ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Očekávání vs. Realita

Myslivost 5/2016, str. 10 Jiří Kamler
Počet komentářů: 0
Návrh zákona o myslivosti z dílny Ministerstva zemědělství Ministerstvo zemědělství po několika odkladech konečně zveřejnilo svoji představu o změnách zákona o myslivosti, a jak se dalo čekat, reakce jsou značně různorodé. Ukazuje se, že zájmy zúčastněných skupin se značně liší a ani přes uspořádané kulaté stoly a snahu o nalezení kompromisů zasazených do reality, nedošlo ke sblížení názorů na to, jaká pravidla nastavit. Navíc často ani uvnitř větších skupin nepanuje shoda názorů, a tak můžeme slyšet kritické hlasy na v podstatě vše, s čím návrh přichází. Samozřejmě zásadní roli hrají zájmy toho, kdo se k zákonu vyjadřuje, a proto se pokusím přinést svůj subjektivní pohled, ve kterém se zaměřím na obecnou funkčnost a vyváženost bez toho, že bych komukoliv stranil. Více >
Očekávání vs. Realita

Pokud ministr Jurečka splní, co slíbil - nejspíš žádná novela mysliveckého zákona nebude

Myslivost 5/2016, str. 14 Martin Horálek
Počet komentářů: 0
Kdybych jako předkladatel zákona viděl, že se vše vyvíjí špatným směrem, můžu zatáhnout za záchrannou brzdu a celý návrh změny zákona stáhnout. Tato slova zazněla v rozhovoru s ministrem Jurečkou v minulém čísle Myslivosti. Dobře si tu větu pamatujme! Je totiž velmi pravděpodobné, že se v legislativním procesu návrhy na zmenšení minimální výměry honitby nakonec objeví. A pak bude pouze na ministrovi, zda dodrží to, co myslivcům slíbil. O navržené novele zákona o myslivosti se mezi myslivci hodně diskutuje. Není divu. Vždyť dotyčná zákonná norma velmi výrazně ovlivňuje výkon práva myslivosti v mnoha ohledech. Více >
Pokud ministr Jurečka splní, co slíbil - nejspíš žádná novela mysliveckého zákona nebude

OMYL A TREST

Myslivost 5/2016, str. 12 Štěpán Neuwirth
Počet komentářů: 0
Jediným živočišným druhem na planetě Zemi, který se nekontrolovatelně množí a stále zvyšuje nároky na svůj životní standard, je – člověk. V důsledku této sobecké rozpínavosti stačilo lidstvo za neuvěřitelně krátkou dobu několika století zlikvidovat, znehodnotit, zdevastovat a exploatovat většinu obnovitelných i neobnovitelných zdrojů, ať už se jedná o půdu, lesy, vodstva všeho druhu, a v této souvislosti dokonale zničit tisíce druhů představitelů flóry a fauny. Prakticky dnes už je planeta Země ochuzena natolik, že nemůžeme hovořit o biodiverzitě, o na sebe navazujících společenstvech rostlin a zvířat, které vznikaly díky evolučnímu vývoji miliony let. Více >
OMYL A TREST

Opatření v krajině a současné možnosti jejich financování

Myslivost 5/2016, str. 16 Petr Marada
Počet komentářů: 0
Stále více zemědělců, lesníků, správců povodí, ale také myslivců přemýšlí o realizaci opatření v krajině, která by pomohla adaptovat přírodu na prokazatelnou klimatickou změnu, se kterou souvisí i v tomto roce očekávaná sucha, která budou střídána extrémními srážkami a dalšími nežádoucími jevy. Především myslivci však chtějí také zamezit snižování druhové rozmanitosti a početnosti rostlin a živočichů, která je významná pro myslivecké hospodaření a stabilní a fungující ekosystém. Více >
Opatření v krajině a současné možnosti jejich financování

Je žádoucí existence velkých srstnatých predátorů ve volnosti v kulturní krajině České republiky?

Myslivost 5/2016, str. 18 Pavel Rohon
Počet komentářů: 0
Změněné přírodní podmínky v naší středoevropské krajině jsou významným ekologickým faktorem pro rozvoj a existenci živočišných a rostlinných společenstev. Zároveň platí, že přírodní prostředí je pod neustálým lidským tlakem, takže člověk a jeho činnost je jedním z nejvýraznějších ekologických faktorů. Více >
Je žádoucí existence velkých srstnatých predátorů ve volnosti v kulturní krajině České republiky?

