ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Zamyšlení nejen o akci Červen - měsíc myslivosti

Myslivost 6/2017, str. 8 Jiří Janota
Počet komentářů: 0
Měsíc červen je od nepaměti vyhlášen Měsícem myslivosti. Velice dobře si pamatuji, když jsem jako žák základní školy seděl v lavici a učitelka přírodopisu věnovala celou vyučovací hodinu této tématice. Také nemohu zapomenout na besedy s myslivci a lesníky, které škola k tomuto tématu pořádala. Nedávno jsem se ptal své známé učitelky na základní škole, zda je toto téma i nadále zmiňováno ve školách. Nebudu raději popisovat výraz, který jsem vyčetl z její tváře. Vzhledem k tomu, že jsem životní optimista, věřím, že na některých školách je naše nastávající generace i nadále informována o tom, co znamená, když se řekne „Červen - měsíc myslivosti“. Více >
Zamyšlení nejen o akci Červen - měsíc myslivosti

Zvyšování přírodní hodnoty honiteb

Myslivost 6/2017, str. 12 Petr Marada, Radek Podhorecký
Počet komentářů: 0
Velká část myslivců v poslední době stále a více vnímá aktivity různých skupin lidí a zákonodárců, kteří se věnují analýze uplatňování a novelizaci stávající právní úpravy myslivosti. Předkládání trofejí na chovatelské přehlídky, kompetence a další vzdělávání mysliveckých hospodářů, právní úprava ve vztahu ke zbraním a střelivu. Pokud pomineme též diskutovanou problematiku nepůvodních a invazivních druhů rostlin a živočichů, poněkud stranou zůstávají z nepochopitelných důvodů úpravy právních požadavků, které pomáhají myslivcům chránit a zlepšovat životní prostředí. Více >
Zvyšování přírodní hodnoty honiteb

Zamyšlení pro nemyslivce o myslivcích

Myslivost 6/2017, str. 16 Petr Slaba
Počet komentářů: 0
Vždy, když zveřejním na FCB stránkách nějaký příspěvek o ulovení zvěře, hned se najdou lidé, kteří to umí kritizovat a strašně je to pohoršuje, že to nevinné zvíře ulovím. Budiž, nejsme všichni stejní a každý má právo na svůj názor. Ale, prosím vás, nenadávejte a nešpiňte kvůli tomu myslivce, když o nich nic nevíte, anebo víte jen to, čím vás krmí bulváry a média, kterým se jedná většinou jen o publicitu a zviditelnění svého plátku či televizní stanice. Neštítí se proto publikovat často polopravdy a nesmysly. Více >
Zamyšlení pro nemyslivce o myslivcích

Půlstoletí organizovaného sokolnictví

Myslivost 6/2017, str. 17 Lubor a Mirka Křivkovi
Počet komentářů: 0
Myslivost jako taková zabírá širokou škálu činností a prošla si během svého vývoje od prostého lovectví v šerém dávnověku, přes kultivované formy středověké myslivosti až do dnešních dnů, kdy je myslivost vysoce organizovaná a řízená lidská činnost, zarámovaná psanými i nepsanými normami, zákony a zvyklostmi. Jednou z činností, která zejména ve středověku ovlivňovala významným způsobem lovectví a obecně celou myslivost, bylo sokolnictví. Od původní funkce, získávání obživy pomocí cvičených dravců, k prestižní, vysoce společenské zálibě spojené s držením, výcvikem a lovem, ale i použitím vzácných dravců jako prostředků k uhašení politických územních nebo válečných sporů. Ústup umění lovit pomocí dravců vyvolala řada příčin. Hlavním důvodem byl ale rozvoj palných zbraní, které vytlačily jiné způsoby lovu na okraj zájmu či způsobily jejich zánik. Více >
Půlstoletí organizovaného sokolnictví

K diskutovaným ustanovením zákona o myslivosti

Myslivost 6/2017, str. 22 Roman Ondrýsek
Počet komentářů: 0
S ohledem na časté dotazy k některým právním problémům z právní poradny, jsem se rozhodl těmto problémům šířeji věnovat. V tomto svém příspěvku se pokusím vymezit frekventované okruhy problémů a zároveň bych nastínil možný způsob jejich řešení. Více >
K diskutovaným ustanovením zákona o myslivosti

