ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Lovecké náboje – vysokorychlostní a odvozené od vojenských

Myslivost 10/2016, str. 56  Jaroslav Krejčí
Každý myslivec a lovec chce dosáhnout úspěchu na první ránu. Důležitým předpokladem k tomuto cíli je výběr správné ráže – náboje se střelou s maximální ranivosti, předáním co nejvyšší energie a okamžitým usmrcením úlovku. Cíle lze dosáhnout dvěma cestami. Použijí se náboje s velkým průměrem a hmotností střely, kdy značné množství prachové náplně zajistí po výstřelu dostatečný přebytek energie. Stejného cíle lze dosáhnout za použití menších ráží s méně hmotnými střelami, ale s velmi vysokou úsťovou rychlostí mnohdy přes 1000 m.s-1.
 
.17 Remington
Patří mezi jeden z mála továrně vyráběných nábojů v ráži 17 (průměr střely 4,36 mm). Vysokorychlostní náboje v této ráži s rychlostí střely 1000 m.s-1 a vyšší jsou oblíbené především v USA pro odstřel drobné zvěře na větší vzdálenosti. Vyrábí se tam především na bázi wildcat.
Velkou výhodou nábojů ráže 17 je minimální zpětný ráz při výstřelu, vysoká přesnost a malý ohřev hlavně.
Způsob účinku střel je také zcela odlišný než u ostatních ráží. Mají vysokou dopadovou rychlost, vzniká vysoký hydrodynamický efekt a vyvolání šoku u zvěře. Střely při dopadu přímo explodují a nedochází k žádným průstřelům, a to ani u malé zvěře, protože je veškerá energie předána.
Zajímavým specifikem při této střelbě je charakteristická letová dráha střely, která po dlouhém a relativně přímém letu náhle ztrácí rychlost a rychle klesá k zemi (tento jev je nazýván „pád ze stolu“). Se střelou Hornady V-Max 1,3 g od firmy Norma dosahuje V0 = 1280 m.s-1 a E0 = 1065 J.
 
.17 Libra
Náboj, který byl vyvinutý v ČR kolem roku 1996 pro přesnou sportovní střelbu. Jedná se o vzdálenou modifikaci náboje .22 Hornet, z jehož nábojnice také vychází. Později vznikla .17 R Libra pro zbraně s lůžkovým závěrem.
Lovecké využití přichází v úvahu pouze na lov drobné škodné zvěře. Je laborován střelami o hmotnosti 1,5 – 2,0 g, s nimiž dosahuje V0 = 1000 m.s-1 a E0 = 850 J.
 
.22-250 Remington
Definitivní podoba tohoto náboje vznikla ve 30. letech 20. století u amerických tvůrců wildcat z nábojnice 250 Savage stažením krčku nábojnice na průměr střely 5,7 mm. Od roku 1963 jej začal vyrábět Remington a posléze další američtí a evropští výrobci.
Náboj 22-250 Remington patří mezi jeden z balisticky nejvyváženějších nábojů s průměrem střely „22“. Má vynikající přesnost, plochou dráhu střely a mírný zpětný ráz. V USA a Evropě je s komorou tohoto náboje vyráběna řada kulovnic. V USA a alpských zemích je poměrně velmi rozšířen a používá se k lovu menší a střední spárkaté zvěře o velikosti srnce a kamzíka, výjimečně i na velké vzdálenosti (300 m). Se střelou SBT 3,6 g od firmy S&B dosahuje V0 = 1122 m.s-1 a E0 = 2266 J, ONV – 186 m.
 
.222 Remington
Původní konstrukce náboje byla vyvinutá počátkem 50. let minulého století a zavedená firmou Remington. Velmi brzy se rozšířil v USA a posléze v Evropě. Náboj vyniká vysokou přesností a malým zpětným rázem. Je vhodný pro lov menší spárkaté zvěře a také oblíbený pro terčovou střelbu. V současnosti vytlačován ráží .223 Remington.
Se střelou SP 3,24 g od firmy S&B dosahuje V0 = 980 m.s-1 a E0 = 1556 J, ONV – 179 m.
 
