Časopis Myslivost

LOVECKÝ NŮŽ VĚC NEZBYTNÁ

Redakční test (Myslivost 5/2005, str. 10)  © Dr.Ing.Jiří HANÁK
Lovecký nůž je jedinou chladnou zbraní, která se prakticky používá jako pracovní lovecká pomůcka i dnes, snad kromě tesáku jemuž zůstala pouze role symbolického předmětu pro slavnostní myslivecké příležitosti. Dříve byly chladné zbraně nejen skutečnými nástroji k lovu, ale i symbolem loveckých výsad a práv. Nosit chladnou zbraň nebylo povoleno poddaným a bylo udělováno zvláštním právem. Lovecké tesáky nebo sekáče pak ještě donedávna patřily k součásti uniforem vyšších lesních zaměstnanců a šlechtických lovčích. Do soupravy chladných zbraní patřil lovecký nůž, lovecké kopí, kančí mečík, lovecký tesák, široký tesák a sekáč nebo bolo. Lovecké kopí sloužilo k lovu a zejména k zárazu zvěře jelení a daňčí, kančí meč potom k zárazu zvěře černé. Lovecký tesák býval osobní zbraní a každodenní součástí uniformy mysliveckého personálu používaný i k zárazu zvěře i k dalším úkonům jako sečné a bodné zbraně. Široké tesáky, sekáče a bola sloužily k rušení zvěřiny, sekání kostí i pro menší práci se dřevem. Zvláštností byla asi 20 - 30 cm dlouhá bola tvarem připomínající přechod mezi sekáčem a mačetou. V nabídce zahraničních katalogů je stále můžeme najít. Všechny lovecké chladné zbraně byly výrazem osobnosti a postavení jejich majitele. Byly mistrně řemeslně zpracovaným předmětem s výzdobou, často velmi bohatou a vzácnou doplněnou rytinami i s inkrustacemi drahými kov podle postavení a kapsy majitele.. S ohledem na uvedené souvislosti bychom měli k loveckému noži přistupovat s citem, jako k dědici a pokračovateli dávných mysliveckých tradic a symbolů chladných zbraní. Pod tímto pohledem by měl být lovecký nůž také vybírán, nošen i používán.

Lovecký nůž by měl být používán jen k účelům, ke kterým je určen. S loveckým nožem nikdy neházíme, netlučeme, nešroubujeme a už vůbec se jeho ostří nehodí k otvírání konzerv. Lovecký nůž slouží pouze k práci se zvěří. I pro menší práci se dřevem např. při úpravě výhledu z posedu apod. použijeme vždy raději pilku. Ke štípání třísek na otop použijeme sekáč nebo malou loveckou sekerku.
Lovecký nůž je, v praktickém slova smyslu, řezný nástroj používaný především na vyvrhování, stahování a rušení zvěře a dělení zvěřiny. Podstatnými částmi jsou rukojeť a řezná část - čepel.
Lovecké nože se dělí na otevřené - s pevnou čepelí a na zavírací. Tradiční lovecký nůž je zavazák, což je nůž s pevnou čepelí, který se používal k zárazu srnčí zvěře. Zavazák je charakteristický poměrně úzkou čepelí a sloužil i k univerzálnímu loveckému použití. Oblíbeným nožem je nůž finský, který má charakteristicky tvar rukojeti i čepele. Běžný středoevropský otevřený lovecký nůž má čepel asi 8 až 15 cm dlouhou a hrot umístěný v rovině hřbetu čepele. Někdy bývá na hřbetu čepele i pilka. V USA jsou hodně v oblibě otevřené nože typu bowie s delší čepelí a charakteristickým druhým ostřím na prohnuté části hřbetu čepele při jejím hrotu. Stále více se rozšiřují také nože stahovací, tzv. skinnery s typicky širší a kratší čepelí s hrotem buď v rovině hřbetu čepele nebo nad i pod ní. Skinnery jsou velmi praktické i pro universální použití. Většina nožů v dnešní nabídce na trhu se více či méně inspirují tvarem těchto nožů. Kombinované nože jsou nože většinou s pevnou čepelí a další sklopnou zavírací buď s pilkou nebo s páráčkem. Velmi praktické a používané jsou nože zavírací. Mohou být i vyskakovací. V současné době se začaly vyrábět nože zavírací s měkčím perem a čepem k ovládání nože jednou rukou. Zavírací nože bývají vybaveny dalším příslušenstvím jako páráčkem a pilkou. Páráček je určen pro otvírání břišní dutiny při vyvrhování zvěře. Je zakončen tupým velmi zaobleným hrotem, aby nemohlo dojít k nežádoucímu proříznutí vnitřností. Je faktem, že zkušený lovec se bez páráčku obejde, ale pilka je nezbytná k rozrušení zámku i k jiným úkonům.
