ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Lovecké náboje – původně vojenské

Myslivost 9/2016  Jaroslav Krejčí
V souvislosti se snahami Evropské komise na omezení zbraní se kromě jiných „nápadů“ objevila také iniciativa, že by byly v rámci Evropy zakázány ty druhy střeliva, resp. ráží, které byly, a nebo jsou, původně vyvinuty pro armádní či vojenské účely. Ne všichni myslivci, ale hlavně asi evropští zákonodárci, vědí, které druhy ráží to vlastně jsou. Pojďme tedy na pomyslnou prohlídku. Myslivci a lovci vlastní kulovnice a kombinované zbraně komorované velmi širokou plejádou kulových nábojů od těch nejnovější až po čistě výběhové a zcela zastaralé. V několika článcích bych chtěl část těchto nábojů krátce charakterizovat – připomenout jejich historii, význam a využití.
Většina autorů člení náboje na náboje s okrajovým zápalem a na náboje s centrálním zápalem. Budeme se zabývat druhou skupinou nábojů – s palcovým a metrickým označením ráže. Lovecké náboje jsem rozčlenil do několika skupin. Tento článek představí původně vojenské náboje.
Dnešní náboje vyházejí z konstrukcí, které navrhli anglický plukovník M. Boxer roku 1865 a americký důstojník výzbrojní správy H. Berdan roku 1868. Principy zápalek obou vynálezců se používají dodnes a nesou jejich jména – BOXER a BERDAN.
 
Jak rozeznat lovecký náboj od vojenského?
Lovecký kulový náboj je náboj osazený střelou se zvýšeným ranivým účinkem. Střela musí předat po zásahu co nejvíce energie, aby lovená zvěř zůstala „v ohni“.
Lovecké střely mají různou konstrukci. Nejznámější jsou střely poloplášťové, s prosekávací hranou (tzv. střižnou hranou), s dvojitým jádrem, s expanzní dutinou (zakrytou kuklou z různých materiálů), s minidutinkou aj. Podle zvláštností stavby je výrobci označují speciálními názvy např. TIG/TUG, NOSLER, BARNES X, VULCAN.
Použití nábojů s celoplášťovou střelou je omezeno k lovu trofejové zvěře a k sportovní střelbě.
Druhým znakem, jak poznat lovecký náboj je podle dnové signatury, kdy výrobci na dno nábojnice vyrazí označení výrobce (značka či název výrobce) a označení ráže např.: „LAPUA .308 W“.
Vojenské náboje bývají osazené převážně celoplášťovými střelami. Vyrábí se spektrum dalších nábojů se střelami pro zvláštní účel – svítící, zápalné, průbojné, průbojně-zápalné, redukované, cvičné aj. Jejich používání je pro lovecké účely zakázané, a pokud je někdo použije, jeho počínání je kvalifikováno jako nemyslivecké.
Do dnového značení vojenských nábojů se kromě značky výrobce, popřípadě označení ráže náboje či speciálního označení např. druhu střely nebo použitého bezdýmného prachu, přibylo dvojčíslí roku výroby náboje. Prvním z vojenských nábojů je 223 Remington, o němž bude pojednání v jiné kapitole.  
 
30–06 Springfield
Náboj byl zavedený armádou USA pro opakovačku Springfield 1903. Od náboje 30–03 se liší poněkud zkrácenou nábojnicí a je opatřen lehčí, špičatou střelou s větší počáteční rychlostí a s větším dostřelem. Náboj byl používán za 1. světové války a také během 2. světové války. Náboj zůstal ve výzbroji armády USA až do roku 1954, kdy byl nahrazen náboje 7,62 NATO (308 Winchester).
Náboj byl vyráběn ve všech provedeních pro vojenský náboj (střely svítící, zápalné, zaměřovací atd.). Existuje 43 vojenských modifikací.
Již v roce 1908 se začal v USA používat jako lovecký. Patří celosvětově k rozšířenějším nábojům. Vyrábí jej většina světových výrobců střeliva.
Předností náboje 30 – 06 Springfield je vysoký výkon a vynikající ranivost se spolehlivým smrtícím účinkem ihned po zásahu. V našich podmínkách je vhodný k lovu veškeré spárkaté zvěře a v cizině i k lovu těžší zvěře. Se střelou Vulkan 12,7 g od firmy Norma dosahuje V0 = 823 m.s-1 a E0 = 3964 J, ONV – 150 m.
 
