Časopis Myslivost

LOVECKÝ DALEKOHLED

Myslivost 5/2005, str. 38  Dr. Ing. Jiří Hanák
Nabídka trhu s optickými přístroji je velmi široká a není divu, že nejen začínajícímu, ale i mnohdy zkušenému myslivci činí potíže se správně v nabídce orientovat a to navzdory tomu, že se o optických přístrojích používaných v lovectví poměrně hodně publikuje. Opakující se dotazy směřující do Střelecké poradny na www.myslivost.cz však svědčí, že informací není nikdy dost, zejména, setkáme-li se na trhu s dalekohledy v cenách od několika stokorun po mnoho desítek tisíc. Zopakujme si tedy základní výchozí faktografie.

Označení základních optických vlastností se provádí součinem dvou čísel a to velikostí zvětšení a velikostí průměru objektivu v mm např. 7 x 50, 6 x 42 atd. Rozhodujícími parametry pozorovacího optického přístroje jsou zvětšení, světelnost, výkon za šera a kvalita optiky a mechaniky
Zvětšení nám říká, kolikrát se nám pozorovaný objekt jeví větší.
Světelnost nám udává množství světelného toku ve výstupním světelném svazku vnímaného naším okem. Světelnost tzv. plošných zdrojů, což je náš příklad, je dán součinem koeficientu propustnosti dalekohledu a druhé mocniny poměru mezi průměrem výstupní pupily (průměrem vystupujícího světelného svazku) dalekohledu a průměrem oční pupily lidského oka. Vzorec je pro běžnou mysliveckou praxi příliš složitý a pro rychlou orientaci neoperativní. Hlavním parametrem v tomto vzorci však je průměr výstupní pupily dalekohledu, a proto pro rychlou orientaci o světelnosti přístroje nám stačí zjistit průměr výstupní pupily. Čím je výstupní pupila větší, tím je i světelnost větší a vnímaný obraz má vyšší jas. Průměr výstupní pupily je velikost (průměr) světelného svazku vystupujícího z okuláru. Průměr výstupní pupily se dá snadno vypočítat z označení dalekohledu. Je dán poměrem mezi průměrem vstupní čočky (objektivu) a zvětšením. Například dalekohled 6x42 má zvětšení 6x a průměr objektivu 42 mm. Velikost výstupní pupily je: 42 : 6 = 7 mm. Čím je toto číslo vyšší, tím je světelnost dalekohledu větší a lepší.
Lidské oko provádí akomodaci, tj. zužování nebo rozšiřování zornice oka podle světelných podmínek. Maximální průměr zornice je asi 7 - 8 mm, u starších lidí i méně. Je-li výstupní pupila dalekohledu menší než zornice, pak vstupuje do oka menší svazek světla, než může oko využít, a za šera je obraz hůře rozlišitelný. Je-li výstupní pupila světelného svazku dalekohledu stejně velká nebo větší, oko využívá celý světelný tok, obraz je tím lépe rozlišitelný. Průměr výstupní pupily by měl být u dalekohledů pro praktické myslivecké pozorování zejména za šera asi 5 - 8 mm.
Výkon za šera (Vs) je někdy označován jako koeficient stmívání. Určuje nám určitou rozlišovací schopnost při zhoršených světelných podmínkách. V praktických podmínkách nám parametr výkonu za šera určuje stupeň rozlišitelnosti detailů pozorovaného předmětu za šera. Výpočtem se stanovuje jako druhá odmocnina ze součinu zvětšení a průměru vstupní pupily (objektivu). Takže čím má dalekohled větší zvětšení a větší průměr objektivu, tím má větší výkon za šera a tedy lepší rozlišitelnost detailů obrazu.
K uvedeným parametrům přistupuje ještě údaj o velikosti zorného pole, které se udává v metrech na vzdálenost 1000 nebo 100 metrů.
Pro docílení jasnějšího obrazu a zabránění nežádoucím odrazům světla se používají speciální mikroskopické povlaky čoček - antireflexní vrstvy. Velmi důležitou skutečností je konstrukce dalekohledu a zejména jeho optické soustavy. U nejlevnějších dalekohledů se používají plasty nejen na tělo dalekohledu, ale i na optický systém. Plasty mají řadu nectností. Mívají výrazně menší koeficient propustnosti světla, horší vykreslení obrazu a nestálost optických vlastností. Jsou náchylnější ke změnám při změnách teplot a při vyšších teplotách se mohou trvale deformovat. Nejdokonalejším optickým materiálem je sklo. U kvalitních dalekohledů od renomovaných výrobců je uveden i druh použitého skla. Kvalitním optickým sklem je bórové optické sklo s označením BK-7. Ještě kvalitnějším je sklo baryové s označením BaK-4, které má vyšší index lomu, lepší brilantnost, dokonalejší vykreslení, ostrost, jas a barevnou věrnost obrazu a vyšší propustnost světla.

