ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

36. ročník Národního finále ZLATÁ SRNČÍ TROFEJ

a setkání mladých přátel myslivosti kategorie B 2006 rekreační středisko Jizbice Romana JANČÁROVÁ a Ondřej BOHÁČ
Počet komentářů: 0
Jako každý rok, ani v letošním roce neproběhly prázdniny, aniž by se neuskutečnilo Národní finále ZST a setkání mladých přátel myslivosti. Jako tradičně probíhala kategorie B, jíž se zúčastnili žáci od 6. do 9. tříd, v první polovině srpna na tradičně netradičním místě, a to v rekreačním středisku Jizbice pod Blaníkem, na které si vzpomínají pamětníci z let minulých. Více >
36. ročník Národního finále ZLATÁ SRNČÍ TROFEJ

Národní finále soutěže ZLATÁ SRNČÍ TROFEJ - Kategorie „A“

Myslivost 11/2006, str. 74 Ladislav PAŘIL, hlavní vedoucí
Počet komentářů: 0
Jako již tradičně se v čase letních školních prázdnin uskutečnilo Národní finále soutěže Zlatá srnčí trofej. Stejně jako v posledních několika ročnících probíhalo odděleně soustředění mladších a starších soutěžících. Více >
Národní finále soutěže ZLATÁ SRNČÍ TROFEJ - Kategorie „A“

CO SE VŠECHNO MŮŽE STÁT

Jaroslav Šprongl.
Počet komentářů: 0
Až k Nejvyššímu soudu se dostal případ v té záplavě problémů s náhradami škod zvěří a s následky ukvapené střelby poněkud výjimečný, a to hned ze dvou důvodů – jeho podstatou je zatím neobvyklé fyzické napadení myslivecké stráže a řešil se při něm odborníky i laickou veřejností široce diskutovaný problém nutné obrany. Soudy nižší instance i ten nejvyšší navíc stály před těžkým oříškem – k dispozici měly, jak se říká, tvrzení proti tvrzení. Pojďme se tedy na ta tvrzení i na to, jak se s nimi jednotlivé soudy „popasovaly“, podívat! Více >
CO SE VŠECHNO MŮŽE STÁT

15. setkání nožířů v Příbrami

Myslivost 11/2006, str. 68 Text a snímky Pavel KLOZÍK
Počet komentářů: 0
Nevím, jestli má číslo patnáct nějakou zvláštní symboliku a věnovat se symbolům jedničky a pětky samostatné mi zde nepřipadá právě nejvhodnější. V každém případě je patnáctka na půl cesty mezi desítkou a dvacítkou. Více >
15. setkání nožířů v Příbrami

Chci zlepšit práci sekretariátu ve prospěch Myslivecké rady i řadových členů

Myslivost 11/2006, str. 65 Připravili Ing. Kamila KAASOVÁ a Ing. Jiří KASINA
Počet komentářů: 0
Prvním listopadovým dnem by se měl ujmout funkce jednatele sekretariátu českomoravské myslivecké jednoty v Praze Ing. Jaroslav Kostečka, Ph.D. Tuto zprávu a představení jsme přinesli v minulém čísle Myslivosti. Jelikož se jedná o zásadní změnu v personálním obsazení a jednatel je osobou zásadně ovlivňující chod sekretariátu, budou jistě názory a představy Ing. Kostečky zajímat většinu myslivců. Rozhovor jsme vedli v redakci v době ještě před nástupem na sekretariát. Více >
Chci zlepšit práci sekretariátu ve prospěch Myslivecké rady i řadových členů

Reintrodukce tetřeva hlušce v Krkonoších v letech 2000-2002

Myslivost 11/2006, str. 63 Ing. Jana ERTNEROVÁ
Počet komentářů: 0
Pro dokreslení situace s tetřeví zvěří v KRNAP předkládáme výtah z diplomové práce studentky Fakulty lesnické a environmentální České zemědělské univerzity v Praze, zaměřené na toto téma. Stručný souhrn diplomové práce - Ing. Jana ERTNEROVÁ (ČZU Praha, 2002) Více >

Zvěř hor Krkonošských

aneb myslivecké hospodaření v našem nejstarším národním parku Připravila Ing. Kamila KAASOVÁ
Počet komentářů: 0
Cílem mysliveckého hospodaření v Krkonošském národním parku je dosažení rovnováhy mezi zvěří a přírodním prostředím při zajištění optimální věkové a sociální struktury zvěře, která je chápána jako přirozená součást lesních ekosystémů. Více >
Zvěř hor Krkonošských