Při výběru loveckého nože hraje největší roli zamýšlený účel použití a také osobní vkus. Jiným hlediskem je i kupní síla zájemce o nůž, protože v nabídce trhu může najít nože za několik stokorun, ale také za několik desítek tisíc. U nože však platí staré přísloví, že nejvíce se natrápíme s nekvalitním nářadím. Proto při výběru nože dbáme především na kvalitu. Při pořizování nože je samozřejmě pro rozhodnutí tvaru a typu nejdůležitější druh převládajícího použití. Zda si pořídíme otevřený nůž nebo zavírací je otázkou osobního výběru. Otevřený nůž na opasku je nepohodlný třeba při sezení v autě, ale zase se s ním lépe pracuje u větší zvěře. Pro kvalitu praktických řezných vlastností je důležitý druh použité oceli na čepeli. Velmi důležitá je rukojeť často podceňovaná zejména z hlediska její velikosti. Rukojeť má být dostatečně velká pro řádné a pevné uchopení. V současné době se velice rozšířila nabídka nožů na trhu. Někde můžeme vidět doslova záplavu i velmi nekvalitních výrobků, které lákají často i velmi zdařilým designem. Naštěstí je i dostatek dobrých a kvalitních nožů, ale je třeba umět si vybrat. Zde platí jednoznačně přímá úměra ceny a kvality.Velmi často slyším dotazy typu: "Chci kvalitní nůž, ale levný". Odpověď je jednoduchá. Takový nůž neexistuje. Toto ostatně platí i u jiných druhů zboží. Doporučuji raději si koupit jeden sice dražší, ale kvalitní nůž od renomovaného výrobce než např. levný nůž od výrobců z jihovýchodní Asie, který nemá většinou potřebnou kvalitu ani trvanlivost. Nezřídka je vidět lovec sice s drahou palnou zbraní, ale při vyvrhování zvěře použije velmi nedůstojnou kudličku. I to patří k obrazu osobnosti lovce.
Za nejpraktičtější lze považovat nože o délce asi 8 - 10 cm ve tvaru stahovacího nože. V případě otevřeného nože ještě na hřbetě vybaveného pilkou k otevření zámku zvěře. U zavíracích nožů potom pilkou jako zvláštním listem. K výběru máme tovární výrobky, jak bylo již uvedeno ve velkém množství z jihovýchodní Asie, často z lákavým designem, ale s velmi problematickou kvalitou. Těm se určitě vyhneme. Jiné tovární výrobky od výrobců ze západní Evropy mají dobrou kvalitu a některé jsou i cenově přijatelné.
