Časopis Myslivost

Litovelský Bivoj

Myslivost 5/2005, str. 32  Mgr. Jiří Zbořil
Litovelský Bivoj
Problematice vysokých a zdá se stále rostoucích stavů černé zvěře je již několik let věnována zvýšená pozornost. Na dané téma byla pořádána spousta seminářů, odborných konferencí a napsáno nespočet článků.

Vzhledem k velkým rizikům, které s sebou rostoucí početnost prasete divokého přináší, byla této zvěři v naší zemi "vyhlášena válka". V této souvislosti bych velmi rád zavzpomínal na velice kvalitní a působivý referát Ing. Ziegrossera, který jej přednesl v roce 2003 na semináři v Písku. Tehdy konstatoval, že pro vyhlášení války divočákům jsou zapotřebí 3 aspekty: jednak politická vůle, jednak generálové vypracující plán vedoucí k vítězství, a jednak vojáci, kteří budou plán realizovat. Myslím si, že první dva aspekty jsou splněny - poltická vůle existuje, generálové v podobě předních odborníků, kteří mají problematiku teoreticky dokonale zvládnutou také. Ale v čem vidím zásadní nedostatek je to, že nedokážeme efektivně přenést teoretické výsledky výzkumu do praxe a zajistit maximální počet "vojáků" - myslivců, kteří prakticky v honitbách "vedou válku".
Jedním z prostředků jak zvýšit počet a snahu jedinců v určité činnosti je motivace. Toto tvrzení by mělo platit i v myslivosti a v lovu černé zvěře nevyjímaje. Motivací k lovu černé zvěře může být zadní kýta uloveného kusu, v lepším případě celý kus nebo zástřelné. Znaje českou povahu, ví-li lovec, že jeho snaha a čekání se mu "vyplatí", bude čekat i nadále.
Velice zajímavou a originální motivaci při lovu černé zvěře představil Ing. Doležal z odboru myslivosti, referátu životního prostředí Městského úřadu Litovel (okres Olomouc), kdy v roce 2004 vyhlásil soutěž "Litovelský Bivoj". Jedná se o soutěž v počtu ulovených kusů černé zvěře v honitbách oblasti státní správy Litovel. Honitby nominují svého, v daném roce, nejúspěšnějšího "kancobijce" a potvrdí počet jím ulovených kusů, což je jediným objektivním kriteriem soutěže (i když je pochopitelné, že v honitbách nejsou stejné podmínky k lovu černé zvěře). Soutěž bude vyhodnocena na zasedání sboru zástupců při příležitosti konání okresní chovatelské přehlídky trofejí. Kromě diplomu obdrží pět nejlepších aktérů také poukázku na nákup adekvátního počtu střeliva spotřebovaného v lovecké sezóně a věcnou cenu.
Tuto akci hodnotím jako pěkný pokus odměnit lovce černé zvěře za jejich celoroční úsilí a motivovat ty ostatní, kteří se v tomto směru příliš nečinili. Soutěž je také ukázkou dobré spolupráce mezi ČMMJ a státní správou myslivosti na Olomoucku, která má opravdu snahu s problematikou černé zvěře něco dělat. A zdá se, že úspěšně. Vždyť v honitbách na Olomoucku došlo k navýšení odstřelu oproti r. 2003 o 57 %, v honitbách na Litovelsku dokonce o 120 %.
I když bych velmi rád této soutěži popřál mnoho příznivců, nemohu tak učinit, a raději si přeji, aby se již v příštím roce nemusela konat a podařilo se nám dostat stavy černé zvěře na únosnou hranici.
Mgr. Jiří ZBOŘIL
jednatel OMS Olomouc

Zpracování dat...