Navštívili jsme OMS Trutnov

Myslivost 11/2006, str. 56 Připravila Ing. Kamila KAASOVÁ
Počet komentářů: 0
Pod východním okrajem Krkonoš byla dle písemných záznamů v roce 1260 založena slovanská osada Úpa, později známá pod jménem Trutnov, dávná pověst však posunuje počátky města do 11. století, kdy jeho údajný zakladatel, rytíř Trut ulovil ve zdejších hlubokých lesích bájného draka. Udatní rytíři a strašliví draci se již po lesích Trutnovska nepohybují, pravděpodobněji se zde setkáte se vznešenou jelení zvěří a s bodrými myslivci. Ve značné míře láká toto Krakonošovo království i turisty a milovníky přírody. O tom, jak se zde činnost všech těchto skupin navzájem prolíná jsem si povídala s předsedou Okresního mysliveckého spolku v Trutnově MVDr. Jaroslavem Čechurou. Více >
Navštívili jsme OMS Trutnov

Tématické okruhy pro teoretickou přípravu adeptů

Určeno nejen pro zkušební komisaře, lektory a sekretariáty OMS Mgr. Josef DRMOTA
Počet komentářů: 0
Každá lidská činnost, ať profesní, či zájmová, si s sebou nese jeden závažný úkol. Tím je udržení určité stavovské cti, odborné úrovně a s tím související výchova nastupujících generací, které se mají stát pokračovateli tradic a nositeli vědomostí daného oboru. V případě myslivosti je to úkol o to závažnější, že jeho naplnění je podmíněno a organizováno na základě legislativních norem našeho státu, zajišťujících náš zodpovědný přístup k této problematice. ČMMJ je pak největším subjektem, který obdržel ve smyslu Zákona o myslivosti a navazujících předpisů pověření Ministerstva zemědělství ČR k organizování zkoušek z myslivosti. Více >

K publikační činnosti o myslivosti

Myslivost 11/2006, str. 54 Ludvík UHLÍŘ
Počet komentářů: 0
Myslivosti se věnuji od svých praktikantských let u Lesní správy v Týništi nad Orlicí, to znamená od roku 1944. První článek vztahující se k myslivosti jsem měl otištěný v Zemědělských novinách na počátku roku 1948. Jakožto profesionální novinář a publicista soustavně desítky let publikuji o myslivosti jak slovem tak obrazem. Zveřejnil jsem hodně přes tisíc záběrů a textů o myslivcích, myslivosti a zvěři, o loveckých psech a sokolnických dravcích, o práci s mládeží, o výstavách a dalších různých mysliveckých akcích, o přírodě jakožto životním prostředí zvěře. Lze tedy předpokládat, že mám v tomto směru nějaké zkušenosti, o které bych se mohl podělit. A abych podnítil následovníky, kteří budou mít chuť mě v této aktivitě trumfnout. Více >
K publikační činnosti o myslivosti

Pro větší bezpečí a pohodlí

Myslivost 11/2006, str. 52 Ing. Pavla Ščevlíková
Počet komentářů: 0
To, že se v naší myslivecké praxi bez čtyřnohých pomocníků neobejdeme, není jistě třeba zdůrazňovat. Je sice pravdou, že při současném stavu drobné zvěře řada plemen ztrácí své využití, ale naštěstí zbývá velká škála dalších odvětví myslivosti, kde jsou lovečtí psi naprosto nepostradatelní. Spolehlivého výkonu však mohou dosáhnout pouze psi s řádným výcvikem, v odpovídající kondici a především psi zdraví. Všechna tato kritéria se dobří chovatelé a majitelé psů jistě snaží co nejlépe dodržovat, sledují nové poznatky odvětví spojené s držením psů a vybírají pro své svěřence to nejlepší. Více >
Pro větší bezpečí a pohodlí

