ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Myslivci jsou spolehlivým a připraveným partnerem státu

Myslivost 7/2017, str. 5 Martin Stropnický
Počet komentářů: 0
Současná doba významně pozměňuje životní styl, přináší nové technologie, komunikační možnosti, rozšiřuje zdroje informací, nabízí celou řadu možností, jak využít pracovní nebo volný čas. Stejně tak současná doba klade na každého člověka mnohem větší odpovědnost ve vztahu k tomu, jak naloží se svým životem, jak využije nabízených možností nebo do jaké míry přijme svou osobní odpovědnost „za věci veřejné“. Více >
Myslivci jsou spolehlivým a připraveným partnerem státu

K momentální situaci v ČMMJ

Myslivost 7/2017, str. 8 Jiří Janota
Počet komentářů: 0
Z vystoupení Ing. Jiřího Janoty, předsedy ČMMJ, na Sboru zástupců v sobotu 10.6.2017 v Benešově Více >
K momentální situaci v ČMMJ

ZASE O TŘI KROKY BLÍŽ

Myslivost 7/2017, str. 12 Bohumil Straka
Počet komentářů: 0
ústavní právo na zbraň, žaloba na směrnici, dobrovolná účast spolků Letošní červen je nejen měsícem myslivosti, ale i bouřlivým měsícem zbraňové legislativy Více >
ZASE O TŘI KROKY BLÍŽ

Drobná zvěř, zemědělství a pesticidy

Myslivost 7/2017, str. 16 Petr Marada
Počet komentářů: 0
„Spárkatá zvěř dobývá střední Evropu“ je název článku červnovém čísle časopisu Svět myslivosti. Pojednává se zde o jelení, srnčí, daňčí, mufloní a černé zvěři v souvislostech s ročními úlovky těchto významných druhů zvěře a vývoji početních stavů v České republice, Rakousku, Polsku, Německu a na Slovensku. Trend je jednoznačný, úlovky, ale i početní stavy celkově ve střední Evropě neustále rostou. Nejvíce markantní je situace u černé zvěře. Velmi diskutovaná byla v poslední době i novelizace zákona o myslivosti, kromě jiného odůvodněná právě prevencí škod působených zvěří, mediálně známý je problém s černou zvěří na Černém mostě, diskuze o vlivech zvýšených stavů spárkaté zvěře byly publikovány za poslední dobu mnohokrát. Díky těmto a jiným publikacím získáváme stále objektivnější důkazy o početních stavech, jejich vlivu na životní prostředí a také o příčinách, které se na těchto stavech podílí. Více >
Drobná zvěř, zemědělství a pesticidy

AFRICKÝ MOR PRASAT

Myslivost 4/2017, str. 20 Miloš Ježek
Počet komentářů: 0
Africký mor prasat je nákaza šířící se z Východní Evropy a je stále blíže našim hranicím. Jeho vypuknutí ve středoevropském prostoru bude mít dalekosáhlé důsledky nejenom pro myslivost, ale i pro různá odvětví zemědělství! Jaké jsou zkušenosti z Pobaltí, a jak jsme připraveni na jeho výskytu v České republice? Více >
AFRICKÝ MOR PRASAT

Konečně na jedné lodi!

Myslivost 7/2017, str. 24 Bohumil Straka
Počet komentářů: 0
Zástupci 600 000 hospodářů v krajině podepsali v Lysé historicky významnou dohodu o spolupráci Myslivci, rybáři, lesníci, včelaři, zemědělci, zahrádkáři, školkaři i vědci konečně na jedné lodi Více >
Konečně na jedné lodi!

Péče o přírodu a zvěř je srdeční záležitostí. Lov je až na druhém místě

Myslivost 7/2017, str. 26 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Mezi honitbami přihlášenými do soutěže Honitba roku je také jedna, která je nedaleko Prahy a která má pro mne osobní souvislost – kdysi před léty jsem zde absolvoval odbornou vysokoškolskou zootechnickou praxi. Rád jsem se tedy přijel podívat na místa, která se ale za tu dobu radikálně změnila, kdysi klasická ospalá zemědělská krajina je stále více zaplavována satelitními sídlišti, novou výstavbou „útěkářů“ z hektické Prahy a je i pod stále větším tlakem turistického ruchu. Ve středu obce Malá Hraštice na Příbramsku, u vyhlášené cukrárny, na mne čekal hospodář Mysliveckého sdružení Malá Hraštice Petr Chlumecký. Nejprve jsme popovídali u dobré kávy, pak se jeli podívat do terénu. Více >
Péče o přírodu a zvěř je srdeční záležitostí. Lov je až na druhém místě

Zachraň zvíře před sekačkou – odbornost nebo mediální prezentace?

