ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Rozhovor s předsedou vlády ČR Mgr. Bohuslavem Sobotkou

Myslivost 3/2017, str. 8
Počet komentářů: 0
Následující měsíce přinesou české myslivosti nejen jaro, ale i nevídanou legislativní smršť: vláda a parlament mají projednávat novelu zákona o myslivosti, Evropský parlament a Rada EU mají schvalovat směrnici o zbraních, a do vlády má jít také novela zákona o ochraně přírody údajně implementující nařízení EU o invazních nepůvodních druzích. Více >
Rozhovor s předsedou vlády ČR Mgr. Bohuslavem Sobotkou

Lov hlavnej raticovej zveri v SR a ČR 1995 – 2015

Myslivost 3/2017, str. 10 Jozef Bučko, Kamil Turek, Josef Kahuda
Počet komentářů: 0
Od rozdelenia bývalého Československa na Slovenskú a Českú republiku už uplynulo skoro štvrť storočie. Rozdelenie spoločného štátu prinieslo v rámci iných zmien aj samostatné manažovanie poľovných revírov a voľne žijúcej zveri, ktorá sa v nich vyskytuje. Výrazný nárast stavov jednotlivých druhov raticovej zveri, ktorý môžeme pozorovať vo viacerých európskych krajinách, sa nevyhol ani Slovensku a Čechám. V tomto príspevku chceme porovnať vývoj lovu (odstrel, odchyt) v SR a ČR za obdobie rokov 1995 až 2015, pričom sa prednostne zameriame na hlavné druhy raticovej zveri. Vzhľadom na rozdielnu výmeru poľovnej plochy v SR a ČR sme použili na vzájomné porovnanie vývoja lovu percentuálne vyjadrenie, pri ktorom prezentoval rok s najvyšším odlovom hodnotu 100 %. Druhé vzájomné porovnanie SR a ČR bolo vykonané prostredníctvom dosiahnutej výšky lovu na 1000 ha poľovnej plochy, pričom sme do úvahy brali celkovú výmeru poľovnej plochy v jednotlivých krajinách pre daný rok. Více >
Lov hlavnej raticovej zveri v SR a ČR 1995 – 2015

Zamyšlení nad předpokladem bezúhonnosti zastávání funkce mysliveckého hospodáře

Myslivost 3/2017, str. 14 Roman Ondrýsek
Počet komentářů: 0
Podnětem sepsání mého příspěvku byly širokosáhlé diskuze na mysliveckých fórech k otázce předpokladů pro zastávání funkce mysliveckého hospodáře. Většina otázek směřovala k problematice bezúhonnosti. Předmětem sporu bylo, zda kandidát na mysliveckého hospodáře, který byl odsouzen pro úmyslný trestný čin, a jeho odsouzení bylo zahlazeno, splňuje předpoklady pro zastávání funkce mysliveckého hospodáře. Více >
Zamyšlení nad předpokladem bezúhonnosti zastávání funkce mysliveckého hospodáře

Mezník našeho i světového mysliveckého výstavnictví

Myslivost 3/2017, str. 16 Oldřich Koudelka
Počet komentářů: 0
Před osmdesáti lety se v Praze uskutečnila pod záštitou prezidenta republiky dr. Edvarda Beneše IV. Celostátní výstava trofejí při zemské Hospodářské výstavě. Její nedílnou součástí bylo zasedání mezinárodní komise CIC (Conseil international de la Chasse) za účelem vypracování mezinárodní metody pro hodnocení trofejí. Pozváním zahraničních delegátů byly pověřeny Československá myslivecká jednota a Hubertusverband. Více >
Mezník našeho i světového mysliveckého výstavnictví

