ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Rozhovor s ministrem zemědělství Ing. Marianem Jurečkou

Myslivost 4/2016, str. 8 Lubomír Hajný
Počet komentářů: 0
Na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jsme společně s Ing. Marianem Jurečkou zasedli počátkem března k rozhovoru. Byl to první větší rozhovor s panem ministrem pro časopis Myslivost za dobu jeho trvání ve funkci ministra zemědělství. Setkali jsme se v čase, kdy finišovaly přípravy novely zákona o myslivosti. V relativně nedávné době proběhly také volby do vedení naší největší myslivecké organizace. Obě tyto skutečnosti jsem se snažil v rozhovoru využít. Více >
Rozhovor s ministrem zemědělství Ing. Marianem Jurečkou

K novele zákona o myslivosti

Myslivost 4/2016, str. 12 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Dne 9.3. byla na Ministerstvu zemědělství představena novela zákona o myslivosti. Jak uvedl na tiskové konferenci náměstek ministra zemědělství pro řízení sekce lesního hospodářství Mgr. Patrik Mlynář, novela byla poslána v pondělí 7.3. do meziresortního připomínkování a je předpoklad, že by novela byla dána na jednání vlády do konce června 2016. Jelikož byla redakce přizvána na tuto tiskovou konferenci, přinášíme jako úvod k diskuzi o novele následující záznam vyjádření, která zazněla z úst představitelů Ministerstva zemědělství a která byla vyslovena v úvodu jako základní důvody a charakteristiky připravovaných změn. Více >
K novele zákona o myslivosti

Omezení zbraní z pohledu europoslance

Myslivost 4/2016, str. 18 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Jedním z těch, kteří budou mít v Evropském parlamentu v rukou osud návrhu Evropské komise na zpřísnění směrnice o nabývání a držení střelných zbraní je europoslanec za Českou republiku JUDr. Jiří Pospíšil, nestraník zvolený za TOP 09. V souvislosti s debatou o návrhu Komise jsem jej za časopis Myslivost, resp. české myslivce, požádal o odpověď na několik otázek, které snad trochu přiblíží momentální náladu a názory na bruselské scéně. Více >
Omezení zbraní z pohledu europoslance

Zbraně z úhlu pohledu Ministerstva vnitra

Myslivost 4/2016, str. 19 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Diskuze kolen návrhu Evropské komise na omezení nabyvatelů a držitelů střelných zbraní je jednak v rovině politické, jednak v rovině odborné. A jestliže agenda zbraní spadá pod Ministerstvo vnitra, oslovil jsem Mgr. Milenu Bačkovskou, vedoucí oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra České republiky a požádal ji o nepolitická odborná stanoviska k návrhu z pohledu tohoto státního orgánu a na další změny, který se budou týkat majitelů zbraní. Více >
Zbraně z úhlu pohledu Ministerstva vnitra

Časy se mění…

Myslivost 4/2016, str. 21 Zdeněk Hlaváč
Počet komentářů: 0
O pravdivosti tohoto poměrně „ohraného“ rčení se můžeme denně přesvědčovat snad ve všech oborech lidského konání. Nic není, jak bývávalo a informační kanály na nás chrlí nové a nové informace, které jsme opravdu horko těžko schopni vstřebat neřku-li aplikovat. Více >
Časy se mění…

Vytváření vhodných biotopových podmínek pro divokou populaci bažanta obecného v kulturní krajině – 2. část

Myslivost 4/2016, str. 22 Tomáš Zíka
Počet komentářů: 0
Zimní biotop a kryt Zima patří z hlediska přežívání bažanta obecného mezi kritické období roku, zvláště v oblastech, kde se vyskytuje dlouhodoběji sněhová pokrývka. Homan et al. (2000) zjistili, že pokud se průměrná týdenní teplota v zimě zvýšila o 1 °C, stoupl index přežívání o 6 % a při zvýšení sněhové pokrývky o 2,5 cm, klesl index přežívání o 8 %. Více >
Vytváření vhodných biotopových podmínek pro divokou populaci bažanta obecného v kulturní krajině – 2. část