Vytváření vhodných biotopových podmínek pro divokou populaci bažanta obecného v kulturní krajině – 3. část

Myslivost 5/2016, str. 24 Tomáš Zíka
Počet komentářů: 0
Management travních porostů Zastoupení směsi travních porostů v krajině je podstatným a základní faktorem k zajištění vhodného biotopu pro hnízdění a odchov kuřat a má přímý vliv na zvýšení početnosti bažanta obecného (Clark and Bogenschutz, 1999), podíl by však neměl přesahovat 50 % (Trautman, 1982; Haroldson, 2005; Nielson et al., 2006). Základním předpokladem pro výběr hnízda samice je zbytková vegetace z předcházejícího roku o minimální výšce 25 cm, která kryje hnízdo v době, kdy okolní vegetace začíná teprve růst. Více >
Vytváření vhodných biotopových podmínek pro divokou populaci bažanta obecného v kulturní krajině – 3. část

Národné parky, alebo len experiment nezodpovedných?

Myslivost 5/2016, str. 29 Jaroslav Ďurík
Počet komentářů: 0
Neviem aké medzinárodné kritériá musí spĺňať územie, aby mohlo byť vyhlásené za národný park a či vôbec tieto podmienky majú nejakú oficiálnu medzinárodnú normu. Tú slovenskú však musím považovať ani nie za prostriedok ochrany prírody, ako skôr za nástroj, ktorým si určitá – a nie malá - skupina ľudí vybudovala celkom slušne honorované spoločenské postavenie. Sú dokonca ľudia, ktorí pochybujú, či naši ochranári či už štátni alebo dobrovoľní, sledujú záujmy tohto národa. Více >
Národné parky, alebo len experiment nezodpovedných?

Ekologie ve prospěch zvěře

Myslivost 5/2016, str. 36 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Mnohokrát se mluvilo o spojení myslivosti a ekologie, ale až letos poprvé se Českomoravská myslivecká jednota, resp. její Ekologická komise rozhodla ocenit tzv. honitby roku, které mají vzorový přístup k provádění ekologických opatření v krajině s ohledem na potřeby zvěře. Jedním ze tří oceněných v Senátu dne 15.3. za ekologické hospodaření a opatření v krajině byl Zdeněk Sečka z Moravského Písku. Vypravil jsem se proto na jih Moravy, abych se na vlastní oči přesvědčil, jak se dá změnit dnešní agrární krajina. Více >
Ekologie ve prospěch zvěře

KAHLES - novinky z veletrhu IWA

Myslivost 5/2016, str. 40 Petr Mikulášek
Počet komentářů: 0
Výrobky rakouské firmy KAHLES jsou díky svým optickým parametrům a kvalitě zpracování již více než jedno století považovány za absolutní špičku ve svém oboru. Novináři bývá mnohdy značka označována v oblasti optiky za člena tzv. „Big five“ = „Velké pětky“ Historie firmy je bohatá a v odborných časopisech byla již v minulých letech podrobně popsána. Připomeňme si v krátkosti alespoň vývoj po druhé světové válce, kdy nová generace rodiny zakladatele ve vedení naplnila velmi rychle své ambice. Technologický náskok byl jedním z důvodů proč i dnes je logo firmy spojeno po právu s výstižným dovětkem „The riflescope pioneer“. Více >
KAHLES - novinky z veletrhu IWA

Střelecký den v muničce RWS

Myslivost 5/2016, str. 44 Jiří Hanák
Počet komentářů: 0
Novinky v nábojích RWS a zbraní od dalších firem Společnost RWS, dříve Dynamit Nobel, se sídlem v městečku Fürth nedaleko Norimberka, patří do velké skupiny podniků RUAG, která má ve svém portfoliu podniky vyrábějící přesné strojírenství, chemické produkty, speciální výrobky a také, kromě RWS, i švédskou muničku Norma. Společnost RWS zavedla novou tradici v předvádění svých výrobků odborné veřejnosti a letos uspořádala už v pořadí čtvrtý “Mezinárodní střelecký den”. Na rozdíl od podobných akcí pořádaných firmami vyrábějícími potřeby pro myslivce a střelce, na tuto akci RWS nejsou zváni zástupci obchodníků, případně s nimi zpřízněné osoby, ale pouze nezávislí odborní novináři a specialisté v oboru s omezenou kapacitou asi 20 osob z celého světa. Více >
Střelecký den v muničce RWS

