Časopis Myslivost

ÚNOR V HONITBĚ

Dr. Ing. Rudolf NOVÁK
Vzhledem k minimu loveckých příležitostí daných zákonnými dobami lovu je únor měsícem loveckého klidu.Věnujeme se především lovu dravé zvěře a celoročně nehájené zvěře. Hlavní náplní práce myslivce v únoru je ochrana zvěře a péče o zvěř. Po několika měsících zimy je zvěř v horším tělesném stavu, u srnců začíná parožení a v těle samic vyvíjejí zárodky budoucích mláďat.
Kromě objemových krmiv, kterých musí být vždy dostatek, zintenzivníme předkládání letniny a pokud nám ještě zůstaly zásoby, tak i kaštanů a žaludů. Nezapomeňme na kácení měkkých listnáčů na ohryz. Do pole či na okraj lesa můžeme vyvést i větve z průklestu ovocných dřevin. Při déletrvající vyšší sněhové pokrývce, která se v únoru může objevit i v nižších polohách, bychom měli drobné pernaté zvěři umožnit přístup k zelené potravě.
Jaro se nezadržitelně blíží. Svědčí o tom nejen prodlužující se dny, ale také přílet stěhovavých ptáků, honcování zajíců, párkování koroptví. V bažantnicích postupně osidlujeme vytříděnými kmeny snůškové voliéry.
V níže položených honitbách již zpravidla zmizel sníh.Bažantům i zajícům předkládáme v omezeném množství ještě i v tomto měsíci dužnatá a jadrná krmiva.
Jakmile začne odtávat sníh a přejdou větší mrazy, odstraníme od všech krmných zařízení zaplesnivělé a nahnilé zbytky krmiv a "pocuchané" seno. Doplníme a zkontrolujeme solníky, zvěř bude postupně přecházet na zelenou potravu a v tomto období potřebuje sůl více než jindy.
Při pochůzkách honitbou si všímáme kondice zvěře, stavu osrstění a opeření. V případě zvýšených úhynů nebo četnějšího výskytu příznaků onemocnění kontaktujme veterinární správu. Postupně připravujeme sčítání zvěře. Již koncem tohoto měsíce bychom měli mít přehled o množství a pohybu zvěře v honitbě.Využijme k tomu i posledních obnov.
Myslivecký hospodář vede záznam o lovu zvěře a jejím úhynu Mysl/08.
V mysliveckých sdruženích připravíme výroční členské schůze. Jejich součástí by mělo být i zhodnocení mysliveckého hospodaření v minulém roce a záměry mysliveckého hospodaření v tomto roce.V honebních společenstvech na zasedání honebního výboru připravíme roční uzávěrku hospodaření, popřípadě valnou hromadu.

Zpracování dat...