Časopis Myslivost

Sovy ve školách i v Národním muzeu

Myslivost 5/2005, str. 41  Ing. Kamila Kaasová
V letošním roce proběhl již druhý ročník projektu Sovy do škol, jehož vyvrcholením była výstava dětských výtvarných prací v hlavní budově Národního muzea Praha od 1. do 31.3. 2005. Návštěvníci zde mohli shlédnout sovy ve všech podobách a provedeních, neboť dětská fantazie je bezmezná. Setkali jste se tu se sovími akvarely, pastely, asamblážemi, sovami vytvořenými z rostlinných semen, keramickými a látkovými sovami i plastikami z nejrůznějších materiálů. Výstava obsahovala celkem 232 prací. Ve středu 23. 3. proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů soutěže přímo na schodišti Národního muzea.
Cílem ekovýchovného projektu Sovy do škol je získání nové generace amatérských i profesionálních ornitologů, milovníků ptactva a ochránců přírody. Má smysl naší mládeži neustále umožňovat kontakt s živými tvory a motivovat ji tak k ochraně přírodního prostředí a vést ke správnému chápání zákonitostí a souvislostí v přírodě.
Projekt Sovy do škol opakovaně podpořil Magistrát hl.m.Prahy jako významný a úspěšný projekt ekologické výchovy. Záštitu nad výstavou Naše sovy vyslovil RNDr. Miloš Gregar, radní hl. města Prahy pro životní prostředí.
Jak vlastně projekt vznikl a v čem spočívá nám prozradila jeho vedoucí, paní Veronika Voldřichová: První krok vlastně učinila paní Věra Malátková, chovatelka ze Záchranné stanice v České Třebové. Začala přednášet o sovách na Pardubicku i jinde. Já jsem se zúčastnila přednášky o sovách v lednu 2003 na Žižkově. Byla to první příležitost, kdy jsem držela živou sovu v ruce, byla jsem fascinovaná, mohla jsem si ji prohlížet, hladit jemně po bříšku. V tu chvíli jsem si řekla, že by toto měly zažít především děti. Po skončení přednášky jsem šla za paní Malátkovou, jestli by nechtěla přednášet i pro pražské děti. Paní Malátková souhlasila, říkala, že to není problém, že je průvodčí českých drah, má cestu zadarmo, vezme sovu na rameno a udělá přednášku kde budeme chtít - třeba pro celou Prahu - tak jsem jí vzala za slovo. Zpočátku nevěřila, že bude přednášet pro celou Prahu, až když se za dva měsíce vystřídalo deset tisíc dětí a ona téměř přišla o hlasivky, pochopila, že jak ona je nadšená pro chov a ochranu sov, tak já jsem nadšená pro organizaci programů pro děti. Její strhující přednes o životě sov nenechal nikoho na pochybách, že s těmito tajemnými a krásnými ptáky stojí za to se seznámit a podporovat jejich ochranu ve volné přírodě. Děti si mohly sovu pohladit a dokonce i vzít na ruku. Během přednášky se dozvěděly jaké druhy sov u nás hnízdí, čím jsou ohrožovány a jak mají nakládat s poraněným živočichem nalezeným ve volné přírodě. Ve druhém ročníku se přednášek zúčastnilo kolem osmi tisíc mladých posluchačů. Soutěže se zúčastnilo 400 dětí a vyhlášení na schodech Národního muzea bylo skutečně velmi slavnostní, i s hudebním doprovodem. Tolik dětí pohromadě prý ani ředitel NM večer v muzeu neviděl. Kromě výtvarných prací se hodnotily i kategorie literární, přírodovědná, dramatická, taneční, oproti loňskému roku chyběl film. Více kategoriemi se snažíme vyhovět různorodým talentům dětí. Hodně však záleží na rodičích a pedagozích, jak děti nasměrují a podpoří v jejich tvorbě. Zájem dětí o poznávání života zvířat a výpravy do přírody je obrovský, mám obavy, že na to brzy nebudou stačit naše kapacity. Snažím se získat další spolupracovníky, další nadšence pro věc, protože bez nadšení není možné něco podobného dělat. Praha má 300-400 základních škol a gymnázií, když zvládneme třicet škol ročně, vystačí to akorát na deset let, ale za deset let se všechny děti vymění a mohlo by se začít nanovo a to nemluvím o ostatních místech republiky. Je to nikdy nekončící mechanismus. Pokud to má fungovat v takovéto kvantitě, byl by zapotřebí tým alespoň deseti či patnácti lidí.
