ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Černá zvěř a naše myslivost

Myslivost 7/2016, str. 8 Miloš "figi" Fischer
Počet komentářů: 0
Pamatuji ještě dobu, kdy černá zvěř v honitbě nebyla, a dobu, kdy černé bylo málo a chovala se právě tak, jak se černá chovat má. Bez problémů se dala celoročně lovit na šoulačkách za dne, obeznávat nebylo nutné, bachyně se držely trvale na stejném místě, a stačilo postavit střelce na ochozy, na okraji mlaziny nařídit nastoupeným honcům, ať si chvíli hlasitě povídají a černá už šla ven. Z každého uloveného kusu jsme měli radost, řádně to oslavili a loveckých možností jsme nijak nezneužívali. Pak jsme dokonce postavili krmná zařízení jen pro černou a těšili se z toho, že je černá zvěř využívala. Pravidelně jsem jim chodil čistit kaliště od spadlých větví, no zkrátka snaha byla, aby se „prasátka“ měla dobře. Více >
Černá zvěř a naše myslivost

Co všechno (ne)schválila poslanecká sněmovna v novele zákona o zbraních?

Myslivost 7/2016, str. 10 Bohumil Straka
Počet komentářů: 0
Policie může vstupovat do obydlí, psychotesty neprošly a zbrojní průkaz nám zůstává na 10 let Jak jsem informoval v posledních číslech časopisu Myslivost, zbraňová legislativa je v pohybu na národní i mezinárodní úrovni. Orgány EU po útocích v Paříži a Bruselu nyní projednávají zásadní zpřísnění celounijní směrnice o zbraních. Česká vláda zase po výbuchu muničního skladu ve Vrběticích a útoku šíleného střelce v Uherském Brodě v loňském roce předložila národní novelu zákona o zbraních, kterou 6. května poslanecká sněmovna schválila v tzv. třetím - konečném čtení. Nový zákon rozšiřuje pravomoci policie, ale neomezuje přímo zbraně ani držitele. Novela půjde už jen do senátu a k podpisu prezidentovi a předpokládá se, že nabude účinnost koncem léta. Více >
Co všechno (ne)schválila poslanecká sněmovna v novele zákona o zbraních?

Tradiční myslivost se nám bohužel vytrácí

Myslivost 7/2016, str. 12 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Nová Myslivecká rada ČMMJ se skládá nejen z předsedy, místopředsedů a předsedů odborných komisí, ale zahrnuje též dva členy bez portfeje. Jedním z nich je i Ing. Josef Nenadál z Pelhřimova. Při nedávné národní soutěži trubačů v městě rekordů, kterou mimochodem OMS Pelhřimov zorganizoval a zabezpečil naprosto špičkově, jsme našli chvilku a mezi tóny lovecké hudby chvilku popovídali v rámci seriálu představování nových funkcionářů ve vedení naší organizace. Více >
Tradiční myslivost se nám bohužel vytrácí

Zamyšlení nad tradicemi

Myslivost 7/2016, str. 15 Zdeněk Hlaváč
Počet komentářů: 0
Tradice jsou pojmem v poslední době velmi frekventovaným, ještě frekventovanějším jsou patrně v české myslivosti. Právem, protože tradice by měly být určitou páteří kulturního odkazu naší myslivosti a i kvůli tradicím byla česká myslivost zapsána na seznam národních nehmotných památek. Myslím, že by mělo být naším hlavním zájmem tyto tradice zachovat, některé bychom možná mohli transformovat pro současnou dobu. Více >
Zamyšlení nad tradicemi

Čo všetko má na svedomí poľnohospodárska veľkovýroba

Myslivost 7/2016, str. 16 Jaroslav Ďurík
Počet komentářů: 0
Každý, čo i len trochu všímavý a ako tak logicky mysliaci človek príde na základe svojich skúseností na základnú prírodnú zákonitosť, že „všetko so všetkým súvisí“. Jeden na to príde skôr, iný neskôr, žiaľ, niektorí jednotlivci na to neprídu po celý svoj život. Na tejto zákonitoti nedokázali nič zmeniť ani tí, ktorí ešte nedávno chceli „rozkazovať vetru aj dažďu“. Niet divu, že na tomto poznaní stavia aj pomerne mladé vedecké odvetvie, nazývajúce sa „náuka o prostredí“, vedecky „ekológia“. Sprievodným javom šírenia tejto náuky v ľudskej spoločnosti je stúpajúci počet nielen vzdelaných ekológov, ale aj „tiežekológov“ nazývajúcich sa (sebavedome) aj ochrancami prírody. Patria k tomu aj narastajúce konflikty medzi ekologickými prívržencami a ekonomickými aktivitami človeka. Více >
Čo všetko má na svedomí poľnohospodárska veľkovýroba

