ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Jak dále v ČMMJ a s novým jednatelem

Myslivost 8/2014, str. 10 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Jediným statutárním zástupcem Českomoravské myslivecké jednoty, který „přežil“, resp. neabdikoval, a logicky proto nese na bedrech vedení organizace, je Ing. Jiří Chmel. Vedl jsem s ním první oficiální rozhovor po personální erupci, zcela logicky jsem ho proto požádal o odpovědi v den, kdy se fakticky uzavíralo výběrové řízení na nového jednatele. Dovolím si hned v začátku snad trochu symbolickou či vypovídající poznámku – rozhovor jsme vedli v pracovně jednatele na Sekretariátu v Lešanské ulici, která slouží prozatímně jako útočiště pana místopředsedy při jeho pracovních návštěvách v Praze – a já si při rozhovoru uvědomil, že jsem v této místnosti poprvé v životě! Více >
Jak dále v ČMMJ a s novým jednatelem

Nově, ekonomicky, hospodárně, soběstačně?

Myslivost 8/2014, str. 14 Jiří Kasina
Počet komentářů: 1
V posledních týdnech se mezi mysliveckou veřejností s razancí japonské tsunami šíří „zaručené“ informace a spekulace spojené se zásadními personálními změnami ve vedení Českomoravské myslivecké jednoty. Mnoho diskuzí se točí kolem peněz a finančních toků, nakonec vše se přece na peníze počítá a sám expředseda Ing. Palas označil neshody kolem financování za hlavní důvod své abdikace. Mezi nově zvolenými třemi statutárními zástupci ČMMJ je Ing. Miroslav Kraus, předseda Ekonomické komise ČMMJ, který by měl asi co nejvíce vědět o záležitostech spojených s financemi. Druhý červencový týden jsem jej proto navštívil a položil několik otázek, které jistě budou zajímat mnohé členy ČMMJ. Více >
Nově, ekonomicky, hospodárně, soběstačně?

Odpovědi na otázky

Myslivost 8/2014, str. 17 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Odpovědi na otázky statutárního zástupce ČMMJ Radoslava Mančíka Více >
Odpovědi na otázky

Odpovědi na otázky

Myslivost 8/2014, str. 16 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Odpovědi na otázky statutárního zástupce ČMMJ JUDr. Jiřího Kšici Více >
Odpovědi na otázky

Pohled z úhlu osmistovky

Myslivost 8/2014, str. 18 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Můj dědeček měl oblíbený vtip: Z čeho se skládá stožár? Odpověď zněla z dvou padesátižárů a nebo čtyř pětadvacetižárů. Dovolím si to pozměnit na otázku, z čeho se skládá členská osmistovka? No přece z jedné čtyřistadesetikoruny a jedné třistadevádesátikoruny, která se ještě skládá z dvěstěpadesátikoruny a stočtyřicetikoruny. Že jsem se pomátl? Ale vůbec ne, i tak lze totiž popsat výše členského příspěvku a úhly pohledu na něj. Více >

Ekonomika ČMMJ v ilegalitě?

Myslivost 8/2014, str. 23 Jiří Mezenský
Počet komentářů: 0
V minulém čísle našeho časopisu jsem si se zájmem a opakovaně přečetl přepis vystoupení odstupujícího předsedy MR ČMMJ Ing. Palase i zamyšlení šéfredaktora Ing. Kasiny. Prostudoval jsem i na internetu zveřejněné „oficiální“ materiály předložené SZ ČMMJ. Sháněl a pídil jsem se i po dalších podkladech, údajích a číslech jak ze zveřejněných zdrojů, tak i z kuloárové šeptandy. Jako řadový člen ČMMJ jsem se snažil nalézt odpovědi na řadu otázek, spojených s fungováním a činností naší organizace zvláště v ekonomické oblasti. Mám-li zhodnotit výsledek své činnosti, nezbývá mi než napsat, že uspokojivých odpovědí je pomálu, zato však přibyla řada dalších otazníků. Více >