VE STOPÁCH ČASU… Reportáž zcela realistická

Myslivost 4/2016, str. 24 Štěpán Neuwirth
Počet komentářů: 0
…každý z nás prochází životem, který nám byl dán k dispozici. Můžeme svůj čas prožít různě: činorodě, odevzdaně, dobře, špatně – nebo jej doslova protrpět. Jak ho prožívají myslivci – tedy ti opravdoví, zapálení, kteří přírodě a veškerému životu v ní odevzdávají to nejlepší, co v nich je? Za nějaký čas to bude pětapadesát let, kdy jsem se stal myslivcem po právu. Jenže díky svým příbuzným jsem chápal přírodu a s ní spojenou myslivost daleko dříve před dovršením dospělosti. Ohlédnu-li se přes rameno, vidím tři čtvrtiny století, polovinu dvacátého a začátek jedenadvacátého století, a v této časové výseči pak všechny proměny krajiny i – lidské společnosti. Více >
VE STOPÁCH ČASU… Reportáž zcela realistická

K problematice prevence a snižování škod na zvěři při zemědělských pracích

Myslivost 4/2016, str. 27 Antonín Machálek, František Havránek
Počet komentářů: 0
Potřebnost řešení této problematiky rok od roku roste, neboť ztráty na zvěři při zemědělských pracích, hlavně při sklizni pícnin, se podle statistických údajů stále zvyšují a skutečnost je již alarmující. Mezi hlavní příčiny je možné zařadit zvyšování ploch pícnin a trvalých travních porostů, stále rostoucí výkonnost sklízecích strojů a tlak na sklizeň v květnu a červnu z důvodu krmení hospodářských zvířat a bioplynových stanic. V letošním roce lze očekávat, že vlivem loňského sucha a nedostatku uskladněných krmiv ještě zesílí tlaky na brzkou sklizeň. Nezanedbatelnou příčinou je i nedostatečná komunikace a spolupráce mezi zemědělci, myslivci a státní správou. Více >
K problematice prevence a snižování škod na zvěři při zemědělských pracích

Je třeba vidět to pozitivní, co nám přináší společná organizace

Myslivost 4/2016, str. 30 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Myslivost je multidisciplinární činnost, kde se schází vícero oborů, jejichž paletu zosobňuje kromě jiného i složení odborných komisí v rámci Myslivecké rady. A jestliže k myslivcům neodmyslitelně patří i zbraně a střelectví, fungují v rámci struktury v centru i na okresech střelecké komise. A právě za předsedou střelecké komise, Janem Matulkou, zároveň předsedou okresního mysliveckého spolku, jsem se vypravil na rozhovor do Písku. Sice se neznáme nějakou dlouhou řadu let, ale věkově jsme si blízcí, společnými názory snad také, takže pro tentokrát rozhovor probíhal v duchu přátelského tykání. Více >
Je třeba vidět to pozitivní, co nám přináší společná organizace

Pícniny vhodné pro produkci krmiv v podmínkách políček pro zvěř, obor a farem

Myslivost 4/2016, str. 38 Martin Mohelský
Počet komentářů: 0
Žijeme v mírném pásmu a štědrá dlaň přírody je otevřená jen část roku. Během vegetace se mění v rostlinách nejen obsah živin, ale i jejich využitelnost pro organizmus a také vhodnost ke konzervaci. Proto doba vhodná ke sklizni za účelem konzervace trvá jen krátce, je to jen několik dní. A ještě musí být příznivé počasí. Z pohledu zajištění krmiv zvěř se rozhodně nejedná o snadný a jednoduchý úkol. Zemědělské podniky jsou na sklizeň objemných krmiv vybaveny moderní a výkonnou technikou, která zkrátila dobu sklizně, zdokonalila metodiku silážování, a podstatně zvýšila šance na uchování co nejlepších výživných i dietetických hodnot objemných krmiv. Více >
Pícniny vhodné pro produkci krmiv v podmínkách políček pro zvěř, obor a farem

