ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Jelenie trofeje na výstave Nitra 2016

Myslivost 10/2016, str. 54  Jozef Herz
V minulosti až do roku 2005 sa na celoštátnych poľovníckych výstavách prezentovali všetky trofeje, ktoré boli ohodnotené na zlatú, striebornú a bronzovú medailu. Už v roku 2011 bol celkový počet medailových jeleních trofejí z voľných revírov v počte 3788 kusov. V roku 2015 tento počet stúpol na 4916 trofejí. Nárast medailových trofejí je úmerný s lovom jeleňov. Za roky 2005-2010 sa ulovilo 33 070 jeleňov a za roky 2011-2015 až 40 725 jeleňov.
V roku 2011 z ekonomických dôvodov boli na výstavu predkladané iba trofeje ohodnotené zlatou medailou a niekoľko trofejí striebornou medailou. Podobne to bolo aj na tohoročnej celoštátnej poľovníckej výstave v Nitre. Tu bolo z voľných revírov vystavovaných iba 73 zlatých trofejí z celkového počtu 185 zlatých trofejí uvádzaných v katalógu. Žiaľ, bolo to iba necelých 40 %. Táto skutočnosť hovorí aj o tom, že značná časť poľovníkov, ktorí vlastnia zlaté jelenie trofeje, nemá záujem, aby boli okrem chovateľských prehliadok vystavované na celoštátnych poľovníckych výstavách.
Národný rekord z roku 1990, ktorý má bodovú hodnotu 249,30 b. CIC, ktorého ulovil M. Grežo v Bojniciach, okr. Prievidza, sa za 15 rokov vo voľných revíroch nepodarilo prekonať ani vo zverniciach. V roku 2011 bola priemerná hodnota piatich najsinejších jeleních trofejí 227,11 b. CIC. V roku 2016 sa zvýšila o viac ako 7 bodov a dosiahla hodnotu 234,49 b. CIC.
Trofeje v katalógoch sú zaraďované podľa jednotlivých krajoch. Rozdiely sú medzi nimi sú značné. Čo do početnosti medailových jeleních trofejí sa loví najviac v Banskobystrickom kraji, kde sa za posledných päť rokov ulovilo 1380 medailových jeleňov. V Prešovskom kraji to bolo 1266 trofejí a v Žilinskom kraji 769 trofejí. Najvyšší nárast oproti predchádzajúcej výstave bol v Nitrianskom kraji, a to až 126,8 %, v Bratislavskom kraji 51,7 % a v Banskobystrickom kraji 40,8 %. Ďalej nasleduje Žilinský kraj 35,4 % a Prešovský kraj 27,6 %. V Trnavskom kraji nastal pokles medailových trofejí o 23,9 % a v Košickom kraji o 0,6 %.
Dosiahnuté výsledky v love trofejových jeleňov sú chvályhodné, keby to nebolo na úkor stavov jelenej zveri, ktoré prekračovali NKS k 31.3.2014 až o 61,8 %. Koncepcia rozvoja poľovníctva do roku 2025 uvádza: Prvoradou úlohou a zároveň najdôležitejším opatrením na zníženie škôd zverou je čim skôr upraviť JKS zveri tak, aby zodpovedali cieľovým NKS. Nejde tu len o druhové zloženie zveri a jej hustotu, ale aj o správnu sociálnu a vekovú štruktúru. Je potrebné zabezpečiť súlad medzi chovom zveri a obhospodarovaním lesa a rastlinnou výrobou v poľnohospodárstve. Významne by k tomu malo prispieť dodržiavanie zásad veľkoplošného obhospodarovania zveri. Výhľadové plány poľovníckeho hospodárenia v jednotlivý poľovných revíroch treba zladiť s desaťročnými programami starostlivosti o les. V nadväznosti na ne vypracúvať a realizovať ročné plány poľovníckeho hospodárenia.
Podľa uvedenej koncepcie od roku 2011, kedy boli vykazované JKS v počte 58 100 kusov, mali byť JKS v roku 2014 v počte 52 700 kusov a v skutočnosti boli až 62 781 kusov, pričom sa zdá, že tento trend naďalej pokračuje.
Ing. Jozef HERZ, PhD.
 
Zpracování dat...