ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Otázky pro předsedu ČMMJ Ing. Jiřího Janotu

Myslivost 1/2016, str. 8
Počet komentářů: 0
Čeká nás nesmírně obtížná cesta, přesto pevně věřím, že myslivost zaujme ve společnosti takové místo, které jí historicky právem náleží. Na volebním Sboru zástupců Českomoravské myslivecké jednoty byl do čela nově zvolen Ing. Jiří Janota, stejně tak je nová většina členů Myslivecké rady. V tomto čísle zahajujeme tedy jakési představení členů Rady, logicky samozřejmě začněme postem nejvyšším a postupně v následujících číslech si dovolíme představit další nové tváře ve vedení ČMMJ. Více >
Otázky pro předsedu ČMMJ Ing. Jiřího Janotu

Historie hodnocení loveckých trofejí

Myslivost 1/2016, str. 20 Miloslav Vach
Počet komentářů: 0
Snaha o stanovení pořadí, která trofej je silnější a vzhle¬dově hodnotnější, je velmi starého data a ani dnes toto porovnávání hodnot trofeje neztrácí na významu, i když účel tohoto hodnocení trofejí měl v minulosti jen společenský a prestižní význam, zatímco dnes má měření trofejí především chovatelský význam. Více >
Historie hodnocení loveckých trofejí

Zima 2015 – 2016 - Jak zajistit zimní krmení a kolik do něj investovat

Myslivost 1/2006, str. 24 Martin mohelský
Počet komentářů: 0
Jako každý rok stojíme před úvahou, jak zajistit zimní krmení a kolik prostředků do něj investovat. Snad bude letošní zimní období přece jen jiné než dvě předcházející? Vliv suchého a horkého léta přinejmenším zhoršil přirozenou úživnost většiny lokalit. Podle místních podmínek se dá očekávat mnoho drobných žaludů, bukvice se většinou kupodivu urodily, dokonce i jeřabiny. Bude skutečný nedostatek sena, kdo čekal s nákupem na otavy, má smůlu. Obiloviny vyšly cenově velmi dobře, až na kukuřici. Cena jejího zrna se vyšplhala až na úroveň 500 – 600 Kč za 1 q. Zemědělci si stěžují na nedostatek objemných krmiv pro skot. Výnosy kukuřic na siláž v některých oblastech spasily místní srážky, ale většinově jsou silně podprůměrné. Také porosty vojtěšek, jetelů a travních směsek kromě prvních sečí vcelku nic nepřinesly. A to mají zemědělské podniky ještě bioplynové stanice, které musí také „nakrmit.“ Více >
Zima 2015 – 2016 - Jak zajistit zimní krmení a kolik do něj investovat

Změny v chování srnčí zvěře - příčiny a důsledky

Myslivost 1/2016, str. 28 Jan Škarka
Počet komentářů: 0
Jak již bylo na stránkách Myslivosti popsáno, chování srnčí zvěře v našich honitbách prochází v posledních letech dramatickými změnami, které nepříznivě ovlivňují nejen stavy této naší nejkrásnější spárkaté zvěře, ale především možnosti jejího dalšího úspěšného chovu. O poklesu počtů srnčího již není nutné spekulovat, ale stal se neúprosným faktem, který je potvrzen statistikami. Tato skutečnost je navíc umocněna změnami chování, které komplikují zjišťování reálných počtů zvěře v honitbách. Více >
Změny v chování srnčí zvěře - příčiny a důsledky

Výhody jarní orby pro zvěř i ochranu půdy

Myslivost 1/2016, str. 32 Karel Zvářal
Počet komentářů: 0
V minulosti tolik opěvovaná česká krajina je v posledních desetiletích těžko k poznání. Kdysi malebná mozaika drobných políček, ovocných sadů, pastvin a luk vzala za své. Doba si žádá nedozírné lány, aby výkonné předimenzované stroje nemusely moc často měnit směr jízdy. Vyjít si dnes jen tak do polí není na mnoha místech možné, poněvadž většina cest byla rozorána. Neznám nikoho, komu by se tyto změny příliš zamlouvaly. A že takových pamětníků bude drtivá převaha, tím jsem si jist. Proto mne velmi překvapila slova mladé moderátorky v jednom ochranářském pořadu, která se spokojeným úsměvem prohlásila, že „dnešní krajina není ani horší, ani lepší, je prostě jiná…“ A protože za tuto „jinakost“ nesou spoluzodpovědnost konkrétní environmentálně zaměřené molochy, lze takto eufemisticky popsané hodnocení i pochopit, avšak souhlasit s tím nejde v žádném případě. Více >
Výhody jarní orby pro zvěř i ochranu půdy