Aj srnčia zver sa musí prispôsobovať životným podmienkam

Myslivost 4/2016, str. 43 Jozef Herz
Počet komentářů: 0
Srnčia zver je mojou najobľúbenejšou zverou, ktorej sa venujem vyše 50 rokov mojej poľovníckej praxe. Po prečítaní článku „Zmeny v chovaní srnčej zveri“ v č. 3/2016 som sa zamyslel na napísaným. Premietol som si v mysli vyše obdobie 40ročné skúsenosti so srnčou zverou, v ktorom vykonávam právo poľovníctva v poľovnom revíri o výmere 2300 ha, z čoho tvorí les iba 33 ha a revír hraničí s ďalším lesom v dĺžke cca 2 km, možno skutočne hovoriť ako o poľnom revíri. Má charakter pahorkatiny, kde v mojich začiatkoch tu bolo množstvo remízok a mokradí. Více >
Aj srnčia zver sa musí prispôsobovať životným podmienkam

Ostrý nůž Moderní ostřicí pomůcky

Myslivost 4/2016, str. 44 Martin Helebrant
Počet komentářů: 0
Dokončení z předchozích dvou čísel Jedním z největších problémů při ostření je pro začátečníka udržet stále stejný úhel ostří. Přitom ten se výraznou měrou podílí na řezných vlastnostech a na trvanlivosti ostří. Ostřením také vzniká na čepeli fazeta, která se podílí na celkovém estetickém dojmu z nože. Více >
Ostrý nůž Moderní ostřicí pomůcky

VLIV PORANĚNÍ KOSTRY NA FYZIOLOGICKÝ RŮST PARŮŽKŮ (II)

Myslivost 4/2016, str. 48 Pavel Scherer
Počet komentářů: 0
pokračování z minulého čísla Ideální příkladem skutečnosti, kde se vliv kosterního poranění na parožení vůbec neprojevil, je srnec, který byl uloven v roce 1988 ve věku tří let. Srnec měl frakturu dlouhé kosti holenní na pravé zadní končetině. Vlivem regeneračních procesů se v oblasti zlomeniny vytvořil pohyblivý pakloub, který výrazně omezoval přirozený pohyb srnce, zejména při jeho došlápnutí. Podle charakteru a rozsahu poranění, resp. stupně jeho vyhojení, bylo možno usuzovat, že k zranění došlo ještě před dobou vývinu parůžků. I přes toto velmi vážné poranění srnec vyprodukoval zcela symetrické parůžky vidláka menšího objemu. Podle charakteru poranění a zejména všeobecně platných pravidel, by se tedy deformace parůžku měla projevit na kontralaterální straně, a v tomto případě na levém parůžku… Více >
VLIV PORANĚNÍ KOSTRY NA FYZIOLOGICKÝ RŮST PARŮŽKŮ (II)

Novinka z přerovské Meopty

Myslivost 4/2016, str. 52 Jiří Hanák
Počet komentářů: 0
Tradiční český výrobce optických přístrojů, binokulárních dalekohledů, puškohledů a dalších přístrojů je už léta řazen mezi nejlepší výrobce optiky na světě. Dokladem jsou nejen prodejní a exportní úspěchy na nejnáročnějších trzích, ale třeba i to, když nezávislý časopis v Německu, jako například naposledy magazín Pirsch, provádí porovnávací testy lovecké optiky, je vždy zařazen mezi pět nejvýznamnějších výrobků značek jako jsou Zeiss, Schmidt und Bender, Swarovski, Leica a další i výrobek Meopta, jehož výsledné hodnocení je vždy na velmi dobré úrovni. Více >
Novinka z přerovské Meopty

Aj srnčia zver sa musí prispôsobovať životným podmienkam

Myslivost 4/2016, str. 53 Jozef Herz
Počet komentářů: 0
Srnčia zver je mojou najobľúbenejšou zverou, ktorej sa venujem vyše 50 rokov mojej poľovníckej praxe. Po prečítaní článku „Zmeny v chovaní srnčej zveri“ v č. 3/2016 som sa zamyslel na napísaným. Premietol som si v mysli vyše obdobie 40ročné skúsenosti so srnčou zverou, v ktorom vykonávam právo poľovníctva v poľovnom revíri o výmere 2300 ha, z čoho tvorí les iba 33 ha a revír hraničí s ďalším lesom v dĺžke cca 2 km, možno skutočne hovoriť ako o poľnom revíri. Má charakter pahorkatiny, kde v mojich začiatkoch tu bolo množstvo remízok a mokradí. Více >
Aj srnčia zver sa musí prispôsobovať životným podmienkam

Luk versus myslivost?