308 Winchester
Výzbrojní služba řešila ke konci 2. světová války přezbrojení na nový jednotný a výkonný pěchotní náboj, který měl nahradit náboj 30 M 1 Carbine výkonnějším středním nábojem. 308 Winchester vznikla zkrácením nábojnice 30 – 06 Springfield na 51 mm a osazením střelou o průměru 7,82 mm (.30). Oficiálně byl zaváděn do americké armády v roce 1948, jeho civilní verze byla předvedena až v roce 1952. Kombinací nábojnice se střelou vyvinutou belgickou firmou FN vznikla náboj 7,62 mm NATO, který byl členskými zeměmi NATO přijat v lednu 1954 přijat do výzbroje.
Byl zaveden do výzbroje více než 30 zemí světa. Velice krátce po představení sportovních a loveckých verzí získal značnou oblibu pro svou dobrou balistiku, výkon a vynikající přesnost. V roce 1966 byl zařazen do výrobního programu české firmy Sellier & Bellot.
Náboj je s úspěchem používán k lovu střední až těžší spárkaté zvěře. V našich podmínkách má dostatečný přebytek výkonu pro odstřel dospělé zvěře černé a jelení i na hranici 200 m. Ke zvěřině subtilní zvěře je velmi šetrný. Se střelou Nosler Partition 11,7 g od firmy Federal dosahuje V0 = 799 m.s-1 a E0 = 3698 J, ONV – 165 m.
 
6,5x55 SE
Vojenský náboj byl vyvinutý německým konstruktérem Mauserem pro švédskou armádu, kde byl zavedený v roce 1894 pro pušku model 94, později 96 a 98. Zaveden do výzbroje v Norsku, Dánsku a Lucembursku.
Náboj se osvědčil jako sportovní a lovecký a rozšířil se i do USA. V průběhu 90. let 20. století proběhla další velká vlna jeho rozšíření a obliby.
Značka „SE“ v základním označení ráže náboje podle ISO znamená mezinárodní označení Švédska.
Kromě přesnosti má výhodnou balistickou křivku, takže lze zasahovat cíle i mírně za hranicí 200 m. Ve Skandinávii používán jako univerzální náboj. V našich podmínkách je vhodný k lovu středně velké spárkaté zvěře i na větší vzdálenosti. Se střelou SP 9,0 g od firmy S&B dosahuje V0 = 814 m.s-1 a E0 = 2982 J, ONV – 163 m.
 
7x57 / 7x57 R
Vojenský náboj byl zkonstruovaný Mauserem v roce 1892 pro jeho pušku model 92, která byla v roce 1893 nahrazena puškou model 1893. Jako služební byl náboj zaveden ve Španělsku a postupně v Brazílii, Hondurasu, Chile, Kostarice, Kolumbii, Kubě, Mexiku, Nicaragui, Oranžsku, Srbsku, San Salvadoru, Uruguayi a Venezuele.
Náboj se velmi rychle rozšířil i jako lovecký po celém světě včetně USA a Afriky.
Vyniká velmi dobrou přesností, mírným zpětným rázem a univerzálním použitím. Uvádí se, že s nábojem 7x57 dosáhl v roce 1940 Walther Gehmann světového rekordu na vzdálenost 300 m, kdy nástřelka dvaceti výstřelů měla průměr 10 cm.
Náboj byl vyráběn v celé řadě vojenských provedení a je stále vyráběn většinou světových muniček. Jeho význam poklesl ve prospěch modernějších a výkonnějších ráží. Provedení s nábojnicí s okrajem vzniklo pro zbraně s lůžkovým závěrem. Popularita 7x57 R zůstává omezena na střední Evropu, kde patří mezi nejrozšířenější kulové náboje.
V našich podmínkách je 7 x57 a 7x 57 R vhodné k lovu veškeré spárkaté zvěře. Se střelou ID Classic 11,5 g od firmy RWS dosahuje V0 = 800 (780) m.s-1 a E0 = 3360 (2930) J, ONV – 163 (153) m.
 