Zajímavá alternativa - ráže 9,3x62

Myslivost 1/2016, str. 35 MUDr. M. Krejčí
Počet komentářů: 0
Užívám tuto ráži asi šest let a bývám opakovaně dotazován na její účinnost, přesnost, zpětný ráz a její další vlastnosti. Za téměř 30 let praxe jsem lovil spárkatou zvěř řadou u nás běžných ráží (223 Rem., 5,6x52R, 7x57R, 7x65R, 7,62x39, 30-06 Sprg. a 8x57JS), takže snad mohu porovnávat. Ráže 9,3x62 je jako mnohé jiné ráže obestřena řadou mýtů a pověr. Pokusím se proto shrnout mé dosavadní poznatky, předesílám však, že mají jako u každého jednotlivce toliko omezenou výpovědní hodnotu. Vycházím z přesvědčení, že při lovu jakékoli zvěře je na místě užití ráže s jistým přebytkem výkonu. Pokud jej nepotřebujeme a nevyužijeme, ničemu to nevadí. Nastane-li ovšem nějaká nepředvídatelná situace a my aktuálně žádnou rezervu výkonu k dispozici nemáme, můžeme se snadno a zbytečně dostat do problémů. V tom spatřuji prvý racionální důvod proti volbě menších ráží, jako je .223 Rem., 243Win. a další. Více >
Zajímavá alternativa - ráže 9,3x62

Větřidla v běžné lovecké praxi

Myslivost 1/2016, str. 36 Josef Drmota
Počet komentářů: 0
V plném běhu je lovecká sezóna, na jejíž výsledky si budeme muset několik měsíců počkat, je však téměř jisté, že se k zajímavým číslům opětovně vyšplhají údaje o odstřelu černé zvěře. Jedná se o živočišný druh, který již dávno obsadil velkou část našeho území a pravidelné úlovky vykazuje většina honiteb. Způsoby lovu jsou mnohde po desetiletí stejné, založené zejména na čekané, v létě u polí, v zimě u založených vnadišť. Ze společných lovů jsou pak nejpopulárnější klasické naháňky cílené na tlupy divočáků zavláčené v houštinách. Jak však rostou zkušenosti této učenlivé zvěře, kolísá i úspěšnost jejího lovu. Ta je do značné míry ovlivněna klimatickými změnami, charakterizovanými několika po sobě jdoucími velmi mírnými zimami s nedostatkem sněhové pokrývky a absencí delší mrazivé periody. Není proto divu, že řada myslivců reaguje na vzniklou situaci změnou strategie lovu divočáků a poohlíží se po dalších možnostech, které by vedly k zvýšení jeho efektivity. Více >
Větřidla v běžné lovecké praxi

Jak se vyrábí kulovnice BERGARA B14

Myslivost 1/2016, str. 40 Petr Mikulášek
Počet komentářů: 0
Moderní lovecká opakovací kulovnice je výsledek dlouhodobého vývoje a v současnosti nalezneme dvě dominující konstrukční řešení uzamykání závěrového mechanismu. Klasické provedení využívající válcový odsuvný závěr s vytahovačem tvaru drápku a vyhazovač řešený odpruženým válcovým čepem. Závěr se pootočením o 60 – 90° uzamyká dvěma nebo více ozuby do lůžka závěru nebo přímo do hlavně. Druhým je přímotažný závěr, který umožní přebití za pomocí dvou pohybů oproti klasickým závěrům s „čtyřdobým chodem“. Hlavní uživatelská výhoda je o něco kratší čas potřebný k přebití a opakování střelby. Mezi nevýhody patří složitější konstrukce, vyšší výrobní náklady a větší nároky na čištění a udržování zbraně i střeliva při užití v náročných podmínkách. Více >
Jak se vyrábí kulovnice BERGARA B14