Myslivost 4/2016, str. 55 Alexandr Vrága
Počet komentářů: 0
V dnešní době by mě už ani ve snu nenapadlo, že budu muset na takto položenou otázku reagovat, resp. že někoho vůbec ještě napadne stavět lukostřelbu a myslivost do konfrontační pozice. Bohužel to není sen, ale realita. Naštěstí ale takto uvažujících lidí je už jen minimum. Vždyť jen v Evropě je luk začleněn jako jedna ze zbraní pro výkon práva myslivosti v 18 státech už několik desetiletí. A v žádném případně nejde o nějaký moderní úlet. Jedná se o návrat ke kořenům myslivosti a lovu vůbec. A tam, kde se lukem zatím neloví, tam většinou čekají jen na otevření zákona, aby mohli toto tradiční lovecké umění zlegalizovat. Více >
Luk versus myslivost?

Bude „světová“?

Myslivost 4/2016, str. 60 Antonín Čech
Počet komentářů: 0
O novém Varmintu CZ 557 v ráži 308 Winchester, jeho prvních testováních a úpravách jsem se již několikrát zmiňoval a shrnul to v Myslivosti 2/2016 jednou větou: „Povedla se opravdu spolehlivá a přesná zbraň jak pro sportovní, ale i lovecké použití, a to převážně na větší vzdálenost“. Nyní jsme opět o krok blíž, aby tato zdařilá zbraň byla i zbraní opravdu „světovou“. Více >
Bude „světová“?

Dalekohled Zeiss Victory SF 10 x 42

Myslivost 4/2016, str. 64 Martin Helebrant
Počet komentářů: 0
Pravidelní čtenáři si asi vzpomenou, že jsem skoro na měsíc přesně před dvěma roky testoval dva Zeissovy dalekohledy se zvětšením 10x42. Jeden byl z ekonomické řady Conquest a druhý z vrcholné řady Victory. Conquest kvalitou obrazu spadal do kategorie HD, Victory do kategorie HT. Oba dva v mých očích splňovaly nároky, které myslivec klade na univerzální lovecký dalekohled. Dlouho jsem zastával názor, že „opravdický univerzální lovecký“ dalekohled musí mít 50mm objektivy. Poprvé mi tento názor nahlodal Swarovského EL 10x42 Swarovision, dvě zde zmíněné 42mm „zeissky“ mému názoru daly další velmi výraznou ránu. A vývoj jde pořád dál. Nedávno Zeiss představil další desetinásobnou dvaačtyřicítku, dalekohled Victory HT 10x42 SF, kterou jsem měl díky laskavosti dovozce, firmy Kozap, nyní možnost důkladně otestovat. Více >
Dalekohled Zeiss Victory SF 10 x 42

Česká zvěřina zabodovala na EXPO 2015 v Miláně

Myslivost 4/2016, str. 70 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
V roce 2015 proběhl další ročník světové výstavy EXPO, tentokrát v italském Miláně. V médiích se často psalo o úspěchu netradiční české expozice, většina zpráv ale nezmiňovala to, že catering českého pavilonu byl postaven na zvěřinových jídlech. Navštívili jsme proto v sídle společnosti ARTEO v Praze dva jednatele firmy, na jejichž bedrech visela největší tíha organizace spojená s účinkováním na EXPO v Miláně. Mými hostiteli byli Miroslav Sýkora a Ing. Bohumil Bochňák Více >
Česká zvěřina zabodovala na EXPO 2015 v Miláně