Nejčastější materiál na čepel je u kvalitních nožů ocel 440C z německých solingenských oceláren. Složení oceli 440 C je 0,95 - 1,2 % uhlíku, 18 % Chromu, 0,75 Molybdenu. Dříve hojně používala i naše kladeská ocel AK 5 nebo AK 9, která patřila mezi velmi kvalitní. Další kvalitní ocelí je japonská ATS 34s velmi přesným složením a další oceli s různým obchodním označením s podobným obsahem legur. Jedná se o legované oceli s vyšším obsahem uhlíku k lepší prokalitelnosti a získání tvrdosti a trvanlivosti ostří a dalšími legurami pro cílené získání charakteristických vlastností zejména pevnosti, houževnatosti a vytvoření optimální metalurgické struktury. Vyšší obsah chromu zabezpečuje korozivzdornost čepele i její vyšší řezivost. Novým materiálem, kterou začali používat i naši nožíři, je švédská ocel RWL 34. Složení oceli RWL 34 je 1,05 % uhlíku, 14 % chromu, 4 % molybdenu. Vyšší obsah molybdenu zabezpečuje vyšší otěruvzdornost, tedy trvanlivost ostří. Obsah uhlíku zabezpečuje dobrou prokalitelnost a tvrdost. Způsobem výroby oceli se jedná o velkou metalurgickou specialitu. Ocel není vyrobena běžným způsobem z taveniny, ale základem pro výrobu této oceli je postup metodou práškové metalurgie. Všechny komponenty a legury oceli jsou v podobě prášku smíseny a potom zpečeny. Válcováním za tepla jsou získány výsledné pásy. Výsledkem je ocel s velmi jemnou a zejména zaručeně velmi pravidelnou strukturou se zaručeným obsahem příměsí bez nebezpečí jejich shoření nebo okysličení při běžné tavbě. Ocel může být kalena na vyšší tvrdost, protože má i výrazně vyšší pevnost. Výsledkem je pevná čepel s velmi trvanlivým ostřím.
Pro toho, kdo chce skutečně kvalitní nůž doporučuji volit výrobek od některého z řemeslných výrobců. Mimo zaručenou kvalitu a přesné dílenské zpracování nože, které nejsou sériově vyráběny, poskytují i určitou osobitost a originalitu a vhodně lovce reprezentují. Ceny od řemeslných nožířů u běžných nožů bývají sice vyšší než u továrních výrobků, ale přesto velmi přijatelné a rozhodně odpovídající jejich kvalitě. Pomíjím speciální nože na objednávku v ceně i několika desítek tisíc korun, ale soustředím se na nože cenově přijatelné i pro běžné myslivce. Je třeba konstatovat, že ceny většiny našich nožířů, i u velmi kvalitních ručně zhotovených nožů, jsou často příznivější než u nožů tovární sériové výroby z Německa nebo z Rakouska a výrazně odlišné od cen rukodělných výrobků v zahraničí.
Pro určitou orientaci a pro ověření nabídky trhu jsme provedli uživatelský test dvou nožů od jednoho řemeslného výrobce. Výběr padl na plzeňské nožířství K.HONS Plzeň, jehož nabídka je blízká většině potencionálních uživatelů. Vybrán byl jeden otevřený nůž z čepelí z oceli 440 C. Čepel je ve tvaru stahovacího nože o délce 80 mm s celkovou délkou 190 mm. Materiál rukojeti paroží. Součástí je velmi kvalitní pochva s úchytem na řemen. Nůž svojí velikostí patří mezi menší, který se pohodlně nosí, na opasku nevadí a poměrně dobře se s ním pracuje. Před testem jsem provedli nezávislé změření tvrdosti které ukázalo tvrdost čepele 55 HRC. Pro srovnání uveďme, že jsem provedli kontrolní měření tvrdosti švýcarského nože Victorinox, jehož čepel vykázala tvrdost 54 HRC. U velmi drahých německých nožů Puma byla tvrdost naměřena rovněž v rozmezí 52 - 56 HRC. Průběh testu probíhal běžným mysliveckým použitím pro vyvržení zvěře, stažení deky a i pro rušení zvěřiny. Je třeba uvést, že se lovecký nůž použije většinou jen pro vyvržení zvěře a pro stažení a rušení již doma jsou používány nože další. Zde jsme záměrně použili náročnější nasazení a provedení všech prací jedním nožem do ztupení, které vyžádalo nové jemné broušení. Během rušení zvěřiny bylo záměrně s nožem zacházeno dost "tvrdě". Byly s ním řezány i chrupavky a menší kosti, což při použití loveckého nože běžně nečiníme. Do ztupení nože byly takto zcela zpracovány dva kusy jelena, což je bezpochyby vynikající výkon. Je třeba zdůraznit, že během práce nebyl nůž přiostřován ani hlazen ocílkou apod.
