ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

SOUČTOVÝ FAKTOR

Myslivost 2/2014, str. 7 Štěpán NEUWIRTH
Počet komentářů: 2
Když napíši a zveřejním svůj názor, jsem si vědom, že jdu s vlastní kůží na trh. Ale to jsem dělal po celý život, byť oficiální novinařinu jsem mohl vykonávat až po roce 1989, protože jsem byl nestraníkem. Na druhé straně i před tímto osudovým rokem jsem spolupracoval s několika desítkami redakcí všeho druhu a dosahu v roli dopisovatele. Proč tento nemyslivecký úvod? Jenom proto, že jsem v jednom z komentářů v sedmdesátých letech, který se zabýval ekologickou problematikou, použil termín „součtový faktor“. Výkon práva myslivosti provádím dvaapadesát let. Právě dnes, kdy se hodlám zamyslet nad změnami v krajině, nad šílenou devastací životního prostředí, nad fragmentací volné přírody a neustálým zmenšováním krajiny díky zástavbě všeho druhu, se tento termín vynořil z mé paměti. Plným právem. Více >
SOUČTOVÝ FAKTOR

Doba lovu zvěře a její význam při redukci přemnožení spárkaté zvěře

Myslivost 2/2014, str. 10 Ing. Roman URBANEC, Ph.D.
Počet komentářů: 0
Myslivost je, ve smyslu zákona č.449/2001 Sb. o myslivosti, soubor činností prováděných v přírodě ve vztahu k volně žijící zvěři jako součást ekosystému, jejíž nedílnou součástí je i lov zvěře. Lov je možný odstřelem nebo odchytem. Doba lovu je významným faktorem pro udržování početnosti zvěře v honitbách. Více >
Doba lovu zvěře a její význam při redukci přemnožení spárkaté zvěře

Co na to říkáte?

Myslivost 2/2014, str. 16 Jan Hart
Počet komentářů: 0
Volala mi nedávno má sestra Jiřina. Má, spolu se svými sousedy, problém. Divočáci u nich ve vesnici, ležící jenom „pár kroků“ od Prahy, v noci chodí až k jejich zahrádkám a rozryté jsou i trávníky v blízkém okolí. Chtěla po mně, abych přijel na návštěvu, vzal si sebou pušku a s těmi „zvířaty“ udělal pořádek. Místní myslivci s tím prý nechtějí nic mít. Více >
Co na to říkáte?

Chovatelské přehlídky trofejí mají i v dnešní době opodstatnění, ale musí jít s dobou

Myslivost 2/2014, str. 18 Ing. Lukáš BODNÁR
Počet komentářů: 0
Chovatelské přehlídky trofejí patří již po desetiletí k myslivecké praxi a mělo by tomu tak být i nadále. Je nutné však přizpůsobit jejich organizaci a celkové pojetí dnešní době a nezůstat konzervativně stát na místě. Konzervativní přístup vede k postupnému úpadku úrovně chovatelské přehlídky trofejí. Pro každého člověka, který se zabývá myslivostí a nemusí jít pouze o myslivce, by měla být návštěva přehlídky jistým vyvrcholením uplynulého mysliveckého (hospodářského) roku a zejména poučením. Více >
Chovatelské přehlídky trofejí mají i v dnešní době opodstatnění, ale musí jít s dobou

Další světový rekord z Machova?

Myslivost 2/2014, str. 20 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Už před více než šesti lety jsme v Myslivosti uveřejnili reportáž z Machova, malé vsi skryté na česko-polském pomezí v broumovském výběžku, kterou proslavily světové rekordy trofejí muflonů chovaných ve volnosti. A protože čas utíká rychle, a navíc se rýsuje naděje na další rekordní trofej, navštívili jsme před koncem roku předsedu Mysliveckého sdružení Machov Petra Zimu a hospodáře Jiřího Scholze. Více >
Další světový rekord z Machova?

Chovatelská přehlídka není jen o trofejích!

