ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

JAK DÁL S NAŠÍ KRAJINOU?

Myslivost 8/2016, str. 8 Štěpán Neuwirth
Počet komentářů: 0
V květnu tohoto roku byla zveřejněna zpráva londýnské Královské botanické zahrady, v níž je mimo jiné uvedeno, cituji: „Pětině rostlin na planetě Zemi hrozí vyhynutí… Na vině je především zemědělská kultivace; globální oteplování se na tomto stavu projevuje minimálně…“ Více >
JAK DÁL S NAŠÍ KRAJINOU?

Myslivec je pro mě především ochránce přírody

Myslivost 6/2016, str. 10 Lubomír Hajný
Počet komentářů: 0
Pytláctví, nelegální vjezd do lesů, porušování zákona o myslivosti, ochrany přírody a krajiny, dopravní nehody a také mnohé další trápí myslivce napříč celou Českou republikou. Jak spolupracuje Policie České republiky s myslivci, na to jsem se zeptal policejního prezidenta generálmajora Tomáše Tuhého. Více >
Myslivec je pro mě především ochránce přírody

Nebojte se Sherwoodu!

Myslivost 6/2016, str. 11 Jaroslav Šprongl
Počet komentářů: 0
aneb Jak se potkal zámek s honitbou Když se řekne Sherwood, většina lidí si asi vybaví tajemný les plný zbojníků vedených Robinem Hoodem. Pražáci si možná vzpomenou ještě na prostým lidem stejně nazývaný park před pražským Hlavním nádražím, kde se děly věci snad ještě horší, než v onom anglickém strašidelném lese. A jen opravdovým zasvěcencům se vybaví jedna zajímavá středočeská honitba. Když se řekne Liblice, myslí se tím hlavně nově zrekonstruovaný zámeček nedaleko Mělníka. Více >
Nebojte se Sherwoodu!

Pokusím se důvěru nezklamat

Myslivost 6/2016, str. 14 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Rok 2016 bude v historii Českomoravské myslivecké jednoty kromě jiných záznamů zapsán jako rok, kdy se asi v historii zatím na nejdůležitější funkci dostala žena. Ve výběrovém řízení byla za jednatelku sekretariátu ČMMJ zvolena dne 10.5. Martina Novotná, která dosud na sekretariátu pracovala na kulturně-propagačním oddělení. Nezastírám, že novou paní jednatelku znám osobně už od dětských let. Pro řadu čtenářů Myslivosti je ale možná novou tváří, proto jsem ji požádal o rozhovor a názory na důležitou změnu, která v jejím profesním životě nastala. Více >
Pokusím se důvěru nezklamat

Rostlinná výroba, myslivost a návrh zákona

Myslivost 6/2016, str. 18 Martin Mohelský
Počet komentářů: 0
Každé civilizaci platí civilizovaní nemalou daň. Málokdo má to štěstí, že žije v blízkosti živé přírody, málokoho neznásilňují nároky pracovního zatížení a našim předkům nepředstavitelné životní tempo. Musíme pracovat, bydlet a jíst. Každý rozumný člověk ví, že civilizace musí uspořádat kompromis mezi zástavbou, zemědělskými plochami a přírodou, kterou nám většinou představují hospodářsky využívané lesní porosty, vodní plochy nebo jiné přirozené útvary. Více >
Rostlinná výroba, myslivost a návrh zákona

Opakovací kulovnice Sauer 404

Myslivost 6/2016, str. 22 Martin Helebrant
Počet komentářů: 0
Firmu Sauer asi nemusíme představovat, údajně nejstarší německý výrobce zbraní patří k tomu nejlepšímu, co dnes Evropa v oblasti loveckých kulovnic zbraní nabízí. V roce 2013 firma představila novou kulovnici – Sauer S 101, kterou vyšla vstříc poptávce po cenově dostupných zbraních a současně vyslyšela volání po zvýšení pasivní bezpečnosti zbraně tím, že do ní zakomponovala samočinnou blokaci úderníku v případě, že by došlo k odpálení při nedovřeném závěru. Zbraň jsme již představili důkladným testem v Myslivosti 10/2013. Více >
Opakovací kulovnice Sauer 404

Zveřejňování účetních závěrek a výročních zpráv - zešílel snad zákonodárce?

Myslivost 6/2016, str. 28 Petr Tomášek
Počet komentářů: 0
V posledních měsících vzbudila v mysliveckých kruzích vášnivou debatu novela zákona o účetnictví.1 Sotva se podařilo mysliveckým spolkům vyrovnat se s nástrahami nového občanského zákoníku a zákona o veřejných rejstřících, už se na ně valí další povinnosti. S trochou nadsázky by se dalo říct, že myslivecké spolky nyní potřebují právníky stejně jako myslivecké hospodáře. Více >
Zveřejňování účetních závěrek a výročních zpráv - zešílel snad zákonodárce?