Myslivost jako součást hospodaření v krajině

Myslivost 5/2016, str. 47 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Na letošní výstavě Natura Viva by se měly objevit některé zajímavé kolekce trofejí, pocházející ze soukromých honiteb příslušníků šlechtických rodů. Jednou z kolekcí budou trofeje Czernínů z Dymokur, proto jsem se vypravil na krátký rozhovor s Ing. Tomášem Czernínem, majitelem lesů, polí a rybníků v Dymokurech a okolí. Více >
Myslivost jako součást hospodaření v krajině

V království holinek s úctou k lidské zručnosti

Myslivost 5/2016, str. 54 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Musím hned na začátku přiznat, že když jsem dostal pozvání se na skok podívat do Francie do výrobního závodu, kde vyrábějí údajně nejlepší holinky na světě, představoval jsem si nějakou velkou honosnou gumárenskou fabriku s mnoha složitými stroji, které z gumy lisují holinky „jak Baťa cvičky“. Do Francie jsme letěli na pozvání firmy AIGLE, v reprezentační prodejně v centru Paříže jsme si mohli prohlédnout kolekci oblečení a obuvi pro modelové období zima 2017. Je třeba říci, že firma AIGLE je firmou vyrábějící nejen obuv, ale i stylové oblečení s jasnou inspirací přírodou a přírodním životním stylem, oblečení a vybavení v prvé řadě příjemné, stylové, z přírodních materiálů a hlavně funkční. Asi nejen proto je považována za jednu z top značek v tomto oboru. Více >
V království holinek s úctou k lidské zručnosti

Svítilny v myslivecké praxi

Myslivost 5/2016, str. 56 Hynek Chalupa
Počet komentářů: 0
Člověk je světlomilný tvor, kterého evoluce nevybavila odpovídajícími smysly pro noční život. Díky svému mozku se však již od pradávna dokázal s tímto hendikepem vyrovnat. Oheň, louč, kahan, lampa. A po příchodu elektřiny žárovka. Všechny uvedené pomůcky mu dokázaly prosvětlit noc, pomáhaly přežít a prodloužily čas využitelný k tvůrčí aktivitě. V posledních desetiletích k tomuto výčtu přibyl další vynález z oboru elektrotechniky - polovodičová LED dioda. Jak vývoj LED diod pokračoval, zvyšoval se jejich výkon a začaly jimi být osazovány příruční svítilny. Úspěšně je dnes využívají bezpečnostní složky, prvky integrovaného záchranného systému i ostatní, kteří se pravidelně pohybují ve volném terénu. Setkáme se s nimi při kempování, outdoorových sportech, speleologii, náročnější turistice, rybaření, a samozřejmě myslivosti. V rámci každodenního použití pronikly LED diody do pánských kapes, dámských kabelek nebo na svazky klíčů. Více >
Svítilny v myslivecké praxi

JAKÝ JE ŽIVOT S BARVÁŘI

Myslivost 5/2016, str. 59 Vladislav Krop
Počet komentářů: 0
Vedení barváře náleží zálibám a ještě jednou k zálibám. Kdo není ochoten vynaložit veškeré tělesné síly, ba dokonce i zdraví, kdo z lásky k věci není ochoten obětovat i spánek, dej prsty pryč od dlouhého barvářského řemene. Ten, ale kdo je zaujat náruživostí ve sledování postřeleného kusu vysoké, kdo nešetří svých tělesných sil a neobává se o své zdraví a na příkrých svazích nahoru a dolů sleduje neúnavně svého psa, protože dosled považuje za svou povinnost a je nadšen výkonem tohoto nádherného zvířete, koho staré prainstinkty lovecké náruživosti strhávají, když se propracovává s krátkou puškou lesačkou k jelenu stavěnému v houštině, ten kdo je uchvácen hlasem svého věrného psa – jelenáře, zaštěkávajícího zastaveného jelena, ten mne následuj při vedení tohoto ušlechtilého plemene. To o vedení barváře napsal velký myslivec a milovník barvářů Bergien. Já bych k tomu přidal, že to je i velká řehole. Více >
JAKÝ JE ŽIVOT S BARVÁŘI

