ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Co nového ve střelectví

Myslivost 9/2016, str. 46   Jiří Kasina
Letní rozhovor s Janem Matulkou, předsedou Střelecké komise ČMMJ, nejen o střeleckých závodech, financích a plánech.
 
Jaká je letošní střelecká sezóna, jak jsi spokojen s průběhem střeleckých akcí?
Střelecká komise ČMMJ se sešla v letošním roce dvakrát, jednou v lednu a jednou v dubnu. Pořádáme podle schváleného plánu celostátní přebory a jako nový pořádáme pro mládež seriál střeleckých závodů ve střelbě z malorážky a ve vzduchovce s názvem FOMEI cup.
 
A zájem mládeže je dostatečně velký?
Letos proběhly dva závody ze seriálu, byl to závod v Jičíně, kde se zúčastnilo sedmdesát dva dětí a pak závod v Písku, kde se zúčastnilo šedesát čtyři dětí. Dále máme potvrzený zájem na závod v Kroměříži, kde je přihlášeno padesát osm dětí a poslední závod bude opět v Jičíně, kde už je dnes přihlášeno kolem sedmdesáti dětí. Takže zájem o tuto akci je veliký, čísla jsou snad dostatečně vypovídající.
 
Takže spolupráce s firmou FOMEI se osvědčila a lze to asi brát za důkaz, že lze střeleckou mládež oslovit …
Jednoznačně se osvědčila a jsem moc rád, že se nám záměr zatím daří. Je vidět, že když dáme mladým příznivcům střelby příležitost, tak mají opravdu zájem. Chtělo to jen přestat říkat kdyby a nabídnout konkrétní počin.
 
Asi nebudu daleko od pravdy, že se nabízí také šance, aby se i okresní myslivecké spolky, které mají střelnici, zapojily do seriálu příští rok a nabídly svoji střelnici. Je snad přece zájem počet závodů i mladých střelců příští rok rozšířit?
Zcela jednoznačně a já jsem o tomto informoval na Sboru zástupců v červnu všechny delegáty okresních mysliveckých spolků. Pokud by měli z okresů zájem nám v této věci napomoci, prosím je, aby se ozvali, je jen zapotřebí mít střelnici s technickým zázemím zhruba pro dvě stě lidí, další detaily určitě domluvíme.
 
Takže mohu jen gratulovat a přát, aby se dobrá myšlenka rozvíjela. Ale pojďme k dospělým, jak zatím proběhly letošní celostátní přebory? I tam lze pozorovat růst zájmu?
Letošních celostátních přeborů už proběhlo šest, průměrný počet soutěžících je okolo šedesáti, ve všech kategoriích, zatím všechny celostátní přebory proběhly bez problémů, hodnotíme všech pět kategorií. Věcné ceny na většině přeborů máme pro všechny účastníky přeboru, hlavním sponzorem a hlavní cenou je kulovnice České zbrojovky, která je losována mezi prvních deset nejlepších závodníků. To se osvědčilo, šanci na hodnotnou cenu má tak větší okruh střelců, například při posledním celostátním přeboru v trapu si vylosoval kulovnici mladičký junior Dominik Horníček. Dále od našeho sponzora od České zbrojovky Vlašim dostane prvních deset soutěžících karton nábojů.
 
Tak jako u mládeže je partnerem firma FOMEI, tak u dospělých se mluvilo, že bude partnerem Česká zbrojovka Uherský Brod. Sám nevím, zda se tento seriál rozeběhl už letos…
Tak to je další střelecký seriál závodů CZUB tour, který jsme se s naším největším sponzorem Českou zbrojovkou Uherský Brod domluvili v rámci společné spolupráce. Připravujeme seriál závodů na příští rok, který se bude skládat ze čtyř závodů kulové střelby na terč běžícího kňoura. Hlavním lákadlem je to, že se tohoto přeboru může zúčastnit každý, kdo má kulovou loveckou zbraň osazenou puškohledem bez omezení zvětšení. Na posledním závodě bude vyhlášen přeborník celého roku. Hlavním smyslem je to, že oba víme, jaká je běžná střelecká dovednost našich myslivců při střelbě na běžící zvěř, přitom se staly naháňky na černou zvěř neodmyslitelnou součástí společných lovů v každé honitbě. Proto chceme iniciovat větší zájem o nácvik střeleckých dovedností a přispět k větší efektivnosti lovu bez zbytečných dosledů, důslednějšímu snižování stavů černé, humánnějšímu lovu černé zvěře, a v neposlední řadě také k větší bezpečnosti střelby při společných loveckých akcí na naháňkách. Zatím letos probíhá tento seriál jako nultý ročník v rámci jiných závodů a současně s jinými druhy střelby, v příštím roce po dohodě s Českou zbrojovkou by se mělo jednat o seriál samostatných kulových závodů a střelbu pouze na terč běžícího kňoura.
 
