé zvěře a zabránit tak prohloubení pochybností o myslivecké činnosti z důvodu lokálního nezvládnutí základních mysliveckých principů chovu zvěře ve volnosti. Intenzivní lov černé zvěře v honitbách s polními kulturami je možný a při dodržování důležitých zásad lze zaručit velmi dobré lovecké úspěchy. Více >
Efektivní lov lončáků v polních honitbách

Lov losa v Rusku - Kostromská oblast

Myslivost 5/2017, str. 52 Petr Ziegrosser
Počet komentářů: 0
Kostromská oblast leží na severovýchodě evropské části Ruska, velikostí je zhruba stejná jako Česká republika. Žije tam pouze 650 000 obyvatel, převážně ve městech. Na vesnici žije asi jen čtvrtina obyvatelstva. Kostromská oblast je rovinatá, maximální nadmořská výška je kolem 250 m.n.m. Více než 60 % plochy oblasti pokrývají lesy. Těžba dřeva je pro Kostromskou oblast významná, zemědělská výroba je po likvidaci kolchozů minimální. Kravíny se rozpadly, pole a pastviny se neobdělávají, zarůstají náletovými dřevinami a mění se na les. Z vesnic odcházejí lidé do měst a krásné dřevěné chalupy jsou opuštěné a chátrají. Cesty mezi vesnicemi jsou špatné, připomínají tankodrom a lze po nich jezdit jen Gazíky. Lidé tuto oblast opouštějí, černá zvěř a losi jí naopak osidlují. A také tetřevi a tetřívci. Více >
Lov losa v Rusku - Kostromská oblast

Potravní strategie prasete divokého III

Myslivost 5/2017, str. 54 Roman Zeman, Marta Heroldová
Počet komentářů: 0
Vliv prasete divokého na přirozenou obnovu dubu a význam žaludů v jeho potravě Prase divoké se stalo v posledním desetiletí hlavním a nejčastěji loveným druhem zvěře na území České republiky. Jeho početní stavy nejen v rámci naší republiky, ale i celé Evropy, v posledních desetiletích stále narůstají. To vede ke stále rostoucím škodám na zemědělských plodinách a lesních porostech. Další částí našeho výzkumu jsme se zaměřili na význam žaludů v potravě prasete divokého a jeho vliv na přirozenou obnovu dubu. Více >
Potravní strategie prasete divokého III

Veletrh IWA 2017 – trendy a novinky

Myslivost 5/2017, str. 56 Petr Mikulášek
Počet komentářů: 0
Tak jako každoročně se první březnový víkend konala v bavorském Norimberku největší evropská přehlídka loveckých a sportovních zbraní - veletrh IWA 2017. Akce, kterou nevynechá žádný významnější výrobce zbraní, střeliva, optiky a dalšího příslušenství. Tato megashow je časově i prostorově optimálně zvolené místo, kde výrobci prezentují to nejlepší ze své produkce a novinky pro nadcházející sezonu. Stejně jako v minulosti zaplnili organizátoři výstavní prostory moderního výstaviště do posledního místa. Více >
Veletrh IWA 2017 – trendy a novinky

Dělník v kvádru

Myslivost 5/2017, str. 60 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Byť české silnice nejsou typickým místem výskytu velkých výkonných pracovních pickupů tak jako jsou například zvyklí v zámoří, začínají se stále více už i u nás objevovat tato praktická pracovní vozidla. Montážní, energetické, geodetické, lesnické a jiné firmy včetně policejních a hasičských sborů využívají výhody velmi dobré průchodnosti terénem a zároveň odvozu slušného množství nákladu na korbě. Jedním z největších zástupců je Volkswagen Amarok, kterého jsme dostali na krátký redakční test. Více >
Dělník v kvádru

Termovizní monokulár Recenze DALI S240

Myslivost 5/2017, str. 64 Martin Příhoda
Počet komentářů: 0
Novinkou tohoto roku je termovizní monokulár DALI S240. A ani já jsem si ji nemohl nechat ujít. Dostal jsem unikátní možnosti si tuto termovizi na víkend zapůjčit přímo u dovozce do ČR a SR – termovizedali.cz. Věřím, že mé poznatky budou opravdu přínosné, a to nejen z důvodu rostoucího trendu užívání termovizí mezi myslivci a lovci. Věřím, že na za začátek čtenáři uvítají několik obecných informací o zásadních parametrech určujících kvalitu termovize. Více >
Termovizní monokulár Recenze DALI S240

JAK SE DAŘÍ TETŘÍVKŮM V ČESKÉ REPUBLICE?

Myslivost 5/2017, str. 68 Jiří Flousek
Počet komentářů: 0
Odpověď na vcelku jednoduchou otázku je, bohužel, také jednoduchá … a neveselá. Není to žádná sláva, přesněji řečeno - začíná to být docela drama. I u nás totiž tetřívci kopírují negativní trend, zaznamenaný zejména v západoevropských a středoevropských zemích. Více >
JAK SE DAŘÍ TETŘÍVKŮM V ČESKÉ REPUBLICE?