Monitoring radioaktivních látek u lovné zvěře

Myslivost 11/2006, str. 50 RNDr. Ctibor BABIČKA, CSc., MVDr. Jiří SEDLÁČEK
Počet komentářů: 0
V roce 2000 byla v časopise Myslivost č. 8 zveřejněna informace zabývající se problematikou zjištění zvýšených hodnot radioizotopu Cesium 137 ve svalovině u černé zvěře v severním okolí Šumperka, na území okolo obce Velké Losiny. Tato situace byla v té době často komentována ve veřejných sdělovacích prostředcích a v tisku. Problematika radioaktivních látek v přírodním prostředí na daném území byla nadále a to až do současnosti sledována a stručná shrnutí jsou uvedena v tomto příspěvku. Více >
Monitoring radioaktivních látek u lovné zvěře

Výlet do koňské i myslivecké historie

Myslivost 11/2006, str. 42 Ing. Kamila KAASOVÁ a Slávka HRUŠÁKOVÁ
Počet komentářů: 0
Projíždíte v závoji ranní mlhy bažantnicí v kočáře taženém dvěma statnými bělouši, kolem vás aleje staletých stromů, louky plné ocúnů a ostrůvky lužního lesa podél starých ramen Labe – vypadá to jako obrázek z minulosti, ale takové malebné ráno můžete prožít v honitbě hřebčína v Kladrubech nad Labem i dnes. Více >
Výlet do koňské i myslivecké historie

UDĚLÍME černé a jelení zvěři právo na život?

Myslivost 11/2006, str. 40 Radek PODHORECKÝ
Počet komentářů: 0
Přiznávám, že mě nikdy nebavilo zabývat se hrou čísel s normovanými stavy, plánovaným přírůstkem a sestavování plánů lovu. Později jsem tato opatření začal vnímat jako nutné zlo proti lovecké chamtivosti některých jednotlivců či mysliveckých spolků. Počínaje rokem 1994 jsem přivítal iniciativu některých členů OMS a státní správy myslivosti okresu Příbram, která se týkala zavedení „Koncepce chovu černé zvěře.“ Doufal jsem, že opatření nás myslivce naučí více si vážit černé zvěře. Účelem byl postupný přechod od zcela živelného lovu k řádnému chovu přiměřených stavů černé zvěře, stabilizace populací v lesních částech smíšených honiteb, zřízení klidových zón, zavedení odváděcího přikrmování i vypracování zásad lovu černé zvěře. Více >
UDĚLÍME  černé a jelení zvěři  právo na život?

V službách historii i tradicím

Myslivost 11/2006, str. 38 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Řekne-li se myslivecká kultura, tradice, články o myslivecké kultuře v Myslivosti či jen slovo medailonky, jsem přesvědčen, že se velké většině čtenářů vybaví jediné jméno – Doc. MUDr. Jaromír Kovařík, CSc. Tento renomovaný „strážce mysliveckých tradic“ a znalec myslivecké kultury a historie se v uplynulých týdnech dožil úctyhodného kulatého životního jubilea. Navštívili jsme ho proto v jeho domě v malé vesnici nedaleko Chlumce nad Cidlinou, natočili s ním společně s členy Videoklubu televizní medailonek a při té příležitosti jsem mu taky položil několik otázek za čtenáře Myslivosti. Více >
V službách historii i tradicím

Na myslivcích se pořád něco vidí, ale…

Radek SLÁMA
Počet komentářů: 0
V dnešní době provozovat myslivost není vůbec jednoduché. Z jedné strany posloucháme od vlastníků lesů, jak zvěř neustále škodí na lesních kulturách, jak je přemnožená. Dvakrát za rok musí myslivci platit škody zvěří za okus. To samé z druhé strany od vlastníků nebo uživatelů zemědělské půdy. Zvěř škodí zjara na zasetých polích, v létě na obilovinách a na podzim v kukuřicích. A kdo platí škody? Zase myslivci. Ale když myslivci chtějí problém řešit, domluvit se před setím nebo sázením, tak nemají šanci. Dostane se jim odpovědi: „Přece nebudete radit lesákům a zemědělcům jak mají hospodařit.“ Více >

Hvizd z lesní tmáně

Myslivost 11/2006, str. 36 Text a snímky Jan RYS
Počet komentářů: 0
V lesích našich revírů utichlo nostalgické troubení jelenů a rochání daňků. Místy v západních Čechách, ale i na severní Moravě lesní tmáň docela neoněměla, z příšeří tamních hustých mlazin se tu a tam časem ozve krátké zamrmlání vyústěné v ostrý hvizd, a nečekaně rychle zmlkne. Hlasité vypísknutí do poklidu lesa působí na velkou vzdálenost. Není lehké postřehnout směr ani místo odkud se ozývá. Více >

