ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Zpráva předsedy ČMMJ na Sboru zástupců

Myslivost 8/2016, str. 8 Jiří Janota
Počet komentářů: 1
Po oficiální části zprávy předsedy o činnosti MR ČMMJ za období od posledního Sboru zástupců (Poznámka redakce: k přečtení na webu ČMMJ a Myslivosti) bych si z tohoto místa dovolil předeslat pár postřehů, které jsem nabyl za sedm měsíců práce ve vedení ČMMJ a na které se z mého pohledu bude MR ČMMJ a většina OMS spolu s vámi připravit v relativně blízkém časovém období. Stav členské základny k 31.12.2015 byl 64 375 členů. K 31.5.2016 uhradilo členský příspěvek 61 350 členů. Ke stejnému termínu v roce 2015 uhradilo členský příspěvek 62 944 členů. Jak je možné sledovat delší dobu, počet členů každoročně klesá. Tento pokles je znatelný u převážné většiny spolkové činnosti v naší vlasti. Více >
Zpráva předsedy ČMMJ na Sboru zástupců

Prohlášení LEX a ČMMJ ke směrnici o zbraních a hlasování europarlamentního výboru IMCO

Myslivost 8/2016, str. 12
Počet komentářů: 0
Pro legální držitele to není výhra, ani prohra, legislativní proces pokračuje LEX - sdružení na ochranu práv majitelů zbraní, z.s. a Českomoravská myslivecká jednota, z.s. (ČMMJ) vyjadřují následující společné stanovisko s konkrétními informacemi ohledně hlasování výboru Evropského parlamentu pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO) dne 13. 7. 2016. Více >
Prohlášení LEX a ČMMJ ke směrnici o zbraních a hlasování europarlamentního výboru IMCO

Boj proti regulaci zbraní pokračuje

Myslivost 8/2016, str. 13 Jiří Pospíšil
Počet komentářů: 0
Osobně jsem byl od počátku zcela zásadně proti návrhu na regulaci legálního držení zbraní, jak ho předložila Evropská komise po listopadových hrozivých útocích teroristů v Paříži. Jsem totiž přesvědčen, že lidé mají právo vlastnit zbraň, když dodržují základní státem daná pravidla. Protože uznávám právo člověka držet zbraň i za účelem jeho obrany, domnívám se, že tato státem daná pravidla nemohou směřovat k odebírání dosud povolených typů zbraní legálním držitelům či dalšímu nadbytečnému zužování prostoru pro legální vlastnictví zbraně. To vše bohužel návrh Komise přináší. Více >
Boj proti regulaci zbraní pokračuje

Je snaha Evropské komise o omezení legálního držení zbraní vůbec legitimní?

Myslivost 8/2016, str. 14 Miroslav Krejčí
Počet komentářů: 0
Je známo, že se v evropském parlamentu projednávají opatření směřující k omezení práv držitelů a majitelů zbraní. Na odmítnutí takového omezení práv občanů se shodla vládní koalice s opozicí i s názorem odborníků a veřejnosti. Ale naše média, jindy halasně proklamující demokratické svobody, mlčí nebo podlézavě přikyvují Bruselu, aniž by dala prostor opačnému názoru. Protestní petice s desítkami tisíc podpisů z různých zemí EU Brusel arogantně přehlíží. Více >
Je snaha Evropské komise o omezení legálního držení zbraní vůbec legitimní?

DOTACE PRO MYSLIVOST

Myslivost 8/2016, str. 16 Michaela Veselá, Tomáš Smejkal
Počet komentářů: 0
Novinky v oblasti poskytování finančních příspěvků na vybrané myslivecké činnosti a vyhodnocení účinnosti finančního příspěvku „Odchytová zařízení na prasata divoká“ Dnem 1. července 2016 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 209/2016 Sb., které v oblasti finančních příspěvků na vybrané myslivecké činnosti poskytovaných Ministerstvem zemědělství podle nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů, upravuje některá dotační pravidla. Cílem tohoto článku je mysliveckou veřejnost s těmito novinkami seznámit. Více >
DOTACE PRO MYSLIVOST