Ke změně stanov mysliveckých sdružení

Myslivost 8/2014, str. 20 Ladislav Černý
Počet komentářů: 0
Dovolte mi několik poznámek k příspěvku Ing. Jiřího Vronského uveřejněnému v Myslivosti 5/2014 ke změnám Stanov mysliveckých sdružení. Autor si vybral takovou šíři právního záběru činností mysliveckých sdružení, že snad ani nemohl počítat s veřejným souzněním všeho, k čemu se vyslovil. Zařadil se však, a myslím zcela úmyslně, mezi ty, kteří se snaží napomoci k úspěšnému vyřešení toho, co nás myslivce čeká v souvislosti s účinností jednoho z nejdůležitějších občanskoprávních zákonů, k jakým bez pochybností patří zákon č. 89/2012 Sb. Nelze se proto nevyjádřit k obsahu příspěvku tam, kde mám určité pochybnosti o vyslovených jeho závěrech. Více >

61. Generální shromáždění Mezinárodní rady pro myslivost a ochranu zvěře

Myslivost 8/2014, str. 24
Počet komentářů: 0
Ve dnech 23. – 27. 4. 2014 proběhlo v Milaně, Itálie, každoroční setkání státních delegací a individuálních členů této největší myslivecké mezinárodní organizace. Za českou národní delegaci se generálního shromáždění zúčastnili Ing. Martin Žižka, PhD. - vrchní ředitel sekce lesního hospodářství, pověřený výkonem funkce náměstka ministra pro úsek lesního hospodářství, vedoucí delegace, Ing. Jiří Pondělíček, Ph.D. – ředitel odboru státní správy lesů, myslivosti a rybářství 16230, Ing. Jaroslav Palas, předseda Českomoravské myslivecké jednoty, Ing. Jaroslav Kostečka, Ph.D., ředitel sekretariátu Českomoravské myslivecké jednoty a Doc. Ing. Josef Feuereisel, Ph.D., člen Myslivecké rady Českomoravské myslivecké jednoty, předseda Komise pro mezinárodní záležitosti a CIC expert hodnocení trofejí. Generálního shromáždění se zúčastnilo celkem 43 státních delegací a 428 členů. Více >
61. Generální shromáždění Mezinárodní rady pro myslivost a ochranu zvěře

Monitoring aktivity a chování jezevce lesního u jezevčího hradu

Myslivost 8/2014, str. 26 Radim Löwe
Počet komentářů: 0
aneb Kdy se můžeme ve volné přírodě setkat s jezevcem? Jezevec lesní (Meles meles) je naše největší lasicovitá šelma žijící skrytým způsobem života. Snad každé malé dítě ví, jak jezevec vypadá. Velmi málo lidí ho však skutečně ve volné přírodě během svého života spatří. Na základě své dosavadní myslivecké praxe vím, že i většina členů našeho mysliveckého sdružení se s jezevcem nikdy nesetkala, a tak se domnívají, že se jezevec v naší honitbě nevyskytuje vůbec nebo pouze příležitostně. Právě tato skutečnost mě vedla k tomu, abych se zabýval monitoringem aktivity jezevce lesního. Cílem mé práce bylo na základě vlastního celoročního sledování jezevčího hradu pomocí fotopastí poskytnout přesné informace o jeho chování a aktivitě během roku v závislosti na některých vnějších faktorech (průměrná teplota, fáze měsíce, východ a západ Slunce). Více >
Monitoring aktivity a chování jezevce lesního u jezevčího hradu

Svišti piští na střelišti a malá, ale šikovná kulovnička

Myslivost 8/2014, str. 30 Martin Helebrant
Počet komentářů: 0
Na sklonku 60. let 20. století americká armáda pochopila, že pro normálního vojáka je náboj 308 Winchester (7,62 x 51 NATO) zbytečně výkonný, že jeho zpětný ráz komplikuje střelbu, zejména dávkou a negativně ovlivňuje přesnost střelby, a tedy snižuje pravděpodobnost zásahu. A začala hledat náhradu. Více >
Svišti piští na střelišti a malá, ale šikovná kulovnička

Od ledu do honitby, z branky ke kynologii

Myslivost 8/2014, str. 36 Lubomír Hajný
Počet komentářů: 0
Páteční odpoledne je Václavské náměstí plné turistů, kteří korzují tam a zpět. Mezi nimi se s ohařem a výtiskem Myslivosti pod paží proplétá asi náš nejslavnější hokejový brankář Dominik Hašek. Představovat ho více je myslím zbytečné, zná ho u nás skoro každý. O tom, že je majitelem loveckého psa a nyní čerstvě také myslivcem, to už ví málokdo. Povídáme si více než dvě hodiny o myslivosti a ohařích a lidé okolo koukají a přemýšlejí, zda ten člověk s píšťalkou z paroží na krku a ohařem vedle stolku na zahrádce restaurace je skutečně ten hokejový brankář. Více >
Od ledu do honitby, z branky ke kynologii