Zajíc pět minut po jedné – rok poté

Myslivost 5/2016, str. 62 Jan Škarka
Počet komentářů: 0
Nejprve bych se pokusil stručně zrekapitulovat, co zajícům přinesl uplynulý myslivecký rok. Z mého pohledu znamenalo toto období kritický moment ve vývoji zaječí populace, ale zdá se, že přineslo i první náznaky obratu. Výsledky sčítání zvěře v roce 2015 potvrdily hrozivý stav v našich honitbách, a ani po žních se situace nejevila lepší. Ještě v září se zdálo, že tropické letní teploty spolu s kritickým suchem znamenaly pro zajíce v nížinatých oblastech poslední ránu, ze které se se již nedokáže vzpamatovat. Více >
Zajíc pět minut po jedné – rok poté

FOX 308 W – bude jen pro Afriku?

Myslivost 5/2016, str. 63 Antonín Čech
Počet komentářů: 0
Možná vás, čtenáři, překvapí název FOX. Proč zrovna FOX? Pokud budete číst dále, tak to bude jasné. V únorovém čísle časopisu Myslivost jsem se zmiňoval o vývoji náboje určeného pro reprezentační družstvo ČMMJ na II. mistrovství světa v lovecké kulové střelbě (dříve jsem tuto střelbu nazýval terénní kulovou střelbou nebo kulovým parcourem, ale lovecká kulová střelba je přesný překlad oficiálního mezinárodního označení této střelby, které je uvedené i v mezinárodních pravidlech). Šampionát bude probíhat začátkem letošního června v africké Namibii. Je nutné vyzvednou vstřícnost a ochotu především obchodního ředitele Sellier&Bellot Vlašim Ing. Josefa Strnada a vedoucího marketingu Ing. Aleše Havlíka, kteří tomuto projektu dali zelenou. Poděkování si však zaslouží celý tým specialistů, který se do vývoje zapojil. Více >
FOX 308 W – bude jen pro Afriku?

Kde jsou další hranice loveckých svítilen a jaká bude jejich budoucnost?

Myslivost 5/2016, str. 66 Josef Drmota
Počet komentářů: 0
Tuto, nebo velmi podobně formulovanou otázku, jsem si položil v okamžiku, kdy se mi do rukou dostala nová svítilna Fenix TK09, která je horkou novinkou pro rok 2016. Svítilny opatřené LED diodami prodělávají v současnosti obrovský boom a snad to nebude znít jako klišé, řeknu-li, že jejich popularita raketově roste. Nejen mezi myslivci, ale obecně mezi všemi, kdo se pohybují v přírodě. Více >
Kde jsou další hranice loveckých svítilen a jaká bude jejich budoucnost?

Drop velký na Znojemsku

Myslivost 5/2016, str. 72 Hana Vymazalová
Počet komentářů: 0
Příroda na jižní Moravě je značně pestrá, a tak se v ní setkáváme s poměrně velkým množstvím rostlinných a živočišných druhů. Ke skutečným skvostům na Znojemsku patřil drop velký. Více >
Drop velký na Znojemsku

Volba střely pro používané kulové náboje

Myslivost 5/2016, str. 74 Jiří Hanák
Počet komentářů: 0
Jedna „vychytávka“ RWS k jejich správnému výběru Volba vhodné střely k lovu je velmi podstatným a jedním z nejdůležitějších předpokladů úspěšného lovu. V tomto článku se nechci věnovat výběru vhodné střely podle její ranivosti a vyvolání spolehlivého smrtícího efektu, účinnosti nebo šetrnosti ke zvěřině, ale zcela jinému aspektu, který je důležitý zejména při lovu na větší vzdálenosti, a to volbě střely z hlediska přesnosti zásahu. K přesné střelbě se konstrukce a technologie výroby zbraní i střel od svého vzniku výrazně změnily. Pro takový názorný příklad třeba mohu uvést, že první kulovnice s hladkým vývrtem měla „přesnost“ střelby takovou, že na 100 m bylo možné sotva trefit terč o rozměru 1x1 m. Více >
Volba střely pro používané kulové náboje

