ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Do vlastních řad?

Myslivost 12/2016, str. 8 Zdeněk Hlaváč
Počet komentářů: 0
„Stalo se módou sezóny, do nepravostí řádně tepat….“, zpívá v jednom ze svých songů snad nesmrtelný Jiří Suchý. Módním trendem současných masmédií je – tepat do myslivosti. A není to prosím jen záležitost českého rybníka, je to záležitost minimálně evropská. Proč? Více >
Do vlastních řad?

Jak dále v ČMMJ?

Myslivost 12/2016, str. 10 Jiří Janota
Počet komentářů: 0
Pokud během krátké doby opravdu neprocitneme a většina z nás si neuvědomí vážnost situace, skončíme za pár let na okraji zájmu společnosti a s minimálním počtem členů a bez nastupující mladé generace Více >
Jak dále v ČMMJ?

Důvody snižování stavů zajíce polního ve Střední Evropě ve vztahu k populaci predátorů

Myslivost 12/2016, str. 18 Jan CUKOR, František HAVRÁNEK, Karel BUKOVJAN
Počet komentářů: 0
V předchozím článku v listopadovém čísle časopisu Myslivost jsme nastínili preference výběru domovských okrsků zajícem polním z hlediska výživových hodnot a možnosti jejich úprav mysliveckým managementem. Příspěvek byl zaměřen na úpravy směřující ke zkvalitnění jak potravních, tak krytových možností, které jsou v dnešní krajině negativně ovlivněny zemědělským hospodařením. Pokud tedy dojde v konkrétních honitbách ke změnám výše popsaných faktorů, které limitují zaječí populaci, zbývá již jen několik málo možností, jak zajíce podpořit. Tou zásadní je intenzivní lov predátorů, a to zejména lišky obecné, která přispívá k nízkým stavům zaječí zvěře v celé Střední Evropě. Více >
Důvody snižování stavů zajíce polního ve Střední Evropě ve vztahu k populaci predátorů

Broková kozlice Beretta DT11

Myslivost 12/2016, str. 20 Martin Helebrant
Počet komentářů: 0
„Beretta DT11 je špičková soutěžní brokovnice, používaná těmi absolutně nejlepšími střelci na asfaltové terče.“ To je citace z webových stránek firmy Beretta a byla tam již před letošní olympiádou. Ta citace zní docela nabubřele a skoro až barnumsky, nevím jak vy, ale já, když podobné prohlášení čtu, mám pocit, že se marketingoví specialisté snaží z kupujícího udělat kořena. A občas, z čiré škodolibosti, se na ty originální babiččiny recepty (které pochopitelně ani netuší, že nějaká babička existuje) a extra velké kousky ovoce rád pod mikroskopem podívám. Jenže z čeho si chcete dělat legraci, když na olympiádě v Rio de Janeiru střelci s těmito Berettami sklidili ve třech kategoriích celkem 10 medailí - 4 zlaté, 4 stříbrné a 2 bronzové. Myslím, že nikdy před tím neměla nějaká zbraň takovou jednoznačnou převahu. Takže jsem požádal dovozce zbraní Beretta do ČR, firmu Sport a lov, s.r.o. ze Sudic, o možnost blíže se s ní seznámit. Více >
Broková kozlice Beretta DT11

Příčiny snížení stavů srnčí zvěře a faktory, které populaci ovlivňují

Myslivost 12/2016, str. 28 Pavel Scherer
Počet komentářů: 0
V současné době se na stránkách mysliveckých periodik a internetových diskuzních fór plameně debatuje na téma úbytku stavů srnčí zvěře a jejich potenciálních příčin. V souvislosti s touto problematikou si dovolím uvést pár svých postřehů a vypozorovaných biologických skutečností. Nejprve musím říci, že snížení stavů srnčí zvěře není celoplošné, jak se často uvádí, ale pouze lokální. To znamená, že v některých krajích, resp. okresech, jsou stavy srnčí zvěře v optimální výši, v jiných krajích naopak strmě klesají. Na základě získaných údajů a dostupných informací mohu všeobecně říci, že v polních honitbách ubývá srnčí zvěře v rámci České republiky více než v honitbách lesních. Ale i tato skutečnost není pravidlem a nedá se s všeobecnou platností paušalizovat. Pravdou však zůstává, že ve většině honiteb je tato krásná a ušlechtilá zvěř stále více na ústupu a podle mého názoru bude v budoucnu problém ji udržet na stávajících normovaných stavech. Více >
Příčiny snížení stavů srnčí zvěře a faktory, které populaci ovlivňují

Kolonáda v Mariánských Lázních se rozezněla tóny loveckých rohů

Myslivost 12/2016, str. 32 Petr Šeplavý
Počet komentářů: 0
Historicky 1. Mistrovství Evropy mysliveckých trubačů se uskutečnilo v malebném lázeňském městě Mariánské Lázně. Zde se 30. září 2016 sešlo 18 souborů mysliveckých trubačů z Německa, Rakouska, Polska, Slovinska, Slovenska a Česka, aby porovnaly své trubačské dovednosti ve hře na lovecké rohy. Z toho 11 souborů v ladění B a 7 souborů v ladění Es. Mistrovství Evropy mysliveckých trubačů předcházelo podepsání deklarace o uspořádání společné soutěže po koncertě České myslivecké vánoce v Rudolfinu v roce 2014. Více >
Kolonáda v Mariánských Lázních se rozezněla tóny loveckých rohů