.223 Remington (5,56x45)
Náboj vznikl v USA (1957) jako experimentální pro útočnou pušku AR-15. V roce 1964 byla tato zbraň přijata do výzbroje pod označením M-16 společně s nábojem. Zbraně i náboje s tímto nábojem byly přijaty v armádách NATO, kde nahradily původní náboj 7,62x51 (308 WIN).
Náboj vykazuje menší dynamické síly při zpětném rázu, takže je možné stavět lehčí konstrukce zbraní s menší hmotností. Voják je schopen nést větší počet nábojů, které nejsou oproti náboji 7,62x51 tak účinné.
Pro zvýšení ranivých a průbojných vlastností vyvinula belgická firma FN trojkomponentní střelu SS 109 s kombinovaným ocelovým a olověným jádrem a tombakovým pláštěm. Slabinami tohoto náboje je zejména extrémní citlivost na překážky a boční vítr v letu střely a poměrně velký pokles energie ve větších vzdálenostech. Projevuje se problematicky řízený rozklad střely a nestejnoměrné působení při zásahu různé tvrdých a pevných částí těla zvěře a tím nestejnoměrnost vyvolání ranivých účinků. Časté je velké poškození zvěřiny.
Výhodami náboje je velmi plochá dráha letu střely, vysoká přesnost a možnost střelby na nadprůměrné vzdálenosti. Náboj 223 Remington má dostatečnou účinnost pro lov menší spárkaté zvěře. V některých evropských zemích je náboj povolený pouze k lovu srnčí zvěře a nesmí se používat k lovu nedospělé ostatní spárkaté zvěře. V roce 1979 vydal SAAMI doporučení, že komory a přechodový kužel vojenského náboje nejsou totožné s komorou a přechodovým kuželem loveckého náboje 223 Remington. Vyšší požadavky na etiku lovu a bezpečné smrtící účinky vyvolaly přesun k větším a výkonnějším rážím. Se střelou SP 3,6 g od firmy S&B dosahuje V0 = 1006 m.s-1 a E0 = 1822 J, ONV – 193 m.
 
.243 Winchester
Náboj byl uveden na trh v roce 1955 firmou Winchester. Vznikl stažení krčku nábojnice 308 WIN na průměr střely 6,17 mm. Brzy byl lovci oblíben pro svou univerzálnost. Nejedná se o dlouhý náboj, takže může být komorován do většiny typů kulovnic se středně dlouhým systémem.
Má velmi plochou balistickou křivku, takže je možné umisťovat zásahy ve vzdálenosti 200 m bez korekce zamíření. Na kratší vzdálenosti se jedná o výkonný náboj. Problémem je pokles energie na větší vzdálenosti. Doporučuje se dnes pouze k odstřelu srnčí zvěře, popřípadě kamzíka. K lovu dospělé zvěře černé nebo jelení jej nelze doporučit při nižší ranivost při špatně umístěném zásahu. Při lovu zvěře o hmotnosti větší než 70 kg z hlediska minimální dopadové energie je myslivecká vzdálenost pro tento náboj maximálně 80 až 100 m. Používání tohoto náboje je v Německu kromě lovu zvěře srnčí zakázáno. Se střelou SP 6,5 g od firmy S&B dosahuje V0 = 885 m.s-1 a E0 = 2545 J, ONV – 170 m.
 
.270 Winchester
Populární lovecký náboj byl uvedený na trh v roce 1925 firmou Winchester. Nábojnice vznikla z nábojnice 30-06 Springfield stažením krčku na průměr střely 7,06 mm. Po 2. světové válce se rozšířil do Evropy, ale nedosáhl popularity náboje 7x64.
Jedná se o náboj s univerzálním použitím, vhodným pro lov srnčí zvěře a dostatečným výkonem pro lov jelení zvěře a dospělé zvěře černé.
Ráže oplývá dostatečným výkonem a příznivými balistickými hodnotami, výhodné pro lov na střední a větší vzdálenosti. Se střelou SP 9,7 g od firmy S&B dosahuje V0 = 800 m.s-1 a E0 = 3104 J, ONV – 162 m.
 
.358 Winchester
Náboj byl zavedený firmou Winchester v roce 1955. Nábojnice vznikla z nábojnice 308 Winchester roztažením krčku na střelu o průměru 9,09 mm. Komorou pro něj byla opatřena kulovnice Winchester model 70 s válcovým závěrem a model 88 se závěrem ovládaným spodní pákou a také zbraně evropských výrobců.
Náboj 358 Winchester je jedním z nejúspěšnějších amerických nábojů s průměrem střely „358“ (kromě náboje Magnum). Má velmi dobrou přesnost a je vhodným nábojem pro lov těžké zvěře na střední až dlouhé vzdálenosti a pro lov v křovinatém terénu. Se střelou Silvertip 12,96 g od firmy Winchester dosahuje V0 = 759 m.s-1 a E0 = 3734 J, ONV – 150 m.
 
5,6x50 R Magnum
V roce 1968 zkonstruoval Günther Fréres u firmy DWM jeden z nejvýkonnějších nábojů ve třídě malých ráží. Náboj umožňuje lov menší a střední zvěře, jako srnce a kamzíka, i na větší vzdálenosti ze zbraní s lůžkovým závěrem.
Náboj má výhodnou balistiku, která umožňuje bezproblémovou střelbu na hranici 200 m. Do výrobního sortimentu Blanických strojíren (Sellier & Bellot) byl náboj zařazen v roce 1978. Nevýhodou je malá univerzálnost, velká citlivost na vnější vlivy, nepravidelná ranivost a někdy devastační účinky na zvěřinu. Se střelou SP 3,24 g od firmy Sellier & Bellot dosahuje V0 = 1050 m.s-1 a E0 = 1786 J, ONV – 189 m.
 
