Časopis Myslivost

Terénní test solné pasty

RIDEX
Všeobecné Minerální látky tvoří vedle cukrů, bílkovin, tuků a vody základní složky potravy zvěře. Nedostatek minerálů proto může vést k těžkým poruchám látkové výměny (KIRCHGESSNER 1992, JEROCH a další1993). Pro udržování stavu zvěře hrají velkou roli zejména prvky jako vápník, síra, hořčík, sodík a stopové prvky mangan, zinek, měď, selen, jód a kobalt obzvláště významnou roli. Zpravidla jsou tyto potřebné minerální látky v dostatečném množství obsaženy v potravě zvěře. Na místech s kyselou půdou a s nízkým obsahem živin (zejména lesních půdách) však lze často pozorovat deficity právě u prvků jako je síra, sodík a hořčík. Poruchy plodnosti, mléčná horečka a pastvinná tetanie jsou typické patogenní změny v důsledku nedostatku minerálů. Ve volné přírodě zvěř migruje a má tak možnost vyrovnat nedostatek sodíku a hořčíků a přírodních zdrojů soli. Nabídka minerálních solí v honitbě je v kulturní krajině nezbytně důležitá zejména v době, kdy je zvěř březí a v době laktace.

Složky
Solná pasta nabízená firmou německou firmou DEUSA obsahuje v nabízeném složení všechny látky určené pro zvěř (NaCl, roztok MgCl, hydrát dolomitového vápna, škrobová moučka, anýz, voda) a lze ji tedy bezvýhradně doporučit.
Dávkováním pasty lze odstranit nevýhodu obvyklých solných kamenů určených k olizování zvěří, která spočívá v tom, že musejí být ukládány v určité výši a tak chráněny před znečištěním, navíc se brzy vymyjí deštěm. Jednoduchá manipulace je dostatečným důvodem pro praktické použití řadovými myslivci a uživateli honitby. Neméně důležitý je poměr ceny pasty k její trvanlivosti za všech povětrnostních podmínek a její pomalé, ale stálé odbourávání na místě, na kterém byla položena.
Na základě dotazů byl proveden test v terénu, při kterém se ověřovalo umístění, trvanlivost a příjem spárkatou zvěří.
Na třech místech v lese byly položeny vždy dva solné pně se solnou pastou - jeden neutrální a jeden s anýzem - aby bylo možné porovnat příjem spárkatou zvěří. Přitom byla použita jednak místa se stávajícím solným pněm a jednak byla zvolena nová místa. Na čtyřech testovacích lokalitách bylo položeno celkem 4 kg pasty. Po ukončení čtyřicetidenního terénního testu lze vyvodit tyto závěry:
Dávkování a pokládání vykazuje oproti jiným jasné výhody. Díky pastovité konzistenci lze solnou pastu snadněji pokládat na vhodná místa a dávkovat pro zvěř v optimálním množství. V důsledku nižšího dávkování se však za určitých předpokladů zvyšuje frekvence pokládání a tím nutnost častějších návštěv na místech k tomu určených.
Trvanlivost solné pasty závisí ve velké míře na položeném množství a na aktuálních povětrnostních podmínkách. Při pokládání je třeba dbát na to, aby dávky nebyly příliš velké a aby se pokládání provádělo pokud možno za suchého počasí a tím se umožnilo rychlé vytvrzení pasty. V oblasti pastvy pak existuje určité nebezpečí, že zvěř dosud nevytvrzenou pastu spase v příliš velkém množství, což by mohlo vést ke zvýšené potřebě tekutin. V případě, že by tato zvýšená potřeba tekutin nemohla být uspokojena pastvou, mohlo by se zvýšit nebezpečí úhynu spárkaté zvěře. V přijímání solné pasty a solné pasty s přísadou anýzu spárkatou zvěří nebyl zjištěn žádný rozdíl.

Ve výsledku terénního testu lze tedy konstatovat, že solná pasta vyvinutá firmou DEUSA GmbH Bleicherode nabízí alternativu k dosavadním obvyklým solným kamenům. Nespornou výhodou nabízených solných past je jejich snadná manipulace a dobré dávkování. Přidáváním různých přísad by za určitých okolností bylo možné ovlivnit i případné projevy nedostatku určitých látek.

Dipl.-Ing. (FH) Mario KLEIN,
Duryňský zemský institut pro les, lov a rybolov, (Thüringer Landesanstalt für Wald, Jagd und Fischerei), Gotha
Prof. Dr. Sigmund GÄRTNER,
Duryňská vysoká odborná škola lesního hospodářství (Thüringer Fachhochschule für Forstwirtschaft), Schwarzburg

Bližší informace a objednávka na adrese: RIDEX, s.r.o., 793 23 Karlovice 134
Tel: 554 744 023, Fax: 554 744 095, E-mail: ridex@ridex.cz, www.ridex.cz
Zpracování dat...