ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

„TEČKA“

Petr SLABA
Počet komentářů: 0
Byl čtvrtý březen letošního roku, když jsem odjížděl do Prahy na ustavující schůzi Klubu autorů do budovy ČMMJ. Den předtím napadla nová sněhová obnova, a tak byly silnice po ránu v nic moc stavu, a proto jsem raděj vyrazil už dříve. Ale cesta se naštěstí nezkomplikovala a v deset hodin dopoledne jsem již seděl v zasedací místnosti ČMMJ u kávy a vítal se s dalšími kolegy, kteří se též této akce účastnili. A tak jsem si postupně potřásal rukou s lidmi které jsem doposud znal jen ze stránek knih a časopisu Myslivost. A věřte, že jsem byl opravdu rád, že se s nimi mohu osobně setkat a podílet se spolu s nimi na zajímavé aktivitě, která by naší myslivost měla reprezentovat pokud možno i v nejširších vrstvách naší veřejnosti a přiblížit jim, že to co děláme, je důležité a prospěšné právě pro ně. A doufám, že činnost Klubu autorů tomu napomůže, že otevře oči těm zaslepeným, co v chlapovi či ženské s puškou vidí vždy jen někoho, kdo chce přírodě ublížit. Více >

Pohled do minulosti i do budoucna

Ing. Kamila KAASOVÁ
Počet komentářů: 0
S blížícími se volbami končí nejen mandáty poslanců, ale končí také další období práce sněmovních výborů. A jelikož myslivost patří do oblasti zájmů Zemědělského výboru, požádali jsme o zhodnocení činnosti v uplynulém volebním období právě ve vztahu k myslivosti předsedu předsedu Zemědělského výboru PSP ČR Ing. Ladislava SKOPALA. Více >
Pohled do minulosti i do budoucna

Seminář Velké šelmy v České republice

Jiří HANÁK, Šumperk
Počet komentářů: 0
Seminář Velké šelmy v České republice byl pořádán ve dnech 5. až 7. dubna 2006 v Beskydách v Rožnově pod Radhoštěm. Pořadatelem semináře byla Česká inspekce životního prostředí. Odborné referáty byly předneseny odborníky zastupujícími Chráněnou krajinnou oblast Beskydy, Akademii věd ČR, Agenturou ochrany přírody a krajiny, Českého svazu ochránců přírody, Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého Olomouc, Občanským sdružením Beskydčan, Hnutím Duha a MěÚ Rožnov pod Radhoštěm. Součástí semináře vždy v dopoledních hodinách byly terénní exkurze ve skupinách s ukázkami biotopů a práce v terénu. Více >

NASTŘELENÍ DLOUHÉ ZBRANĚ S OPTICKÝM ZAMĚŘOVAČEM

© Dr.Ing.Jiří HANÁK
Počet komentářů: 0
V některých zemích oplývajícími střeleckými tradicemi ve střelbě z dlouhých zbraní na velké vzdálenosti a tam, kde i lovci jsou přírodními konfiguracemi nuceni střílet na podstatně větší vzdálenosti než u nás, je v jejich prvořadé pozornosti přesnost střelby a tím i přesné a stabilní nastřelení zbraně. Nastřelení zbraně se často u našich lovců podceňuje, zejména v tom smyslu, že se domnívají, že přesnost nastřelení zůstane zachována i po několik let užívání kulovnice. Více >
NASTŘELENÍ DLOUHÉ ZBRANĚ S OPTICKÝM ZAMĚŘOVAČEM

POHLED DO HISTORIE LOVU ZVĚŘE

PARFORSNÍ HONY A LOVECKÉ ŠTVANICE Mgr. Josef Drmota
Počet komentářů: 0
Jedná se o způsoby lovu zvěře za použití jezdeckých koní a psů. V současnosti jsou v našich podmínkách nepoužívané. Tyto druhy lovu v sobě kombinují prvky lovecké, jezdecké, sportovní a především společenské. Lovecká štvanice je pak historickou metodou lovu známou především z období středověku, která bývala oblíbenou kratochvílí celé řady našich panovníků, včetně nejstarších přemyslovských knížat. Ačkoliv není parforsní hon ryze českou záležitostí a do našich zemí ho přenesl F.A. hrabě Sporck, vděčíme právě parforsnímu honu za celou řadu tradic, které naše myslivost přejala. Patří mezi ně např. troubení, odívání, používání tesáku, úlomku, zálomku i další. S některými výše uvedenými způsoby lovu se dnes můžeme v inovované podobě setkat např. ve francouzské myslivosti nebo v podobě anglických „honů na lišku“. I v těchto zemích však podléhají v současnosti tvrdé kritice ze strany ochránců zvířat a některé podobné akce byly tamní legislativou zablokovány. Více >
POHLED DO HISTORIE LOVU ZVĚŘE