Myslivost 2/2014, str. 24 Zdeněk Hlaváč
Počet komentářů: 0
Za chvíli opět otevřou své dveře sály kulturních domů, zámků, výstavišť, škol – a my půjdeme navštívit „Chovatelskou přehlídku trofejí roku 2014“. Zamysleme se společně nad tím, co pro nás vlastně ony přehlídky v současnosti znamenají… Nevím… Zdá se mi (možná se mi to opravdu jenom zdá), že chovatelské přehlídky, fenomén české myslivosti, jakoby se pro většinu z nás staly nějakým „nutným zlem“ nebo věcí, která nás nevýslovně obtěžuje. Proč? Vždyť pro „lovce“ to znamená jen a jen příslušnou „trofej“ přinést mysliveckému hospodáři. Ten už vlastně zařídí následující, včetně navrácení. Více >
Chovatelská přehlídka není jen o trofejích!

Žijeme ve lži – kdy skončí?

Myslivost 2/2014, str. 26 Pavel Štěpán
Počet komentářů: 6
Přečtení posledních čísel časopisu Myslivost a Světa myslivosti ve mně vyvolaly otázky, kam se ubírá česká myslivost a proč dosud žije ve lžích. Profesor Koubek ve Světě myslivosti 11/2013 naprosto trefně a bez příkras vystihnul současnost a trochu poodhalil její příčinu. Vše začíná mysliveckým plánováním. Myslivečtí hospodáři plány předkládají v písemné podobě státní správě myslivosti a téměř všichni vědí, že se jedná víceméně o formalitu. Neexistuje totiž kontrola. Plány mysliveckého hospodaření jsou téměř pravidelně opisovány. Více >
Žijeme ve lži – kdy skončí?

Ako ďalej v manažmente našich veľkých šeliem?

Myslivost 2/2014, str. 30 Ing. Jaroslav ĎURÍK
Počet komentářů: 0
Zrejme každému, kto ako tak do problému vidí, je zrejmé, že to čo sa v súčasnosti deje s našimi veľkými šelmami, nemôže byť v kostolnom poriadku. Tak napríklad samotní profesionálni ochrancovia prírody odhadujú, že na Slovensku sa ročne upytliači asi 100 medveďov (regulačný lov do r.1994 predstavoval asi 70 ks ročne), značná časť poľovníkov je ochotná vlka loviť (lepšie povedané usmrtiť!) v rozpore so zákonne stanovenou dobou lovu po celý rok a príliš časté pozorovania osirelých nedospelých rysčiat veľmi reálne naznačujú, že v podobnej situácii je aj celoročne chránený rys. Více >
Ako ďalej v manažmente našich veľkých šeliem?

Šaty z Margity dělají myslivce

Myslivost 2/2014, str. 32 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Je to již řadu let, co vcelku nenápadně, ale o to dynamičtěji vstoupil na scénu poněkud strnulého trhu mysliveckého odívání nejprve domácího a později i středoevropského nový subjekt. Objevily se slušivé a funkční oděvy společnosti Margita ze slovenské Čadce. Po více než deseti letech tato značka pevně zakotvila v povědomí široké myslivecké veřejnosti. Proto jsme se při jedné z našich redakčních cest na Slovensko ve firmě zastavili a o rozhovor požádali majitelku společnosti paní Margitu Kubjatkovou, abychom Margitu jakožto firmu detailněji představili našim čtenářům. Více >
Šaty z Margity dělají myslivce

Hospodaření s drobnou zvěří v honitbě Věchnov

Myslivost 2/2014, str. 37 Jaroslav Zeman
Počet komentářů: 0
Dokončení z minulého čísla Trvale klesající početní stavy drobné zvěře jsou sice pravidelným tématem diskusí, jak v časopisech, tak na internetu či při setkáních myslivců, ovšem přes tuto pozornost se nepříznivý vývoj nepodařilo zastavit. Je přitom zřejmé, že jednoduché řešení, které by identifikovalo jednu příčinu a tu odstranilo, neexistuje a nikdo nedokáže říct, jaký podíl má predačním tlak, struktura pěstovaných plodin, používaná zemědělská mechanizace, ztráty na komunikacích či samotné myslivecké hospodaření. Více >
Hospodaření s drobnou zvěří v honitbě Věchnov

Opakovaný test puškohledu Yukon Craft 3-12x56 po 18 měsících používání a praktická zkušenost s pozorovacím monokulárem Yukon 6-100x100.