5,6x52 R
Náboj byl v Evropě zavedený po 1. světové válce jako evropské provedení amerického náboje 22 Savage H. P. s nímž není zcela totožný. U náboje se v katalozích uvádí dovětek názvu „Savage“. Náboj je určen pro zbraně s lůžkovým závěrem.
Získal si oblibu při lovu srnčí zvěře a škodné. Dobrá balistika umožňuje střelbu na vzdálenost těsně pod hranici 200 m. Oplývá stejnými nedostatky jako náboj 5,6x50 R Magnum. Se střelou Teilmantel-S 4,6 g od firmy Norma dosahuje V0 = 850 m.s-1 a E0 = 1662 J, ONV – 175 m.
 
5,6x57 / 5,6x57 R
Lovecký náboj byl zkonstruovaný německou firmou RWS v roce 1965. Cílem bylo vyplnit mezi v nabídce nábojů s nábojnicí dlouhou 57 mm (odvozené od náboje 7x57) a s průměrem střely 5,6 mm.
Využití je k lovu menší spárkaté zvěře jako srnčí nebo kamzíka na extrémně velké vzdálenosti. Příznivá balistika a dostatečná energie umožňuje odstřel zmíněné zvěře na hranici 300 m. Obdoba náboje 5,6x57 s nábojnicí s okrajem, pro zbraně s lůžkovým závěrem, byla zavedena firmou RWS v roce 1972. Se střelou KS 4,8 g od firmy RWS dosahuje V0 = 970 m.s-1 a E0 = 2258 J, ONV – 206 m. Zbraně na tyto náboje dodávají němečtí a rakouští výrobci.
 
6x62 (R) FRÉRES
Günther Fréres, bývalý konstruktér firmy DWM, si dal za úkol zkonstruovat náboje s průměrem střely 6 mm, který by měl větší výkon než náboj 6,5x57. Výsledkem vývoje byl náboj s velmi vysokou rychlostí střely, dostatečným výkonem a výjimečně dlouhou optimální nástřelnou vzdáleností (ONV). Náboj byl uveden na trh v roce 1984 a pro zbraně s lůžkovým závěrem byl vyvinut náboj s okrajem 6x62 R Fréres.
Náboj má vysoký výkon a vynikající balistické hodnoty. Ráže je rozšířena v alpských regionech při lovu kamzíka a další spárkaté zvěře na extrémně dlouhé vzdálenosti a umožňuje střelbu bez korekce bodu záměru až k hranici 300 m. Zbraně s uvedenými komorami se vyrábějí v Německu a Rakousku.
Se střelou TMS 5,5 g od firmy MEN dosahuje V0 = 1060 m.s-1 a E0 = 3090 J, ONV – 226 m.
 
6,5x57 / 6,5x57 R
Náboj byl vyvinutý počátkem 90. let 19. století Mauserem v Oberdorfu. Náboj nebyl nikdy přijatý jak služební náboj, ale ovlivnil vývoj jiných vojenských nábojů (6,5x55 SE a 6,5x58). Stal se oblíbeným loveckým náboje pro lov srnčí zvěře. V alpských zemích se používá k odlovu veškeré spárkaté zvěře. Náboj 6,5x57 R vnikl záhy jako provedení náboje s okrajem pro zbraně s lůžkovým závěrem. Oba náboje jsou vyráběné všemi významnými evropskými výrobci v různých laboracích, přičemž náboj 6,5x57 R má předepsaný nižší tlak Pmax (nižší rychlost střel). Se střelou KS 8,2 g od firmy RWS dosahuje 6,5 x 57 /6,5 x 57 R V0 = 870 m.s-1 (835 m.s-1) a E0 = 3103 J (2859 J), ONV – 179 m (172 m).
 
Nábojů vysokorychlostních a odvozených od vojenských ráží je velké množství. Není snahou tohoto článku vyjmenovat všechny, jen nastínit možnosti výběru. Někdy je lepší zakoupit loveckou zbraň komorovanou na náboj, který je běžně k dostání a vyrábí jej většina výrobců. Optimální typ střely nebude pak asi problém nalézt, na rozdíl od náboje, který vyrábí pouze jeden výrobce. Větší možnosti nabízí přebíjení nábojů pro vlastní potřebu, kdy nabídka střel je mnohem větší než u továrního střeliva. Výsledek pak stojí za to, nejen po finanční stránce.
Ing. Jaroslav KREJČÍ
Zpracování dat...