ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Odpovědnost za škody způsobené zvěří – základní principy platné právní úpravy

Myslivost 11/2014, str. 8 JUDr. Ing. Martin FLORA, Dr.
Počet komentářů: 0
Vedle právních norem upravujících institut práva myslivosti a podmínky a způsob jeho výkonu a související právní vztahy týkající se využití honebních pozemků, tvorby a využití honiteb, chovu, ochrany a lovu zvěře a regulaci jejích stavů, jsou tradiční součástí českého mysliveckého práva též právní normy, jejichž účelem je úprava podmínek vzniku odpovědnosti za škody, které zvěř působí. Tuto skutečnost vyjadřuje i zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění (dále jen „zákon o myslivosti“) ve svém § 1 odst. 1, v němž náhradu škody způsobené zvěří a při provozování myslivosti výslovně zmiňuje mezi předměty právní úpravy. Více >
Odpovědnost za škody způsobené zvěří – základní principy platné právní úpravy

Sbírejte vzorky trusu spárkaté, nebo zaplatíte pokutu!


Počet komentářů: 0
Sbírejte vzorky trusu spárkaté, nebo zaplatíte pokutu! aneb Monitoring parazitóz spárkaté zvěře. Uživatel honitby je povinen podle „Metodiky kontroly zvířat a nařízené vakcinace na rok 2014“ MZe, Státní veterinární správa Č.j. 71808/2013- MZE-17212 z 19.11.2013, podle §19, odst. 5, zákona č. 166/1999 Sb. je uživatel honitby, popřípadě jiná jím pověřená osoba zajistit odběr vzorku, a to tak, aby jeden vzorek byl odebrán z jednoho katastrálního území. Pokud je jedno katastrální území součástí dvou, popřípadě více sousedících honiteb, vzorek bude odebrán po domluvě uživatelů honiteb uživatelem honitby, která se rozkládá na největší části tohoto katastrálního území. Vzorky jsou přednostně odebírány od ulovené nebo uhynulé spárkaté zvěře, kdy se odebere vzorek trusu z konečníku (30 - 50 g). Jako náhradní způsob může být trus sbírán například na krmelišti. Citace z Přílohy 7. Více >

Jeleni stále čekají na své lovce

Myslivost 11/2014, str. 14 Eliška Novotná
Počet komentářů: 0
Šéfku marketingu přerovské Meopty Pavlu Krutílkovou jsem zastihla těsně před odjezdem na Libavou, kde Meopta pořádala setkání s myslivci spojené s testováním nových produktů. Spolupráce předního českého výrobce optiky s Libavou trvá již několik let a není omezena pouze na testování nových puškohledů a dalekohledů. Bude to právě honitba Libavá, která bude hostit hned tři výherce velké podzimní soutěže. Více >
Jeleni stále čekají na své lovce

K diskuzím o kamzíku horském v Jeseníkách

Myslivost 11/2014, str. 14 Petra Bečvářová
Počet komentářů: 0
Jeden z hlavních diskutovaných živočišných druhů v souvislosti s tématikou návrhu na vyhlášení Národního parku Jeseníky (NPJ) je bezpochyby kamzík horský (Rupicapra rupicapra L.). Problematika kamzíka je diskutována hned z několika hledisek. Hlavní téma je především jeho nepůvodnost v jesenických horách a dále pak negativní vliv na vzácnou a ohroženou subalpínskou vegetaci, který spočívá ve spásání vegetace, v okusu lesních kultur a v negativním vlivu exkrementů a sešlapu. Více >
K diskuzím o kamzíku horském v Jeseníkách