Na návštěvě u vítězky

Myslivost 1/2016, str. 42 Marcela Kasinová
Počet komentářů: 0
Nejen vrcholnou akcí, ale též velkým kynologickým svátkem bývají memoriály Knolla a Podhajského. A na letošním, mimochodem špičkově a precizně zorganizovaném, Memoriálu Karla Podhajského v Olomouci byl kynologický svátek nadvakrát – vítězem se stal totiž zástupce našeho národního plemene – český fousek. A tak jsme koncem ledna zvonili na zvonek hezkého domku na okraji středočeských Heřmaniček, kam jsme přijeli vyzpovídat vůdce Ing. Jaroslava Novotného a mít tu čest podrbat za slechem vítězku Faty z Lovčických tarasů. Více >
Na návštěvě u vítězky

Výživa losa mokraďového

Myslivost 1/2016, str. 46 Matúš Rajský
Počet komentářů: 0
Ako sme čitateľov v minulom čísle Myslivosti informovali, na nitrianskom Ústave výživy - Pracovisku výživy a ekológie zveri prebiehajú sledovania životných potrieb losa Alces alces zameraním na výživové potreby, praktické možnosti pokrytia výživových potrieb – návrhy kŕmnych dávok a doplnkových kŕmnych zmesí, preferencia potravy, vrátane zisťovania preferencie lesných drevín ako aj iné aspekty. Losy sa po dovoze z lotyšského národného parku Gauja aklimatizovali v Nitre bez problémov. Transport z Lotyšska na Slovensko trval 30 hodín. Po príchode do Nitry sa hneď prejavila špecifická sebavedomá povaha losa tým, že trvalo dve hodiny kým sa rozhodli vystúpiť z vozidla. Více >
Výživa losa mokraďového

Myslivost v Kazachstánu

Myslivost 1/2016, str. 50 František Havránek
Počet komentářů: 0
V čísle devět časopisu Myslivost jsem informoval čtenáře o mysliveckém semináři, který organizovalo Ministerstvo zemědělství a Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, pro zástupce asijských států. V souvislosti s touto informací jsem nabídl redakci Myslivosti, že připravím seriál článků o myslivosti v asijských zemích. Seriál zahájím Kazachstánem. Moje znalost této země vychází, kromě jiného, také z projektů bažantnic, chovu daňčí zvěře a poradenské činnosti, které jsem v Kazachstánu realizoval. Více >
Myslivost v Kazachstánu

BEZOÁR - JEHO PŮVOD A VÝSKYT U SRNČÍ ZVĚŘE

Myslivost 1/2016, str. 52 Pavel Scherer
Počet komentářů: 0
Vážení přátelé myslivosti a milovníci srnčí zvěře, v tomto posledním článku o výživě a jeho významu pro mysliveckou praxi, bych chtěl rád ukázat na jednu biologickou zvláštnost, která se v naší myslivecké praxi jen tak běžně nevidí, a přesto s výživou srnčí zvěře velice významně a úzce souvisí. V podstatě se jedná o gastronomický fenomén, který se kromě specifických druhů zvěře (u kterých se vyskytuje zcela běžně), může výjimečně vyskytnout i v zažívacích orgánech srnčí zvěře. Vzhledem ke skutečnosti, že málokterý myslivec při vyvrhování uloveného jedince mechanicky (pohmatem) „prozkoumává“ celý zažívací trakt, je velice pravděpodobné, že tyto cenné a z mysliveckého hlediska ojedinělé „lovecké trofeje“ unikají naší pozornosti a jsou v souladu s veterinárními předpisy „likvidovány zakopáním“ společně s celým vývrhem. Více >
BEZOÁR - JEHO PŮVOD A VÝSKYT U SRNČÍ ZVĚŘE

Trestní odpovědnost právnických osob v případech pytláctví

Myslivost 1/2016, str. 56 Martin Slobodník
Počet komentářů: 0
Fenomén pytláctví není na našem území ničím novým. Historie pytláctví sahá do doby, kdy se lov stal výsadou a právem privilegovaných. Ani důvody, které vedly pytláky k jejich neoprávněným činům, se v průběhu vývoje společnosti příliš nezměnily. Mezi nejčastějšími důvody se již dříve objevovaly lovecká vášeň či zištnost, jak dokladují tehdejší soudní spisy a královská rozhodnutí o uložených pokutách. Právní úprava trestného činu pytláctví je v současné době zakotvena v § 304 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, (dále jen tr. zák.), konkrétně v hlavě osmé zvláštní části nazvané trestné činy proti životnímu prostředí. Více >
Trestní odpovědnost právnických osob v případech pytláctví