Jak dále s chovem koroptve polní

Myslivost 3/2017, str. 18 Petr Bury
Počet komentářů: 0
Tomuto tématu jsem se věnoval ve své bakalářsé práci a nyní bych rád seznámil se svými poznatky zájemce o chov a repatriaci koroptve polní. Nejnovější výsledky sčítání ptáků, prováděného společnostmi Bird Life International a European Bird Census Council ukazují, že v Evropě radikálně ubývá běžných druhů ptáků zemědělské krajiny. Od počátku 80. let do současnosti jsme přišli o 300 milionů ptačích jedinců. Mezi nejohroženější druhy patří koroptev polní (Perdix perdix). Výskyt tohoto ptáka podle výsledků sčítání, které provedla Česká společnost ornitologická, poklesl o více než 80 %. Více >
Jak dále s chovem koroptve polní

Samonabíjecí brokovnice ATA NEO

Myslivost 3/2017, str. 22 Martin Helebrant
Počet komentářů: 0
O Turecku se říká, že z hlediska zbrojní produkce nahradilo Španělsko s jeho nenáročnými, cenově dostupnými zbraněmi, kterými zásobovalo Evropu (a vlastně i hezký kousek světa okolo) po většinu 20. století. V Turecku dnes existuje nespočet továren a manufaktur, které vyrábějí palné zbraně. Jak dlouhé, tak krátké. Prvními zbraněmi z Turecka byly nenáročné dvojky a případně kozlice, které nezapřely svoji inspiraci zbraněmi výrobců světové produkce. Více >
Samonabíjecí brokovnice ATA NEO

Potravní strategie prasete divokého

Myslivost 3/2017, str. 26 Jaroslav Zeman, Marta Heroldová
Počet komentářů: 0
Prase divoké je velký savec, který je jedním z nejrozšířenějších druhů kopytníků na světě. Původem je z Eurasie a v současnosti je rozšířeno na všech kontinentech s výjimkou Antarktidy a některých ostrovů. V České republice je prase divoké původním druhem. Na území našeho státu, bylo prase divoké do II. světové války chováno v oborních chovech, ale důsledkem postupu válečných front došlo k jeho rozšíření z obor do volné krajiny. Více >
Potravní strategie prasete divokého

NOVINKY v lovecké kynologii

Myslivost 3/2017, str. 28 Vladimíra Tichá
Počet komentářů: 0
Následující povídání neobsahuje jen nové věci, jak je uvedeno v názvu, ale jeho úkolem je i vysvětlit pravidla, která již delší dobu platí. Možná si někdo říká, proč zabírat místo v časopise záležitostmi, které přece každý zná. Praktická zkušenost ale učí, že ne vždy se majitelé psů, pořadatelé zkoušek a soutěží a chovatelské kluby k některým informacím dostanou. Časopis Myslivost by právě v této oblasti mohl hrát zásadní roli. Více >
NOVINKY v lovecké kynologii

Pozorovací monokulár SIG SAUER OSCAR3 10-20x30

Myslivost 3/2017, str. 30 Martin Helebrant
Počet komentářů: 0
Před asi třemi roky proběhla u firmy Leupold „personální generační obměna“. V jejím rámci odešla nemalá část starého kádru a nahradila jej nová generace. Ať již bylo příčinou téhle personální obměny cokoliv, z pohledu uživatele jsem rád, že proběhla. Po té staré gardě sáhli pánové Lücke a Ortmeier a doplnili svůj beztak již docela impozantní konglomerát zbrojovek (kromě jiných Mauser, Blaser, Sauer a SIG SAUER) o zbrusu novou divizi optických přístrojů. Když v roce 2015 na veletrhu IWA Andy York, ředitel nově vytvořené divize SIG SAUER Electro-Optics, jinak též bývalý „leupoldovec“, představoval přinejmenším velmi smělé plány nového podniku, myslel jsem si cosi o tom, že slibem nezarmoutíš. Když o rok později na veletrhu IWA 2016 představila nová divize poměrně dlouhou řadu nových přístrojů, poklesla mi docela čelist. Více >
Pozorovací monokulár SIG SAUER OSCAR3 10-20x30