Možnosti posuzování škod zvěří na zemědělských plodinách

Doc. Ing. František ZABLOUDIL, CSc., Ing. Petr KORHON
Počet komentářů: 0
V současných agrárních ekosystémech, kde se soustřeďuje větší množství spárkaté a místy i drobné zvěře, dochází k poškození zemědělských kultur. Jestliže při vzniku škody nedojde k dohodě mezi uživatelem pozemků a vykonavatelem práva myslivosti ve věci náhrady těchto škod, může spor končit až soudním řízením. K několika řízením o škodách zvěří na zemědělských plodinách jsme byli přizváni a požádáni o vyjádření na upřesnění výše skutečné škody. Více >
Možnosti posuzování škod zvěří na zemědělských plodinách

Úspěch I. ročníku studentské soutěže ve vábení jelenů

Text a snímky Ing. Jiří KASINA
Počet komentářů: 0
V pátek 12.5. proběhl ve Žluticích první ročník studentské soutěže ve vábení jelenů o Pohár časopisu Myslivost. Zúčastnit se mohli studenti středních a vysokých škol s lesnickým, mysliveckým či zemědělským zaměřením. Snažili jsme tak reagovat na situaci, kdy se každoročně při národní soutěži nebo při kurzu ve vábení jelenů objevují zájemci o vábení, kteří ale nenalézají odvahu vstoupit do „velké“ národní soutěže. Byly proto vypsány dvě kategorie – začátečníci a pokročilí – právě proto, aby se dala šance všem. Musím přiznat, že jsme při přípravě jen těžko odhadovali zájem. Konečná účast nás nakonec překvapila. Více >
Úspěch I. ročníku studentské soutěže ve vábení jelenů

Za kozorožci do oblak Tien Shanu

Text a snímky Miroslav SÝKORA
Počet komentářů: 0
Klukovské sny je třeba si plnit, tedy i klukovsko-myslivecké. Vedeni touto poučkou ocitli jsme se, čtyři kamarádi, v neděli 11. září 2005 nad ránem na letišti kyrgyzského Biškeku, se sice dlouho dopředu prověřovanými, přesto však naprosto mlhavými představami o průběhu lovu kozorožce ve vysokohorském prostředí Tien Shanu. Skutečnost myslím stojí za vyprávění. Více >
Za kozorožci do oblak Tien Shanu

FOTOLOVY V YELLOWSTONNE - KOJOTI

Rostislav STACH
Počet komentářů: 0
V Yellowstone N.P. můžete také při troše štěstí potkat některé psovité šelmy. Na vlky jsme sice štěstí neměli, zato jsme však mohli několikrát pozorovat dalšího zástupce této čeledi, kojota prériového. Více >
FOTOLOVY V YELLOWSTONNE - KOJOTI

Sluníčko pozlatilo kapitoly pod Kalvárií

PhDr. Oldřich KOUDELKA
Počet komentářů: 0
Prosebné pohledy k obloze byly vyslyšeny a mnohatýdenní úsilí organizátorů z jaroměřického Mysliveckého sdružení Hék bylo zarámováno zlatými nitěmi slunečních paprsků. Dvoudenní, oficiálně historicky první setkání členů Klubu autorů Českomoravské myslivecké jednoty (po třech předchozích setkáních spisovatelů konaných ještě před založením Klubu autorů), mohlo začít a veřejnost v obci pod historickou Kalvárií tak dostala jedinečnou příležitost přesvědčit se, že myslivost není jen chov a lov zvěře, ale také jedinečná příležitost otevřít pokladnici inspirací a literární fantazie. Více >
Sluníčko pozlatilo kapitoly pod Kalvárií

Potápčí tok

Jan RYS
Počet komentářů: 0
Mluví-li se o ptačím svatebním obřadu – toku, nejspíš hodně lidí pomyslí na tetřevy a tetřívky. Jejich ritus patrně přešel do povědomí člověka díky rozechvívajícím povídkám, které okolo dřívějších lovů na tuto zvěř vyprávějí myslivci. Mezi lidmi je málo zasvěcených, kteří ví o dalších zajímavých ptačích zásnubních ceremoniích, třeba i na vodě. Potápky roháči mají svůj milostný obřad stejně okázalý a poutavý, plný náročně předváděných tanečních figur s nezvyklou intonací hlasu. Více >
Potápčí tok