76. Memoriál Karla Podhajského- Dobrá Voda u Hořic – 4. -5. října 2014

Myslivost 11/2014, str. 22 Vladimíra Tichá
Počet komentářů: 0
Situace v chovu ohařů není v současné době vůbec jednoduchá. Některá plemena jsou postižená pohromou zvanou móda. Jejím důsledkem je to, že většina odchovaných štěňat končí v horším případě „na gauči“, v lepším jako pes doprovázející sportovně založené mladé lidi a jen malá část se objeví na zkouškách z výkonu nebo v praxi. Velkou roli hraje úbytek drobné zvěře a praktická zkušenost učí, že ti, kdo hledají psa jako pomocníka při výkonu práva myslivosti, dnes častěji volí plemena malá. Potěšitelné ale je, že stále existuje velká skupina majitelů, držitelů a chovatelů ohařů, která dbá na to, aby ohař zůstal ohařem, a to se všemi jeho specifickými vlastnostmi. Právě tito lidé, a nejen oni, se sešli v Dobré Vodě u Hořic na 76. ročníku Memoriálu Karla Podhajského. Více >
76. Memoriál Karla Podhajského- Dobrá Voda u Hořic – 4. -5. října 2014

Test náboje RWS Evolution Green v ráži 7 x 64

Myslivost 11/20114 str. 28 Martin Helebrant
Počet komentářů: 0
Podtrženo a sečteno tedy náboje řady RWS Evolution Green přinejmenším za velmi zajímavé a hodné ozkoušení. Nemyslím, že by rozbíjely zvěřinu víc než je přípustné, ačkoliv nějaká část bude střepinami poznamenaná. Vysoká pravděpodobnost šoku naopak skýtá naději na minimální odskočení zvěře po zásahu a tedy snadný a spolehlivý dosled. Není na světě univerzální náboj, nelze se zavděčit všem, ale Evolution Green si zaslouží, abyste se nad ním přinejmenším zamysleli a případně ho vyzkoušeli. Plusy podle mě vysoko převyšují negativa. Více >
Test náboje RWS Evolution Green v ráži 7 x 64

Kříž symbolem přátelství a spolupráce

Myslivost 11/2014, str. 32 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Jak se mohli čtenáři Myslivosti dočíst v říjnovém čísle, na jižním svahu hory Ostrá v Beskydech na rozhraní honiteb Horečka Ostravice a Borová Malenovice vyrostl svatohubertský kříž. Pravda, takových symbolů patrona myslivosti sv. Huberta za poslední dobu vzniklo vícero, tento kříž má ale na rozdíl od ostatních širší významový rozměr. O tom však dále v rozhovoru, neboť jsem využil příležitosti mysliveckých slavností v Rožnově a dojel za myslivci do nedaleké Ostravice na „kus řeči“. Mile mne přijal a ke kříži ochotně doprovodil předseda MS Horečka Ostravice Vladislav Zápalka, na společné popovídání si pak přisedli ještě myslivecký hospodář Miroslav Miroslav Vančura a místopředseda Ing. Miroslav Sajdl. Více >
Kříž symbolem přátelství a spolupráce

Zachraňme srnčata

Myslivost 11/2014, str. 36 Jiří Lenoch, Lubomír Odstrčil
Počet komentářů: 0
Na stránkách Myslivosti a následně i pomocí emailové korespondence byl rozeslán dotazník Zachraňte srnčata. Jedná se o myslím velmi prospěšnou aktivitu. Co mi ale trochu schází je to, že přiložený dotazník se týká pouze senoseče a je postavem pouze na tento typ zemědělské činnosti. Chtěl bych vás proto seznámit s tím, jak probíhá sklizeň travin v naší honitbě. Jistě nebudeme sami, kde se takto zemědělsky hospodaří a možná to bude i inspirace, kterak doplnit či upravit rozesílaný dotazník (do budoucna). Více >
Zachraňme srnčata

Pachové odpuzovače potřetí

Myslivost 11/2014, str. 37 Jiří Mezenský
Počet komentářů: 0
V předcházejících letech jsem na stránkách Myslivosti psal o použití tehdy nového českého výrobku firmy Ekoplant, s.r.o. pod obchodním názvem Pacho-lek. Věřím, že pro velkou většinu zbytečně, dodávám, že se jedná o pachový odpuzovač zvěře, který se používá pro odklonění volně žijící zvěře od nebezpečných míst na pozemních komunikacích, jako prevence střetu vozidel se zvěří. Více >
Pachové odpuzovače potřetí

