ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Lovecká romantika v jižních Čechách

Myslivost 9/2016, str. 34  Jiří Kasina
Častokrát jezdím do kraje kolem jihočeské metropole České Budějovice, do kraje, který je všeobecně pokládán za jeden z nejhezčích a nejromantičtějších u nás. Je to kraj prodchnutý nejen lesy, rybníky, loukami a romantickými přírodními zákoutími, ale jsou to také místa, kde doslova dýchá historie, zvěř, myslivost a lesnictví nevyjímaje.
Společnost Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s.r.o. obhospodařuje historický majetek statutárního města České Budějovice. Společnost se léta tvářila jako pověstná „Popelka“, spíše byly známé objekty a honitby ve správě sousedního státního lesnického subjektu, ale při nedávné návštěvě na jihu Čech jsem se dozvěděl, že vedení chystá novou etapu fungování. Pomyslné „probuzení“ bude souviset i s jinými přístupy k výkonu práva myslivosti a možnostem poplatkových lovů. V čele firmy s dlouholetou tradicí od loňského listopadu stojí dva jednatelé Ing. Karel Trůbl a Mgr. Daniel Hovorka, který má v kompetenci vedení střediska „myslivost“. Právě proto jsem zaklepal na dveře kanceláře a požádal o odpovědi na několik otázek.
 
Nevím, zda jsou moje informace o nových přístupech k myslivosti a poplatkovým lovům správné, zatím jsem zaregistroval jen nové logo společnosti, co tedy nového chystáte?
Jednoznačně máme zájem o zvýšení společenské prestiže a zájmu o myslivost v honitbách naší společnosti. Nechceme jít ale cestou orientace jen na movité zahraniční lovce, jak asi každého hned napadne, chceme nastavit naší nabídku s ohledem na cenovou dostupnost a především pro české lovce a myslivce.
 
Nabízí se otázka proč?
Ono je dobré si uvědomit, že hospodaříme na historickém majetku statutárního města České Budějovice a i když asi oba chápeme ekonomické souvislosti lovů zahraničních lovců, přece jenom mi připadá dobré zamyslet se na tím, kdo a proč u nás loví. Neznamená to, že chceme nějak uměle utlumit zájem zahraničních loveckých hostů, ale chceme nabídnout v rozumných cenových relacích lovy i pro naše české myslivce, kteří chtějí poznat krásné prostřední našich honiteb a okolí města České Budějovice. Jsme česká společnost hospodařící s majetkem historického královského českého města, tak proč nenabídnout něco našim tuzemským myslivcům. Prostě hledáme nějakou rozumnou rovnováhu.
 
Vím, že vždy byly vaše honitby pro zahraniční hosty atraktivní, nemálo jich sem jezdilo. Nebo se snad mýlím a už tolik nejezdí a hledáte naplnění kapacit?
Ale vůbec ne, zájem zahraničních lovců stále přetrvává, stále k nám rádi jezdí. Je to kombinace několika faktorů - historických souvislostí v okolí známého města, dojezdové vzdálenosti od hranic s Rakouskem a Německem, a pochopitelně mimořádná kvalita pernaté zvěře, především kachen, které jsou chovány ve dvou rybničních soustavách. Troufám si tvrdit, že lovy na Lhotce nedaleko Borovan jsou po mém soudu jedním z nejkrásnějších míst pro společný lov vodní pernaté zvěře v celé České republice. To že se nám podařilo udržet si stávající klientelu a přidat několik nových skupin jasně dokládá, že společné lovy na kachnu divokou považují naši hosté za atraktivní a dobře organizované.
 
Dobrá, zní to velice lákavě, ale úplně jsme přeskočili základní údaje. Můžete tedy společnost  a její honitby stručně představit?
Jako společnost hospodaříme na 2000 ha lesa, 700 ha rybníků a několika stech hektarech zemědělské půdy. Myslivost provozujeme ve dvou honitbách. Na sedmi stech hektarech vodní plochy je odchováno každým rokem více než patnáct tisíc kachen divokých. Celodenní lovy jsou ideální pro skupiny čítající deset a více střelců.
V již ve zmíněné Lhotce obhospodařujeme okolo 600 hektarů lesů, rybníků a pastvin na dohled od Novohradských hor, je to jen čtvrt hodiny jízdy autem od Českých Budějovic. Společné lovy jsou plánovány od druhé poloviny září a romantická krajina tam okouzlí asi každého lovce. Předem ale upozorňuji, že jsou to místa pro spíše dobré či výtečné střelce, loví se tam v prostředí lesních rybníků a lesních zákoutí, atmosféra je nádherná, žádný masový lov na dlouhých střeleckých linkách, lov vyžaduje rychlého a pohotového střelce, který si umí takovou příležitost užít.  
Druhou naší honitbou je Černiš na severozápadním okraji Českých Budějovic s rozlohou 1400 hektarů, jejíž součástí je i bažantnice stejného jména s více než stoletou historií a o výměře necelých 200 hektarů. Leží v těsném sousedství přírodní rezervace Vrbenské rybníky. Lovy na rybnících v honitbě Černiš začínají už od 1. září, výhodou je doslova blesková dojezdová vzdálenost z města. V této lokalitě je to kachní lov v přehledném terénu, pro i průměrné střelce, kdy je možné zaručit i vysokou slovitelnost kvalitní a vyspělé zvěře.
 
