MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Říjen v honitbě

Dr. Rudolf NOVÁK
Počet komentářů: 0
Pokračujeme v přikrmování spárkaté zvěře, zejména srnčí, jadrnými krmivy. Bažantům pravidelně zasypáváme na několika místech v honitbě. Je to velice důležité. Tam, kde na bažanty zapomeneme, „odstěhují se za dobrým bydlem“. Je to bažantí přirozenost, soustřeďovat se na místech s dostatkem potravy v poměrně vysokých počtech. Seno do krmelců zakládáme až se objeví vyšší sněhová pokrývka. Více >
Říjen v honitbě

MEDAILOVÉ TROFEJE MUFLONŮ v Lysé n/L. 2005

Myslivost 10/2005, str. 5 Prof. Ing. Josef HROMAS, CSc
Počet komentářů: 0
Chov mufloní zvěře u nás je světoznámý, a proto jsme byli právem zvědaví na jeho výsledky po pěti letech od poslední výstavy a možná právem jsme byli po úpravách honiteb daných novým zákonem o myslivosti poněkud skeptičtí. Více >
MEDAILOVÉ TROFEJE MUFLONŮ v Lysé n/L. 2005

Jsou společné lovy budoucností české myslivosti?

Myslivost 10/2005, str. 10 Jiří KAMLER & Jan DVOŘÁK
Počet komentářů: 0
Myslivost podobně jako ostatní obory lidské činnosti zažila v průběhu své existence řadu podob. Měnil se její význam pro výživu lidí, společenská prestiž a dostupnost širokým vrstvám obyvatelstva i oblíbené a používané způsoby lovu. Dnešní podoba myslivosti a podmínky, za kterých ji provozujeme, jsou proto výsledkem historických zkušeností našich předchůdců a atraktivity této činnosti v dnešní době, ale také tolerance a přístupu nemyslivecké veřejnosti a politické a právní situace naší společnosti. Více >
Jsou společné lovy budoucností české myslivosti?

Podzimní práce v honitbách

Myslivost 10/2005, str. 12 Doc. Ing. František ZABLOUDIL, CSc., Ing. Petr KORHON
Počet komentářů: 0
Podzimní myslivecké přípravy na zimní období jsou velmi důležité pro chov zvěře v příštím roce. V letních měsících si většina mysliveckých hospodářů zajistila dostatek sušeného objemového krmiva, které je základem pro chovanou zvěř v honitbě. Jadrná zrnitá krmiva jsou již od žní uskladněna na sýpkách. Sklizeň dužnatých krmiv zůstává na podzimní období. Více >
Podzimní práce v honitbách

Zlatý mundžak z Anglie

Myslivost 10/2005, str. 14 B. NANTL
Počet komentářů: 0
Alespoň dva roky jsem v sobě nosil myšlenku - uskutečnit cestu do Anglie a pozorovat v přírodě u nás se nevyskytující druhy zvěře - mundžaka malého a srnčíka čínského, a kdyby to okolnosti dovolily, případně se i zúčastnit lovu této zvěře. Z návštěv různých mysliveckých výstav a veletrhů jsem věděl, že celá řada loveckých cestovních agentur tento lov ve své nabídce má. Různé okolnosti ale způsobily, že zůstávalo jen u přání. V polovině března se nepředpokládaně v mém časovém plánu našla časová mezera a na mundžaka jsem si vzpomněl. Z dřívějška jsem si pamatoval, že údajně nejvhodnější dobou lovu této zvěře v Anglii je právě polovina března. Byl pátek ráno jsem vzal telefon a položil otázku ohledně mého přání majiteli jedné cestovní agentury. Za dvě hodiny jsem měl k dispozici odpověď. Ano, je to možné, ale odlet v pondělí ráno, návrat v pátek pozdě v noci, k dispozici tři až čtyři lovecké dny, podle přání. Nelze však již v tak krátkém čase vyřídit licenci na dovoz vlastní lovecké zbraně do Anglie. Budu muset vzít zavděk zapůjčenou zbraní. V tento okamžik jsem v tom neviděl zásadní problém. Více >
Zlatý mundžak z Anglie