Svítilna Fenix TK75

Myslivost 11/2014, str. 38 Josef Drmota
Počet komentářů: 0
V předchozí sérii článků (Myslivost 11/2011, 12/2012, 10/2013 a 5/2014) jsem se věnoval svítilnám Fenix, které se v posledních letech dostávají na náš trh a nacházejí mezi myslivci stále více příznivců. Díky spolupráci s pražskou firmou Ariga, s.r.o., která provozuje internetový obchod kronium.cz, jsem měl možnost postupně představit výrobky různých kategorií, počínaje drobnými kapesními svítilnami (např. LD 12), přes klasické čelovky (např. HL21), až po taktické a lovecké svítilny (TK15, TK22 aj.). Více >
Svítilna Fenix TK75

Výživa a parožení jelenovitých I.

Myslivost 11/2014, str. 42 Martin Mohelský
Počet komentářů: 0
Stavba pučnic se mění podle věku zvířete. U jelenů evropských vznikají zárodečné základy pučnice už v době nitroděložního života samčího pohlaví. Po narození, obvykle ve věku dvou až tří měsíců se vytvářejí u srnců. U jelenů evropských je vznik pučnic závislý na podmínkách – dobře živeným kusům se vytvářejí ve věku asi osmi měsíců, u nedostatečně živených bývá vývoj velmi opožděný. Pučnice prodělávají různé změny spojené s vývojem paroží a věkem, každým rokem se zvětšuje jejich průměr a snižuje výška. Stavba a růst paroží je jedinečný biologický fenomén a jako takový je velmi podrobně prozkoumán. Složením je paroh prakticky identický s kostní tkání. Vytlučené paroží je kost, vystupující z těla ven. Vnější vrstvu tvoří kompaktní kostní hmota s nepravidelným systémem kanálků, uvnitř je částečně přetvořená houbovitá výplň kostní trámčiny a s pozůstatky krve. Více >
Výživa a parožení jelenovitých I.

Moderní noční vidění NiteSite

Myslivost 11/2014, str. 46 Karel Kaufmann
Počet komentářů: 0
Jsou to jen několik měsíců, kdy se objevily produkty značky NiteSite na českém trhu. Celá výrobní řada přinesla do relativně stabilního trhu s nočním vidění nový svěží vítr. Anglická společnost NiteSite sídlící v Yorku přišla s prvním modelem digitálního nočního vidění již v roce 2009. Ten čas se jednalo opravdu o přelomové zařízení, které svým způsobem zobrazení obrazu budilo obdiv, zatracení a hlavně spousty otázek. Pět let poté, kdy se v západní Evropě staly produkty NiteSite již běžným doplňkem myslivce, přicházejí i do našich luhů a hájů. Samozřejmě, že noční vidění typu NiteSite vyvolává ty samé rozporuplné reakce u většiny našich myslivců. Za pět let vývoje, zkoušení a nespočet uživatelských recenzí přišla společnost NiteSite s novou vývojovou řadou rozdělenou podle vzdáleností dosvitu zdroje infračerveného světla, nebo-li přisvícení. Více >
Moderní noční vidění NiteSite

Výživa srnčí zvěře a její význam pro mysliveckou praxi

Myslivost 11/2014, str. 54 Pavel Scherer
Počet komentářů: 0
Objemová krmiva - Seno U otázky předkládání objemové píce bývá mezi mysliveckou veřejností nejvíce názorových střetů a rozepří. V této stále aktuální a diskutované oblasti je nutné položit si jednu zásadní otázku. Má smysl srnčí zvěři, jakožto ortodoxním okusovačům, seno vůbec předkládat? Je to plýtvání či nikoliv? Má seno založené v krmelcích vůbec nějaký význam? Více >