Navštívili jsme...OMS Louny

Připravila Ing. Kamila KAASOVÁ
Počet komentářů: 0
České středohoří patří svým krajinným rázem mezi nejkrásnější a nejsvéráznější pohoří v ČR. Je zde nejmohutnější projev sopečné činnosti u nás. Krajina okolí Loun představuje první seznámení s pozoruhodnou přírodou severních Čech - do lesů schoulené Podlesí, klidné údolí Ohře i majestátní krajina vulkánů.. Patří sem i město Louny, vystavěné na ostrohu nad řekou Ohří. Uvnitř města, na pěší zóně, stojí dům sloužící několika způsoby myslivcům – v přízemí se nachází myslivecký obchod a útulná restaurace, v patře pak sídlí Okresní myslivecký spolek. OMS Louny je jedním z velmi dobře fungujících a hospodařících mysliveckých spolků, jaká cesta vedla k tomuto současnému stavu a jak se jej daří udržet vyprávěli předseda OMS Ing. Miloš Novák, dorazivší ráno k rozhovoru rovnou z práce, a paní jednatelka Zdeňka Höklová. Více >
Navštívili jsme...OMS Louny

CHOV BAŽANTŮ v honitbě MS Borovina Vidonín

Text a snímky Ivo MÜHLHANSL
Počet komentářů: 0
V poslední době zaznamenáváme zvýšený zájem myslivecké veřejnosti o odchov kuřat pernaté zvěře za pomocí náhradních rodičů. Jedná se způsob prověřený generacemi starých myslivců, praktikovaný běžně ještě v šedesátých letech min. století ve většině honiteb, zvláště při záchraně kuřat z vajec vysečených bažantích a koroptvích hnízd. Více >
CHOV BAŽANTŮ v honitbě MS Borovina Vidonín

VLHA PESTRÁ MEROPS APIASTER

Text a foto Jiří LIŠČÁK
Počet komentářů: 0
Vlha pestrá je asi 28 cm dlouhý štíhlý pták, pestře zbarvený. Na spodní straně modrý, temeno hlavy a část horní strany hnědá, která přechází ve světlehnědou až žlutou. Křídla hnědá, letky modré, modrozelená ocasní pera, střední prodloužená. Okraj čela bělomodrý, černý pás přes oko, velká žlutá skvrna na hrdle ukončena černou páskou. Delší štíhlý černý zobák. Více >
VLHA PESTRÁ MEROPS APIASTER

Zvěř jako škůdce nebo pomocník?

Bohumil LHOTA
Počet komentářů: 0
Za následující řádky sklidím patrně od odborníků řadu útrpných úsměvů. Nicméně stavím se na obranu a obhajobu zvěře, a proto jsem schopen podstoupit i větší újmy. Procházím honitbou a všímám si kromě krásy přírody a zvěře též „pobytových známek“ zvěře, jejích stop. Více >
Zvěř jako škůdce nebo pomocník?

Uvádění honiteb do souladu se zákonem

Milan KUBŮ
Počet komentářů: 0
V číslech časopisu Myslivost 1/2006, 3/2006 a 4/2006 jsem čtenáře seznámil se situací ohledně uvádění honiteb do souladu se zákonem z pohledu mojí komunikace s ministrem zemědělství. Na můj poslední dopis jsem obdržel ministrovu odpověď prostřednictvím vrchního ředitele úseku lesního hospodářství MZe Ing. Jiřího Johna. Více >
Uvádění honiteb do souladu se zákonem

NEUDOLATELNÝ PRACANT

REDAKČNÍ TEST Jiří kasina
Počet komentářů: 0
V mnoha zemích světa patří terénní Toyoty Hilux k nejrozšířenějším pracovním vozidlům s mnohokrát ověřenou spolehlivostí a praktičností. Však taky do světa vyjelo již více než dvanáct milionů exemplářů. I v Čechách se určitě najde klientela požadující spolehlivého pracanta do terénu a zároveň elegantního společníka na cesty po běžných silnicích. Více >
NEUDOLATELNÝ PRACANT

POUŽITÍ KULOVÝCH RÁŽÍ NA SPÁRKATOU ZVĚŘ U NÁS A V EVROPĚ

Dr.Ing.Jiří HANÁK
Počet komentářů: 0
O ranivosti kulové střely již bylo mnoho popsáno, přesto se k ní časté diskuse vracejí. I výrobci střeliva věnují vývoji střel mimořádnou pozornost. Nejen z hlediska balistických vlastností, ale zejména právě z hlediska docílení optimálních ranivých účinků. Více >
POUŽITÍ KULOVÝCH RÁŽÍ NA SPÁRKATOU ZVĚŘ U NÁS A V EVROPĚ