CHOV BAŽANTŮ v MS V. Šumice - Kovalovice

Odchov bažantích kuřat pomocí kvočen domácích slepic v honitbě MS Viničné Šumice – Kovalovice, Myslivost 10/2005, str. 16 Luděk ŠMERDA
Počet komentářů: 0
V článku o zajících jsem předeslal přání podělit se s čtenáři Myslivosti o zkušenosti s chovem bažantí zvěře a vyložit svůj přístup k související problematice zazvěřování honiteb. V tomto příspěvku na praktickém příkladu demonstruji osvědčený postup při posilování stavů bažantí zvěře v honitbě nebo při jejím vysazování v rámci obnovy populace. Důraz při tom kladu zejména na vytvoření pro zvěř vhodných životních podmínek, jako prvořadého předpokladu úspěšného zhodnocení mysliveckých aktivit, jako je odchov bažantů a jejich vysazování do honitby. V tomto směru vynakládané úsilí je sice, jak se říká, během na dlouhé trati, ale přináší výsledky, jak uvádím na příkladu chovu bažantí zvěře v honitbě Viničné Šumice – Kovalovice na okrese Brno-venkov v letech 1993 – 2003. Než se budu tomuto období věnovat blíže, je třeba stručně popsat historii zastoupení bažantí zvěře v této polní honitbě v období předcházejícím. Více >
CHOV BAŽANTŮ v MS V. Šumice - Kovalovice

LČR a ČMMJ – jak do budoucna?

Myslivost 10/2005, str. 18 red
Počet komentářů: 0
Dne 31.8.2005 se v Hradci Králové uskutečnilo setkání vrcholných představitelů ČMMJ a LČR, s.p. V úvodní neformální diskusi se obě strany vzájemně informovaly o aktuální situaci v obou organizacích, především pak o situaci v mnohdy ne příliš šťastně diskutovaném a medializovaném vztahu zvěř versus les. Poté bylo ústy předsedy ČMMJ Prof. Ing. Josefa Hromase, CSc. vysloveno poděkování vedení LČR, s.p. za aktivní přístup při řešení úpravy textu některých článků nájemní smlouvy na pronájem honiteb LČR. Zástupci ČMMJ také velmi kladně hodnotili letošní účast a prezentaci LČR, s.p. na mezinárodní výstavě NATURA VIVA 2005 konané v Lysé nad Labem, kde byla také představena myslivost provozovaná v režijních honitbách LČR, s.p. Více >
LČR a ČMMJ – jak do budoucna?

Samonabíjecí brokovnice Mercury Light

Myslivost 10/2005, str. 18 Pavel Klozík
Počet komentářů: 0
V článku dvojky za babku jsem představil italskou brokovnici Mercury Light. Pod stejnou značkou a rovněž v příznivé cenové relaci, jsem na pultě českotřebovské prodejny Řehák a Řehák objevil samonabíjecí brokovnici ráže 12/76. Více >
Samonabíjecí brokovnice Mercury Light

Výroba brokových nábojů

Myslivost 10/2005, str.19 P.R.
Počet komentářů: 0
Brokové ráže nepodléhají tolik módním vlivům jako kulové či pistolové a snad právě proto můžeme na těchto „veteránech“ nejlépe sledovat technické inovace, které se později nezřídka prosadily i u ostatních nábojů. Tak se třeba u ráže 12 můžeme setkat se zápalem perkusním, systémem Lefaucheux i se středovým zápalem. S nábojnicí celomosaznou, papírovou, polyetylenovou, ba i hliníkovou. Více >
Výroba brokových nábojů

Liška a doba lovu

Myslivost 10/2005, str. 20 Ing. Roman JELÍNEK
Počet komentářů: 0
Vzhledem k reakcím, které vyvolaly mé články viz. Myslivost č. 3/05 a Svět myslivosti č. 2/05 jsem se rozhodl uvést některé skutečnosti na pravou míru. Nejčastější kritická připomínka byla: ,,Co vedlo k navržení určitého stupně ochrany lišky obecné?! “ Jako každého jiného myslivce mě v minulosti nenapadlo, že by zrovna liška měla mít omezenou dobu lovu. Až do prvního březnového týdne roku 2004, kdy se mi podařilo na večerní čekané ulovit lišku. V okamžiku, kdy jsem ji po ukončení čekané zvedl ze sněhu, tak jsem zjistil, že liška (fena) je ve fázi plné laktace. Od toho okamžiku jsem začal přemýšlet, kde asi budou ukryta liščata? Druhý den byly pomocí norníka ověřeny všechny známé nory v širokém okolí, ale liščata jsme nikde neobjevili. Od té doby jsem začal přemýšlet o úpravě doby lovu, aby k podobným případům dále nedocházelo. Více >
Liška a doba lovu