Výživa a krmení zajíců

Myslivost 8/2014, str. 38 Martin Mohelský
Počet komentářů: 0
Zeptáme-li se myslivců na výživu zajíců, vhodnosti složení jejich příkrmu a možností krmení, většinou si vzpomenou na poučky ze starší literatury. I myslivci, jejichž profese má k chovu zvířat blízko, po kratším zamyšlení odpoví, že se toho o výživě zajíců mnoho neví. Více >
Výživa a krmení zajíců

Noční vidění a jeho používání

Myslivost 8/2014, str. 42 Jakub Rudel
Počet komentářů: 0
Během celého letošního roku se živě diskutuje o novele zákona o zbraních a střelivu č. 119/2002 Sb., a to nejen mezi čtenáři časopisu Myslivost. V předešlých číslech bylo již několikrát zmíněno, které přístroje je možné nabývat do vlastnictví a za jakých podmínek. Jelikož na trhu je již nespočet přístrojů pro noční vidění, připravil jsem si pro čtenáře Myslivosti krátké seznámení s noktovizemi obecně. Popíšeme si jednotlivé skupiny a vždy vyberu vhodného zástupce, jako příklad. Více >
Noční vidění a jeho používání

Portál ZVĚŘ ON-LINE – sledujte život zvěře

Myslivost 8/2014, str. 44 Jan Jarolímek
Počet komentářů: 0
Portál ZVĚŘ ONLINE vznikl k prezentaci výsledků projektu telemetrického sledování jelenů v Doupovských horách, které zde probíhá od roku 2009. V tehdejší době zde byl označen první jelen sika obojkem, který obsahuje modul GPS a je schopen zaznamenávat přesnou polohu zvířete. První obojky financovaly Vojenské lesy a statky, s.p. V následujících letech došlo k úzké spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze a v Doupovských horách dnes probíhá intenzivní výzkum jelenovitých. Od podzimu 2012 probíhá rozsáhlé telemetrické sledování divočáků na Šumavě a v Bavorském lese a od roku 2014 zajišťuje Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně opět ve spolupráci s Vojenskými lesy a statky sledování jelena evropského v Oderských vrších. Více >
Portál ZVĚŘ ON-LINE – sledujte život zvěře

Nádorové onemocnění mléčné žlázy lišky obecné

Myslivost 8/2014, str. 46 Roman Kodet, Karel Bukovjan
Počet komentářů: 0
Zhoubná (maligní) i nezhoubná (benigní) nádorová onemocnění mléčné žlázy u psů a koček jsou veterinárním lékařům dobře známá a jejich výskyt lze považovat za běžný jev. U fen stojí zhoubné nádory mléčné žlázy na prvním místě v četnosti onkologických onemocnění. U psů je nádor vzácný. V lidské patologii je situace obdobná - zhoubný novotvar mléčné žlázy, nejčastěji nádor epitelový, tedy karcinom, je na druhém místě incidence zhoubných nádorů u žen hned za výskytem nádorů kůže. U mužů jsou karcinomy mléčné žlázy při porovnání se ženami vzácné a jsou zastoupeny v 0,5 až 0,8 % z celkového počtu případů. Vrátíme-li se ke zvěři, nejsou u našich volně žijících psovitých šelem, zejména u lišky obecné, při porovnání se psy nádory mléčné žlázy podchyceny. Proto se nanejvýše setkáme s jednotlivými případy, a ty je pak vhodné popsat a soustředit. Sami jsme měli příležitost se v rámci běžně prováděného komplexního vyšetření u jedné lišky obecné, samičího pohlaví s nádorem mléčné žlázy setkat. Více >
Nádorové onemocnění mléčné žlázy lišky obecné