Nádorová onemocnění u kun

Myslivost 11/2014, str. 60 Karel Bukovjan, Roman Kodet, František Havránek
Počet komentářů: 0
V minulých číslech Myslivosti jsme se věnovali nálezům nádorových onemocnění u různých druhů naší zvěře. Na docela odborně pojaté a možná pro někoho až příliš složité texty jsme dostali vícero až překvapivě pozitivních ohlasů. Je vidět, že i v době protkané určitou skepsí při pohledu na touhu o vzdělání českých myslivců se stále najdou tací, kteří se pídí po nových poznatcích, kteří chtějí být zodpovědnými hospodáři se zvěří a kteří vítají nové odborné poznatky na stránkách Myslivosti. Snad takovým zájemcům přinese nové pohledy i tento článek. Více >
Nádorová onemocnění u kun

Frajer Miro

Myslivost 11/2014, str. 64 Alexandr Vrága
Počet komentářů: 0
Lov lukem skýtá nejen spoustu nezapomenutelných zážitků, ale i setkání s nezapomenutelnými osobnostmi. Často jsou tato setkání téměř osudové a provází je spousta dobrodružství a legrace. A legrace je právě to, co dokáže lovecké příběhy nesmazatelně vrýt do paměti. Potkávám lidi spjaté s lovem, kteří jsou vynikající vypravěči, společníci, dobří lovci a nezkazí žádnou srandu. Mé lovecké zážitky s lukem jsou výhradně vázány na zahraničí. Ale nemusíme chodit příliš daleko. Na Slovensku se loví legálně lukem už několik let a pochopitelně tam mám svoji oblíbenou destinaci, kam se rád vracím nejen kvůli lovu, ale také proto, že tam za tu dobu mám několik kamarádů, se kterými jsem zažil spoustu loveckých zážitků a také legrace. Více >
Frajer Miro

Jaká je kvalita běžně dostupných silážovaných krmiv?

Myslivost 11/2014, str. 66 Ing. Zdeněk VALA, Ph.D., Bc. Jaroslav VACULA
Počet komentářů: 0
Silážovaná krmiva jsou konzervovaná objemná krmiva, pro která je typická nízká hodnota pH (3,6 - 5,0), způsobená obsahem organických kyselin, zejména kyseliny mléčné, které působí jako konzervanty. Výživná hodnota siláží je nižší v porovnání s původní plodinou, protože při výrobě dochází ke ztrátám, ale vyšší než v případě sena. Silážováním je možné konzervovat sklízené plodiny ve šťavnatém nebo zavadlém stavu s obsahem sušiny od 22 do 50 %. Více >
Jaká je kvalita běžně dostupných silážovaných krmiv?

Česká zbraň v novém českém seriálu.

Myslivost 11/2014, str. 77 -HS-
Počet komentářů: 0
V programu televize Prima se objevil velmi diskutovaný seriál Vinaři, který s humorem a nadsázkou přibližuje příhody vinařů z Křetic, fiktivní obce pod Pálavou. Ve dvou epizodách se protagonisté seriálu ocitnou v situacích myslivosti blízké, v jednom z dílů budou plašit špačky, v jiném dílu se zúčastní trochu podivného lovu na klokana. Je potěšitelné, že když už se seriál natáčí na Moravě a jestliže se ve scénáři objevila potřeba lovecké zbraně jako rekvizity, obrátila se produkce na naší největší zbrojovku. Záměrně neprozradíme, jakou zbraň před televizními kamerami používá hlavní postava, vinař Pavlíček. Nechme to divákům jako jakousi kvízovou otázku, pokud se budou na příslušné díly na Primě koukat, jistě typ a druh zbraně určí. Využili jsme ale příležitosti natáčení a položili několik otázek představiteli vinaře Pavlíčka, známému herci Václavu Postráneckému. Více >
Česká zbraň v novém českém seriálu.