Dálkoměr SIG SAUER KILO 7x20

Myslivost 3/2017, str. 32 Martin Helebrant
Počet komentářů: 0
Jak vtipně poznamenával dopis přiložený k monokulárům, člověk by měl vědět, jak daleko se vlastně kouká a chce střílet. Proto byl v balíku přiložen i laserový dálkoměr SIG SAUER KILO2000. Je to oblá krabička o rozměrech 107x76x33 mm, v podobně šedivé barvě jako OSCAR3. Ta šedivá je ale kovový povrch, z plastu s jemným pískovým desénem jsou pouze černé úchopové plochy. Všechny přístroje od SIG SAUER Electro-Optics se vyznačují moderním designem v jednotném duchu, používají některé jednotící designové prvky, prostě již na pohled říkají: „Jsme z rodiny SIG SAUER“. Více >
Dálkoměr SIG SAUER KILO 7x20

Školení lektorů a zkušebních komisařů ČMMJ – první krok na cestě správným směrem

Myslivost 3/2017, str. 44 Martin Horálek
Počet komentářů: 0
Jaký je stav české myslivosti a má naše největší myslivecká organizace své opodstatnění a budoucnost? Otázky, které se poslední dobou opakují často. Série školení lektorů a zkušebních komisařů, které ČMMJ v uplynulých měsících uspořádala ve spádových městech napříč celou republikou, mi na tyto otazníky v mnohém napověděla V neděli se obvykle do školy nechodí. Jenže ta poslední lednová byla výjimkou. Na Českou zemědělskou univerzitu do pražského Suchdola se totiž hned ráno sjíždělo velké množství lidí v mysliveckém, aby zasedli do školních lavic. Byli to účastníci posledního ze série školení pro myslivecké lektory a zkušební komisaře ČMMJ. A že se jich tu nesešlo málo! Přes 230 lidí zaplnilo velkou posluchárnu téměř do posledního místa. Více >
Školení lektorů a zkušebních komisařů ČMMJ – první krok na cestě správným směrem

Z historie návratu rysa ostrovida na Šumavu

Myslivost 3/2017, str. 46 Luděk Toman, Josefa Volfová
Počet komentářů: 0
Téměř před půl stoletím se mezi ochránci přírody v Bavorsku a u nás začala rodit myšlenka návratu rysa ostrovida do šumavské přírody. V atmosféře úvah a složitých diskuzí o zřízení národních parků na obou stranách hranice se zformovala skupina profesionálních i amatérských ochranářů, jejichž snahou bylo, aby se do šumavské přírody vrátili vzácné či vymizelé druhy zvířat, mezi nimi i rys ostrovid. Ten se do přírody na česko-bavorském pomezí postupně vracel již od poloviny 20. století, ale dokladovaná pozorování ukazovala spíše na ojedinělý výskyt. Z pohledu dnešní ochrany přírody je činnost tehdejší aktivní skupiny ochranářů zcela mimořádná a dodnes nedoceněná. Pojďme si společně připomenout tuto historii a alespoň symbolicky poděkovat tehdejším aktérům, díky kterým máme dnes na česko-bavorsko-rakouském pomezí naši největší populaci rysa. Více >
Z historie návratu rysa ostrovida na Šumavu

Vyhodnocení účinnosti pachových repelentů v MS Bolina

Myslivost 3/2017, str. 50 Zdeněk Kůta
Počet komentářů: 0
Rychlý rozvoj pozemní dopravy s sebou v posledních letech přináší významné dopady na přírodu a její jednotlivé složky. Bezpečnost na pozemních komunikacích ovlivňuje znatelným způsobem pohyb živočichů v krajině. Tahové trasy jsou dlouhodobé, těžko změnitelné a jejich umístění není náhodné. Člověk silniční a železniční dopravou výrazně ovlivňuje jak přirozenou populaci volně žijících živočichů, tak také ohrožuje sám sebe. Policie ČR zaznamenává ročně kolem dvou set tisíc dopravních nehod a asi na necelých pěti procentech z nich se podílí srážky vozidel s volně žijícími živočichy. Tyto statistické ukazatele dokazují, že v řadě honiteb, kterými prochází tyto liniové stavby, vznikají výrazné ztráty na zvěři a na ostatních volně žijících živočiších, ale také dochází i k přímému ohrožení uživatelů komunikací. Více >
Vyhodnocení účinnosti pachových repelentů v MS Bolina

