ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Praktické zkušenosti s návykem zvěře na změnu náplně slanisek

Myslivost 9/2016, str. 65  Ondřej Faltus
Každý myslivec ví, že musí mít a provozovat slaniska. Obecně se používá sůl, která je celoročně k dispozici, aby ji mohla zvěř brát, když jí potřebuje. Sodík obsažený v soli je velice důležitý pro správnou činnost organismu. Stejně tak ale zvěř potřebuje i další živiny, jako vápník a fosfor, tedy hlavní minerály pro rozvoj kostry a růst paroží a také hořčík, popřípadě stopové prvky. Zvláště důležité je dát širší spektrum minerálních živin zvěři v dnešní době, kdy je obecně v přírodě jejich deficit. Sypká minerální krmiva určená jako náplň slanisek toto splňují.
Minerální krmiva do slanisek nejsou žádnou novinkou, používají se delší dobu a to jak u nás, tak v zahraničí. Významně se o jejich praktické vyzkoušení se postarali Dr. Babička s pány Hanákem a Knápkem. Jejich zkušenosti jsou shrnuty v publikaci Aplikace minerálních doplňkových minerálních krmiv v chovu spárkaté zvěře. Tato knížka z roku 2010 je zdarma ke stažení v pdf formátu na webových stránkách www.sparkata.cz., popř. je jí možno zakoupit v tištěné podobě.
S velkou skupinou partnerů jsme v loňském roce zahájili projekt ověření spotřeby minerálního krmiva do slanisek „Premin SLANISKO“ u zvěře v oborách, na farmách, v zájmových chovech i ve volnosti. Spotřebu sledujeme u zvěře jelení, daňčí, mufloní i srnčí.
Po prvním roce můžeme vyhodnotit chování zvěře při záměně soli za minerální krmivo do slanisek. Ve většině případů jsme vyměnili sůl za minerální krmivo Premin SLANISKO, kdy jsme sůl odebrali. V několika případech jsme zkusili změnu pro zvěř udělat plynulejší, kdy jsme do slanisek nasypali Premin SLANISKO a přímo na něj jsme položili sůl, na kterou byla zvěř zvyklá.
U partnerů, kde došlo k záměně soli za minerální krmivo, si zvěř na tuto změnu určitý čas zvykala. Bylo to od jednoho až po pět měsíců, v průměru 10 týdnů a nenalezli jsme shody, kdy bychom mohli říci, že jeden druh zvěře se zvyká na nové minerální krmivo rychleji a druhý pomaleji. Vždy ale doje k návyku a pak zvěř bere již pravidelně.
Tam, kde jsme nasypali do slanisek nové minerální krmivo a na něj položili kus soli, na který byla zvěř zvyklá, byl návyk velice rychlý a tím i pro zvěř i chovatele komfortní.
 
Tipy pro přechod od soli k minerálnímu krmivu v praxi:
* Zpočátku dejte do slanisek menší množství sypkého minerálního krmiva
* Na minerální krmivo položte kus soli, na který je zvěř zvyklá brát
* Kontrolujte odběr minerálního krmiva ve slaniscích
* Jakmile zvěř začne pravidelně brát, slaniska doplňte větším množstvím
* Dojde-li sůl položená zpočátku na minerální krmivo, již ji nedoplňujte
* Nedopusťte, aby minerální slanisko bylo někdy prázdné
* Provozujte dostatečný počet minerálních slanisek, musí mít k nim přístup všechna zvěř po celý rok, nejlépe je vytvořit si síť slanisek, kterou si zakreslíte do mapky
* Udržujte minerální krmiva ve slaniscích čistá od špíny a trusu
 
Využití slanisek pro minerální krmiva pro zvěř pro chovatele nejjednodušším způsobem, jak zvěři poskytnout minerální živiny pro doplnění jejich deficitu. Důležitým faktorem slanisek je jejich celoroční dostupnost.
Na závěr bych chtěl zmínit, že slaniska jsou nepostradatelnou součástí v chovu zvěře, nenahrazují ale plně minerální výživu zvěře v době nouze.
Ing. Ondřej FALTUS,
VVS Verměřovice s.r.o.
faltus@vvs.cz 
 
Zpracování dat...