Pôvodné druhy čeľade jeleňovité na Slovensku: srnec, jeleň a los

Myslivost 4/2016, 66 J.H.
Počet komentářů: 0
Pod týmto názvom sa v Národnom poľnohospodárskom a potravinárskom centre – Výskumnom ústave živočíšnej výroby Nitra konal dňa 18.2.2016 už 5.ročník medzinárodnej konferencie „Významné aspekty v chove jeleňovitých“. Konferencie sa zúčastnilo takmer 200 lesníkov, pracovníkov štátnej správy a poľovníckych funkcionárov. Na úvod si účastníci pozreli krátke video s dovozu a aklimatizácie dvoch losích samcov z Lotyšska. Losy vo veku 13 mesiacov boli v roku 2015 dovezené v rámci riešenia projektu „Reštitúcia losa európskeho na Slovensku“. Dve losie samice boli dovezené zo Švédska. Více >
Pôvodné druhy čeľade jeleňovité na Slovensku: srnec, jeleň a los

Vyjádření k návrhu novely zákona o myslivosti

Myslivost 4/2016, str. 75 Lukáš Bodnár
Počet komentářů: 0
V současné chvíli je návrh novely zákona č. 449/2001, o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, teprve ve fázi na samém počátku legislativního procesu, a tak jsem přemýšlel, zda má vůbec smysl psát jakékoliv vyjádření, protože dnes nikdo nedokáže určit, v jaké podobě novela projde a zda vůbec projde schvalovacím procesem. Více >
Vyjádření k návrhu novely zákona o myslivosti

BERETTA 690 Black Sporting

Myslivost 4/2016, str. 79 Radek Jirkovský
Počet komentářů: 0
Většina čtenářů tohoto časopisu už pomalu vyhlíží novou loveckou a střeleckou sezónu a jsem moc rád, že je mezi nimi řada těch, kteří k velké spokojenosti používají zbraně vyhlášené značky BERETTA. I oni očekávají, jaké novinky přinese na trh tato značka. V loňském roce jsem se snažil seznámit čtenáře se základní řadou loveckých a sportovních kozlic Beretta 686 Pigeon I. v provedení délek hlavní 71 cm či 76 cm. Nabídli jsme také pažby standardní, ale i sportovní se stavitelnými lícnicemi. Tyto zbraně jsou stále nejprodávanější vzhledem ke své přijatelné ceně, výbavě s pěti výměnnými choky, ale hlavně vzhledem k nabízené kvalitě. Jsou již mezi námi i majitelé kozlic řady 692 či sportovní střelci, kteří si pořídili zbraně řady DT11. Více >
BERETTA 690 Black Sporting

K otázce legality používání fotopastí v honitbě

Myslivost 4/2016, str. 80 Roman Ondrýsek
Počet komentářů: 0
Na úvod svého příspěvku bych rád vymezil okruh otázek, kterým bych se chtěl důkladněji věnovat. Prvním okruhem je problematika zákonnosti pořizování snímků z fotopasti – fotografií nebo videa. Druhým okruhem je problematika užití takovýchto snímků jako důkazu v rámci správního či trestního sankčního řízení. Posledním okruhem je problematika krádeže takovýchto zařízení, tj. fotopastí. Více >
K otázce legality používání fotopastí v honitbě

Změny ve Zkušebních řádech

Myslivost 4/2016, str. 89 Vladimíra Tichá
Počet komentářů: 0
Řád Českomoravské myslivecké jednoty, z. s., pro zkoušky loveckých psů z výkonu ( dále ZŘ) platí od roku 2014. V loňském roce, konkrétně 6.6.2015 byly Sborem zástupců schváleny dodatky vyjasňující nebo upravující některé jeho požadavky. Začíná zkoušková sezóna a zdá se, že celá řada rozhodčích se zatím s dodatky nebo chcete-li se změnami ZŘ neseznámila. Je to škoda, protože může docházet k nejasnostem, neshodám a možná i k špatnému posouzení výkonu psa. Celkem došlo k 23 změnám. V následujícím povídání jsou uvedeny jen některé z nich. Pro lepší srozumitelnost jsou psány tučně a kurzivou. Více >
Změny ve Zkušebních řádech
Zpracování dat...