Norování jako jeden z efektivních způsobů lovu

Myslivost 5/2016, str. 76 Jakub Steinocher
Počet komentářů: 0
K lovu lišky obecné se v různých dobách přistupovalo různými způsoby. Liška si získala dodnes ustálený název „škodná“, i když zvěří škodnou ve většině honiteb ČR rozhodně není. Zvěří škodnou byla v dobách minulých označována ta zvěř, která lidem svým pobytem v přírodě způsobovala určité škody. Například zadávené ovce, vypleněné kurníky nebo zničené pole s brambory a pšenicí. Jakýkoliv druh zvěře, který sáhl lidem do talíře, byl automaticky označen zvěří škodnou. V té době se jednalo převážně o predátory. Více >
Norování jako jeden z efektivních způsobů lovu

Zaměřovací dalekohled FOMEI 6-24x50 FOREMAN HTC PRO

Myslivost 5/2016, str. 80 PV
Počet komentářů: 0
Kdo se zajímá o výrobky firmy FOMEI, určitě postřehl, že se na trhu objevil nový výrobek. Jedná se o sportovně-lovecký zaměřovací dalekohled s proměnným zvětšením 6-24x. Průměr objektivu je 50 mm. Optické komponenty jsou vybaveny vícevrstvou antireflexní ochranou HTC (High Transmision Coating), která zvyšuje světelnou propustnost dalekohledu. Odolný jednodílný 30mm tubus vyniká vysokou odolností proti zpětnému rázu odpovídajícímu např. 300 WIN Magnum. Více >
Zaměřovací dalekohled FOMEI 6-24x50 FOREMAN HTC PRO

Nové využití pro ohaře

Myslivost 5/2016, str. 93 Milan Cihelka
Počet komentářů: 0
Snad už si toho všiml každý, kdo provozuje myslivost delší čas anebo se myslivcem narodil, případně s myslivostí vyrůstal. Mění se krajina, zemědělství, lesnictví, zvyky a zastoupeni zvěře. A na změny je třeba v myslivecké legislativě reagovat. Ještě pamatuji nádherné společné lovy na zajíce s bohatými výřady. Mému honci jsem musel v leči uříznout kmínek břízy, aby si ho dal na ramena a já mu na kmínek navlékal za zadní běhy svázané ulovené zajíce, jinak se úlovek nedal odnést. Psi, většinou ohaři, měli práce moc, proto i na vesnici měl ohaře skoro každý myslivec. Využití pro psy bylo mnoho, v listopadu a prosinci se při honech doslova nezastavili. Bohužel toto je již dnes jen historie, drobná zvěř prakticky i v mnoha dříve výborně zazvěřených honitbách skoro není, staré časy se už asi nevrátí. Více >
Nové využití pro ohaře

ČMMJ partnerem Durynského mysliveckého svazu na výstavě v Erfurtu

Myslivost 5/2016, str. 98 Petr Šeplavý
Počet komentářů: 0
Při přípravě mezinárodní myslivecké výstavy v Lysé nad Labem v loňském roce byla dohodnuta účast ČMMJ na výstavě v Erfurtu v roce letošním. Zde se ve dnech 31. 3. – 2. 4.2016 konala tradiční výstava pro příznivce myslivosti, jezdectví a rybářství s názvem Reiten – Jagen - Fischen. V hale věnované myslivosti byla součástí výstavy také přehlídka trofejí spolkové země Durynsko (Thüringen), kterou pořádá durynský myslivecký svaz vždy jednou za dva roky. Více >
ČMMJ partnerem Durynského mysliveckého svazu na výstavě v Erfurtu

Záhorácké zelené jubileum

Myslivost 5/2016, str. 106 Oldřich Koudelka
Počet komentářů: 0
Poľovnícke združenie Hôrka Rohožník oslavuje osmdesátku Obec Rohožník je malebná slovenská obec ležící v Záhorské nížině na úpatí Malých Karpat. Z jedné strany ji lemuje stuha malokarpatských kopců, z druhé rovinný, borovicový les s bohatými písčinami. Nadmořská výška je sice jen nějakých sto devadesát devět metrů v centru obce, ale v dosahu je druhý nejvyšší vrchol pohoří Vysoká, která je se sedmi sty padesáti čtyřmi metry dominantou stejnojmenné přírodní rezervace. Obcí protéká Rohožnický potok a strouha Rudávka. Více >
Záhorácké zelené jubileum
Zpracování dat...