Takže prima průprava pro běžnou praktickou myslivost…
Ano, je to současný trend, i v zahraničí se dostává střelba na běžící terče do povědomí stejně tak, jako broková střelba.
 
Naši střelci také reprezentují na mezinárodních mistrovstvích. Psali jsme o mistrovství Evropy v lovecké střelbě v Mariboru, tam byl docela úspěch, ne!?
V Mariboru jsme byli čtvrtí, je pravdou, že jsme mohli obsadit jako družstvo třetí místo, protože byla vytvořena nominace podle schválených podmínek z roku 2002, kdy nominace družstva musela být schválena už na konci roku 2015. Tak se stalo, že jsme v té době nemohli tušit, že Martin Šlechta bude tak výborný, kdybychom ho mohli nominovat později, při jeho výkonnosti by bylo celé naše družstvo o stupínek výš. Musíme se nad způsobem nominace na mistrovství v kombinované lovecké střelbě zaměřit a změnit asi podmínky, protože není praktické, aby nominační předpoklady musely být ze závodu v přeboru ČMMJ rok a půl staré, musí se brát důraz na poslední závody a aktuální formu jednotlivých střelců.
 
Celá řada čtenářů reagovala na krátký článek v poslední Myslivosti. Můžeš prosím vysvětlit současnou situaci, vztah ČMMJ a ASATu? Odkud vítr vane? Jaká je skutečnost?
Já si  ASATu velice vážím, víc než 95 % členů ASATu jsou členy ČMMJ, nicméně ČMMJ požádala o loveckou kombinaci, protože si myslíme, že lovecká kombinace je disciplínou ČMMJ už jen z toho důvodu, že po celá léta tuto disciplínu ČMMJ financuje. Po předchozím jednání ASATu jsme zažádali FITASC, aby nám byla svěřena lovecká kombinace.
 
Aby ČMMJ garantovala nebo měla v gesci kombinovanou střelbu v ČR?
Ano. Stejně tak jak je tomu v sousedním Slovensku.  Aby k tomuto mohlo dojít, tak by se musel ale ASAT této kombinované lovecké střelby vzdát, o čemž může rozhodnout pouze valná hromada, která se bude konat v říjnu. Na posledním zasedání představitelů ASATu a střelecké komise, které bylo v Písku 6.srpna,ale funkcionáři ASATu projevili zájem, že by se nechtěli vzdát kombinace, a proto ČMMJ možná v budoucnu nebude tuto kombinaci podporovat. Jsme příspěvková organizace a nemůžeme platit a pořádat a druhá organizace jen sklízet úspěchy a výnosy, jak tomu bylo na ME v roce 2015.
 
Možná se ptám hloupě, ale proč to nemohou pořádat dvě organizace? Proč nemůže panovat určitá dohoda?
Jak jsem již řekl. Jsme příspěvková organizace a na zasedání Myslivecké rady jsme se domluvili, že budeme podporovat jen akce pořádané ČMMJ, a to nejen ve střelectví, ale i co se týče ostatních odvětví.
 
Ale je přece možnost, že by tato střelba byla dál oficiálně pod ASATem a fungovala nějaká dohoda, v níž by byla Jednota zapsána jako spolupořadatel za určitých sepsaných a domluvených podmínek respektovaných oběma stranami. To by nešlo?
Teoreticky by to možné bylo, ale musel by tuto spolupráci schválit Sbor zástupců a přinejmenším by musely financovat družstvo obě strany společně. A ne jak tomu bylo doposud.
 
Obecně to ale vidím tak, že je snad hlavně zájem podporovat střelectví obecně, bez ohledu ať je to Petr nebo Pavel, je potřeba podporovat střelce a ukazovat ostatním, jak by se mělo střílet, vychovávat nové střelce. Možná to vidím příliš jednoduše, ale je přece jedno, kdo oficiálně pořádá, ale je důležitá dohoda pořadatelů na podmínkách pořádání. Tak tam budou dvě hlavičky, ČMMJ a ASAT, ale je důležité, aby se ty dva subjekty domluvily. Je tato dohoda ale možná?
To skutečně není tak jednoduché, protože se jedná o veliké peníze. V tomto se názory ostatních střelců dost liší. My musíme hlavně vychovávat střelce pro potřebu myslivosti, a to na okresní a republikové úrovni. Musíme upravovat disciplíny podle současných potřeb naší myslivosti. Například v rámci ČZUB tour chceme pořídit mobilního běžícího kňoura, aby ho mohli využívat i ostatní střelnice.
 