7,5x55
Jedná se o švýcarský vojenský náboj označovaný také 7,5x55 GP 11. Náboj vznikl rekonstrukcí náboje 7,5 mm Schmidt-Rubin, model 1890. Zavedení nového náboje se špičatou střelou v německé armádě (1905) bylo podnětem pro vznik nového švýcarského náboj 7,5 mm se špičatou biogivální střelou. Náboj sloužil ve švýcarské armádě až do počátku 90. let 20 stol.
Pro svou přesnost se stal náboj velmi oblíbeným nábojem sportovním a loveckým.
Vzhledem k vysokému výkonu je náboj vhodný k lovu veškeré evropské spárkaté zvěři a to i na velké vzdálenosti. Používán ke sportovní střelbě zejména ve Švýcarsku na 300, 500 a 750 m. Se střelou TM 11,7 g od firmy Norma dosahuje V0 = 870 m.s-1 a E0 = 3670 J, ONV – 180 m
 
7,62x39
Sovětský náboj 7,62 mm vz. 43 byl vyvinutý N. M. Jelisarovem a B. V. Seminem během 2. světové války. Do výzbroje armády byl však zaveden až po válce, nejdříve pro samonabíjecí pušku SKS a pak pro útočnou pušku AK – 47. Postupně byl zaveden do armád Varšavské smlouvy, Číny, Finska, bývalé Jugoslávie, Kuby, Nikaragui a do některých zemí Blízkého, Středního a Dálného východu a Afriky. Při válce ve Vietnamu náboj 7,62x39 předčil americký náboj 5,56 NATO (223 Remington) svým výkonem i možnostmi použitím v křovinatém terénu.
Po rozpadu východního bloku se začal náboj využívat komerčně i lovecky, se střelami bez ocelového jádra a se zápalkami na bázi neroxinových složí. Náboj má příznivou balistiku a výhodný výkon, který je vyšší než má většina malých ráží běžně používaných k lovu menší spárkaté zvěře. Další jeho výhodou je minimální citlivost na vnější vliv odchylující střelu z její dráhy podstatně méně než malé a lehké střely menších ráží.
V našich podmínkách by bylo možné náboj používat jako téměř univerzální lovecký náboj. V USA se s oblibou používá k lovu střední spárkaté zvěře. Se střelou SP 8,00 g od firmy Sellier & Bellot dosahuje V0 = 743 m.s-1 a E0 = 2208 J, ONV – 144 m.
 
7,62x54 R
Tento náboj byl vyvinutý původně pro pušku Mosin Nagant ruské armády v roce 1891. Zavedení náboje a pušky provázely jedny z nejnáročnějších zkoušek. Osvědčil se v I. světové válce. Později byl použit i do kulometů. Mezi oběma světovými válkami byl zaveden jako služební ve Finsku a pobaltských zemích. Po II. světové válce byl zaveden ve státech vojenského bloku Varšavské smlouvy pro kulomety.
Zvláštní kapitolou byla Rusko-japonská válka v letech 1904-1905, kdy produkce ruských muniček nestačila na pokrytí potřeb armády a náboje Rusko kupovalo od dalších výrobců z Anglie, Rakousko – Uherska aj. Během I. světové války vyráběli zbraně a náboje pro Rusko také výrobci z USA.
Náboj se brzy rozšířil jako sportovní a lovecký v Evropě a USA a posloužil jako vzor pro vznik dalších nábojů. U nás se lze setkat s kulovnicemi na bázi ruské vojenské pušky Mosin a Dragunova
Náboj 7,62x54 R je mezi lovci rozšířen především ve Finsku, Polsku, Rusku a pobaltských zeních. Ráže 7,62x54 R lze použít k lovu všech druhů evropské zvěře včetně losa a medvěda. U nás se jedná o univerzální náboj vhodný k odstřelu veškeré spárkaté zvěře i na velké vzdálenosti. Lovecké náboje vyrábí někteří výrobci – Sellier & Bellot, Libra, Lapua, Norma a Sako.
Se střelou SP 11,7 g od firmy Sellier & Bellot dosahuje V0 = 800 m.s-1 a E0 = 3740 J, ONV – 180 m.
 