Stromy a keře pro zvěř

Myslivost 6/2017, str. 26 Martin Mohelský
Počet komentářů: 0
Stromy a keře mají bezpochyby po nutriční stránce zcela jiný význam než zelená píce z políček, trvalých porostů a pastvin. Kromě toho, že poskytují zvěři kryt a stín, významně doplňují zejména plochou zemědělskou krajinu. Mohou vytvářet účinnou a celoroční ochranu proti erozi, zpevňovat břehy vodotečí, náspů nebo teras. Pásy křovin a skupiny stromů i keřů jsou ideálním útočištěm pro zajíce, bažanty a koroptve. Potravní nabídka složená z pupenů, listů, větviček kůry, doplněná bylinami ze spodního patra jsou zásadním oživením polních ploch hlavně v oblastech s intenzivní rostlinnou výrobou. Bažantnice a jejich bezprostřední okolí se bez nich neobejdou. Poskytují bažantům úkryt nejen bažantům, ale také hmyzu. To je vedlejší potravní efekt kromě bohaté nabídky plodů. Více >
Stromy a keře pro zvěř

Africký mor prasat – historie a současnost

Myslivost 6/2017, str. 36 Miloš Ježek, Bohumil Straka
Počet komentářů: 0
V minulém čísle časopisu jste byli informování o jednání evropských mysliveckých organizací (FACE a CIC) s členy Evropské komise o africkém moru prasat (AMP). Závěrem jednání byl apel mysliveckých organizací napříč Evropou o aktuálnosti problému a jeho obrovském významu pro myslivecké hospodaření. O AMP se intenzivně začalo mluvit v roce 2014 po vypuknutí nákazy v Pobaltských republikách. V té době se považovalo za zcela jisté rychlé šíření nákazy a propuknutí AMP v ostatních členských státech Evropské unie během několika měsíců. Nicméně tyto obavy se zatím nenaplnily, a téma AMP je sice odbornou mysliveckou veřejností bedlivě sledováno, ale již rozhodně z něho nepanují takové obavy jako před několika lety. V následující sérii článků bychom rádi čtenářům Myslivosti představili vývoj nákazy afrického moru prasat, aktuální rozšíření nákazy, zkušenosti z Pobaltí a seznámili s krizovým plánem při vypuknutí AMP u nás. Více >
Africký mor prasat – historie a současnost

Myslivci musí umět vysvětlit a ukázat přidanou hodnotu myslivosti

Myslivost 6/2017, str. 40 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Na pravidelném společenském setkání vedení Českomoravské myslivecké jednoty s poslanci a senátory Parlamentu se probíralo mnoho otázek a témat. A protože žijeme v době, kdy se finance a finanční prostředky na činnost myslivců skloňují v mnoha pádech, nemohla nepřijít na přetřes otázka využívání dotací do myslivosti. A tak se hned na místě domluvil rozhovor na toto téma a po několika dnech jsem klepal na dveře Sněmovny. Více >
Myslivci musí umět vysvětlit a ukázat přidanou hodnotu myslivosti

Broková kozlice Beretta 686 Silver Pigeon

Myslivost 6/2017, str. 44 Martin Helebrant
Počet komentářů: 0
Beretta 686 se poprvé objevila v katalogu Beretta v roce 1994 jako S686 Essential. Cílem téhle brokovnice bylo poskytnout střelci cenově dostupnou kozlici, která by přitom dodržela jak kvalitativní, tak estetické standardy Beretta. Při konstrukci zbraně vyšli konstruktéři z Gardone z osvědčené Marengoniho konstrukce, která se poprvé objevila již ve 30. letech 20. století u kozlic řady SO (a v plné koncepci dodnes žije například u skvělých sportovních kozlic DT11, viz Mysl. 12/2016). Více >
Broková kozlice Beretta 686 Silver Pigeon