ODLOV BOBRŮ V JIŽNÍCH ČECHÁCH

Myslivost 7/2016, str. 19 Jitka Uhlíková
Počet komentářů: 0
V roce 2013 byla Ministerstvem životního prostředí schválena koncepce managementu bobra evropského na našem území pod názvem „Program péče o bobra evropského v České republice“ (dále jen „Program péče“). Realizací Programu péče je pověřena Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Hlavním záměrem koncepce je zajistit existenci životaschopné populace bobra evropského u nás a zároveň co nejúčinněji zmírnit socioekonomický dopad jeho výskytu. Současně musí být ale zohledněn požadavek legislativy Evropské unie na zajištění přísné ochrany předmětného druhu. Více >
ODLOV BOBRŮ V JIŽNÍCH ČECHÁCH

K problematice vybraných práv a povinností při výkonu funkce mysliveckého hospodáře

Myslivost 7/2016, str. 22 Roman Ondrýsek
Počet komentářů: 0
Rád bych svým příspěvkem inicioval diskuzi pro některá myslivecká sdružení či honební společenstva, která vykonávají výkon práva myslivosti ve vlastní režii. Na úvod svého příspěvku bych rád vymezil vybraná práva a povinnosti při výkonu funkce mysliveckého hospodáře. Dále bych se chtěl podělit o své praktické zkušenosti při výkonu advokacie s touto problematikou. Závěrem bych rád nastínil možné právní řešení této problematiky. Více >
K problematice vybraných práv a povinností při výkonu funkce mysliveckého hospodáře

Základem bude školení a informovanost

Myslivostž 7/2016, str. 24 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Tak jako k myslivci patří neodmyslitelně lovecký pes, tak do struktury odborných komisí Myslivecké rady ČMMJ patří Kynologická komise. V jejím čele stojí od volebního sněmu nově Josef Novák, jméno, které je zároveň mezi kynology respektovaným pojmem. V rozhovoru jsme ale nedebatovali jen o kynologii, ale i obecně o situaci v naší myslivecké organizaci, o tom, co by se dalo či mělo zlepšit a změnit. Více >
Základem bude školení a informovanost

Svišť v horách Slovenska I.

Myslivost 7/2016, str. 32 Zuzana Ballová
Počet komentářů: 0
Na Slovensku sa v súčasnosti vyskytuje poddruh svišťa vrchovského (Marmota marmota Linnaeus, 1758) - svišť vrchovský tatranský (Marmota marmota latirostris Kratochvíl, 1961). Svišť vrchovský tatranský je glaciálny relikt a endemit, ktorý sa na území Tatier izolovane vyvíjal už od pleistocénu. Svišť vrchovský je sociálny hlodavec, ktorý žije v rodinných zoskupeniach. Rodinu tvorí dospelý samec a dospelá samica s mláďatami a niekedy aj subadulty (jedince pochádzajúce z predošlých vrhov, ktoré sa po dosiahnutí pohlavnej zrelosti neosamostatnili). Členovia rodinnej skupiny obývajú spoločné teritórium a spoločne zimujú v jednej nore. Více >
Svišť v horách Slovenska I.

Drop velký na Znojemsku

Myslivost 7/2016, str. 35 Hana Vymazalová
Počet komentářů: 0
V Myslivosti 5/2016 jsme přinesli první část pojednání o pozoruhodném druhu naší přírody – dropovi velkém. V článku byly uveřejněny základní údaje o dropovi velkém a stručná informace o nárocích na biotop. V této druhé části přinášíme další, snad pro čtenáře zajímavé, informace o druhu, se kterým se nemá možnost běžně setkat časký myslivec. Více >
Drop velký na Znojemsku