Myslivec musí být v krajině vidět

Myslivost 3/2017, str. 54 Lubomír Hajný
Počet komentářů: 1
Jako předseda Strany zelených se velmi často vyjadřuje v médiích k problematice myslivosti a ochrany přírody. Rozhodl jsem se proto oslovit Matěje Stropnického, aby i čtenářům Myslivosti sdělil své názory týkající se myslivosti a ochrany přírody. Rozhovor probíhal na žádost pana Stropnického po emailu, pro jeho velké zaneprázdnění jsem se s ním prozatím osobně nesetkal, napsané odpovědi na zaslané otázky tedy uveřejňujeme tak, jak nám dotazovaný zaslal.  A je na každém čtenáři, aby si ve větách našel odpovědi na vlastní otázky týkající se vztahu Strany zelených, resp. jejího předsedy, na myslivce a myslivost obecně. Nakonec i utváření názorů a pohledů je základním předpokladem k tomu, jak se každý rozhodne dát komu hlas v blížících se parlamentních volbách. Více >
Myslivec musí být v krajině vidět

Černá na Černém, aneb Jak vytloukat „politický kapitál“

Myslivost 3/2017, str. 56 Jiří Mezenský
Počet komentářů: 1
Nemálo myslivců zaznamenalo, že v okrajové části hlavního města – na Černém Mostě – existuje problém s černou zvěří. Mám s tímto „mediálním hitem“ poměrně specifickou zkušenost, protože právě v této části Prahy dlouhá léta žiji. Na řadě mysliveckých akcí jsem musel situaci, kterou mám doslova pod okny svého bytu, vysvětlovat. Mnohdy jsem čelil řadě více méně zdařilých vtipů a v neposlední řadě vyslechl škálu téměř podobných příběhů. Více >
Černá na Černém, aneb Jak vytloukat „politický kapitál“

Měření kohoutkové výšky psa

Myslivost 3/2017, str. 60 Vladimíra Tichá
Počet komentářů: 0
Začínají jarní svody loveckých psů a máme před sebou řadu výstav, výběrů do chovu a bonitací, tedy akcí zaměřených na hodnocení exteriéru psa. Jeho neoddělitelnou součástí je měření kohoutkové výšky, které se netýká jen hodnocení exteriéru, ale ovlivňuje i možnost účasti některých plemen na zkouškách z výkonu. Řeč je o zkouškách, kterých se nemohou zúčastňovat plemena, jejichž kohoutková výška přesahuje 55 cm, tedy o zkouškách, kde se zkouší nahánění a vyhánění zvěře. Dalo by se konstatovat, že měření výšky psa v kohoutku je obecně známá věc, která není v porovnání s hodnocením jiných znaků a vlastností nijak složitá. Například posoudit mechaniku pohybu chce určitou zkušenost, znalost anatomie, typů chodu a schopnost to aplikovat na živého jedince. Změřit výšku se proti tomu zdá být naprosto jednoduché. Přesto se v praxi naráží na celou řadu chyb, které mohou výsledné číslo negativně ovlivnit. Možná je tedy na místě připomenout, jak správně postupovat. Více >
Měření kohoutkové výšky psa

Bouzovsko hodnotilo aktuální populaci jelena sika

Myslivost 3/2017, str. 62 Oldřich Koudelka
Počet komentářů: 0
V Kulturním domě obce Městečko Trnávka na Moravskotřebovsku se ve dnech 11.-12. února 2017 uskutečnila tradiční Chovatelská přehlídka trofejí jelena sika japonského Oblasti chovu Bouzovsko za myslivecký rok 2016. Pořadatelem letošní přehlídky byl Myslivecký spolek Čihadlo Bezděčí u Trnávky, ve spolupráci s Obecními úřady Městečko Trnávka, Bezděčí u Trnávky, Městským úřadem Moravská Třebová, Pardubickým a Olomouckým krajem a Okresním mysliveckým spolkem ve Svitavách. Více >
Bouzovsko hodnotilo aktuální populaci jelena sika