Odměnou je mi možnost ukázat večer na posedu dětem zajíce

Myslivost 6/2017, str. 48 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Českomoravské myslivecká jednota vyhlásila pro letošní rok opět soutěž Honitba roku. Zařekl jsem se, že postupně zkusím čtenářům Myslivosti představit jednotlivé honitby. A protože jsem měl poslední dubnový pátek naplánovanou cestu do Staříče na seminář o využívání dotací, spojil jsem čas i pro návštěvu honitby v Albrechticích u Českého Těšína. Na samém okraji slezského pohraničí vykonává funkci mysliveckého hospodáře Marek Daňhel, sympatický a překvapivě mladý muž, doslova sršící zápalem pro věc, resp. pro krajinu a zvěř. Povídání to bylo nesmírně zajímavé, stejně tak odpolední projížďka krajinou, kterou sice v tu chvíli smáčely provazy deště, ale co by člověk neudělal pro pochopení záslužných aktivit místních myslivců… Více >
Odměnou je mi možnost ukázat večer na posedu dětem zajíce

Potravní strategie prasete divokého IV

Myslivost 6/2017, str. 54 Jaroslav Zeman, Marta Heroldová
Počet komentářů: 0
Význam cukrové řepy v potravě prasete divokého a vznik škod na porostech cukrovky Prase divoké je v současnosti nejdiskutovanějším druhem zvěře na našem území. Svým potravním chováním působí „vrásky“ na čele nejen lesníků, ale především zemědělcům. Proto jsme se rozhodli zjistit situaci i v souvislosti s pěstováním cukrové řepy a škodami na těchto porostech. Více >
Potravní strategie prasete divokého IV

Panovnice evropského formátu

Myslivost 6/2017, str. 56 Oldřich Koudelka
Počet komentářů: 0
Arcivévodkyně rakouská, královna uherská a česká, Marie Terezie, od jejíhož narození uplynulo třináctého května tři sta let, byla jednou z nejvýznamnějších evropských panovnic historie. Byla jedinou ženou na českém trůně. Vládla dlouhých čtyřicet let. Více >
Panovnice evropského formátu

Doprava a její vliv na zvěř v našich honitbách

Myslivost 6/2017, str. 58 Tomáš Kušta
Počet komentářů: 0
Doprava je v současné době jedním z nejrychleji se rozvíjejících oborů lidské činnosti. Dopravní síť se stále rozšiřuje a zároveň se zvyšuje intenzita dopravy a rychlost vozidel. Tento prudký rozvoj s sebou ovšem nepřináší pouze užitek, ale i negativní důsledky, které zásadním způsobem ovlivňují životní prostředí. Mezi nejvýznamnější dopady silniční a železniční dopravy patří znečištění životního prostředí, přímý zábor, přeměna či fragmentace krajiny. V důsledku častých dopravních nehod dopravních prostředků s volně žijícími živočichy způsobuje i značné úhyny těchto živočichů na pozemních komunikacích. Tyto nehody mají za následek jednak ztrátu na hmotném majetku, zranění či dokonce usmrcení zúčastněných osob, a jednak snížení početních stavů volně žijících živočichů a následně životaschopnosti jejich populací. Více >
Doprava a její vliv na zvěř v našich honitbách

Za rytíři hlubokých hvozdů

Myslivost 6/2017, str. 62 Oldřich Koudelka
Počet komentářů: 0
Leje jako z konve. V přívalu hustých, studených kapek, co bez přestání bubnují do čelního skla oktávie, spěcháme sobotním ránem do Slezských Beskyd a doufáme, že se počasí v souladu s předpovědí umoudří. Kilometrů na tachometru přibývá a my se blížíme k někdejšímu nejvýchodnějšímu hraničnímu přechodu do Polska. Máme štěstí. Ještě než se dostaneme na dohled od lázeňského městečka Wisla, otevře se před námi deštěm osvěžená krajina dokořán a hory nám ukazují mnohem vlídnější tvář než hanácká rovina a podhůří Jeseníků. Opatrně vjíždíme do království rytířů hlubokých hvozdů. Uzoučkou silničkou stoupáme mezi mohutnými smrky do výšky téměř osmi set nadmořských metrů. Více >
Za rytíři hlubokých hvozdů