Myslivost 2/2014, str. 40 Jiří Stodola
Počet komentářů: 0
Na podzim 2013 jsem se rozhodl provést opakovaný test puškohledu běloruské výroby Yukon Craft 3-12x56 z hlediska stability nástřelu a zároveň k tomu využít monokulární pozorovací dalekohled stejného výrobce Yukon 6-100 x 100, který je svými parametry předurčen zejména k pozorování vzdálených detailů za denního světla. A to je právě využití například při pozorování zásahů terče. Podle mé zkušenosti je třeba při střelbě na terč vzdálený 100 a více metrů k průběžnému hodnocení zásahů disponovat pozorovacím dalekohledem s hodnotou zvětšení minimálně 50x, což zmíněný monokulár s rezervou splňuje. Více >
Opakovaný test puškohledu Yukon Craft 3-12x56 po 18 měsících používání a praktická zkušenost s pozorovacím monokulárem Yukon 6-100x100.

Výživa a krmení psů II. část

Myslivost 2/2014, str. 42 Martin Mohelský
Počet komentářů: 0
Normy nám hlavně určují, jak sestavit krmnou dávku. I když význam čísel v této souvislosti nemůžeme přeceňovat, přece jen poskytují lepší než jen orientační vodítko. Více >
Výživa a krmení psů II. část

Kompaktní rozměrem, velký výkonem

Myslivost 2/2014, str. 49 Petr Mikulášek
Počet komentářů: 0
KAHLES HELIA KXi 3,5 – 10 x 50 mm Legendární modelová řada HELIA, pojmenovaná po řecké bohyni Slunce, byla vídeňskou firmou Karl Kahles poprvé představena v meziválečném období roku 1926. Tímto počinem zahájil nejstarší evropský výrobce velký technologický pokrok v oblasti lovecké i sportovní optiky. Více >
Kompaktní rozměrem, velký výkonem

STŘELBA NA ZVĚŘ V POHYBU

Myslivost 2/2014, str. 50 Antonín Čech
Počet komentářů: 0
Vážení čtenáři, původně jsem neuvažoval o napsání tohoto článku. Podnětem byla moje účast na první letošní myslivecké akci – naháňce na zvěř. Není vůbec důležité, kde se tato akce konala, ale především výsledek lovu. Více >
STŘELBA NA ZVĚŘ V POHYBU

…A JELENA LOVITI BUDEŠ

Myslivost 2/2014, str. 62 Zdeněk Hlaváč
Počet komentářů: 0
Ani ve snu mne nenapadlo, že budu dělat reportáž se svým starším sourozencem, rozuměj bratrem. Prožili jsme spolu dvacet pět let v jednom mysliveckém sdružení, jedenáct let jsme se mohli těšit z myslivosti společně provozované s naším „vyšším dohledem“ a nejlepším učitelem, otcem. Více >

Zbraně a střelivo – pro ženu ideální

Myslivost 2/2014, str. 88 Kamila Kaasová
Počet komentářů: 0
Nad dortíkem v cukrárně jsem se sešla se sympatickou blondýnkou, sloužící na Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál na jednom z kontaktních míst ve Středočeském kraji, praporčíkem Bc. Barborou Šmejkalovou. Povídaly jsme si o tom, co se změní pro držitele zbraní od 1. července roku 2014 a také o zajímavých příhodách, které její práce přináší. Více >
Zbraně a střelivo – pro ženu ideální

Napaden kňourem

Myslivost 2/2014, str. 91 Miroslav Kupča
Počet komentářů: 1
Po včerejším škaredém a větrném počasí je tady pěkný den a bílé mráčky na obloze jen zdůrazňují modř slunečné oblohy. Začíná pěkný den sedmého prosince 2013. Slunce svítí i na nastoupených šedesát lovců a dvě desítky honců včetně psovodů. Všechny přivítal vedoucí naháňky na černou zvěř pořádané MS v Hlavnici a seznámil je s podmínkami lovu. Pak s přáním Lovu zdar! dal pokyn vedoucím křídel k nástupu na prvou leč. Šedesát lovců, šedesát nadějí na úlovek. Mezi nimi i moje naděje. Říká se, že naděje umírá poslední, ale ta moje dnešní naděje na úspěšný lov skončila na začátku druhé leče. Více >
Napaden kňourem
Zpracování dat...