Střečkovitost u srnčí zvěře

Myslivost 3/2017, str. 64 Petr Bury
Počet komentářů: 0
I v letošním roce se některé myslivecké spolky rozhodnou k léčení volně žijící spárkate zvěře. Jedním z důvodů léčení spárkaté zvěře je i střečkovitost. Střečci v naší přírodě byli, jsou a budou. Velmi dobře byl zpracován na toto téma článek autorů Ing. Bučka, Ing. Soviše, Doc. Ing. Hluchého, Csc. z Katedry ochrany životního prostředí a zoologie SPU v Nitře v časopise Hubertlov 1/2003, dříve vydávaného na Slovensku. Ve svém článku uvádějí, že více než 90 % myslivců na Slovensku ani neví, jak takový dospělec (imago) střečka vypadá. Vzhledem ke své čtyřicetileté myslivecké praxi bych i já souhlasil s autory, že situace bude podobná i u naši myslivecké veřejnosti. Je až zarážející, když slyším konstatování některých členů mysliveckých sdružení, kteří dokonce tvrdí veterinárnímu lékaři, že se na stažené dece srnce uloveného v srpnu vyskytují výletové otvory po podkožních střečcích. Více >
Střečkovitost u srnčí zvěře

Další posun v kategorii loveckých svítilen

Myslivost 3/2017, str. 65 Josef Drmota
Počet komentářů: 0
Lovecké svítilny osazené LED diodami představují skupinu pomůcek, které v posledních letech rychle pronikají do podvědomí myslivců a získávají si jejich přízeň. Mohou za to především uživatelské vlastnosti - kompaktní velikost, vysoký světelný výkon, nízké nároky na energii, značná odolnost při namáhání v extrémních podmínkách a v neposlední řadě možnost spolehlivé kompletace s loveckou zbraní určenou pro lov černé zvěře za zhoršených světelných podmínek. V nabídce prodejců dnes nechybí celá řada kvalitních značek. Spotřebitelům jsou známé například svítilny Nextorch, O-light, Nitecore, Fenix a další. Více >
Další posun v kategorii loveckých svítilen

Nová eXergy Blue Sellier & Bellot – spolupráce pokračuje

Myslivost 3/2017, str. 74 Antonín Čech
Počet komentářů: 0
Sebelepší kulovnice s kvalitní optikou bez spolehlivého a přesného střeliva nic neznamená. To je známá věc. Ale i sebelepší výrobce se neobejde bez těch, kteří jejich výrobky testují a ověřují jejich produkty v praxi. Firma Sellier & Bellot, a.s. se vždy mohla spolehnout na partu nejlepších našich „kuličkářů“ sdružujících se při světnovské střelnici. Více >

Práce se střeleckou mládeží

Myslivost 3/2017, str. 98 Josef Kraus, Petr Valchář
Počet komentářů: 0
Na stránkách Myslivosti byly už několikrát uveřejněny články s tematikou práce s mládeží. Chtěli bychom se podělit o zkušenosti se čtenáři Myslivosti a současně se zájemci o tuto činnost. Více >
Práce se střeleckou mládeží

CZUB Tour – první závod ve Světnově

Martin Helebrant
Počet komentářů: 0
Světnovská střelnice leží v malebné krajině Vysočiny, asi 8 km severně od Žďáru nad Sázavou, mezi obcemi Světnov a Škrdlovice, příjezd k areálu střelnice je možný z obou z nich. Obě obce leží nedaleko silnice číslo 37 spojující Žďár nad Sázavou se Žďírcem nad Doubravou. Více >
CZUB Tour – první závod ve Světnově
Zpracování dat...