HILLMAN - příjemná, funkční a reprezentativní volba

Myslivost 1/2016, str. 58 Hynek Chalupa
Počet komentářů: 0
Současná nabídka mysliveckého oblečení obsahuje téměř nepřebernou škálu a zákazník si může volit podle svých představ, vkusu i finančních možností. Jednou z nepřehlédnutelných značek, která se na našem trhu začala v poslední době prosazovat, je značka HILLMAN. Jejím exkluzívním distributorem je opavská firma PeBOIS. Díky předchozím kontaktům mi byla na moji výslovnou žádost k vyzkoušení poskytnuta produktová řada určená primárně pro podzimní a jarní měsíce. Myslivecké oblečení si dovoluji z praktického pohledu rozdělit do tří skupin. První z nich tvoří oděvy společenské, jakými jsou například uniformy. Na opačném pólu stojí oděvy ryze pracovní používané během nejhrubších úkonů v honitbě - výstavbě mysliveckých zařízení, oprav, rozvozu krmiva apod. Zde býváme při volbě svršků, které musí snést opravdu drsné zacházení, benevolentní. Více >
HILLMAN - příjemná, funkční a reprezentativní volba

Remington Model 700 Sendero SF II

Myslivost 1/2016, str. 62 Karel Kaufmann
Počet komentářů: 0
Americkou zbrojovku Remingtom Arms Company, Inc lze zařadit mezi firmy, jimž se podařilo dotáhnout konstrukci opakovačky Mauser 1898 k dokonalosti. Varianty osvědčeného a proslaveného Modelu 700 úspěšně používají lovci, sportovní střelci, ale také armádní a policejní odstřelovači. U Remingtonů trvale sledují a vyhodnocují poznatky a požadavky střelců, a snad není rok, aby na základě získaných informací nebyl na trh uveden nový model sedmistovky. Více >
Remington Model 700 Sendero SF II

Poučí se česká ochrana přírody z cizích pochybení?

Myslivost 1/2016, str. 64 Jaroslav Ďurík
Počet komentářů: 0
Jsem šestašedesátiletý lesní inženýr, dlouholetý myslivecký hospodář horského revíru ve Velké Fatře, se sedmiletou praxí zoologa v slovenské státní ochraně přírody (Správa CHKO, teď Národní park Velká Fatra) a dvacetiletou praxí mysliveckého referenta s praktickými zkušenostmi z více než dvaceti režijních honiteb státních lesů na severním Slovensku s výskytem všech druhů našich velkých šelem, tj. medvěda, vlka i rysa. Byl jsem taky členem slovenské mezirezortní komise pro velké šelmy (pokud její činnost nezačala bojkotovat slovenská státní ochrana přírody, což vedlo k jejímu zrušení). Po desetiletí se jako profesionální myslivec, kynolog a myslivecký sportovní střelec střetávám s jinýmy mysliveckými kolegy (prakticky z celé Evropy), přičemž nikdy neopomenu zkoumat situaci a postoje myslivců vůči velkým šelmám (a predátorům vůbec) tam, odkud pocházejí. Více >
Poučí se česká ochrana přírody z cizích pochybení?

Zvyšování přírodní hodnoty polních honiteb

Myslivost 1/2016, str. 66 Pavel Štěpán
Počet komentářů: 0
Ve dnech 15. a 16.10.2015 se v Šardicích konala konference na téma „Zvyšování přírodní hodnoty polních honiteb". Akce byla pořádaná ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně, Výzkumným ústavem zemědělské techniky, v.v.i., Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i., Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. a redakcí časopisu Svět myslivosti. Ve čtvrtek byly pro účastníky připraveny bloky zajímavých referátů a večer byl zakončený workshopem a posezením v krásném sklípku s cimbálovou muzikou. I zde ještě probíhala diskuze s autory referátů. Pátek byl věnován ukázkám realizovaných opatření v krajině v okolí Šardic. Více >
Zvyšování přírodní hodnoty polních honiteb

Ptačí ráj v prachu severozápadní Indie

Myslivost 1/2016, str. 70 Petr Šípek
Počet komentářů: 0
Nedaleko starobylého Rádžastánského města Bharatpur leží jeden z nejmenších národních parků světa, národní park Keloadeo Ghana. Rozlohou se sice jedná o opravdu nepatrný kousek země (nezabírá více než 29 km2), přitom jde ale o jedno nejvýznamnějších zimovišť tažných ptáků v celé jižní Asii. Právě zde můžeme v příhodné době potkat obrovská hejna kachen, ibisů nebo čápů. Najdeme zde i mnoho druhů dravců, sov či pěvců. Ornitologové zde napočítali na 388 druhů ptáků, což z Keloadea činí jednu z nejvýznamnějších ptačích lokalit na světě a přitom se jedná o dílo lidské ruky! Více >
Ptačí ráj v prachu severozápadní Indie