Výživa muflonů

Myslivost 8/2016, str. 20 Martin Mohelský
Počet komentářů: 0
Muflon, Ovis musimon Pallas, 1762 je jediný volně žijící zástupce rodu Ovis v české a také evropské přírodě. Muflon má taxonomicky nejblíže k ovcím. Snad by se mohlo zdát, že mu takové porovnání neslouží ke cti. Ať ano či ne, taxonomická příbuznost znamená řadu podobností ve stavbě trávicího traktu i v metabolizmu. A to nám ve výživě mnohé usnadňuje. Skutečný původ muflona je nejistý. Je téměř nemožné rozlišit podle kosterních pozůstatků divoké ovce od zvířat v raném stadiu domestikace. Podle archeologických nálezů mufloni žili před poslední ledovou dobou na evropské pevnině. Po ní jen na Sardinii a Korsice. Více >
Výživa muflonů

Horko, vyznamenání, vábení, déšť, vábení a zase déšť

Myslivost 8/2016, str. 50 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Tak jako každý rok se poslední červnovou sobotu začaly sjíždět automobily s posádkami mužů a žen většinou v zeleném na parkoviště u lovecké zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou. Ano, opět tu byly Národní myslivecké slavnosti, opět tradiční a osvědčený program, který předznamenává začátek léta a konec měsíce myslivosti. Slavnosti, které pořádá s Národním mysliveckým muzeem a městem Hluboká nad Vltavou Českomoravská myslivecká jednota a redakce časopisu Myslivost. A opět visela ve vzduchu tradiční otázka, zda zmokneme či ne, resp. zda více a nebo méně. Více >
Horko, vyznamenání, vábení, déšť, vábení a zase déšť

O srncích a myslivcích…

Myslivost 8/2016, str. 25 Zdeněk Hlaváč
Počet komentářů: 0
Před několika lety mi vyšla kniha povídek se stejným názvem. Pročítám-li s odstupem času lovecké příběhy, vyplouvá na světlo do tmy zasunutá otázka: Je námi prováděný tzv. „průběrný odstřel“ u zvěře srnčí to pravé ořechové? Na kvalitě srnčích populací si doslova a do písmene „vylámaly zuby“ již četné myslivecké generace. Zkusme si uvědomit, že zhruba od roku 1945 dodržujeme (či se snažíme dodržovat) pravidla selektivního „průběrného odlovu“ a jakým způsobem byla ovlivněna trofejová kvalita srnčí zvěře? Více >
O srncích a myslivcích…

Svišť v horách Slovenska II.

Myslivost 8/2016, str. 25 Zuzana Ballová
Počet komentářů: 0
Dokončení z předchozího čísla Členovia rodinnej skupiny žijú v spoločnom teritóriu a vždy hibernujú spolu v jednej zimnej nore. Niekedy sa rodiny spájajú a tvoria kolónie. V jednej kolónii môže žiť 3 až 20 jedincov. Každá rodina v kolónii obýva vlastné teritórium a toto územie má viac funkčných častí na základe účelu jednotlivých aktivít členov rodiny, časti dňa a sezóny. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť má svištie teritórium dve základné funkčné časti - jadrové územia a periférne oblasti. V jadrových územiach teritória sa nachádza centrum kolónie s materskou norou a letnými norami a zimovisko so zimnou norou. Vo väčšine prípadov sa však centrum so zimoviskom funkčne a tým aj svojím umiestnením navzájom prekrývajú. Více >
Svišť v horách Slovenska II.

Myslivci a zemědělci

Myslivost 8/2016, str. 30 Petr Ziegrosser
Počet komentářů: 0
Myslivci a zemědělci. Dvě skupiny využívající celoročně a dlouhodobě stejný prostor v krajině. Je možné, aby spolu dobře vycházeli, i když mají různé zájmy a cíle? Znám několik „podnikatelů“ v zemědělství. Mají hodně peněz, velká a drahá auta, mnozí z nich jsou lovci a loví po celém světě, ale chybí jim to podstatné – vztah k půdě, zvěři a krajině. A protože bydlí i jinde než „podnikají“, nemají ani vztah k místním lidem, domorodcům, z nichž mnozí jsou myslivci. A to je to, co se za peníze koupit nedá. Zemědělcem se nestanete ze dne na den, zemědělcem nejste, ani když vlastníte sebevětší „farmu“, zemědělcem se musíte narodit. Znám zemědělského podnikatele, kterému stačí pár krav, dva zaměstnanci, a dotace na hektar půdy k tomu, aby si dobře žil a dokonce uvažoval o koupi vrtulníku. Více >
Myslivci a zemědělci

