Časopis Myslivost

Setkání v Halenkovicích

Myslivost 5/2005, str. 46  Ing. Jiří KASINA
První dubnovou sobotu proběhla v Halenkovicích nedaleko Napajedel na okrese Zlín akce, která byla prezentována jako setkání spisovatelů a burza mysliveckých knih a sběratelských či uměleckých předmětů s námětem myslivosti. Původní myšlenka vznikla z mnoha diskuzí, kdy celá řada myslivců poukazovala na to, že by bylo dobré uspořádat setkání přátel myslivecké literatury a mysliveckého umění. Rodící se myšlenky se chopil Okresní myslivecký spolek ve Zlíně společně s redakcí Myslivosti, postupně se přidaly i OMS celého Zlínského kraje. A proč zrovna v Halenkovicích? Protože je zde členem místního mysliveckého sdružení již přes třicet let předseda OMS Zlín a člen Redakční rady Ing. František Libosvár. A musím konstatovat, že jsme v Halenkovicích nalezli obrovskou oporu a podporu obecního úřadu pod vedením starosty Jaroslava Ulici a předsedkyně kulturní komise obce dr. Marie Kašíkové.

Celý den byl koncipován ve třech blocích - dopolední část byla vyhrazena prodeji a představení spisovatelů v sále kulturního domu, od 13 hodin byla v kostele sloužena svatohubertská mše a odpoledne pak následovala třetí, kulturní část opět v sále za doprovodu cimbálu.
Nutno konstatovat, že jsme měli trochu obavy, jak bude taková akce přijata, hlavně kolik se přihlásí prodejců. Nakonec se prodejní místa v sále naplnila tak, že musely být přidávány stoly a chvílemi nebylo k hnutí. Pravda, očekávali jsme více prodejců literatury, ale to nahradili výrobci šperků, prodejci doplňků z kůže, uměleckých předmětů z paroží a jiných doplňků.
Sympatické bylo to, že se dostavili slovenští myslivci - členové Klubu přátel polovníckej histórie a prodávaly se také knihy z produkce slovenského Parpressu. Osobně mě ale potěšili sami spisovatelé, celkem přijelo 14 spisovatelů - jmenovitě a abecedně pánové Bohačík, Bouzek, Drmota, Havran, Hybler, Indruch, Klement, Koudelka, Krop, Kunert, Matulka, Sekera, Slavíček a ze Slovenska Jozef Herz. V dopoledním bloku byli všichni představeni na pódiu a krátce přiblížili divákům svoji dosavadní tvorbu a někteří i připravovaná díla. Po celý den pak měli zájemci možnost knihy nejen koupit, ale i nechat si je podepsat na památku. V rámci dopoledního programu byly představeny a v odpolední části pak i slavnostně pokřtěny dvě nové publikace - Vladislav Krop představil Zapovězené lovy a doslova přímo od stroje v tiskárně přivezl Zelené perly Vysočiny Josef Drmota.
Obrovským zážitkem pro všechny byla svatohubertská mše v halenkovském kostele. Jako vždy excelentní výkon předvedli trubači OMS Přerov, kteří tóny lovecké hudby podbarvovali celý den. Zážitkem bylo ale také poslouchat faráře Jana Korneka, který citlivě zakomponoval myslivost a přírodu do pořadu mše. Doslova jímavé i pro nevěřící bylo ale také to, že se mše konala pod dojmem posledního pozemského dne papeže Jana Pavla II. Farář ale také představil v průběhu mše svůj vlastní pasovací list a barvitě při mši popsal svoje myslivecké zážitky, protože je sám aktivním myslivcem! Rozhovor s ním přineseme v některé z dalších Myslivostí.
Odpolední program se nesl již v duchu zábavy, na pódiu v sále hrála cimbálová muzika Babica z Hluku společně s mužským pěveckým sborem Míkovičtí myslivci a se sólovými zpěváky Cirylem Burešem a Stanislavem Gabrielem. Možná se prý v dohledné době můžeme těšit na CD s nahrávkou moravských mysliveckých písniček! Proběhly také již zmíněné křty dvou nových publiakcí, svoje místo měla i ukázka vábení jelenů v podání M. Janíka a Z. Šimurdy a krátký koncert lovecké hudby přednesli také přerovští trubači. A jelikož po celý den probíhala v přilehlých prostorách sálu ochutnávka vína a nemohla chybět ani dobrá slivovice, je jasné, že se závěr dne nesl ve znamení zpěvu kolem cimbálu.
Na závěr se tedy sluší poděkovat za pomoc a péči Obecnímu úřadu v Halenkovicích a členům MS Halenkovice, kteří odvedli kupu práce ke zdaru akce. Je teď jen na myslivcích, ale také na potenciálních prodejcích, zda podpoří takovou akci i příští rok, zda se podaří vytvořit tradici, zda se opět domluví okresní myslivecké spolky Zlínského kraje. Ti ze čtenářů, kteří v Halenkovících byli nám mohou do redakce napsat svůj názor a hodnocení, budeme za něj vděčni a třeba se najdou náměty na zlepšení pro příští rok.
Ing. Jiří KASINA






Zpracování dat...