VZDUCHOVKA - ideální cvičná zbraň

Myslivost 11/2006, str. 32 © Dr.Ing.Jiří HANÁK
Počet komentářů: 0
Donedávna byly povinné kontrolní střelby všech myslivců před zahájením hlavní lovecké sezóny. Nařízení bylo užitečné z několika důvodů. Myslivci byli nuceni vystřelit několik cvičných ran a zkontrolovali si svoji schopnost přesné střelby a případně i nastřelení zbraně. Dnes podobné nařízení neplatí, náboje jsou drahé, a tak na střelnici za účelem cvičné střelby téměř nikdo nejde. Moje zkušenost z několika honiteb je taková, že u mnoha myslivců je četnost chybení zvěře nebo špatných zásahů neúměrně vysoká. Důsledkem a obětí je pak ztracená nebo trpící zraněná zvěř. Více >
VZDUCHOVKA - ideální cvičná zbraň

Nebezpečí echinokokózy v přírodě

Myslivost 11/2006, str. 30 Prof. MVDr. Vlasta SVOBODOVÁ, CSc.
Počet komentářů: 0
Pohyb v přírodě, ať již pracovní nebo rekreační, může být spojen s určitými riziky, mezi něž patří také infekce echinokokózy. Toto onemocnění se právem řadí mezi nebezpečné a aktuální zoonózy – nemoci přenosné mezi zvířaty a lidmi. Původcem jsou drobné tasemnice Echinococcus multilocularis, jejichž vývoj probíhá ve dvou hostitelích. Jak lze vidět na obrazovém znázornění vývojového cyklu, dospělé tasemnice parazitují ve střevě definitivních hostitelů psovitých a kočkovitých šelem, které se nakazí lovem a pozřením mezihostitelů hlodavců. Tento základní vývojový cyklus nijak nenaznačuje nebezpečí pro člověka. Problémem je, že člověk figuruje jako příležitostný (aberantní) mezihostitel. Vývoj parazita v člověku je obdobný jako u hlodavců, larvocysty však dosahují během několika let značné velikosti a nevyvíjejí se pouze v játrech, ale i v ostatních orgánech. Více >
Nebezpečí echinokokózy v přírodě

KULOVNICE REMINGTON 700

Myslivost 11/2006, str. 26 Pavel Klozík
Počet komentářů: 0
Slavná americká zbrojovka Remington vyrábějící dlouhé zbraně a střelivo pro krátké i dlouhé zbraně se pyšní téměř dvěstěletou tradicí. Představuje se také proto jako „nejstarší americký výrobce zbraní“. V každém případě se zbraně firmy Remington na trhu v USA těší velkému zájmu střelců. Američtí střelci a lovci jsou velmi nároční na kvalitu. Přitom mají výhodu, že díky velké konkurenci na mamutím trhu USA, je nikdo nemůže nutit zbraně ani náboje přeplácet. Úspěch amerických zbrojovek na tuzemském trhu jde ruku v ruce s hledáním cesty technologie promyšlené konstrukce a zachování vysoké kvality při nízkých výrobních nákladech. Firma Remington, věrna tradici a zastávající hesla typu „kupujte americké“ nebo „vyrobeno Američany pro Američany“, se pustila do boje s dovozci laciných zbraní a podle reakce trhu se jí podařilo zvítězit. Vyvinula technologie výroby, které zatím nemají ani v Asii a je tak schopná produkovat zbraně v údajně historicky nejlepším poměru ceny a kvality. Cena je sice pořád vyšší než u levného dovozu, ale uživatelské vlastnosti jsou o několik tříd výše, takže přesvědčují i zájemce původně rozhodnuté pro zbraně nejnižší cenové kategorie. Současný výhodný kurz dolaru umožňuje dovážet špičkové kulovnice a náboje Remington také do České republiky. Několik modelů jsme si prohlédli díky ochotě výhradního zástupce Remingtonu v ČR, firmy Cairo sídlící ve Frenštátě pod Radhoštěm. Více >
KULOVNICE REMINGTON 700