Druhým testovaným nožem byl zavírací nůž s délkou čepele 90 mm a celkovou délkou při otevření 220 mm. Nůž působí solidním a robustním dojmem s ozdobným vroubkováním na hřbetu čepele, které dává noži výraz luxusního nože. Zajímavým detailem je, že střenky rukojeti nejsou nýtovány běžným způsobem, ale spojeny malými nimbus šroubky. Šrouby zabezpečují stálejší tuhost spojení bez nebezpečí vyviklání tak, jako u spojení nýtovaného. Navíc působí i více esteticky a řemeslně dokonaleji. Materiál čepele RWL 34. Materiál rukojeti paroh. Čepel je s čepem pro pohodlné jednoruční otevírání a pojistkou liner lock. Součástí nože je samostatný výklopný list velmi kvalitní pilky původem ze švýcarského nože Wenger. Hřbet čepele je zdoben výřezy, které současně slouží pro oporu palce. Celkové dílenské zpracování a design nože je na velmi vysoké úrovni. Naměřená tvrdost čepele 56 HRC. Lze poznamenat, že materiál RWL 34 snese zakalení i na vyšší tvrdost kolem 60 HRC při zachování vysoké pevnosti. Nůž je uložen v kvalitním koženém pouzdře s velmi zdařilým způsobem zabezpečení proti nechtěnému vypadnutí. Pro test byl zvolen náročnější způsob a to práce na černé zvěři. Při stahování černé zvěře je škára na nůž velmi abrasivní. Je tvrdá a hrubá a způsobuje rychlé otupení nože. Zvolili jsme stejný způsob testu a to kompletní zpracování (tj. vyvržení, stažení a rozrušení zvěřiny) určitého počtu kusů zvěře až do otupení. Test byl 3 x opakován po nabroušení ostří pro kontrolu trvanlivosti ostří i po poloamatérském nabroušení. Nožem byly opakovaně zcela zpracovány, tj. vyvržení, stažení i rozrušení zvěřiny včetně rozřezání hrudních chrupavek a menších kostí - vždy 3 ks černé zvěře - lončáků o průměrné hmotnosti 60 kg. Po úplném zpracování 3 ks černé zvěře ostří nevykazovalo větší ztupení, nebylo třeba použít hrubé broušení, ale pouze doleštění na filcovém kotouči. V testu nůž obstál doslova na výbornou. S nožem se pracuje velmi lehce. Velmi pozitivně se projevila vlastnost oceli RWL 34 a to schopnost vytvoření ostří a jeho otěruvzdornost a trvanlivost.
Celkově lze hodnotit nože z nožířství K.Hons Plzeň jako řemeslně velmi dobře zpracované. Na rozdíl od některých jiných nožířů, kteří využívají polotovary vyrobené hromadně nebo dokonce továrně a jen nože dosestavují a doupravují, je každý nůž z nožířství K.Hons Plzeň vlastně originálem zpracovaným celkově ručně. Uvedené nože zvolí ten uživatel, který chce mít nůž zaručené vysoké kvality, s originálním zpracováním a přesto za velmi přijatelnou cenu, protože ceny nožů, i když jsou samozřejmě vyšší než tovární nebo polotovární výrobky, se pohybují v relacích přijatelných i pro běžného myslivce.
C Dr.Ing.Jiří HANÁK
Zpracování dat...