Když myslivci a zemědělci spolupracují

Luboš HAJNÝ
Počet komentářů: 0
Tak jako každý rok i letos probíhá v květnu a červnu kosení travních porostů. V této době se v honitbách objevuje velké množství mláďat srnčí a drobné zvěře. A právě mláďata zvěře jsou nejčastějšími oběťmi žacích strojů. Žací stroje a rotační sekačky jsou schopny usmrtit ohromné množství mláďat, ale i dospělé zvěře. Jde těmto ztrátám zabránit? Z velké části ano. Musí být ale splněna řada podmínek a opatření, bez kterých je záchrana zvěře prakticky nemožná. Více >
Když myslivci a zemědělci spolupracují

O tajemstvích v přírodě skrytých

Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Na přelomu března a dubna ležel ještě na řadě míst Šumavy sníh, vlek na Zadově vyvážel ještě celou řadu neukojených lyžařů na vrchol sjezdovky. Do známého lyžařského střediska jsem ale nepřijížděl za účelem svezení se na rychlých prkýnkách, přesto vlastně lyžování, byť běžecké, bylo důvodem mé cesty. Zadov totiž pozlatila září olympijské medaile tohoroční sportovní modla celého národa – Kateřina Neumannová. Za jejími fantastickými výkony stojí skromně v pozadí svérázný sympatický muž, který jí ordinuje tréninkové dávky a plánuje taktiku závodů – Stanislav Frühauf. Jen málokdo asi ví, že Stanislav Frühauf má srdce pomyslně rozpolcené na dvě půlky – ta jedna je lyžařská a ta druhá myslivecká. Více >
O tajemstvích v přírodě skrytých

Nájemné z honitby a daň z přidané hodnoty

JUDr. Ing. Vladimír ČECHURA
Počet komentářů: 0
V Myslivosti č. 9/05 byl uveřejněn článek Ing. Zdeňka Veselého, v němž je uveden tento závěr: „ Na základě platné legislativy jsou LČR jako plátci DPH povinny nájemné z pronájmu honitby a úplatu za přičlenění honebních pozemků k honitbě zatěžovat DPH“. Konečně po dlouhé době byl pravomocně ukončen soudní spor v této problematice, a došlo k naplnění zásady „iura novit curia“, tedy že práva pozná soud. I když dále uvedený judikát platí jen mezi jeho stranami, dá se předpokládat, že i další soudy rozhodnou stejně. Pokud by došlo k odchylným rozhodnutím, mají nejvyšší soudy povinnost rozhodovací praxi sjednotit. Z rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 21. 11. 2005 sp. zn. 21 Co 512/2005 lze citovat: Více >

Střelecká komise a ME 2006 v Kroměříži

Tomáš BUDÍK
Počet komentářů: 0
Zasedání střelecké komise ČMMJ v roce 2006 proběhla 2. února a 20. dubna. Kromě základních informací byly stanoveny prioritní úkoly jako je zpracování nového střeleckého řádu a zajištění vrcholné střelecké akce roku 2006 Mistrovsví Evropy v lovecké střelbě v Kroměříži 28. 6. - 1. 7. 2006. Více >
Střelecká komise a ME 2006 v Kroměříži

POUŽITÍ FOLIOVÝCH ZRADIDEL

RNDr. Ctibor BABIČKA, CSc.
Počet komentářů: 0
Na zasedání Myslivecké komise ČMMJ byla kromě jiných témat projednávána problematika plašicích zařízení při sečení pícnin a luk. Při těchto pracích dochází ke značným ztrátám zasečením srnčat, zajíců a pernaté zvěře, zvláště hnízdících bažantích slepic Dochází ale i ke ztrátám na ostatních živočiších. Z tohoto důvodu je otázka snížení vznikajících ztrát zásadního významu. Použitá zemědělská technika, která je stále dokonalejší, se stále větší šíří záběru kosení dnes až 6 m a je uvažováno s technikou o záběru šíře pokosu až 20 m a to souběžně se stále větší pojezdovou rychlostí. Za těchto okolností má zvěř minimální šanci úniku a ztráty na zvěři mohou být značně vysoké. Zemědělská technika by měla být vybavena vhodnými plašícími zařízeními, ale víme v praxi jaká je skutečnost. Více >
POUŽITÍ FOLIOVÝCH ZRADIDEL

ČERVEN V HONITBĚ

Dr. Ing. Rudolf NOVÁK
Počet komentářů: 0
V červnu pokračujeme především v lovu srnců I. věkové třídy. Při lovu je nutno šetřit nevytlučené špičáky. Pokud je roční srnec nevytlučený ještě v tomto měsíci, není to vada. Nadějní roční srnci vytloukají až v červnu a červenci. Zejména po letošní zimě bychom měli tyto roční srnce šetřit. Lov starších srnců odložme až na říji. Více >
ČERVEN V HONITBĚ
Zpracování dat...