Profesor

Myslivost 8/2016, str. 32 Zdeněk Kratochvíl
Počet komentářů: 0
Znal jsem toho srnce již pět let. Poprvé jsem ho zaregistroval jako tříletého, už tenkrát na sebe upozornil, na místní poměry docela vysokým, asi pětadvaceticentimetrovým parožím. Postupně, jak mu příbývala léta, stával se opatrnějším a dominantnějším. Ten rok, kdy jsem odhadoval jeho věk na 8 let, jsem se na něj zaměřil. Paroží měl sice již o poznání slabší, než v minulých letech, zima byla dlouhá, bez slunečního svitu, ten rok nebyly ani žaludy, ani bukvice, a to se na kvalitě paroží podepsalo. Jestliže měl v minulých letech hodnotu paroží přes 105 bodů, ten rok asi o 10 bodů nižší, ale i tak měl nejlepší paroží v okolí. Více >
Profesor

IWA 2016 Oblečení

Myslivost 8/2016, str. 33 Martin Helebrant
Počet komentářů: 0
Ještě jednou se vracím k největšímu veletrhu zbraní, střeliva, potřeb a doplňků pro myslivce, který se koná každoročně v německém Norimberku. Více >
IWA 2016 Oblečení

Lesk a bída přehlídek

Myslivost 8/2016, str. 36 Arnošt Tabášek
Počet komentářů: 0
Konají se každoročně, a když pořadatelé dodrží osvědčené parametry, chovatelské přehlídky trofejí bývají místem setkání myslivců a jejich příznivců, dokladem četnosti i kvality trofejí lovné zvěře a také zdrojem poučení. Navíc mohou všestranně propagovat také naši českou myslivost, zvláště pokud součástí programů jsou vystoupení trubačů, sokolníků, ceremoniály mysliveckých tradic, ukázky vábení zvěře, prezentace plemen loveckých psů, popřípadě vernisáže dětských kreseb s tematikou přírody a zvěře. Přitažlivé a oblíbené jsou ochutnávky zvěřiny. Více >
Lesk a bída přehlídek

Poľovnícka výstava NITRA 2016

Myslivost 8/2016, str. 40 Jozef Herz
Počet komentářů: 0
Usporiadanie poľovníckych výstav v strednej Európe píše vyše 140ročnú históriu. Osobitná poľovnícka kompozícia na svetovej výstave vo Viedni v r. 1873 je považovaná za prvú poľovnícku výstavu. Samostatná poľovnícka výstava sa uskutočnila v r. 1891 v Prahe, ďalšia v r. 1900 v Paríži a v r. 1902 v Budapešti. Za prvú medzinárodnú výstavu poľovníckych trofejí sa pokladá výstava vo Viedni organizovaná v dňoch 2. mája až 18. júna 1910, na ktorej bolo vystavovaných takmer 20 tisíc poľovníckych exponátov. V roku 1926 usporiadal LOS v Poprade prvú slovenskú výstavu, ktorej autorom bol redaktor časopisu Lovec Vidor Juráň. Výstava bola porovnávaná s poľovníckou výstavou vo Viedni, čo značí o jej úspechu. Více >
Poľovnícka výstava NITRA 2016

Chytala komáry ve Washingtonu a vyděsila myslivce na celém světě

Myslivost 8/2016, str. 46 Josef Pazdera
Počet komentářů: 0
Ellen Martinsenová studovala malárii u ptáků ve washingtonské zoologické zahradě. U tamních komárů zjistila parazita, který se v Americe neměl vyskytovat. Napadá totiž jelence. Nemoc je rozlezlá od severu po jih USA. Zvířata z Ameriky jsme si dovezli i k nám, většinou jim ale postaru říkáme jeleni viržinští. Má i naše spárkatá zvěř malárii, která neměla existovat? Česky „bahenní zimnice“, italsky „špatný vzduch“, po novu malárie. Jedno z nejvýznamnějších infekčních onemocnění, které u lidí má na svědomí přes milion životů ročně! Odhaduje se, že mohla zabít za celou dobu existence lidstva až polovinu lidí, co kdy na planetě žili. Máme štěstí, že se infekce týká především subsaharské Afriky. Původcem jsou parazitičtí prvoci – výtrusovci. Hezky česky zimničky, mezinárodně plasmodia. Více >
Chytala komáry ve Washingtonu a vyděsila myslivce na celém světě