Irský teriér – odvážný univerzální teriér

Myslivost 7/2016, str. 38 Koloman Ferjentsik
Počet komentářů: 0
K napsání tohoto příspěvku mě vedla především skutečnost, že v naší lovecké kynologii se s tímto plemenem setkáváme bohužel čím dál tím méně, což je opravdu ke škodě věci, přestože toto plemeno by rozhodně zasluhovalo, zejména v současné době, kdy došlo ke značnému zvýšení stavů černé zvěře, podstatně větší pozornost naší myslivecké kynologické veřejnosti. Přes uvedený stav jsem byl velice mile překvapen, když jsem přijal pozvánku na naháňku na černou zvěř do jedné honitby na severu Čech, kde mezi ostatními psy se vyskytoval i jeden irský teriér. Byl to pes, což mě uklidnilo, protože na naháňky chodím se dvěma fenkami jagdteriéra, takže se dalo předpokládat, že k žádnému konfliktu nedojde, což se nakonec i potvrdilo, a to i u chování těchto teriérů u zhaslé černé zvěře. Více >
Irský teriér – odvážný univerzální teriér

Městem rekordů zněly tóny lesnic a borlic

Myslivost 7/2016, str. 40 Petr Šeplavý
Počet komentářů: 0
V pátek 3. června bylo v Pelhřimově od rána uplakané počasí a organizátoři 2. Česko-Slovenské soutěže mysliveckých trubačů prosebně hleděli k nebesům s jediným přáním, aby následující den bylo počasí k trubačům milostivé. A odpoledne déšť ustal a z pod mraků vykouklo slunce, zvědavě hledící na netradiční návštěvníky, kteří se postupně začali objevovat v pelhřimovských historických uličkách. Městské centrum pomalu zaplňovali pánové a dámy ve slavnostních mysliveckých oblecích, jejichž hlavním doplňkem byly zlatoskvoucí lovecké hudební nástroje. Více >
Městem rekordů zněly tóny lesnic a borlic

Jan Brtník popáté mistrem, Evropy ve vábení jelenů!

Myslivost 7/2016, str. 44 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Český tým obsadil první místo Česká republika je společně s Německem, Slovenskem a Polskem zakládající zemí Mistrovství Evropy ve vábení jelenů, od prvopočátků před devatenácti lety u stolku na výstavě v Dortmundu, kdy se utvářely první propozice, se soutěž rozrostla jak z hlediska počtu účastníků, tak počtu zemí, do až nečekané podoby. Však také jistě Alexander Krah, nedávno zesnulý původce a iniciátor myšlenky takového mistrovství, musí z nebeských výšin se zalíbením hledět na úroveň a význam mistrovství. Na jihu Balatonu, v lázeňském a historickém městě Keszthely, se konalo v sobotu 28.5. již 18. Mistrovství Evropy ve vábení jelenů. Na pozvání maďarských hostitelů se sjelo 12 třičlenných družstev, resp. 36 jelenářů z Polska, Slovenska, Německa, Rakouska, Slovinska, Estonska, Litvy, Lotyšska, Francie, Běloruska, Maďarska a Česka, aby změřili své síly v umění napodobit hlasy říjících jelenů. Více >
Jan Brtník popáté mistrem, Evropy ve vábení jelenů!

NORMA, náboje a lov

Myslivost 7/2016, str. 46 Pavel Kumžák
Počet komentářů: 0
Mezi největší a nejrespektovanější evropské výrobce střeliva patří bezesporu švédská munička Norma, která si vydobyla svoje pevné místo i na českém loveckém trhu. O návštěvě zástupců této firmy v České republice, a zejména o prezentaci nové střely s označením TIPSTRIKE, jsem si dovolil čtenáře Myslivosti informovat již v loňském roce. Na závěr tehdejšího jednání jsme obdrželi pozvání do Švédska na exkurzi do výrobního závodu a na navazující lov losa. Podobnou akci pořádá Norma tradičně pro své distributory ze všech zemí, aby jim co nejvíce přiblížila výrobní program, ale také aby s nimi konzultovala potřeby a zkušenosti lovců, které se následně promítají do dalšího vývoje střel. Více >
NORMA, náboje a lov

