ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Instantní lizy pro zvěř – ideální náhrada kamenné soli v honitbách

Myslivost 10/2016  Zdeněk Vala
Sůl má ve výživě zvěře nezastupitelnou úlohu. Zvěř ji velmi ráda vyhledává a také přijímá. V honitbě by ji měla mít k dispozici „ad-libitum“ na dostatečném počtu míst v průběhu celého roku. Zvěři bývá předkládána v různých typech slanisek a v různých formách. Nejčastěji to je kamenná sůl nebo tzv. lisované solné kostky, buď čisté (NaCl), nebo s přídavkem různých makro i mikroprvků. Dalším formou, se kterou se můžeme v praxi setkat, jsou instantní formy lizu, které vyrábí firma Mikrop Čebín, a.s. Jsou to sypká minerální krmiva, která po smíchání s vodou vytvrdnou a slouží k doplnění minerálních látek, včetně soli, podle individuálních potřeb jednotlivých druhů zvěře. Výše popsaná krmiva jsem měl možnost v praxi vyzkoušet a rád bych se se čtenáři časopisu Myslivost podělil o získané poznatky z testování.
Výrobce nabízí instantní lizy ve čtyřech různých variantách v balení po 25 kg. Pro testování jsem měl k dispozici dva výrobky, a to ML-Solný mikro instant a Minerální slanisko – instant. Složení jednotlivých instantních lizů je uvedeno v připojeném grafu.
 
Pracovní postup
Postup přípravy je velmi jednoduchý. Dodávaná sypká směs se nasype do nějaké nádoby, nejlépe kbelíku. Přidává se voda, až vznikne kašovitá konzistence. Důležité je kašovitou hmotu důkladně promíchat tak, aby v ní nebyly hrudky, po dobu minimálně 2-3 min. Míchání jde velmi snadno za použití dostatečně pevné dřevěné laťky. Směs velmi dobře přijímá vodu a není nutné používat mechanizaci i při zpracování většího množství lizu (zkoušel jsem max. 10 kg).
Takto připravenou kašovitou hmotu je možné nalít do vhodné formy, korýtka nebo vydlabaného pařezu či jiného typu slaniska.
Při testování jsem také zkoušel aplikovat kašovitou hmotu (hustější konzistence) přímo na neupravený povrch pařezu.
V případě, že na tento druh slaniska není zvěř navyklá, výrobce doporučuje vložit do hmoty před vytvrdnutím kousek kamenné soli velikosti vejce, případně kousek soli, která se v honitbě běžně používá.
 
Co je třeba zajistit předem?
Slaniska patří mezi myslivecká zařízení v honitbě. V případě, že se rozhodneme vybudovat nové slanisko, je nutné si dopředu zajistit nejlépe písemný souhlas vlastníka pozemku s jeho zřízením a následně jej uvést v plánu péče o zvěř v rámci mysliveckého výkaznictví.
 
Výsledky testování instantních lizů
Instantní formy lizů jsou použitelné v myslivecké praxi. Srnčí zvěř je bez problému přijímala, tak jako dříve lisované kostky, které jsem ve slaniscích používal.
Mezi hlavní výhody požívání bych uvedl:
1. Možnost použít jakýkoliv typ slaniska (kašovitá hmota se přizpůsobí obsahu).
2. Ideální náhrada kamenné soli, případně lisovaných kostek v honitbách, zejména tam, kde se občas nějaká sůl ze slanisek „ztratí“.
3. Možnost „výroby“ menšího množství směsi, kterou lze aplikovat na více slanisek.
4. Doplnění případného deficitu makro a mikroprvků v přirozené potravě zvěře.
Mezi hlavní nevýhody bych uvedl:
1. Vyšší pracnost při přípravě krmiva
2. Větší časová náročnost při přípravě krmiva
Během letních měsíců bude probíhat podrobnější testování instantních lizů v praxi. S výsledky seznámím čtenáře časopisu Myslivost v některém z dalších čísel.
Závěrem bych rád poděkoval firmě MIKROP ČEBÍN, a.s., zejména Ing. Ivanovi Kováčovi, za cenné rady a poskytnutí instantních lizů k testování.
Ing. Zdeněk VALA, Ph.D.,
Ústav ochrany lesů a myslivosti, LDF, MENDELU
 
Zpracování dat...