DÁMY BUDOU MÍT JINÉ TRADICE A ZVYKY?

Myslivost 11/2014, str. 84 Oldřich Tripes, Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Reaguji na článek v rubrice Dámy české myslivosti v čísle 10/2014 str. 94, s jehož závěry rozhodně nemohu souhlasit. Nevím, zda je Ladislav Špaček myslivcem a nakolik je znalcem tradic a zvyků české myslivosti. Samozřejmě uznávám, že byl na hradě a stále je významným etiketologem, ale dovoluji si pochybovat, že je též významným znalcem myslivecké morálky a etiky. Že je významným znalcem českých mysliveckých tradic. Více >
DÁMY BUDOU MÍT JINÉ TRADICE A ZVYKY?

Jak funguje krajská spolupráce

Myslivost 11/2014, str. 85 Jiří Kasina
Počet komentářů: 1
V současném období diskuzí jak dále v ČMMJ se schází také zástupci okresních mysliveckých spolků v rámci svých krajů, aby si utříbili a vydiskutovali názory na současné dění v české myslivosti. Byl jsem pozván jako host na jednání Myslivecké rady Pardubického kraje, které se konalo v polovině září ve Vysokém Mýtě. Protože vím, že v tomto kraji se okresy na krajské úrovni scházejí asi historicky nejdéle a panuje tu s výsledky velká spokojenost, využil jsem tedy příležitosti a položil několik otázek jednateli OMS Pardubice Josefu Kurčovi, aby osvětlil čtenářům Myslivosti zkušenosti a poznatky z takové spolupráce. Nezakrývám, že se léta známe, proto ono tykání. Více >
Jak funguje krajská spolupráce

Na návštěvě v honitbě…

Myslivost 11/2014, str. 108 Kamila Kaasová
Počet komentářů: 0
Ve Středočeském kraji, v okrese Beroun, v katastrálním území Svinaře a Hodyně, hospodaří na 685 hektarech honební plochy Honební společenstvo Svinaře. Jeho zakladateli byli zástupci rodiny Cihlářových a Linhartových a starostové přilehlých obcí – Vladimír Roztočil, starosta Svinař a Josef Marhoul, starosta obce Skuhrov, pod kterou spadá i Hodyně. K rozhovoru jsme se sešli na Obecním úřadě Skuhrov s jeho starostou panem Marhoulem, s Vladimírem Cihlářem starším, mysliveckým hospodářem HS Svinaře a Vladimírem Cihlářem mladším, předsedou HS Svinaře, který v loňském roce dostudoval bakalářský obor Provoz a řízení myslivosti na České zemědělské univerzitě v Praze a téma jeho bakalářské práce bylo „Odchov bažanta obecného v HS Svinaře“. Při rozhovoru jsme probrali jejich snahu o zvelebení honitby a zvýšení stavů drobné zvěře i to, jak se za dvacet dva let honitba změnila k nepoznání. Více >
Na návštěvě v honitbě…

Hnízdění husy velké a husice nilské na Tovačovsku

Myslivost 11/2014, str. 76 Vladimír Velický
Počet komentářů: 0
V našem časopise Myslivost 9/2011 jsem informoval o prvním zahnízdění a vyvedení jedenácti mláďat husy velké (Anser anser) v roce 2011 na jednom z tovačovských rybníků, Hradeckém (153 ha). Rybník byl znovu obnoven v roce 1953 a k zahnízdění došlo teprve po padesáti osmi letech jeho existence. Pro informaci novým čtenářům uvádím, že v 17. a 18. stol. za majitele tovačovského panství Viléma z Pernštejna byla rozloha rybníků na Tovačovsku kolem 800 ha, s největšími rybníky Skašovským (430 ha) a Hradeckým (153 ha). Některé duby na hrázích bývalých rybníků se ještě zachovaly a jsou dodnes němými svědky té doby. Více >
Hnízdění husy velké a husice nilské na Tovačovsku
Zpracování dat...