Kvalita mufloních trofejí na Slovensku

Myslivost 12/2016, str. 36 Jozef Herz
Počet komentářů: 0
Chov muflonej zveri má na Slovensku už takmer 150ročnú tradíciu. Prvé muflóny vysadil v Tribeči v roku 1868 gróf Forgáč a postupne sa rozšírili do rôznych lokalít Slovenska ako napríklad Malé Karpaty, Štiavnické pohorie. V roku 1973 sa v koncepcii rozvoja poľovníctva uvádzalo, že sa ráta so skutočným stavom 2000 jedincov a s produkciou 500 kusov, pričom ďalšie rozširovanie areálu tohto druhu nie je na Slovensku účelné. V tom období najlepšia trofej ulovená v roku 1963 dosiahla bodovú hodnotu 214,75 bodu CIC. Z dôvodu stagnácie trofejovej kvality sa začala vymieňať nekvalitná populácia za zver dovezenú z Českej republiky. Více >
Kvalita mufloních trofejí na Slovensku

Nezapomínejme na drobné ptactvo

Myslivost 12/2016, str. 37 Miloš Fischer
Počet komentářů: 0
Myslivci by při výkonu práva myslivosti v honitbách kromě zvěře neměli zapomínat ani na ostatní obyvatele honiteb. Velkou skupinou jsou ptáci, kteří sice z valné části na zimu odlétají, ale přesto u nás zůstává poměrně velká skupina druhů, doplněná o ty severské, kteří u nás zimují. A právě v zimě by měl každý myslivec, který opravdu myslivcem je, pečovat krom lovné zvěře i o ptactvo, ideálně právě v místech, kde má myslivecká zařízení pro přikrmování zvěře. Více >
Nezapomínejme na drobné ptactvo

Jaké plašiče si připravit pro vyhnání srn a srnčat z pícnin před sečí pro rok 2017?

Myslivost 12/2016, str. 39 Jan CUKOR, František HAVRÁNEK, Antonín MACHÁLEK
Počet komentářů: 0
Před rokem (Myslivost 12/2015) jsme informovali o projektu ochrany zvěře, na kterém se podílí několik výzkumných ústavů. V uvedeném článku jsme kromě jiného nakousli problematiku používání a účinnosti stacionárních plašičů, které se umísťují na rizikové plochy, jeden až dva dny před sečí. Řešení tohoto problému ještě není uzavřeno, ale bylo by asi škoda kdybychom mysliveckou veřejnost neinformovali o některých nových poznatcích již nyní. Více >
Jaké plašiče si připravit pro vyhnání srn a srnčat z pícnin před sečí pro rok 2017?

Přírodu milujme jako dar Boží…

Myslivost 12/2016, str. 42 Oldřich Koudelka
Počet komentářů: 0
V Písmu svatém se píše, že Bůh stvořil přírodu pro lidi. Proto by se k ní a všemu co ji naplňuje životem, měl člověk chovat jako ke Stvořiteli. S úctou, pokorou, vědomím zodpovědnosti a nezastupitelnosti ve stejném kontextu vyjmenovaných morálních hodnot. On s tímto vědomím vykonává kněžské řemeslo již více než čtvrt století. Kněz a myslivec v jedné osobě. Otec PhDr. Mgr. Th. Lic. Jan Kornek Lic. S. L. Ve své farnosti v hanáckém Dubu nad Moravou organizoval letos ve svatohubertském čase již devátou Evropskou mysliveckou pouť, které se za ta léta zúčastnily tisícovky myslivců z celého středoevropského prostoru a stala se pro ně jakýmsi nepsaným svátkem. Více >
Přírodu milujme jako dar Boží…

Jak dále s pojišťovnou Halali

Myslivost 12/2016, str. 44 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Dne 26. 10. 2016, se konala mimořádná valná hromada HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., která měla na programu jednání odvolání členů představenstva HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. Před konáním této mimořádné valné hromady obdrželi písemně zástupci obou akcionářů rezignaci členů představenstva HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. - Ing. Miroslava Krause, Ing. Josefa Vláška, Ing. Petra Černíka a Ing. Lenky Zumrové, MBA, která současně rezignovala na pozici ředitelky pojišťovny. Více >

80. let České zbrojovky Uherský Brod

Myslivost 12/2016, str. 46 Martin Helebrant
Počet komentářů: 0
Vydejte se z Brna na východ, zahněte na jih po okraji slavkovského bojiště, ale jen minete Slavkovský zámek, vraťte se zpět na východní kurs a držte se ho, až narazíte na zelený masiv Buchlovských kopců. Vyražte přímo proti jejich úbočí (stočí vás to trochu k jihu) a na druhé straně sjeďte zase přímo dolů. Po levé ruce uvidíte hrad Buchlov a přímo před vámi bud ležet Uherské Hradiště. Projeďte jím a držte se toku Olšavy. Ocitnete se v příjemné kotlině na rozhraní vinařské Moravy a destilátového Valašska, která si bere to nejlepší z obou. Ze tří stran vás obklopují kopce. Na západě jsou Chřiby, na severovýchodě Javorníky a na východě, u slovenské hranice, Bílé Karpaty. Před vámi leží město Uherský Brod. Více >
80. let České zbrojovky Uherský Brod