Dovolím si trochu brnknout na další citlivé místo. Proběhlo mistrovství v Namibii v dálkové kulové střelbě, účast našich střelců v podstatě zorganizoval bývalý předseda Střelecké komise a Jednota se na tom asi nepodílela. Cítím, že nebudou vztahy a pohledy úplně ideální. Chce tuto střelbu Jednota vůbec podporovat?
Už na prvním zasedání Střelecké komise v lednu jsme rozhodli, že rozpočtově nebudeme podporovat dálkovou kulovou střelbu v Africe. Za prvé je to drahý závod pro šestičlenné družstvo, za druhé lovecká terénní kulová střelba není disciplínou střeleckých závodů ČMMJ, protože střelba na čtyři sta metrů není ani mysliveckou střelbou v ČR. Myslím, že v naší republice by se mělo lovit jen na takovou vzdálenost, kdy je myslivec schopen bezpečně rozeznat, na co střílí.
I v minulosti Střelecká komise nikdy neodsouhlasila podporu této kulové střelbě, ale přesto se v roce 2014 ČMMJ jak finančně, tak materiálně podílela na podpoře tohoto závodu. V letošním roce se ale také ČMMJ podílela, protože už byly rozjeté přípravy, tak jsme se podíleli zápůjčkou puškohledů, které jsme jako ČMMJ dostali sponzorsky od Meopty Přerov. Tento sponzoring je v rámci domluvené dlouhodobé spolupráce mezi ČMMJ a Meoptou, kdy my zase na oplátku propagujeme výrobky Meopty. Proto mě nejvíc zamrzelo, když jsem si přečetl článek v Myslivosti a nikde jsem neviděl na žádné fotografii sebemenší propagaci znaku ČMMJ, všude byla Česká zbrojovka, na kombinézách byl ASAT.
Pro budoucnost si myslím, že tato lovecká disciplína, tento závod pro šest lidí, není předmětem pro podporu ze strany ČMMJ. Máme dostatek jiných, vhodnějších kulových disciplín, které se více blíží reálné střelbě v našich podmínkách, chceme hlavně podporovat správnou střeleckou průpravu našich myslivců a ČMMJ není ani sportovní organizací, ani střeleckým svazem, aby vychovávala reprezentanty na finanční úkor jiných disciplín.
Finanční prostředky jsou dané a omezené, zodpovědně rozhodujeme, kam prostředky směřovat, střelecká komise rozhodla, že nebude z toho balíku, který není nějak velký, dávat na dálkovou kulovou střelbu v Africe.
 
Co se připravuje dále nového?
Střelecká komise se v současné době zabývá, nebo musí hlavně hájit zájmy všech členů ČMMJ, tak se zabývá legislativními záležitostmi, hlavně evropskou směrnicí o omezování držení střelných zbraní.
Dále připravujeme ve spolupráci s kulturní komisí školení lektorů s následnou úpravu směrnic a zkušebních řádů. Připravujeme s Českou zbrojovkou už zmíněný seriál závodů na rok 2017 a chtěli bychom se v roce 2017 zabývat celostátními přebory v loveckém parkuru, kde si myslím, že ČMMJ v této disciplíně zaspala. Musíme se víc angažovat v pořádání celostátních přeborů a v pořádání přeborů v rámci výchovy myslivců. Jak vzděláváním, tak praktickou výchovou.
 
A pokud vím, tak se připravuje se taky školení střeleckých rozhodčích…
Připravujeme školení střeleckých rozhodčích na únor 2017 a o tom jsem informoval také na Sboru zástupců, očekávám zájem a spolupráci s okresními mysliveckými spolky.
 
Pořád se vše točí kolem financí, situace není zrovna ideální a růžová, je třeba naděje, že by se od příštího roku objevili noví sponzoři, partnerské firmy? Oslovujete někoho? Střelectví je jedna z věcí, která odčerpává z rozpočtu dost peněz…
Hlavním naším cílem je, abychom si zachovali nadále naše velké sponzory, kteří nás podporují dodnes. Snažíme se získávat také prostředky dotační a prostředky finanční na krajských a okresních úrovních. Je pravdou, že Střelecká komise odčerpává značné finanční částky, ale když to vezmeme v poměru na náklady celostátních přeborů, tak právě díky vyčerpání financí ve prospěch reprezentačních družstev byly omezeny částky na příspěvky do celostátních přeborů. A to způsobilo v minulosti odliv zájmů velkých střelnic na pořádání celostátních přeborů. Jistě si pamatuješ, že v dřívější době se dávalo třikrát tolik na celostátní přebory. Teď to pořadatelé dělají spíš z nadšení a z pocitu tradice a srdeční záležitosti, to ale není dlouhodobě možné. Musíme celostátní akce podpořit, musíme najít finanční prostředky nejen na pořádání takové akce, ale i na ceny.
 
S díky za rozhovor
připravil Jiří KASINA
Zpracování dat...