Nárast intenzity lúpania kôry ako následok vyrušovania jelenej zveri

Myslivost 10/2005, str. 22 Ing. Matúš RAJSKÝ, Dr. Miroslav VODŇANSKÝ, Doc. Ing. Pavel HELL, CSc., hosť. prof.
Počet komentářů: 0
Príjem drevinovej zložky lesných ekosystémov jeleňou zverou je prirodzeným prejavom jej potravnej ekológie. Z lesníckeho hľadiska je však dôležité akú intenzitu dosahuje lúpanie a obhryz pri hospodársky významných druhoch drevín. Tá je v jednotlivých oblastiach podľa miestnych podmienok rozdielna, pričom zohráva veľkú rolu viacero faktorov, vrátane spôsobu poľovníckeho hospodárenia. Hlavným spoločným menovateľom väčšiny pôsobiacich faktorov je neuspokojenie prirodzených potrieb zveri, ktoré sa prejavuje pocitom hladu. Jednou z jeho hlavných príčin je vyrušovanie zveri v jej životnom prostredí ľudskou činnosťou. K narúšaniu prirodzeného celodenného rytmu zveri však prispieva nielen vstup ľudí do lesa za účelom rekreácie, zberu húb, lesných plodov, ale aj lesnícka činnosť a výkon poľovníctva. Více >
Nárast intenzity lúpania kôry ako následok vyrušovania jelenej zveri

31. ročník Memoriálu Richarda Knolla Olomouc 20. – 21. srpna 2005

Myslivost 10/2005, str. 24 František ŠVEC
Počet komentářů: 0
Uspořádáním 31. ročníku Memoriálu Richarda Knolla byl pověřen OMS Olomouc, kraj úrodných lánů na Hornomoravském úvalu, nazývaném odedávna Hanou, kde se již mnohokrát konaly vrcholné kynologické akce, včetně Memoriálu Karla Podhajského. V kraji se vyskytuje zvěř vysoká, černá, ale především pro memoriály důležitá zvěř drobná. Honitby, které byly pro pořádání memoriálu k dispozici byly dostatečně zastoupeny koroptví, bažantem, zajícem, kachnou i křepelkou. Více >
31. ročník Memoriálu Richarda Knolla Olomouc 20. – 21. srpna 2005

OCHRANA POROSTŮ PROTI ŠKODÁM ZVĚŘÍ DŘÍVE A DNES

Myslivost 10/2005, str. 26 Doc. Ing. František ZABLOUDIL, CSc., Ing. Petr KORHON,
Počet komentářů: 0
Myslivecká péče zahrnuje nejen chov zvěře v úměrných početních stavech a kvalitě, přikrmování v době potravní nouze či lov, ale také včas provedenou ochranu kultur proti škodám zvěří. Tato problematika je právně vymezena v §53 zákona č.449/2001, o myslivosti, kde se hovoří o tom, že: „Vlastník, popřípadě nájemce honebního pozemku činí přiměřená opatření k zabránění škod působených zvěří, přičemž však nesmí být zvěř zraňována. Stejná opatření může učinit se souhlasem vlastníka honebního pozemku uživatel honitby“. Více >
OCHRANA POROSTŮ PROTI ŠKODÁM ZVĚŘÍ DŘÍVE A DNES

Jak hodnotit škody zvěří?

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 55/1999 Sb. o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích a její uplatnění v praxi. Dr. Ing. Rudolf NOVÁK
Počet komentářů: 0
Jak je zřejmé, výše uvedená vyhláška byla vytvořena za předchozí právní úpravy myslivosti (účinná od 30. 3. 1999). Ačkoli se v některých ustanoveních, uvedených v tomto podzákonném předpisu pro výpočet náhrad škod zvěří na lesních porostech, změnily zákonem o myslivosti (zák. č. 449/2001 Sb. ve znění předpisů pozdějších), podmínky nebo výchozí údaje používané pro výpočet, Ministerstvo zemědělství do dnešního dne tento předpis nenovelizovalo a pokud je mi známo, novelizace není doposud připravena. Více >
Jak hodnotit škody zvěří?

Celostátní přebor ČMMJ v loveckém parcouru

Myslivost 10/2005, str. 28 Ing. Jiří ŠILHA, KPO ČMMJ
Počet komentářů: 0
Českomoravská myslivecká jednota pořádala ve spolupráci s Lesy České republiky, s.p., LZ Konopiště Celostátní přebor ČMMJ v loveckém parcouru na střelnici VRÁŽ - LČR s.p. LZ Konopiště, který se uskutečnil dne 13. srpna 2005. Celkem se závodu zúčastnilo 161 střelců. Na střelnici přivítal všechny účastníky jednatel Českomoravské myslivecké jednoty Vladimír Broukal, ředitel LZ Konopiště Ing. Miroslav Jankovský a místopředseda střelecké komise ČMMJ Ing. Václav Novák. Vyhlášeny byly kategorie žen, seniorů a veteránů. Přihlášení účastníci se při prezenci museli prokázat členským průkazem ČMMJ, nečlenové závodili mimo soutěž. Více >
Celostátní přebor ČMMJ v loveckém parcouru