Noční vidění, jaké a proč

Myslivost b8/2016, str. 48 Jiří Hanák
Počet komentářů: 0
Technický pokrok nelze zastavit. Tak jako jsme před několika stoletími přestali lovit luky a šípy a nastoupily palné zbraně, tak i u nich se už nepoužívá nabíjení černým střelným prachem ústním hlavně a od konce 19. století se používají jednotné náboje, kde je střela, prachová náplň a zápalka spojena nábojnicí v jeden celek, došlo i k velkému vývoji optických přístrojů používaných nejen k pozorování, ale i jako pomůcka k přesnějšímu a účinnějšímu lovu. Počátkem 20. století se po mikroskopech, monokulární a binokulárních dalekohledech, objevily i první puškohledy - zaměřovače umístěné na zbrani. Zprvu se nesetkaly s nejlepší odezvou, i když jedním z důvodů byla i cena, která byla vyšší mnohdy než cena celé zbraně. Dalším důvodem byla jistá konzervativnost lovců a zdrženlivost vůči novinkám. Ovšem už před druhou světovou válkou se puškohledy na loveckých kulovnicích staly téměř samozřejmostí. Více >
Noční vidění, jaké a proč

Ostraha vinohradů a další sokolnické práce

Myslivost 8/2016, str. 52 Ondřej Izsóf
Počet komentářů: 0
Napadlo vás někdy udělat ze záliby profesi? Zkusili jste zariskovat navzdory všem pochybám? Pokud máte rádi výzvy, tak jsem následující řádky napsal pro vás. Více >
Ostraha vinohradů a další sokolnické práce

Dvojtyčky – nová střelecká pomůcka pro polní střelbu na velké vzdálenosti

Myslivost 8/2016, str. 54 Martin Helebrant
Počet komentářů: 0
Dobrý myslivec ve svém revíru dbá i na správný poměr pohlaví spárkaté zvěře. Odstřel holé nepatří mezi ty atraktivní, ale je něco, co je třeba udělat a udělat dobře. S výhodou lze lovit holou srnčí, když se na podzim shlukne do tlup vprostřed polí. Tam opak máte možnost zhodnotit stav každého jednotlivého kusu, porovnat s ostatními a provést výběr opravdu odpovědně. Problém takového lovu spočívá v v tom, jak se dostat na dostřel. Odpověď je prostá – blbě. Ať děláte co chcete, budete střílet na daleko. Na hodně daleko. Více >
Dvojtyčky – nová střelecká pomůcka pro polní střelbu na velké vzdálenosti

K historii vábení srnčí zvěře

Myslivost 8/2016, str. 60 Jiří Hrdlička
Počet komentářů: 0
Národní myslivecké slavnosti na Ohradě se nesly letos ve znamení vábení nejen jelenů. Uskutečnilo se První mistrovství republiky ve vábení ostatních druhů zvěře. Název trochu zadrhává, protože zde byla disciplínou hlas siky, a to je jelen, ale vhodnější označení tohoto mistrovství mě nenapadá. A ani nikoho jiného. A je to tak dobře. Řevnice na siku je dnes skoro národní nástroj a přijít o něj a vyloučit ho z národní soutěže by bylo neprozíravé. Ten nám zajistí svrchovanost v soutěžích i v mezinárodním měřítku. Více >
K historii vábení srnčí zvěře

Mistrovství Evropy v lovecké kombinované střelbě Maribor 2016

Myslivost 8/2016, str. 66 Jan Matulka
Počet komentářů: 0
Od pátku 1.6. do neděle 3.6. změřili opět nejlepší střelci Evropy v lovecké kombinované střelbě své síly při již devátém ročníku mistrovství Evropy ve slovinském Mariboru. Českou republiku zastupovalo družstvo Českomoravské myslivecké jednoty podle nominačních předpokladů schválených v roce 2012. Dále Českomoravská myslivecká jednota podpořila jednoho náhradníka, jednoho střelce kulové disciplíny, jednoho veterána a jednu ženu. Více >
Mistrovství Evropy v lovecké kombinované střelbě Maribor 2016