Hubertka trochu jinak

Myslivost 8/20141, str. 55 Jiří Šmotek
Počet komentářů: 0
Když myslivec uloví jelena, hodnotí obvykle nejen on, ale i všichni jeho známí, především mohutnost paroží s množstvím a velikostí výsad. K ceněným loveckým trofejím patří však odjakživa i mnohem menší i nenápadnější grandle a také hubertka. Zatímco grandle jako součást lebky, pokud si je nevyřízne lovec ihned po lovu, jsou přidávány každým preparátorem k upravenému paroží skoro automaticky, a zvláště ty hezky pálené se dají následně využít k výrobě překrásných mysliveckých šperků, hubertka, v řadě případů skryta v loveckém právu, skončí buď v kuchyňském odpadu, nebo je ponechána společně s vývrhem v lese a stane se potravou šelem, černé zvěře či krkavců. Za dobu provozování myslivosti jsem se setkal z mnoha lovci jelení zvěře, ba dokonce i profesionálními průvodci všeho věku, kteří se nikdy o hubertku nezajímali. Někteří ani nevěděli, ve které části jeleního srdce ji mají hledat. O hubertkách bylo dostatečně publikováno v časopise Myslivost 11/2007. Více >
Hubertka trochu jinak

ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO ZKOUŠKY JEZEVČÍKŮ A TERIÉRŮ, HONIČŮ A BARVÁŘŮ

Myslivost 8/2014, str. 56 Jaroslav Rataj
Počet komentářů: 0
V poslední části bych čtenáře Myslivosti seznámil se změnami zkušebních řádů u jezevčíků a teriérů a honičů, ale také u barvářů, u nichž jsou změny minimální. Kdyby snad někoho zajímalo, kolik psů jsem na zkouškách předvedl, tak teriéra vůbec žádného, jezevčíka jsem předvedl pouze jednoho, kterého však před tím úspěšně vycvičila moje dcera, ale na zkouškách lovecké upotřebitelnosti s ním sama nikdy nedokázala uspět. Ani kdovíjaké počty honičů nemám předvedené, jedná se pouze o tři bassety na ZV a po jednom bassetovi na BZ a BZH, nicméně aktivně jsem se podílel na výcviku všech jezevčíků a bassetů mojí manželky a troufnu si tvrdit, že dobrou práci jezevčíka, teriéra nebo honiče poznám a vypíchnou rozdíly mezi starými a novými zkušebními řády dokáži. Více >
ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO ZKOUŠKY JEZEVČÍKŮ A TERIÉRŮ, HONIČŮ A BARVÁŘŮ

KOUZLO POSLEDNÍHO VEČERA

Myslivost 8/2014, str. 60 Alexandr Vrága
Počet komentářů: 0
Kanada kromě lovu na její typickou zvěř, jako jsou medvědi, losi, jelenci atd. nabízí i lov na méně „atraktivní“ druhy. V momentě, kdy držíte v ruce luk, se rozdíl mezi atraktivní a méně atraktivní zvěří maže. Samozřejmě, že pokud vyrazíte na lov do velmi vzdálené destinace, jako prioritu budete vždy brát hlavní zvěř, kterou jste si určili jako cílovou. Čas na ulovení hlavní zvěře nebývá zrovna dlouhý, takže je samozřejmé, že veškeré úsilí věnujete vysněnému úlovku. Mnohdy se ale zadaří dřív a zbylý čas je možno využít různým způsobem. Ne každý dokáže slavit úlovek týden v kuse a ten, kdo má zájem užít si lov až do konce, má možnost třeba rybařit, a nebo se pokusit o lov druhů jako jsou kojoti nebo bobři. Tyto dva druhy jsou často považovány za škodnou a je dobré si dopředu ověřit, zda je na místě možné získat licenci na jejich lov. Pokud ano, máte o další zážitky postaráno. Více >
KOUZLO POSLEDNÍHO VEČERA

Trichinella stále hrozí

Myslivost 8/2014, str. 62 Ivan Pavlásek, Ondřej Máca
Počet komentářů: 0
Intenzita výskytu larev Trichinella spiralis a Trichinella britovi v různých typech svaloviny divokých prasat Tento článek navazuje na příspěvky s problematikou trichinelózních infekcí především u divokých prasat uveřejněné v časopise Myslivost 4/2014, str. 54 – 55 a 5/2014 na str. 83 – 85, ve kterých jsme informovali o dvou pozitivních nálezech trichinel v Libereckém a Plzeňském kraji. V Referenční laboratoři Evropské unie pro parazity (EURLP) v Římě, jejímž ředitelem je Dr. E. Pozio, byly uskutečněny molekulární analýzy našich izolátů larev za účelem jejich druhové typizace, z nichž vyplynulo, že divoké prase v Libereckém kraji bylo nakaženo druhem T. spiralis, v Plzeňském kraji druhem T. britovi. Provedli jsme detailní vyšetřování jednotlivých typů svaloviny (masa) ulovených prasat. Cílem tohoto závěrečného příspěvku je seznámit mysliveckou veřejnost s konkrétními údaji o počtech larev zjištěných jak referenční trávicí, tak kompresní metodou. Více >
Trichinella stále hrozí