Ochrana dropa velkého

Myslivost 12/2016, str. 52 Hana Vymazalová
Počet komentářů: 0
V číslech 5, 7 a 10/2016 jsme přinesli některé informace týkající se života pozoruhodného ptačího druhu jižní Moravy – dropa velkého. Tímto článkem uzavíráme letošní nepravidelnou sérii informací a věříme, že jsme snad alespoň trochu přispěli k obecnému povědomí jak myslivecké, tak i nemyslivecké veřejnost o tomto vzácném druhu. Více >
Ochrana dropa velkého

Zásady správného přikrmování a vnadění zvěře

Myslivost 12/2016, str. 56 Miloš Ježek
Počet komentářů: 0
Seminář „Zásady správného přikrmování a vnadění zvěře ve vztahu ke škodám působeným na zemědělských plodinách, lesních porostech a zdravotnímu stavu zvěře“ Poslední říjnový čtvrtek uspořádala Katedra myslivosti a lesnické zoologie na Fakultě lesnické a dřevařské ČZU Praha ve spolupráci s Ministerstvem zemědělstvím seminář na téma: Zásady správného přikrmování a vnadění zvěře ve vztahu ke škodám působeným na zemědělských plodinách, lesních porostech a zdravotnímu stavu zvěře. Více >
Zásady správného přikrmování a vnadění zvěře

Velcí umělci v oboru cílených lží

Myslivost 12/2016, str. 58 Oldřich Koudelka
Počet komentářů: 0
Nelichotivě přišli k pochybné cti myslivci, když je Franz von Zimmern, autor spisu Kronika lží, pocházejícího z poloviny osmnáctého století, nazval velkými mistry v oboru cílených lží. Německý politik Bismarck byl autorem úsloví, že nejčastěji se lže před svatbou, za války a po lovu. Francouzi šli ještě dál, když jejich lidové rčení mentir comme un chasseur v překladu znamená lhát jako lovec! Zdá se, že za všechno to nelichotivé může tzv. myslivecká latina, kterou můj dlouholetý přítel a učitel, největší znalec a rytíř myslivecké historie a tradic, velký příznivec tradiční myslivosti a uznávaný odborník CIC doc. MUDr. Jaromír Kovařík, CSc., definoval jako slovní či výtvarné zobrazení lovu, lovce, zvěře, které méně či více neodpovídá skutečnosti, ale na první pohled není poznáno jako nepravděpodobné. Více >
Velcí umělci v oboru cílených lží

Myslivci se první pomoci nemusí bát

Myslivost 12/2016, str. 74 Lubomír Hajný
Počet komentářů: 0
Období honů a naháněk je v plném proudu. Na bezpečnost při střelbě a zacházení se zbraní se dbá s maximálním nasazením. Někdy bohužel zasáhne vyšší moc nebo selže jednotlivec a dojde k střelnému poranění účastníka myslivecké akce. V průběhu honu se také může stát, že některého z kolegů postihne kolaps. Možná je na místě si položit otázku: Umíme aktivně pomoci kolegovi, který zkolabuje nebo bude postřelen? Měli bychom. Máme zbojní průkazy, řidičské průkazy, kde součástí zkoušek je i zdravověda a první pomoc. Realita je ale mnohdy úplně jiná. Proto, když si zapamatujete alespoň část z níže popisovaných postupů a rad MUDr. Miroslava Zajonce, zkušeného lékaře Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, budete vědět, jak aktivně poskytovat první pomoc a třeba můžete svému zelenému kamarádovi či kolegovi zachránit život. Více >
Myslivci se první pomoci nemusí bát

Ministr zemědělství ocenil Václava Svobodu za celoživotní přínos české myslivosti

Myslivost 12/2016, str. 128
Počet komentářů: 0
Ministr zemědělství ČR uděluje čestná ocenění osobám, jež se výrazně zasloužily o významný přínos české myslivosti. Toto ocenění se uděluje již od roku 2008 a mezi oceněnými byli jak akademičtí pracovníci, dlouholetí hodnotitelé trofejí tak členové myslivecké rady ministra. Všichni, kterým se této pocty dostalo, však mají jedno společné, lásku k přírodě a myslivosti. V letošním roce se během konání Svatohubertských slavností na zámku Kuks dostalo uznání dlouholetému sokolníkovi a známému propagátorovi vábení panu Václavu Svobodovi, kterému ocenění ministra zemědělství za celoživotní přínos české myslivosti osobně předal v zastoupení ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky náměstek pro řízení sekce lesního hospodářství pan Mgr. Patrik Mlynář. Více >
Ministr zemědělství ocenil Václava Svobodu za celoživotní přínos české myslivosti
Zpracování dat...