Knihy ve znamení devíti křížků

Myslivost 8/2016, str. 70 Oldřich Koudelka
Počet komentářů: 0
Jméno celoživotního lesníka, myslivce a spisovatele inženýra Leo Valy není čtenářům literárně historické přílohy našeho časopisu Myslivecké zábavy neznámé. Již mnoho let se s jeho humornými příběhy z lesnického a mysliveckého prostředí mohou pravidelně setkávat rovněž na stránkách ročenky Magazín Myslivosti a Kalendář Klubu autorů při ČMMJ. Nedávno ke svým dosavadním čtyřem knižním titulům přidal páté a šestý – Páté přes deváté z lesů, hor a strání, resp. V lese a na lovu (Leoš Vala 90). Oba tituly sobě, svým blízkým, přátelům i široké čtenářské veřejnosti nadělil ke svým neuvěřitelným devadesátým narozeninám, které v plné svěžesti oslavil na severočeském loveckém zámečku Dvojhradí nedaleko Cínovce. Více >
Knihy ve znamení devíti křížků

S divočákem v erbovním znamení

Myslivost 8/2016, str. 71 Oldřich Koudelka
Počet komentářů: 0
Synonymem Záhoráckého regionu pro mne vždy byly překrásné, pryskyřicí vonící borovicové lesy bohaté na zvěř, písečné duny, mokřady, ale také meandry řeky Moravy s množstvím ryb. Nejednou jsem zdejší kraj křížem krážem projel na kole. Tentokrát se sem blížím za hustého, studeného lijavce. Stěrače oktávie s nimi jen stěží soupeří, zvláště když předjíždím nějaký ten kamion. Ale blíží se Malacky, správní středisko regionu. Mým cílem tentokráte není cykloturistika, ale návštěva zdejšího Okresního poľovníckeho zväzu, resp. Poľovníckej komory a setkání s představiteli jednoho z nejaktivnějších regionálních mysliveckých spolků na západním Slovensku. Více >
S divočákem v erbovním znamení

Mistrovství světa v Namibii

Myslivost 8/2016, str. 74 Antonín Čech
Počet komentářů: 0
Kdo nezažil, nepochopí a neocení … … tuto střelbu a naše umístění v Namibii na II. mistrovství světa v lovecké kulové střelbě. Minulý článek jsem končil tím, že především díky Martinu Šlechtovi, jeho jednání s Českou zbrojovkou Uherský Brod a jeho firmě Lovecký svět, se daly dohromady prostředky na pokrytí velké části nákladů spojených s cestou na tento světový šampionát. Již nic tedy nebránilo tomu, zajistit všechny potřebné věci s cestou související (víza, letenky, pojištění apod) a vyrazit do Afriky. Více >
Mistrovství světa v Namibii

Informace o změnách v národní myslivecké dotační politice

Myslivost 8/2016, str. 80 Tomáš Zíka
Počet komentářů: 0
Dne 1. 7. 2016 byl v sídle Krajského úřadu Středočeského kraje (dále „KÚSK“) uspořádán seminář, který řešil primárně problematiku novely nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti (dále „nařízení vlády“). Více >
Informace o změnách v národní myslivecké dotační politice

S Hubertem do lesa

Myslivost 8/2016, str. 102 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Dětský seriál o myslivosti a přírodě míří na obrazovky České televize S Hubertem do lesa – tak se jmenuje nový cyklus veřejnoprávní televize. Od září ho naleznete na dětském kanálu (ČT D) každou středu kolem půl páté odpoledne. Měl by dětem přinášet zábavu, ale hlavně zajímavosti o naší přírodě a také o myslivosti. Není to náhoda. Autorem a dramaturgem je totiž člen Klubu autorů ČMMJ Martin Horálek. O důvod víc, abych se vypravil za tvůrci seriálu osobně. Více >
S Hubertem do lesa

FOMEI CUP v Písku

Myslivost 8/2016, str. 112
Počet komentářů: 0
Českomoravská myslivecká jednota, z.s. ve spolupráci s firmou FOMEI pořádá čtyřkolovou mládežnickou střeleckou soutěž. Tato soutěž již proběhla 9. 4. v Jičíně a 2. 7. v Písku. Další dvě kola budou probíhat 27. 8. v Kroměříži a 25. 9. opět v Jičíně, kde bude zároveň probíhat i celostátní přebor mládeže ve střelbě. Více >
FOMEI CUP v Písku
Zpracování dat...