Škody zvěří

Myslivost 11/2006, str. 24 Doc. Ing. František ZABLOUDIL, CSc.
Počet komentářů: 0
Často se dnes na mnoha místech hovoří o škodách na zemědělských a lesních kulturách. Lidé svoji rozpínavostí odebrali zvěři základní životní potřeby, tj. přirozenou potravu, klid a kryt natolik, že některé druhy začínají u nás být vzácností. Zvěř je součástí biocenózy, tak jako ostatní živočišné i rostlinné druhy (včetně člověka), proto je naší povinností ji zachovat základní podmínky k jejímu životu. Ochránit zemědělské plodiny nebo lesní porosty cílových dřevin je nákladné, proto se stále požaduje nejen snížení stavu zvěře (jelení, srnčí, mufloní a také zajíců), ale dokonce někdy i úplná likvidace místních populací zvěře. Zvěř sama se nemůže bránit proti neuváženým zásahům do jejího životního prostředí. Každá oblast u nás má odlišné způsoby využívání krajiny, ovlivněné mnoha faktory silného ekonomického i společenského tlaku v daném území. Více >
Škody zvěří

XXII. Memoriál Mileny Štěrbové

Myslivost 11/2006, str. 22 Ing. Jaroslav ŠARMAN
Počet komentářů: 0
V množství soutěží a memoriálů, které pořádají jednotlivé chovatelské kluby loveckých plemen psů, je pro příznivce slídičů svátkem Memoriál Mileny Štěrbové – Mezinárodní klubové zkoušky loveckých španělů, které se konají každé dva roky. V posledních letech je pravidlem, že jednou se tato vrcholná akce koná na Moravě a podruhé v Čechách. V letošním roce se místem konání již XXII. ročníku tohoto memoriálu staly, ve dnech 15. – 17. září, Luhačovice. V honitbě zdejšího Mysliveckého sdružení se tento memoriál uskutečnil již po šesté. Pro zajištění odzkoušení všech disciplín této náročné soutěže bylo využito také vstřícnosti a pochopení Mysliveckého sdružení Kladná – Žilín, v jehož honitbě proběhlo zkoušení vodních prací a vleček. Více >
XXII. Memoriál Mileny Štěrbové

Náboje se střelou PTS

Ing. Pavel BERAN, Ph.D.
Počet komentářů: 0
Náboje se střelami s označením PTS jsou novinkou naší muničky Sellier & Bellot, a.s. Vlašim. Zkratka PTS znamená Plastic Tip Special, česky speciální plastová špička. Více >
Náboje se střelou PTS

Kulovnice CZ 550 Lux výroční limitovaná série

Ing. Pavel BERAN, Ph.D.
Počet komentářů: 0
V letošním roce Česká zbrojovka, a.s. Uherský Brod oslavila své 70. narozeniny. Takové výročí si zaslouží výroční zbraň. A tou se stala kulovnice „CZ 550 Lux Anniversary - Limited Edition“. Více >
Kulovnice CZ 550 Lux výroční limitovaná série

MEMORIÁL MVDr. JOSEFA KUHNA

Myslivost 11/2006, str. 18 Vladimíra TICHÁ
Počet komentářů: 0
Vysoká škola veterinární, kterou dnes známe pod názvem Veterinární univerzita byla založena 12. prosince 1918 jako první nová vysoká škola v Československu. Za dobu své činnosti odchovala velké množství absolventů, z nichž celá řada patřila nejen mezi vynikající veterináře, ale výrazně zasáhla i do chovu psů obecně a loveckých psů zvlášť. Více >
MEMORIÁL MVDr. JOSEFA KUHNA

Civilizovaná krajina a myslivecká péče o zvěř

Myslivost 11/2006, str. 16 MVDr. Aleš Kyral
Počet komentářů: 0
Současný stav životního prostředí z hlediska chovu divoce žijící zvěře není uspokojivý. Proti minulému politicko-ekonomickému systému se mnoho změnilo k lepšímu, ubylo velkých znečišťovatelů, kteří byli nuceni se vybavit novějšími druhy technologií pro životní prostředí přátelštějšími. Došlo ovšem k výraznému navýšení počtu malých „ znečišťovatelů“ a k všeobecnému poklesu morálky . Se změnou systému se změnil i vztah k přírodě a způsob jejího využívání, zvěř je daleko více zatížena stresovými civilizačními vlivy, tím dochází k neustále zvyšujícímu se tlaku na ní. Více >
Civilizovaná krajina a myslivecká péče o zvěř