Bylo by skvělé, kdyby projekt fungoval ve stejné nebo větší míře i nadále, protože je vidět, že naše snaha nevychází naprázdno, zájem dětí roste. Podařilo se nám navázat spolupráci s Lesy Hl. m. Prahy, tento podnik vlastní v Praze deset hájoven, zatím spolupracujeme se dvěma - Chuchle, Krč. Probíhá tu přenos vědomostí z hajných "pánů lesa" na děti, které jsou pro tyto informace velmi otevřené. Realizujeme i tzv. program "brigáda", to už dnešní děti pomalu nevědí, co znamená. Nepředstavujte si, ale, že nějak těžce pracují v lese, spíš si popovídají s hajným, povozí se na traktůrku, obhlídnou, co se dá v lese dělat. Za účast na výpravě děti obdrží "soví známku". Tu si pak nalepí do své "Soví knížky", kterou obdržely na počátku projektu ve škole. Dostávají známku už jen za to, že se z teplého bytu vypraví do lesa, kde je může potkat i nepohoda, cení se jejich odvaha a odhodlání. Předchozí známky do knížky získaly za účast na přednášce, za správně vyplněný znalostní test o sovách, za účast na lesní brigádě apod. Pro 80 nejúspěšnějších sběratelů známek připravuje Arnika ve spolupráci s Ornitou květnové ornitologické soustředění v přírodě v CHKO Želené hory v Běstvině na Chrudimsku. Bude odměnou pro ty děti, které prokázaly nejvytrvalejší zájem o ornitologii a ochranu přírody. Na soustředění v táborové základně Běstvina je pro ně připraven bohatý program plný her a soutěží, při kterých se mohou seznámit i s dalšími druhy našeho ptactva přímo v době hnízdění. V této základně se pořádají tábory pro vítěze biologických a chemických olympiád, takže jsou zde podmínky pro biology a přírodozpytce - laboratoře, mikroskopy, dalekohledy. Při realizaci výprav spolupracujeme s předními členy České společnosti ornitologické, kteří se výprav účastní a mohou na místě komentovat události nebo zodpovídat i náročnější dotazy. Již dva roky funguje tým ve složení: Veronika Voldřichová, RNDr. Jaroslav ŠKOPEK, RNDr. Jiří Formánek, CSc., Ing. Otto Hoffmann - rádi bychom založili stálý ornitologický kroužek pro děti při sdružení Ornita a zabývali se vším ptactvem, ale ze zkušeností se sovami do škol mohu říci, že je to velmi náročné. Je úžasné, že s námi spolupracují ornitologové z ČSO, rádi však mezi sebou přivítáme i nové mladé zájemce o život v ptačí říši, aby tato generace skvělých ornitologů mohla vychovat i dostatek nástupců. Rádi bychom vybudovali a udržovali spolupráci s mimopražskými ornitology, která by měla dvojí charakter - buďto v Praze příprava programů pro děti, doprovod na vycházkách, pedagogický dozor, přednášky, organizace různých akcí. Druhá varianta by byla partnerská výměna - k tomu bychom chtěli podnítit hlavně ornitology z chráněných území naší republiky. Pořádat víkendové pobyty pro děti v CHKO a národních parcích naší vlasti, aby děti poznaly krajinu, les, jeho výjimečnosti v různých regionech, i rizikové faktory pro jeho udržitelný život. Chceme děti učit odpovědnosti. Pro zájemce o účast v projektu nebo o spolupráci doporučuji kontakt na www.sovy.cz -
zakončila své povídání paní Voldřichová

Na území České republiky hnízdí 220 druhů ptáků - mezi nimi je 10 druhů sov. Všechny naše sovy patří mezi zvláště chráněné druhy ptáků. Na území Prahy bylo prokázáno hnízdění 5 druhů sov. Jsou to: sova pálená (Tyto alba), výr velký (Bubo bubo), sýček obecný (Athene noctua), puštík obecný (Strix aluco) a kalous ušatý (Asio otus). Zatímco kalouse ušatého a puštíka obecného můžeme považovat za pražské sovy vykazující již po řadu let relativně stálou početnost, u sýčka obecného a zvláště sovy pálené došlo v posledním desetiletí - podobně jako na celém území České republiky - k nápadnému poklesu početnosti. Nedávno byl vydán aktuální Atlas hnízdního rozšíření ptáků Prahy. Přílohou atlasu je CDROM s hypertextovou verzí a zvukovými nahrávkami hlasů ptáků. Druhou přílohou atlasu je ortofotomapa Prahy se zakreslenými kvadráty síťového mapování hnízdního rozšíření ptáků Prahy. Více o sovách a projektu na www.sovy.cz
Zpracování dat...