8x57 J a 8x57 JS / 8x57 JRS a 8x57 JR
V roce 1888 byl v Německu zaveden nový pěchotní náboj s puškou model 88. Podnětem bylo Francií zavedení pušky a náboje 8 mm Lebel v roce 1886. Vše mělo bližší souvislost s novými trendy zmenšování pěchotních ráží a zavádění bezdýmného prachu v poslední čtvrtině 19. stol.
Náboj bývá označován jako 8 mm nebo 7,92 Mauser. Náboj i zbraň bývá spojován se jménem Mauser, přestože původcem zbraně i náboje byl špandavský arzenál. Nábojnice náboje model 88 má lahvičkovitý tvar s mírně kuželovým tělem, přecházející dosedacím kuželem v krček. U dna je opatřen drážkou usnadňující extrakci nábojnice po výstřelu. Náboje 8x57 J byl prvním hromadně vyráběným vojenským nábojem s tímto tvarem nábojnice. Náboj měl průměr střely 8,07 mm a byl určen pro pušky s průměrem vývrtu v polích 7,92 mm a v drážkách 8,12 mm. Později byl náboj označován metrickým způsobem 8x57 a doplněn písmenem I (Infanterie) nebo J.
Současně s armádou se začal využívat pro lovecké účely. Význam náboje 8x57 J začal poměrně brzy klesat, protože německá armáda zavedla v roce 1905 do výzbroje modifikovaný náboj s větším dostřelem, označovaný jako Mauser model 98, později označovaný jako 8x57 JS.
Změna náboje spočívala v osazení střelou, u níž byl zvětšen průměr na 8,22 mm. Průměr vývrtu v polích byl ponechán na 7,92 mm a průměr v drážkách byl zvětšen na 8,22 mm. Nový náboj se špičatou střelou byl označen S – spitz (= špičatý). Pozdější výklad písmene S se přiklonil k významu Stark = silnější průměr střely. Náboj dostal v německé normalizaci označení 8x57 JS. Jako služební byl náboj zaveden v celé řadě států – Číně, Egyptu, Řecku, Španělsku, Velké Británii, Iránu, Izraeli, Lucembursku, Norsku, Polsku, Portugalsku, Rumunsku, Jugoslávii a také v Československu.
Náboj při loveckém použití dosáhl mimořádné popularity. Jedná se o velmi univerzální náboj k lovu veškeré evropské spárkaté zvěře. K lovu střední i těžší zvěře na střední vzdálenosti lze náboj použít i v jiných loveckých destinacích. Těžší a středně rychlá střela náboje 8x57 JS je málo náchylná ke změně směru letu při zachycení o malou překážku. Náboj je vhodný při lovu v trávě nebo při naháňkách. Větší průměr střely předává ihned po dopadu velkou část energie. Tato ráže je známá svou šetrností ke zvěřině vytvářením hladkého střelného kanálu a to i u subtilní a malé zvěře (srnčí). Myslivecká vzdálenost střelby bez korekce vzhledem k zakřivení balistické dráhy, u těžších střel je asi do 180 m u srnčí zvěře a asi 200 m u jelení zvěře.
Ráže 8x57 J je v současnosti zcela zastaralá a výroba střeliva je minimální. Náboje 8x57 JS vyrábí většina evropských i někteří zámořští výrobci (americký Remington a jihoafrická PMP). Se střelou Vulkan 12,7 g od firmy Norma dosahuje V0 = 770 m.s-1 a E0 = 3767 J, ONV – 150 m.
 
Mezi myslivci se občas vyskytuje střelivo upravované. Z nedostatku nábojů nebo z čisté vypočítavosti někteří jedinci vojenské střelivo upravovali a používali k výkonu myslivosti. Občas se lze setkat s těmito upravenými náboji, kdy jsou náboje nabízené především sběratelům jako zajímavé originály.
Poslední desetiletí je rozšířené přebíjení nábojů pro vlastní potřebu. Mýtus, že přebíjené střelivo je horší než továrně vyráběné, není pravdivý. Výběrem kvalitních komponentů (střela, střelný prach, zápalka) a velmi pečlivou laborací, lze vyrobit lepší střelivo vyladěné pro konkrétní účel.
Závěrem bych rád všem myslivcům a lovcům popřál šťastnou ruku při výběru správné ráže pro jejich kulovou zbraň.
A jen na vysvětlenou - ONV = optimální nástřelná vzdálenost
Ing. Jaroslav KREJČÍ
 
Zpracování dat...