Znovínští, vinice a zvěř

Myslivost 1/2016, str. 73 Arnošt Tabášek
Počet komentářů: 0
Obecně známý fakt, že příroda a volní živočichové tady byli už dávno před lidmi, nikdo nepopírá. Problematičtější je uplatnění důsledků, které z tvrzení logicky plynou. Bohužel u nás ještě nebývá zvykem záměrně a dobrovolně ponechávat prostor k existenci a obživě divokých tvorů. Občas to vídáme v zemědělské výrobě. Málokdo se s nimi chce alespoň zčásti dělit o pozemky či o úrodu. Stáváme se dnes a denně svědky, jak ubývá přirozených krytin a remízku, jak mizí sporadické úhory, nálety či mokřiny. Vrch bere přístup, kdy zemědělské stroje při obdělávání ukusují z původních travnatých rozhraní mezi polem a lesem. Všechno, co nepřináší okamžitý a maximální zisk, z krajiny mizí. S tím se v nenávratnu ztrácí její potřebná rozmanitost a pestrost, avšak narůstá její uniformita. Stále se prodlužuje čas letního a podzimního strádání drobné i spárkaté zvěře. Více >
Znovínští, vinice a zvěř

Jak vybrat vhodný a kvalitní dalekohled

Myslivost 1/2016, str. 80 Aleš Náhlý
Počet komentářů: 0
Při dnešní obrovské nabídce lovecké a sportovní optiky je složité se orientovat a proto se budu snažit vám nastínit alespoň základní pravidla jak postupovat při výběru dalekohledu. Nejlepší by bylo, kdyby existoval univerzální dalekohled vhodný pro všechny příležitosti, ale již dopředu musím konstatovat, že i přes veškerou snahu výrobců, takový není. Nejdůležitější pro výběr je si uvědomit, za jakých okolností budeme dalekohled nejčastěji používat. Podle toho bych dalekohledy rozdělil na dva druhy. Dalekohledy pro šoulání a čekanou ve dne a dalekohledy pro noční čekanou. Více >
Jak vybrat vhodný a kvalitní dalekohled

NESTÁRNOUCÍ KULOVNICE Mannlicher – Schönauer (modely 1903 – 1910)

Myslivost 1/2016, str. 81 Antonín Košnař
Počet komentářů: 0
Nedávno uplynulo právě 110 let, kdy rakouská zbrojovka Österreichische Waffenfabrik AG (OEWG) ve Steyeru oficiálně uvedla na trh svoji novou kulovnici model 1903. V té době zřejmě ani samotní konstruktéři netušili, jak velkou oblibu si zbraň získá, a to nejen v rámci kontinentální Evropy. Není proto divu, že kulovnici 1903 v brzké době následovaly další do jisté míry shodné modely 1905, 1908 a 1910. Ani jeden z nich však věhlasu svého předchůdce nedosáhl. Kulovnice ve své době vynikaly kvalitou materiálu i zpracováním, což se pochopitelně odráželo ve vyšší ceně. Každý model byl navíc spojen se specifickou ráží. Díky místu a době svého vzniku se mnoho „Mannlicherů“ zakrátko ocitlo i v rukou českých lovců. Dodnes je možné na naháňkách spatřit myslivce, kteří jsou vybaveni některým ze zmiňovaných modelů, povětšinou přestavených na jinou ráži. Přitom mnohým z nich zůstává historie zbraně a s ní spojeného původního náboje utajena. Více >
NESTÁRNOUCÍ KULOVNICE Mannlicher – Schönauer (modely 1903 – 1910)

Vše začíná od hlavy – odložte rozporky!

Myslivost 1/2016, str. 78 Jan Kopřiva
Počet komentářů: 0
Všichni jsme se učili v kurzech i od starých praktiků, jak stahovat a dělit ulovenou spárkatou zvěř. Postup je popsán a nakreslen v mnoha mysliveckých knihách. V kurzech pro prohlížitele se beze změn zažitý postup přednáší dále. Prostě všichni opakujeme léty zažitý postup. Více >
Vše začíná od hlavy – odložte rozporky!
Zpracování dat...