ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Duben / 2014

Lovy v Rusku a ruské zákony

Myslivost 4/2014, str. 53  Petr Ziegrosser
Každoročně se zjara vydávají desítky, možná stovky lovců z Čech na lovy tetřevovitých v Rusku. Jen málo z nich je však, alespoň rámcově, obeznámeno s ruskými zákony týkajícími se lovu zvěře, případně držení a nošení zbraní. V orientaci jim snad pomůže několik následujících informací. Podle zákona je možno v Ruské federaci lovit v jarních měsících kohouta tetřeva a tetřívka, kačera kachny divoké, husu divokou (obě pohlaví), sluky a medvěda hnědého na újedi. Jeřábek, ač se často loví a vozí domů jako trofej, je zakázán vzhledem k jeho monogamnímu způsobu života (loví se na podzim). Zakázán je lov losa, porušení se trestá minimálně dvěma roky vězení a doživotním zákazem lovu.

Tak, jak stoupá nebezpečí teroristických útoků, zpřísňují se i pravidla pro držení a nošení zbraní. Podle zákona o zbraních je zakázáno půjčování zbraně cizí osobě (ani vzájemně mezi manželi). Veškeré zbraně musí být každých 5 let přeregistrovány na policii, držitel musí předložit lékařské potvrzení (zda je psychicky v pořádku a nebere drogy), místně příslušná policejní stanice potvrdí, že majitel zbraně neholduje alkoholu, není agresivní apod. Policista také navštíví byt majitele zbraně a kontroluje, jak jsou zbraně uloženy a zabezpečeny. Brokovnice musí být uzamčeny v kovovém trezoru o síle stěny min. 2 mm, kulovnice v trezoru o síle stěny min 3 mm. Pakliže je vše v pořádku, obdrží lovec povolení držet zbraně na dalších 5 let. Každý, kdo chce lovit, musí složit zkoušky, zaplatit správní poplatek a následně obdrží lovecký lístek. Když chce lovit, musí si koupit licenci pro určitý druh zvěře v určité honitbě (některé licence obdrží zdarma – například na lov kachen) a pak teprve může v klidu do honitby.

Vzhledem k výše uvedenému by každý zahraniční lovec měl lov v Rusku absolvovat se svojí zbraní. Před vlastní cestou je nutno poslat ruskému partnerovi údaje o lovci a zbrani (značka, typ, ráže, číslo zbraně a počet dovážených nábojů). Na základě těchto údajů obdrží ruský parter od policie povolení k dovozu zbraní, ve kterém je uvedeno, kolik kulových a brokových zbraní lovecká skupina do Ruska doveze. Počet nábojů je také v povolení uveden a nesmí se jich dovážet více (méně je možné akceptovat).

Při letištní kontrole jsou všechny dovezené zbraně a náboje překontrolovány policistou (musí souhlasit čísla zbraní) a dopsány do povolení. Náboje musí být stejné ráže jako zbraň. Za dovážené náboje jiných ráží než jsou příslušné zbraně, je trest odnětí svobody minimálně na jeden rok. Nadbytečný náboj (i prázdná nábojnice) zapomenutý někde v kapse nebo ruksaku je problém, policie jej zabaví a odbavení se díky vysvětlování a protokolu prodlouží o dvě hodiny.

Ruský zástupce lovecké kanceláře, po vybavení formalit, přebírá zodpovědnost za dovážené zbraně po celou cestu do revíru a zpět na letiště, kde musí zbraně v pořádku předložit ke kontrole policii.

Zástupce honitby musí mít předem od policie povolení k dočasnému přechovávání zbraní, k tomu by měl mít vyčleněnou jednu místnost vybavenou signalizací a trezorem. Jinak musí být zbraně zahraničních lovců (kromě vlastního lovu) uskladněny na policejní stanici, s čímž jsou spojeny nemalé problémy.

Vzhledem k tomu, že není možné v Rusku půjčování zbraní druhé osobě, nemůže cizinec beze zbraně dostat ani lovecký lístek, ani licenci k lovu. Lov bez loveckého lístku a licence je pytláctví, a pokud se prokáže, pak i vězení. Lépe je tedy vzít si svoji zbraň a počítat s tím, že bude na letišti dvouhodinové zdržení (stejně je tam dost času jako všude v Rusku), než jeden až dva roky odzkoušet ruskou basu.

Jakmile jsou zahraniční lovci v honitbě, je za ně, jejich zbraně, ubytování, stravu a odstřely zodpovědný příslušný šéf honitby. Lovci mohou být během lovu kontrolováni loveckou policií, ale policie také občas kontroluje osobní doklady lovců a jejich zbraně v místě ubytování. Policie také potvrzuje, že byli lovci v dané lokalitě ubytováni.

Po ukončení lovu je sepsán s lovci protokol o lovu.

Při zpáteční cestě na letišti v Moskvě musí mít všechny trofeje veterinární osvědčení, kontrole podléhají i lovecké protokoly a lovecké licence. Vše musí souhlasit. Pokud se vyváží trofej podléhající CITES (medvěd, vlk, rys), musí být vystaven i vývozní CITES.

Ruské předpisy se stále zpřísňují. Od roku 2013 není možné lovit v Rusku pernatou zvěř kulovničkou, povoleny jsou pouze broky. I když se v poslední době ruské celní orgány zaměřují hlavně na zbraně a munici, není důvod riskovat a něco zanedbávat.

Dovoz loveckých trofejí ze třetích zemí do ČR upravuje nařízení (ES) č. 1069/2009 a nařízení (EU) č. 142/2011. Z uvedených nařízení vyplývá, že loveckou trofej ptáků je možné si z Ruské federace dovézt pouze tehdy, pokud by zásilka splňovala požadavky na ošetření a další podmínky stanovené ve veterinárním osvědčení podle přílohy XV, kap. 6, bodu A nařízení (EU) č. 142/2011. V případě kůží (kůže s peřím) se tímto ošetřením rozumí usušení nebo nasolení za sucha nebo za mokra nejméně po dobu 14 dnů před odesláním.

Takto ošetřené lovecké trofeje skládající se výhradně z kůží je možné dovážet obecně z kterékoli třetí země, musejí však pocházet ze schválených zpracovatelských závodů v místě původu. Zásilka loveckých trofejí musí být při dovozu doprovázena zmiňovaným veterinárním osvědčením a splňovat podmínky v něm ustanovené. Veterinární osvědčení musí být potvrzeno úředním veterinárním lékařem vyvážející země.

Pokud vaše lovecká cesta skončí pokutou, nebo když vám celníci zabaví trofeje a hodí je do odpadkového koše, je to nepříjemné a naprosto zbytečné. Dodržujte nařízení EU a neriskujte!

Petr ZIEGROSSSER

arev@arev.cz

 

Zpracování dat...