Myslivost k tradicím neodmyslitelně patří

Myslivost 6/2016, str. 31 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Tento příběh pro mne začal vcelku nenápadně. Již více než čtvrtstoletí dokumentuji myslivecké památky a pravidelně se snažím získávat informace o nových počinech, nových kapličkách, kaplích a pomníčcích. Snímky, které ale před časem vytanuly na obrazovce mého počítače, mi doslova vyrazily dech – tak honosnou, velkou a zdobnou dřevěnou kapli sv. Huberta jsem opravdu nečekal. Proto jsem hned začal zjišťovat podrobnosti a po několika mailech jsem byl pozván na schůzku do sídla známé firmy na okraji Uherského Hradiště. Více >
Myslivost k tradicím neodmyslitelně patří

Císař a král – lovec a myslivec

Myslivost 6/2016, str. 34 Oldřich Koudelka
Počet komentářů: 0
„Karel IV. ze všech králů, kteří kdy v Čechách panovali, jest nejoblíbenější. Podnes při hlaholu jména jeho rozčílí se každé srdce české, a všechna ústa oplývají úctou i vděčností ku panovníkovi, který v paměti národní utkvěl co reprezentant nejvyššího rozkvětu a blahobytu vlasti,“ napsal o velikánovi našich dějin velký český historik František Palacký. A i když pozdější historikové už nebyli tolik náchylní k superlativům, jeho osobnost se vyznačovala potřebnými vlastnosti a současně byla průsečíkem příbuzenských a mocenských vztahů v tehdejší Evropě, což byl předpoklad jeho mimořádně úspěšné vlády, jež ho povýšila na nejvýznamnějšího z českých panovníků nejen ve středověku. Po právu je oslavován jako průkopník novověku, neboť dokázal střízlivě propojit svoji dynastickou, zemskou, říšskou, zahraniční i církevní politiku a nastolit ve střední Evropě období míru. Více >
Císař a král – lovec a myslivec

EOS - evoluce pokračuje

Myslivost 6/2016, str. 38 Petr Mikulášek
Počet komentářů: 0
Realitou posledních dekád je výrazný pokles stavů drobné zvěře ve většině evropských zemí. Jedním z důvodů je intenzivní zemědělská produkce, která na základě zdeformovaného systému dotací z dílny EU motivuje farmáře k rozsáhlému pěstování plodin, které primárně nejsou určeny pro obživu lidské populace. Ať už se jedná o řepku používanou jako surovina pro výrobu přísad do pohonných hmot, prokazatelně poškozující moderní spalovací motory nebo rychle rostoucí rostliny či dřeviny pro nasycení rozporuplných biospaloven či jiných „eko“ technologií. Více >
EOS - evoluce pokračuje

Mandelík hajní (Coracias garrulus)

Myslivost 6/2016, str. 40 Jiří Liščák
Počet komentářů: 0
Mandelík hajní je asi 30 cm velký tyrkysově modrý pták, kaštanově hnědá křídla s tmavými konci, tmavě modrá ramena. Na čele a krku světlé proužky, modrá ocasní pera s tmavými středními pery. Silný zobák, krátké nohy. Samec se od samice neliší, mladí ptáci zelenohnědé břicho. Více >
Mandelík hajní (Coracias garrulus)

Hodnocení trofejí pro výstavu Nitra 2016 – Lov a příroda

Myslivost 6/2016, str. 43 Josef Feuereisel
Počet komentářů: 0
Pod patronátem Mezinárodní rady pro myslivost a ochranu zvěře – CIC proběhlo ve dnech od 2. do 6. května 2016 hodnocení trofejí pro celostátní výstavu se zahraniční účastí „Nitra 2016 – Lov a příroda“, která se bude konat 9. až 12. června 2016 na výstavišti Agrokomplex v Nitře. Více >
Hodnocení trofejí pro výstavu Nitra 2016 – Lov a příroda

IWA 2016 – Optika a náboje

Myslivost 6/2016, str. 44 Martin Helebrant
Počet komentářů: 0
Ačkoliv si všichni pochvalovali, že krize je asi opravdu za námi a obchody se opravdu začaly hýbat, těch velkých novinek, zejména v oblasti optických přístrojů, nebylo v Norimberku zase až tak úplně na čerty moc. Ale najít se dalo. Především hned několik firem zvedlo rukavici zaměřovacích dalekohledů s osminásobným zoomem, hozenou poprvé před dvěma lety firmou Zeiss. Ta dnes nabízí řadu čtyřech zaměřovacích dalekohledů označených V8 Více >
IWA 2016 – Optika a náboje