Jelení slzy

Myslivost 10/2005, str. 29 Jan Koštoval
Počet komentářů: 0
Ukázka z připravované knihy „O MYSLIVCÍCH, horalech a horách slezských“. Kniha obsahuje dvě stě stan loveckých příběhů a zážitků a je doplněna fotografiemi trofejí zvěře a sceneriemi okouzlujícího prostředí slezských Beskyd. V knize autor popisuje i tvrdý život horalů v minulosti v krásném, ale drsném prostředí hor a předkládá čtenáři i několik pověstí o horách a lidech v nich žijících. Více >
Jelení slzy

Připomínky k návrhu novely přílohy č. III prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb.

Myslivost 10/2005, str. 32 Ing. Luděk KRÁLÍČEK, vedoucí odd. MSE
Počet komentářů: 0
Sekretariát Českomoravské myslivecké jednoty průběžně připomínkuje veškeré legislativní předpisy týkající se myslivosti. Jedná se především o materiály Ministerstva zemědělství, Ministerstva průmyslu a obchodu a v neposlední řadě Ministerstva životního prostředí. Při přípravě těchto připomínek bývá využito zkušeností odborníků z jednotlivých oborů, které se konkrétně projednávají. Materiály bývají projednány i v jednotlivých komisích jestliže to doba stanovená na tyto připomínky umožňuje. To vše ale ještě neznamená, že připomínky ČMMJ budou akceptovány ze strany navrhovatele změny legislativy. Více >
Připomínky k návrhu novely přílohy č. III prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb.

K návrhu novelizace vyhlášky k zákonu o ochraně přírody

Myslivost 10/2005, str. 34 Dr. Rudolf NOVÁK, zástupce ČMMJ ve F.A.C.E. Brusel
Počet komentářů: 0
Agentura ochrany přírody a krajiny zpracovala návrh na novelizaci přílohy vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění (na ochranu přírody a krajiny). Návrh je v současné době projednáván na Ministerstvu životního prostředí, koncem června byly s tímto návrhem ve veřejném projednávání seznámeny subjekty účastnící se hospodaření v přírodě. Návrh se týká celkem 201 druhů obratlovců, na žádost MŽP vypracovala návrh Agentura na ochranu přírody a krajiny, jednotlivé druhy, resp. jejich ohrožení je specifikováno bodově s přepočtením pomocí dalších koeficientů. Dovolím si k návrhu, který se dotýká i druhů některých obratlovců zařazených mezi zvěř mít několik připomínek: Více >
K návrhu novelizace vyhlášky k zákonu o ochraně přírody

KVÍTKA Z ČERTOVY ZAHRÁDKY

Sakramentská filipojakubská trefa František JANALÍK
Počet komentářů: 0
Ukázka z nové knihy známého spisovatele Františka Janalíka – KVÍTKA Z ČERTOVY ZAHRÁDKY. Autor živě a převážně s úsměvným nadhledem vypovídá o pestrosti života mezi lidmi a divokou přírodou. Autor jistě všem čtenářům dobře známý vypráví zábavné, úsměvné a poutavé příběhy myslivců a lovců, pro zpestření ale přidá i krapet rybařiny a zahrádkaření. Ostatně vždyť i myslivci těmto zálibám často holdují. Příběhy jsou napsané nejen s humorným nadhledem, ale často i s překvapivou pointou. Knížka je voňavou kyticí příběhů obsahujících rozličná dobrodružství, napětí, humor, podivné čáry máry. S chutí se zasmějete komickým situacím i myslivecké latině. A protože matka Příroda stále svádí rozdílná pohlaví dohromady, jsou příběhy tu a tam okořeněny šibalskými kousky a šťavnatými milostnými avantýrami kvítek z čertovy zahrady. Kniha je bohatě ilustrovaná mistrem kresleného humoru Jiřím Wintrem – Nepraktou. Celkem 168 stran, formát 150x210 mm, pevná šitá vazba. Vydalo nakladatelství Plot v Praze v roce 2005, cena 189 Kč, ke koupi i na dobírku v Knihkupectví Myslivost. Více >
KVÍTKA Z ČERTOVY ZAHRÁDKY