NATURA VIVA 2016

Myslivost 7/2016, str. 56 Jiří Kurka
Počet komentářů: 0
Jak už tomu v květnových dnech posledních let bývá, i letos se uskutečnila ve dnech 18.–22. května v Lysé nad Labem mezinárodní výstava myslivosti, včelařství a rybářství Natura Viva 2016. Doprovodný program již 21. ročníku výstavy na podiu v hale B byl již tradičně organizován redakcí Myslivosti a z hlediska mysliveckého byl opět zajímavý a letos zvlášť důležitý, neboť se otevřeně jednalo kromě jiného o tématu regulace zbraní ze strany EU za účasti europoslance Jiřího Pospíšila a sdružení LEX, po celou dobu se podepisovala i petice. Letos se ale poprvé také oceňovaly honitby za ekologický přístup ke krajině a poprvé na výstavu zavítal také ministr životního prostředí Richard Brabec. Jelikož letošní perličkou byla výstava trofejí z majetků a panství šlechtických rodů v Čechách, nemohli si snad návštěvníci na nedostatek trofejí stěžovat. Více >
NATURA VIVA 2016

Záchranu živočichů při sečích usnadní nová mobilní aplikace pro myslivce, zemědělce a dobrovolníky

Myslivost 7/2016, str. 60 Lubomír Hajný, Petr Slaba
Počet komentářů: 0
Záchrana živočichů každoročně ohrožených při senosečích bude jednodušší. Dobrovolníkům, zemědělcům a myslivcům ji usnadní nová mobilní aplikace, kterou naprogramovali během soutěže studenti České zemědělské univerzity. Tu loni v červnu vyhlásila Česká zemědělská univerzita a Ministerstvo životního prostředí na ni přispělo 100 000 korunami. Aplikaci pro chytré mobily a tablety, jež doplňuje loni spuštěný webový portál SENOSEC.CZU.CZ pro použití přímo v terénu, představili veřejnosti ve čtvrtek 2. června v Lánech ministr životního prostředí Richard Brabec a prorektor ČZU Petr Heřmánek. Více >
Záchranu živočichů při sečích usnadní nová mobilní aplikace pro myslivce, zemědělce a dobrovolníky

Vyčíslené škody zvěří nemusí být vždy škodami skutečnými

Myslivost 7/2016, str. 62 Jaroslav Mader
Počet komentářů: 0
Červen je měsícem, kdy držitelé honiteb vyčíslují nájemcům škody zvěří okusem, vytloukáním a ohryzem lesních porostů. Je to každoročně opakující se činnost, někde bezkonfliktní, jinde i problematická, která je odvislá od přírodních podmínek, množství zvěře, které se v dané lokalitě vyskytuje, hlavně pak v zimním období, ale také od přístupu, objektivitě a profesionalitě příslušných revírníků či vlastníků lesních pozemků. Jsem přesvědčen, že v naprosté většině případů je k této činnosti přistupováno z obou stran korektně a výsledkem je vždy konsenzus a ochota nájemců škodu uhradit. Někdy tomu však takto být nemusí, zvláště když při jednáních hraje roli neodbornost, nekorektnost a mnohdy i arogance moci ze strany toho, kdo škodu vyčísluje. Více >
Vyčíslené škody zvěří nemusí být vždy škodami skutečnými

Nevídaný srnec

Myslivost 7/2016, str. 81 Roman Chudáček
Počet komentářů: 0
Jako každý myslivec se zajímám o dění a pohyb zvěře v honitbě. V dnešní době není volného času nazbyt, a proto jsem si pořídil, jako mnoho jiných myslivců, fotopast. Chtěl bych se podělit o jednu zajímavost, která se mi naskytla právě prostřednictvím fotografií pořízených zmiňovanou fotopastí. Snímky byly pořízeny v honitbě v okrese Plzeň-sever v katastrálním území obce Dřevec. Více >
Nevídaný srnec

Portugalský ohař – Praotec všech ohařů

Lubomír Hajný
Počet komentářů: 0
Portugalský ohař – u nás velmi málo známé plemeno, které se v České republice vyskytuje v počtu pouze několika jedinců. Přitom je to plemeno staré, jeho předkové jsou zastoupeni u mnohem početnějších ohařů. S výcvikem a chovem tohoto plemene má zkušenosti pan Marian Roden, proto jsem se za ním znovu vypravil, abychom si o tomto překrásném plemeni povídali a čtenářům jej blíže představili. Více >
Portugalský ohař  –  Praotec všech ohařů
Zpracování dat...