Myslivost 7/2017, str. 31 Martin Horálek
Počet komentářů: 0
Na stránkách červnového čísla Myslivosti mohli čtenáři zaznamenat zajímavou diskuzi mezi Petrem Ziegrosserem na jedné straně a Lubomírem Hajným a Petrem Slabou na straně druhé o problematice záchrany srnčat při sklizni pícnin. Hned v úvodu chci zdůraznit, že se necítím kompetentní jakkoliv účastníky této debaty soudit. Spíše mě z pozice novináře, myslivce a člena Redakční rady inspirovala k několika drobným poznámkám: Více >
Zachraň zvíře před sekačkou – odbornost nebo mediální prezentace?

Pozorovací monokuláry FOMEI 20-60x60 Leader a 20-60x85 Foreman

Myslivost 7/2017, str. 38 Martin Helebrant
Počet komentářů: 0
Věnuji se v poslední době cílenému testování pozorovacích monokulárů s velkým zvětšením, zatím jsem otestoval tři monokuláry různé koncepce. Přišel jsem na to, že monokulár umí být vynikající pomůckou a vytvořil jsem si pro práci s ním i potřebné postupy a návyky. To všechno bylo na podzim a v zimě. Pak přišlo předjaří a jeden ze zelených kamarádů mi povídá: „Jdi se vycpat. K čemu mi je tvoje testování, sice asi fakt dobrého, ale současně drahého nebo nepříliš snadno dostupného přístroje? Akorát jsi mě nas.al. Chtěl bych, moc bych chtěl, budu hledat srnce a fakt bych moc chtěl. Jenže peněženka a šéfová rodinného rozpočtu mi tohle už nedovolí. Udělej něco pro normální lidi!“ Takové zhodnocení práce potěší a zabolí zároveň, protože ten kamarád měl pravdu. Vzal jsem si to k srdci. Jak jsem psal už v článku o Meoptě MeoStar S2 82 HD, jsem patriot, a tak jsem začal ekonomickou variantu vysokovýkonného pozorovacího monokuláru hledat napřed v Česku. Více >
Pozorovací monokuláry FOMEI 20-60x60 Leader a 20-60x85 Foreman

Bonjour France

Myslivost 7/2017, str. 52 Jan Kupka
Počet komentářů: 0
Nechce se ani věřit, že již uplynulo devatenáct let od okamžiku, kdy jelenáři z Česka, Německa, Polska a Slovenska založili tradici konání Mistrovství Evropy ve vábení jelenů. Letos se mistrovství uskutečnilo zatím nejvíce na západě, v kraji Moselle, poprvé ve Francii. Francouzští jelenáři, kteří mimochodem poprvé nabývali zkušenosti jen před několika lety při mistrovství v Litvě, nás pozvali do města Sarrenbourg do překrásného národního parku Saint-Croix. Celkem se zaregistrovalo dvanáct tříčlenných družstev z Běloruska, Maďarska, Litvy, Lotyšska, Estonska, Polska, Slovinska, Slovenska, Německa, Rakouska, Francie a České republiky. Naše delegace reprezentovala ve složení Ing. Miloš Ježek - vedoucí delegace, člen Myslivecké rady ČMMJ, Ing. Jan Kupka – rozhodčí a jako soutěžící Jan Brtník - pětinásobný mistr Evropy, Ing. Tomáš Třeský a Marek Peikert. Více >
Bonjour France

Nejde iba o osud jednej medvedice

Myslivost 7/2017, str. 56 Jozef herz
Počet komentářů: 0
Nevídaná atrakcia sa konala 6.5.2017 v centre Starého Smokovca, keď medvedica, ktorá sa spolu s dvomi medvieďatami vyšplhala vysoko do koruny červeného smreku asi 30 metrov nad zemou. Podľa ochranárov sa tam vydriapala preto, aby boli medvieďatá v bezpečí. Zo stromu sa jej nechcelo zísť, a tak museli silným prúdom vody zasiahnuť hasiči. Vystrašenú medvedicu v korune stromu ani silný prúd vody nepresvedčil zliezť, svoje mladé prevesená cez konár dokonca dojčila! Ľudia stojaci v okolí, sa nestačili tomu čudovať. Více >
Nejde iba o osud jednej medvedice

MÍSTO KULÍ PĚNOVÉ KOULE? Co platí na barrandovská prasata?

Myslivost 7/2017, str. 58 Hana Melcrová
Počet komentářů: 0
Především v reakci na články týkající se problematiky výskytu černé zvěře ve velkých městech, které byly otištěny v Myslivosti 4/2017, zcela oproštěna od politických lobby či hysterických vyjádření představitelů municipalit, bych ráda prostřednictvím krátkého příběhu, a především pořízené fotodokumentace z jednoho z míst poškozených divokými prasaty, nabídla čtenářům možnost seznámit se blíže s tolik diskutovanou problematikou. Více >
MÍSTO KULÍ PĚNOVÉ KOULE? Co platí na barrandovská prasata?