LESNÍ MYŠI

Myslivost 10/2005, str. 40 Text a snímky Jan RYS
Počet komentářů: 0
Podzim bývá bohatý na lesní plody všeho druhu, ta doba je nejvhodnější příležitostí k poznávání malých hlodavců v lese. Lidé, když tu některého zahlédnou, mají pro něj jednotný název - lesní myš. Člověk více zaujatý přírodou umí ale rozeznávat různou čeleď hlodavce a ví, jak který se správně odborně nazývá. Ti malí savci, které při soumraku můžeme vidět jak si shánějí potravu, patří nejen k čeledi myšovitých ale také k čeledi křečkovitých. Myšovití se prozrazují velkými ušními boltci, černýma korálkovýma očima značně vystupujícíma nad úroveň srsti a dlouhým ocasem, dosahujícím délky dvou třetin jejich těla. Zpravidla je lysý, pokrytý zrohovatělou pokožkou. Čeleď křečkovitých má naopak ocas krátký a zavalitější tělo. Hlava je drobnější, tupě zakončená, s malými ušními boltci, jež se často ztrácejí v srsti. Nohy mají krátké přizpůsobené k životu v norách. Více >
LESNÍ MYŠI

KŘÍDLA a VÝSTŘELY

Text a snímky Zdeněk PRCHLÍK
Počet komentářů: 0
Oranžový kotouč podzimního slunce pomalu proráží ranní mlhou, která se brání teplým paprskům a jen pomalu odhaluje ztichlou jihočeskou krajinu. Kapky rosy proměnily pavučiny mezi stébly rákosu a na chmýřitých čupřinách bodláků v bohatý krajkový závoj uzavírající hladinu ještě ztichlého rybníka. Jen ojedinělé šplouchnutí ryby či hlas vodního ptáka oživí až posvátné ticho chladného rána. Více >
KŘÍDLA a VÝSTŘELY

Rekordní daňčí shozy z obory Karsit

Myslivost 10/2005, str. 45 Jiří NOVÁK, Rasošky
Počet komentářů: 0
V letošním období shazování daňků byly v oboře společnosti Karsit Jaroměř nalezeny rekordní shozy, které při opakovaném měření docílily hodnoty 226,38 bodů CIC. Rekordní trofej je zajímavá především délkou lopat 59,8 a 57,1 cm, délkou lodyh, ale i hmotností 5,4 kg. Samozřejmě, že i velkou roli zde hrají průměry lodyh, které se pohybují od 14,5 do 16 cm. Znamená to, že bodová hodnota trofeje přesahuje o téměř 12 bodů CIC trofej největšího daňka vystaveného v Lysé nad Labem, což je úctyhodný rozdíl. Více >
Rekordní daňčí shozy z obory Karsit

Svatohubertská slavnost ve Valašských Kloboukách

Myslivost 10/2005, str. 46 Text a snímky Jiří KASINA
Počet komentářů: 0
První zářijovou sobotu proběhla na úpatí hory Královec u Valašských Klobouk v Bílých Karpatech první svatohubertská slavnost. Akce se konala na prostranství před kapličkou sv. Huberta, kterou v roce 2004 postavili místní myslivci a lesáci. Více >
Svatohubertská slavnost ve Valašských Kloboukách

XV. Dni svätého Huberta

Myslivost 10/2005, str. 48 Ing. Jozef HERZ, PhD.
Počet komentářů: 0
Dnes už po 15 ročníku Dní svätého Huberta, ktoré sa konali v dňoch 3. a 4.9. v areály Poľovníckeho múzea vo Svätom Antone neďaleko Banskej Štiavnici, možno konštatovať, že sa stali sviatkom slovenských poľovníkov. Pekné letné počasie prilákalo sem možno povedať tisícky poľovníkov a priateľov prírody. Po deviatej hodine sa z obce pohol sprievod občanov a návštevníkov vedených sokoliarmi a dobovo oblečenými lovcami, za ktorými kráčala banícka kapela na nádvorie kaštieľa. Tu ho už očakávalo množstvo návštevníkov a oficiálni hostia nielen zo Slovenska, ale aj zo susedných štátov. ČMMJ zastupovali Prof. Ing. Josef Hromas, CSc. a Dr. Ing. Rudolf Novák. Více >
XV. Dni svätého Huberta

Národní finále soutěže ZLATÁ SRNČÍ TROFEJ

a myslivecký tábor - kategorie A Text a snímky Zdeněk KŮTA, DiS.
Počet komentářů: 0
Prázdninový čas je již tradičním obdobím, kdy Kulturně propagační oddělení ČMMJ pořádá pro členy kroužků mladých přátel myslivosti a ochrany přírody i pro členy ostatních obdobně zaměřených kroužků i jednotlivce vyvrcholení soutěže Zlatá srnčí trofej v podobě čtrnáctidenního soustředění. Více >
Národní finále soutěže ZLATÁ SRNČÍ TROFEJ
Zpracování dat...