Z lovce společníkem

Myslivost 5/2017, str. 72
Počet komentářů: 0
Psi loveckých plemen se dají snadno vycvičit k tomu, pro co byli vyšlechtěni, ale se zvládáním běžných situací, ve kterých se mohou ocitnout při každodenním provozu, to už může být těžší, a to i přes jejich společenskou povahu. Už jste někdy zkusili přimět labradora, aby si sedl a zůstal v blízkosti rybníčku s kachnami? Čím to, že jsou zlatí retrívři nechvalně známí vyskakováním na lidi (i na jiné psy), se kterými se chtějí pozdravit? Sežere váš lovecký pes každý zapáchající předmět, který najde, než mu v tom stihnete zabránit? Jak z loveckého psa udělat parťáka pro každodenní život Více >
Z lovce společníkem

Muflon – pivo nejen pro myslivce

Myslivost 5/2017, str. 74 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Česko je světovou pivní velmocí, země pivních znalců, pěnivý mok je doslova národním nápojem. Samozřejmě nelze nikoho nabádat, aby při lovecké akci požíval alkohol, ale večerní posezení po společné lovecké akci nebo při poslední leči se už neobejde bez něčeho krapínek ostřejšího a čím pak spláchnout žízeň – no přece dobrým pivkem. A proč ne značkou, která je myslivcům sympatická. Kromě pivního prvenství ve světě jsme totiž také vůdčí zemí v chovu muflonů, takže se to pěkně spojuje, objevil jsem nové pivo Muflon. V Praze, na Vídeňské ulici v Kunraticích jsem navštívil Pivovar Kunratice, který má ve štítu hlavu muflona. O informace jsem požádal obchodního ředitele Svatopluka Houserka. Více >
Muflon – pivo nejen pro myslivce

Předávání vábičských zkušeností v Estonsku

Myslivost 5/2017, str. 84 Jan Kupka
Počet komentářů: 0
Vábení zvěře, a především jelenů v říji, zažívá v posledních dvou desetiletích obrodu. Po soutěžích místního významu oslaví naše myslivecká veřejnost již dvacetiletou tradici pořádání novodobých soutěží – Mistrovství republiky ve vábení jelenů. Naši myslivci také stáli u zrodu Mistrovství Evropy ve vábení jelenů, kterého se zúčastnili jelenáři již 16 států, z toho je 12 států, které vysílají své zástupce na mistrovství pravidelně a každoročně, aby svojí přítomností vyjádřili podporu této prastaré dovednosti a dále tak rozvíjeli přátelství mezi myslivci evropských zemí. Česká republika v této soutěži od samého začátku hraje významnou roli, ať již vypracováním závazných stanov, které byly přijaty na ME v Litvě, nebo již trojím pořádáním Mistrovství Evropy u nás (páté, desáté a patnácté), ale hlavně uměním našich vábičů. Celkem z českých lesů pochází tři mistři Evropy, kteří získali celkem šest evropských titulů! Více >
Předávání vábičských zkušeností v Estonsku

VII. ročník Studentské soutěže v myslivecké troubení a vábení

Myslivost 5/2017, str. 86 Jan Suk
Počet komentářů: 0
Poslední víkend v březnu rozezněly libé tóny lesnic, borlic a hlasy říjných jelenů krásný zámek v Kostelci nad Černými lesy, kde se konala Soutěž v mysliveckém troubení a vábení jelenů již po sedmé. Tato soutěž už má více než desetiletou tradici, kde porovnávají síly studenti českých a slovenských středních lesnických škol a vysokých škol s lesnickým zaměřením. Tento ročník byl ale výjimečný, protože účast jednotlivých účastníků činila rekordních 138 soutěžících. Více >
VII. ročník Studentské soutěže v myslivecké troubení a vábení

Kroměříž počtvrté…

Myslivost 5/2017, str. 94 Zdeněk Hlaváč
Počet komentářů: 0
„Nikdy neříkej nikdy“, říkal jsem si po loňské žádosti o účast Klubu autorů na kroměřížské výstavě „Myslivost – rybářství – včelařství“, kdy jsem se zařekl, že vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu „již nikdy více“. „Nikdy neříkej nikdy“ jsem si řekl po telefonátu v němž jsem byl managementem výstaviště požádán (byť poněkud opožděně, stalo se tak 27. února), zda bych nemohl zajistit účast a prezentaci členů Klubu autorů při ČMMJ na inkriminované akci i letos. Kromě té „klasické“ nabídky některých členů Klubu autorů při ČMMJ jsem tajně doufal, že se mi podaří přesvědčit vedení ČMMJ a Myslivosti, s.r.o. o vhodnosti prezentace nejméně prostřednictvím Knihkupectví Myslivosti, celou tuto akci jsme byli ochotni s manželkou personálně zajistit. Bohužel, zůstalo jen u přání. Více >
Kroměříž počtvrté…
Zpracování dat...