Přijížděl jsem s tím, že ale údajně nabízíte i ne zcela tradiční možnosti lovu pernaté zvěře. Je to pravda? Jaké konkrétní změny přicházejí v úvahu na letošní sezónu?
Jako novinku zavádíme možnost lovu na tahu kachen s vlastním psem. Nabízíme možnost lovu ploužením v bažantnici pro jednotlivce, nebo malé skupinky lovců. Takovýto lov je především určen pro myslivce, kteří chtějí vzít na lov vlastního psa a zažít neopakovatelný zážitek z aktivního lovu ve společnosti svého čtyřnohého přítele. Čtenáři Myslivosti a především ti, kteří se věnují kynologii, budou asi první, kteří se vaším prostřednictvím dozví o možnosti lovit v naší bažantnici individuální způsobem s možností využít schopností vlastního loveckého psa. Jednoduše řečeno, lov ploužením s vlastním psem. Jsem přesvědčen, že díky poloze, schůdnosti a celkovému uspořádání bažantnice máme před sebou ucelený soubor výborných podmínek pro takový lov.
 
Můžete tedy prosím tuto nabídku popsat podrobněji?
Asi začnu porovnáním. Neexistuje mnoho bažantnic, kde většina chované zvěře je již v srpnu vypuštěna do volné přírody. V naší bažantnici je už teď odhadem čtyři tisíce kusů ve volnosti a jsou rozptýleny na ploše větší než 200 hektarů. A neexistuje takřka žádná  bažantnice se staletou tradicí, kam můžete přijet s přáteli a vlastními psy a lovit i centrálních částech bažantnice, to vše v těsném sousedství přírodní rezervace tedy s velkou pravděpodobností, že ulovíte i kachnu divokou.  Po mém soudu je to velice atraktivní forma lovu, kterou nabízíme českým myslivcům.
 
Všechno je o penězích,  jaká je cena takového lovu?
Já myslím, že velice příznivá. Paušální cena za den pro jednoho lovce za deset ulovených kusů bažantí zvěře včetně našeho loveckého doprovodu a občerstvení je 5000 Kč. Tato nabídka ale bude otevřena v termínu od 14. listopadu do 30. prosince, sami jsme zvědavi, jaký bude zájem.
 
Budu-li tedy chtít přijet, objednám se u vás, jaký program mi připravíte?
Plán máme takový, že lovec, a nebo malá lovecká skupina, ideálně pětičlenná, přijede do deváté hodiny, společně posnídáme a pak do oběda bude možnost lovit ploužením v severní části bažantnice. Po poledním obědě pak bude pokračovat lov až do 15.30 hod v jižní části bažantnice, samozřejmostí je na závěr výřad v duchu všech mysliveckých tradic. Paušální cena 5000 Kč zahrnuje lovecký doprovod, ulovení 10 kusů pernaté zvěře a občerstvení, pokud si bude chtít lovec odkoupit zvěřinu, nabízíme 50 Kč za ulovený kus.
 
Zatím jsme se zastavili jen u lovu vodní pernaté, ale hospodaříte i s jinými druhy zvěře. Nechcete se na závěr pochlubit i jinými úspěchy?
Určitě ano, ono by toho bylo ale hodně, to bych spíš nechal na nějaký další rozhovor. Vůbec jsem se třeba nezmínil o naší oboře Čertík a o kvalitě tam chované daňčí zvěře, i tam máme co nabídnout. Kromě kachen odchováváme také bažanty a můžeme i na ně nabídnout lovy, ale to opravdu až někdy jindy. Víte ale co je naší největší devízou kromě krásné přírody a kvalitní zvěře? Základem je kvalita personálu, který všechny zmíněné akce zajišťuje a zabezpečuje, bez  výborných a spolehlivých spolupracovníků s jejich opravdu perfektním přístupem k myslivosti a poplatkovým lovům bychom nemohli zdaleka nabídnout to, co nabízíme.  Asi jsme měli šťastnou ruku při výběru. A pak je dobré mít vždy na paměti, že bez Božího požehnání, marné všechno lidské namáhání. A to platí v myslivosti dvojnásob. Takže se těším, že se v našich krásných honitbách setkám s více myslivci, čtenáři Myslivosti, kteří si přijedou okusit vše na vlastní kůži.
 
 
Zpracování dat...