POHLED DO HISTORIE LOVU ZVĚŘE - LOV LASIC

Myslivost 11/2006, str. 12 Mgr. Josef DRMOTA
Počet komentářů: 0
Lasice představovaly v ještě relativně nedávné historii zajímavý prvek mezi naší lovnou zvěří. Existovaly v podstatě dva důvody, proč byly lasice loveny, resp. hubeny. Hranostaj, který je z obou druhů větší, byl vždy nositelem krásné kožišiny - královského hermelínu. Právě zimní hermelín byl prvním důvodem jeho lovu. Jako druhý důvod je pak uváděna krvežíznivost těchto drobných šelmiček a s ní související škody na drobné zvěři. U lasice kolčavy je však zařazení mezi lovnou zvěř drobnou záhadou, neboť nedisponuje dobrou kožešinu a vzhledem k intenzivnímu lovu hrabošů, kteří v její potravě převládají, není extrémním škůdcem myslivosti. Jako jediný vysvětlitelný důvod tak může posloužit snad jen historicky ovlivněný pohled na místní škody v intenzivních chovech pernaté zvěře, obzvláště koroptví. Více >
POHLED DO HISTORIE LOVU ZVĚŘE - LOV LASIC

68. MEMORIÁL KARLA PODHAJSKÉHO – OPAVA 29. 9. - 1. 10. 2006

Myslivost 11/2006, str. 8 Vladimíra TICHÁ
Počet komentářů: 0
Poslední zářijové ráno zakryla některá místa na Severní Moravě mlha vonící podzimem. Řidiče jedoucí z Hlučína do Opavy možná překvapily na kraji silnice z mlhy vystupující siluety pánů ve slavnostních mysliveckých uniformách. Byli to trubači čekající na odvoz do Hradce nad Moravicí, kde se připravovalo zahájení 68. ročníku Memoriálu Karla Podhajského. Břečťanem obrostlé nádvoří zdejšího zámku, jehož historie sahá až do doby Přemyslovců, bylo tou správnou kulisou pro dvacet psů a jejich vůdců, rozhodčí, pořadatele a početnou koronu. Sokolníci, kočár s párem nablýskaných koní a samozřejmě ušlechtilí ohaři mohli v méně informovaných lidech vyvolat dojem, že se dostali do středu natáčení nějaké pohádky. Nálada byla velmi slavnostní, troubení krásné a úvodní proslovy výstižné a přitom rozumně krátké. Zahájení skončilo po deváté hodině. Účastníci memoriálu se přesouvali do honiteb a z pohádkové atmosféry se během okamžiku stala životní realita a ta, jak memoriál pokračoval, byla pro řadu vůdců velmi tvrdá. Více >
68. MEMORIÁL KARLA PODHAJSKÉHO – OPAVA  29. 9. - 1. 10. 2006

NATURA 2000 - Udržitelný lov v síti chráněných území NATURA 2000

Myslivost 11/2006, str. 5 MVDr. Pavel FOREJTEK, CSc.
Počet komentářů: 0
Dalším místem pro setkání členů pracovní komise FACE – Natura 2000 byla španělská Extramadura. V zemědělsky extenzivně obdělávané krajině nás překvapila vysoká hustota výskytu čápa bílého, jehož společné hnízdní kolonie zdobily ve výšce 15 – 25 m kovové sloupy vysokého napětí či o několik kilometrů dále se stejná koncentrace hnízd vyskytovala nízko na korunách olivovníků. Velmi zajímavé bylo pozorování tří dospělých jedinců dropa malého, sbírajících potravu na posečeném obilném poli. V porovnání se středoevropskými poměry byl výrazně vyšší výskyt dravých ptáků, mezi kterými dominovaly oba druhy luňáků. Více >
NATURA 2000 - Udržitelný lov v síti chráněných  území NATURA 2000

Myslivecký kalendář listopad

Dr. Ing. Rudolf NOVÁK
Počet komentářů: 0
Listopadem začíná hlavní lovecká sezona - honů na drobnou zvěř. Dbejme na pečlivou organizaci honů, dodržujme platná ustanovení zákonů a mysliveckou etiku, která je naší myslivosti vlastní. Více >
Myslivecký kalendář listopad
Zpracování dat...