Praktický test kulovnic s přímotažným závěrem Blaser R8

Myslivost 8/2014, str. 64 Radek Jirkovský
Počet komentářů: 0
Od doby, kdy se v segmentu loveckých zbraní začaly objevovat kulovnice s přímotažným závěrem, se mezi myslivci vedou spory o bezpečnosti tohoto závěrového systému. Musím přiznat, že i já jsem měl dříve o tomto způsobu uzamčení své pochybnosti. Přece jen mezi střelci stále ještě kolují historky o tom, jak za první světové války docházelo u vyběhaných Mannlicherů M95 k výstřelu při nedovřeném závěru a ten pak vyletěl do střelcova obličeje. Více >

Nové vábničky HELEN BAUD na našem trhu

Myslivost 8/2014, str. 76 Josef Drmota
Počet komentářů: 0
Pavel Kumžák z Pacova patří mezi známé postavy spojené s vábením zvěře a s propagací tohoto zajímavého způsobu lovu. Jeho instruktážní vystoupení se již tradičně řadí mezi nabídku doprovodných programů nejrůznějších mysliveckých akcí, včetně Národních mysliveckých slavností na Ohradě nebo výstavy Natura Viva v Lysé nad Labem. Pavel Kumžák je nejen zkušeným myslivcem, ale také majitelem internetového obchodu nordikpredator.cz, jehož prostřednictvím nabízí celou škálu mysliveckých produktů. Mezi nimi nemohou pochopitelně chybět ani vábničky několika renomovaných výrobců, představující nosný prvek celého sortimentu. Více >
Nové vábničky HELEN BAUD na našem trhu

Na návštěvě ve Spojených Arabských Emirátech

Myslivost 8/2014, str. 78 Ondřej Faltus
Počet komentářů: 0
Spojené Arabské Emiráty leží na východě Arabského poloostrova při pobřeží Perského zálivu a sousedí s Ománem a Saudskou Arábií. Většinu území zaujímá plochá nížina, která je z větší části pokrytá pouští, podnebí je tropické a suché. Země se skládá ze sedmi autonomních emirátů, Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Ras al-Khaimah, Umm al-Quwain, Sharjah a Fujrairah. Ve městě Fujairah ve stejnojmenném emirátu se nachází výrobce krmiv, Fujairah Feed Factory, se kterou naše společnost, VVS Verměřovice spolupracuje v oblasti výroby krmiv a poradenství ve výživě zvířat již více než deset let. Více >
Na návštěvě ve Spojených Arabských Emirátech

Do české přírody přibylo 140 zajíců

Myslivost 8/2014, str. 96
Počet komentářů: 3
Postarala se o to společnost Vaillant Group Czech, která na počest 140. výročí od založení mateřské firmy vypustila do volné přírody 140 zajíců polních. Celý projekt byl organizován ve spolupráci s Asociací chovatelů zajíců v Čechách a na Moravě, která zajistila odchov mladých zajíců a dohlížela na to, aby zvířata netrpěla během přepravy a aby se v novém domově dobře zabydlela. Více >
Do české přírody přibylo 140 zajíců

Narozeniny na hradě i v podhradí

Myslivost 8/2014, str. 71
Počet komentářů: 0
Narozeniny jsou vždy něčím výjimečné. Jsou vzpomínkou, ale i nadějí, chvílemi bilancování a pozastavení se nad sebou samým i okolním světem. Jsou radostí i nostalgií, připomenutím různě klikatých a trnitých cest k veselí i slzám. Jsou rozkročením se v běhu času, který každému z nás i tak tiká neúprosně stejně. Bývají narozeniny, které jen tak přejdeme, často si jich, nebýt poznámky v diáři či kalendáři ani nevšimneme. Více >
Narozeniny na hradě i v podhradí
Zpracování dat...