Střídání stráží v klubu trubačů

Myslivost 7/2017, str. 73 Petr Šeplavý
Počet komentářů: 0
Tři roky utekly jako voda v řece a nadešel čas zvolit předsedu a členy rady Klubu trubačů na další volební období. Než se dostaneme k samotným výsledkům voleb, bylo by dobré poohlédnout se za uplynulým obdobím pod vedením předsedy Radka Šrolera. V jeho osobě nalezl KT laskavého, upřímného a poctivého předsedu, který spolu s ostatními členy rady KT stál u mnohých významných událostí. Především se podařilo do nových stanov ČMMJ zakomponovat postavení klubů, které odpovídá jejich významu a rozsahu činnosti. Klub trubačů má ve struktuře ČMMJ své pevné místo, svou činností si získává přízeň v řadách myslivců a je velkým pomocníkem při propagaci myslivosti u nemyslivecké veřejnosti. Více >
Střídání stráží v klubu trubačů

Kdo to byl Walter Paleček

Myslivost 7/2017, str. 85 Hubert Faber
Počet komentářů: 0
Osobnost jistě známá všem lesníkům a myslivcům staré Šumavy. Walter Paleček se narodil 1. září 1900 a zemřel 14. července 1967. Letos je to tedy 50 let, kdy opustil jeho milovanou Šumavu. Více >
Kdo to byl Walter Paleček

2. závod seriálu CZUB Tour

Myslivost 7/2017, str. 90 Martin Helebrant
Počet komentářů: 0
Písek, střelnice Provazce, 20. 5. 2017 Ani jsem se neoklepal po prvním závodě seriálu ve Světnově a už jsem seděl v autě, které mě unášelo k Písku, na závod druhý. Když jsem přejížděl Otavu, nostalgicky jsem vzpomněl na svoje vodácká léta, kánoi a oba háčky, se kterými jsem kdysi tuhle řeku sjížděl. Ale není čas na vzdychání, projel jsem město, odbočil na Chrastiny a díky dobrému značení bez problémů našel samotu Křížatky a z ní střelnici Provazce. Více >
2. závod seriálu CZUB Tour

Celostátní přebor ČMMJ v loveckém kulovém čtyřboji a v lovecké kombinované střelbě

Myslivost 7/2017, str. 94 Dan Švrčula
Počet komentářů: 0
O víkendu 20. a 21.5 se konalo v Písku pod záštitou Okresního mysliveckého spolku Písek na střelnici Lesů města Písek Provazce několikero střeleckých akcí. Na sobotu 20.5. připadl celostátní přebor ČMMJ v loveckém kulovém čtyřboji, lovecké kombinované střelbě a CZUB tour. V neděli 21.5. se střílela pouze lovecká kombinovaná střelba. Více >
Celostátní přebor ČMMJ v loveckém kulovém čtyřboji a v lovecké kombinované střelbě

Celostátní přebor ČMMJ na loveckém kole

Myslivost 7/2017, str. 95 Jan Buksa
Počet komentářů: 0
Dne 13. května uspořádal OMS Hodonín, z pověření ČMMJ Celostátní přebor na loveckém kole. Hodonín - velká neznámá pro většinu střelců - ještě nikdy se zde nestřílel republikový závod a nikdo ani nevěděl, jak střelnice vlastně vypadá. Výsledek ale předčil očekávání, střelnice posazená do bývalé vojenské střelnice, množství prostoru kolem dokola, celkem slušný příjezd, parkování téměř všude. Více >
Celostátní přebor ČMMJ na loveckém kole

KONEČNĚ LOVECKÁ KULOVÁ STŘELBA JINDE NEŽ VE SVĚTNOVĚ

Myslivost 7/2017, str. 96 Antonín Čech
Počet komentářů: 0
Velkou cenou MS Jestřáb pokračoval seriál Sellier & Bellot Match Jak už jsem se několikrát zmiňoval, tak se firma Sellier & Bellot, a.s. rozhodla od letošního roku podpořit loveckou kulovou střelbu (LKS) seriálem závodů pod názvem „SELLIER & BELLOT MATCH“. Více >
KONEČNĚ LOVECKÁ KULOVÁ STŘELBA JINDE NEŽ VE SVĚTNOVĚ

Modrá je dobrá aneb Reflexní zradidla v praxi

Myslivost 7/2017, str. 97 Nikol Šmídová
Počet komentářů: 0
Necítím se rozhodně odbornicí na dané téma, ale k napsání článku jsem se dostala díky panu Slabovi, se kterým se setkávám na mysliveckých fórech a také jako čtenářka na stránkách časopisu Myslivost. Velice si vážím jeho názorů, a tak jsem nemohla „nevyhovět“ jeho žádosti – tímto se s vámi podělím o zkušenosti s reflexními zradidly, které jsem v minulém roce získala při jejich výrobě a instalaci. Více >
Modrá je dobrá aneb Reflexní zradidla v praxi
Zpracování dat...