Myslivost chápu jako celek

Myslivost 6/2016, str. 49 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Jednou z nových tváří Myslivecké rady je Ing. Václav Vomáčka, narodil se v roce 1965 ve Varnsdorfu, kde doposud bydlí. Pracuje jako odborný učitel na Střední lesnické škole a Střední odborné škole ve Šluknově. Členem ČMMJ je od roku 1983. Více >
Myslivost chápu jako celek

Hurá! Jedeme … do Namibie na II. mistrovství světa v lovecké kulové střelbě

Myslivost 6/2016, str. 55 Antonín Čech
Počet komentářů: 0
Minulý článek o přípravě na šampionát v lovecké kulové střelbě v Namibii jsem končil tím, že s ohledem na to, že se doposud nepodařilo získat finanční krytí této akce, bude konečné rozhodnutí na jednotlivých členech družstva, zda svoje nemalé finanční prostředky budou ochotni opět poskytnout z vlastní kapsy, aby mohli reprezentovat ČMMJ a naše partnery na této vrcholné světové akci. Poslední nadějí byla žádost o finanční příspěvek zaslaná Střelecké komisi a Myslivecké radě ČMMJ. Bohužel díky krácení původního návrhu rozpočtu, nám nemohl být žádný příspěvek poskytnout, a tak zapůjčení puškohledů získaných v rámci smlouvy o spolupráci od Meopty Přerov, jsou jedinou možnou podporou členům ČMMJ, kteří tvoří toto kulové družstvo. Více >
Hurá! Jedeme … do Namibie na II. mistrovství světa v lovecké kulové střelbě

Abnormální srnčí parůžky a příčiny jejich vzniku (I)

Myslivost 6/2016, str. 56 Pavel Scherer
Počet komentářů: 0
HORMONÁLNÍ PORUCHY PARUKÁČI Paruka srnce je z morfologického hlediska nejzajímavější a nejdiskutovanější odchylka a tvarová anomálie. Z důvodu skutečnosti, že tvorba paruky je velice zajímavé téma, zaslouží si širší vysvětlení. Jelikož se studiem vývoje paruk zabývám mnoho let a za dobu své výzkumné činnosti jsem ve svém experimentálním chovu několik srnců parukáčů odchoval, stal se pro mne tento biologický fenomén doslova „srdeční záležitostí“. Z toho důvodu bude této problematice v časopise věnován větší prostor v rozsahu několika článků. Více >
Abnormální srnčí parůžky a příčiny jejich vzniku (I)

Převládá optimismus a očekávání změn

Myslivost 6/2016, str. 60 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Jednou z nových tváří v Myslivecké radě je Ing. Ondřej Faltus. Proto jsem v rámci seriálu představování členů Myslivecké rady zajel do Verměřovic na okresu Ústí nad Orlicí a položil mu několik otázek týkajících se jak věcí osobních, tak záležitostí spojených s prací ústředního mysliveckého orgánu. Více >
Převládá optimismus a očekávání změn

O Poslední louce, srnčím tátovi a jednom přešťastném srnčím mrněti

Myslivost 6/2016, str. 63 Petr Slaba
Počet komentářů: 0
Byla polovina července a bylo po senoseči poslední louky v revíru, nejideálnější čas na seče, když je k tomu počasí. Ideální proto, že většina mláďat zvěře je již dostatečně vyspělá, aby stačila před sekačkou utéct. Den předem nám dal místní zemědělec, který má tuhle, ale i většinu luk v tomto místě honitby v pronájmu, vědět, že se bude kosit tak abychom louku stačili včas s ostatními kolegy myslivci projít. Více >
O Poslední louce, srnčím tátovi a jednom přešťastném srnčím mrněti

Před 100 lety se narodil doc. ing. dr. Josef Nečas

Myslivost 6/2016, str. 76 Pavel Forejtek
Počet komentářů: 0
Řeka času plyne s neúprosnou jistotou a pravidelností a my lidé si uvědomujeme, že to, na co jsme se včera těšili, je dnes skutečností a od zítřka již bude patřit historii. Také lidské osudy mají podobnou chronologii a je na nás, abychom si dokázali vzpomenout jak na své bližní, tak také na ty, kteří svojí prací zanechali odkaz, přesahující jejich životní pouť. V letošním roce si připomínáme 100. výročí narození doc. dr. ing. Josefa Nečase, lesního inženýra, biologa volně žijící zvěře, mysliveckého pedagoga, zaníceného kynologa a ornitologa, ale především dobrého, pilného a cílevědomého člověka, jehož odkaz zůstává aktuální i pro současnost. Více >
Před 100 lety se narodil doc. ing. dr. Josef Nečas
Zpracování dat...