Diana s rydlem v ruce

Myslivost 6/2017, str. 64 Miroslav Pejčoch
Počet komentářů: 0
Petra Sedláčková Hanzlíková Jak se děvče ze Zálší na soběslavských blatech stane rytcem? Narodila jsem se před třiceti třemi roky do myslivecké rodiny Hanzlíků a tím mi do určité míry byla dána sudičkami cesta, po které kráčím dodnes. Základní školu jsem absolvovala ve Veselí nad Lužnicí. Byla mi však do vínku také dána rukodělná zručnost, kterou jsem od dětství rozvíjela. Navštěvovala jsem základní uměleckou školu, kroužek paličkování a vyšívání, kde jsem se poprvé učila různé techniky, které mají tak velikou tradici u blaťáckých krojů. Nezanedbala jsem ani základy kresby a malby. Logickým vyústěním mého snažení bylo potom absolvování Střední umělecké školy textilních řemesel v Praze, obor textilního výtvarnictví, která mé schopnosti práce nejen s látkou prohloubila. Více >
Diana s rydlem v ruce

Kulminácia srnčieho parožia

Myslivost 6/2017, str. 65 Matúš rajský, Miroslav Vodňanský, Dušan Rajský
Počet komentářů: 0
Na Medzinárodnom pracovisku výživy a ekológie raticovej zveri, ktoré je spoločnou experimentálnou bázou Středoevropského institutu ekologie zvěře Brno, Wien, Nitra a Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra, VÚŽV Nitra riešime v rámci otázok širokej problematiky fyziológie výživy, výživových potrieb, kŕmenia, návrhov kŕmnych zmesí, kvality krmív, ale aj otázok škôd na lese a poli, ekológie zveri a celkového obhospodarovania zveri, aj tému kvality zveri. Z dlhodobého hľadiska vyhodnocujeme telesné parametre srnčej, jelenej a ďalšej zveri, vrátane parametrov parožia. Více >
Kulminácia srnčieho parožia

Zachraň zvíře před sekačkou – srnčata

Myslivost 6/2017, str. 68
Počet komentářů: 0
Srnčí zvěř žije na naší planetě 3-4 miliony let. Byla vždy pronásledována velice zdatnými predátory (liška, vlk, rys), a proto si vybudovala takový systém obrany, aby mohla přežít. Tento systém je tak dokonalý, že stačí minimum mláďat na samici. Oproti černé zvěři, kde bachyně má mnoho selat, srně postačí jedno, někdy dvě, ale maximálně tři srnčata. Nevýhodou tohoto dokonalého systému obrany je to, že se nedá rychle změnit a přizpůsobit rozvoji techniky v posledních desetiletích. Výsledkem jsou tisíce kusů zraněných a zabitých srnčat při sklizni pícnin moderními širokozáběrovými stroji, jejichž záběr je až 11 m a rychlost až 15 km/hod. Více >
Zachraň zvíře před sekačkou – srnčata

Zastavení s pachovými ohradníky PACHO-LEKR

Myslivost 6/2017, str. 76
Počet komentářů: 0
V krátkosti bych shrnul dosavadní vývoj aplikace pachových ohradníků. Uvedení pachových látek na odpuzení zvěře se na našem trhu datuje kolem roku 1994. První protagonisté aplikace pachových ohradníků byli myslivci, kteří začali instalovat pachové ohradníky na komunikacích s četnými srážkami zvěře s vozidly. Hlavní složkou pachového ohradníku byla polyuretanová pěna s obsahem pachové látky, omezeně se používaly koncentráty proti spárkaté a černé zvěři. Více >
Zastavení s pachovými ohradníky PACHO-LEKR

Momentálně mám tvůrčí období obrazů zvěře

Myslivost 6/2017, str. 78 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Při přípravě letošních Národních mysliveckých slavností jsem na loveckém zámku Ohrada objevil v nových výstavních prostorách v severním křídle výstavu obrazů, které mne hned na první pohled zaujaly. A to jak barevností, tak i rozměry, obrazy koní se tu střídají s obrazy zvěře. Pro mne zatím neobjevená malířka RNDr. Helena Grocholová žije v Lysé nad Labem, doslova na dohled všem myslivcům známého výstaviště. Proto jsem neváhal a zazvonil u dveří s žádostí o krátké popovídání. Více >
Momentálně mám tvůrčí období obrazů zvěře
Zpracování dat...