VOLBA DALEKOHLEDU
Vybíráme-li si dalekohled, zvážíme všechny požadavky, které potřebujeme a očekáváme splnit v konkrétních podmínkách použití. Musíme mít dostatečné zvětšení i světelnost, ale dalším aspektem je třeba i hmotnost, která může být při delším nošení na krku nepříjemná, vnější rozměry nebo i velikost zorného pole.
Pro turistické použití, ale i pro myslivecké pozorování ve dne, jsou výhodné dalekohledy 8x21, 10x25, 6x32 apod., jejichž velkou předností jsou malé rozměry, takže je můžeme nosit i v kapse oděvu. Mají velké zorné pole a jsou tedy vhodné např. pro pozorování zvěře v pohybu. Jejich nevýhodou je menší světelný výkon.
Střední dalekohledy se zvětšením 7 až 8x a průměrem vstupní čočky 35 až 42 mm jsou do určité míry kompromisní, ale svým výkonem mohou plně dostačovat jako univerzální dalekohled a pro své příznivé kompaktní rozměry se jeví jako ideální cestovní dalekohledy, dalekohledy pro denní myslivecké použití s velmi dobrou stabilitou obrazu a velkým zorným polem. Dalekohledy s velikostí objektivu 42 mm zvládají vcelku dobře i pozorování za šera.
V myslivecké praxi jsou nejrozšířenější a nejpoužívanější dalekohledy 7x50, případně 10x50. Tyto dalekohledy se dají dobře použít ve většině situací. Mají dostatečně velké zorné pole, chvění obrazu při držení dalekohledu (zejména u typu 7x50) je na přijatelné úrovni. Dalekohledy mají i dobrou světelnost a přijatelný výkon za šera. Mají velkou hloubkovou ostrost, a proto se snadno a pohotově zaostřují i na kratší vzdálenosti, což je důležité zejména v lese.
Pro pozorování za zhoršených světelných podmínek a v noci slouží dalekohledy 7x56, 8x56, 10x56, 8x63, 9x63 nebo 12x60. Tyto dalekohledy mají vynikající využitelnou světelnost, vysoký výkon za šera a v myslivecké praxi mají velmi dobré uplatnění při pozorování v noci a z posedu, ale jsou mohutnější, těžší pro běžné nošení na krku nevhodné.
Pro pozorování na velké vzdálenosti a při potřebě detailnějšího rozlišování se používají dalekohledy s velkým zvětšením jako 12x50, 15x50, 20x50, 16x60, 20x60 atd. Dalekohledy s větším a velkým zvětšením mají větší rozlišovací schopnost, ale menší zorné pole, menší hloubkovou ostrost a neklidný obraz při pozorování z volné ruky. Dají se však dobře použít při pozorování na větší vzdálenosti z posedu nebo zejména v horách. Pro klidné pozorování vyžadují stativ nebo oporu.
Pro myslivecké použití je třeba vybrat dalekohled s pogumovaným nehlučným povrchem a vlhkotěsným provedením. Jinak hrozí zrazení zvěře nechtěným "ťuknutím" např. o knoflík. Stejně tak nebezpečí vnitřního orosení a v zimě i zamrznutí. Při výběru se zaměříme na vykreslení obrazu, jeho přesnost zejména v okrajích zorného pole, brilantnost, barevnou věrnost a jas i schopnost zaostření. Pozornost věnujeme i mechanice zaostřování. Její chod by měl být přiměřeně tuhý, pravidelný a bez mrtvých míst. V případě, že nosíme brýle, je třeba zjistit informaci o dioptrickém rozsahu korekce zaostření. Kvalitní dalekohled by měl mít na okulárech úpravy i pro pozorování s brýlemi.
Při výběru k doporučení konkrétních typů z velkého počtu různých dalekohledů, jsem se prioritně soustředil na vyváženou proporci mezi kvalitou a cenou, která je pro naše myslivce velmi důležitá. Vybral jsem z velmi široké nabídky německé firmy ESCHENBACH, která nabízí téměř 50 různých typů dalekohledů, ale hlavně splňuje výše uvedená hlediska vyrovnanosti ceny a kvality s tím, že dalekohledy s optikou oplývající známou německou kvalitou dokonce vysoce přesahují svoji cenovou kategorii. Firma se také, jako jedna z mála, neobávala podrobit své výrobky velmi náročným nezávislým testům, takže můžeme jejich vlastnosti objektivně hodnotit. V testech i za extrémních podmínek obstály na výbornou.
Prvními vybranými typy jsou nejmenší dalekohledy s parametry 8x24 a 10x28. Optická soustava ze skla BaK 4, s přesnou, špičkovou technologií Farlux, která zabezpečuje velmi vysoký optický výkon. Plnění dusíkem, povrch pogumovaný, vlhkotěsný, záruka 10 let. Tento typ je vhodný pro denní nošení, kdy se pohodlně vejde i do kapsy u košile a výborně se využije např. pro denní obeznávaní srnců nebo jako záložní do auta, kde se ocení velmi malé rozměry a jeho pohotovost při procházce nebo objížďce honitbou.
Dalšími z řady jsou univerzální dalekohledy s parametry 7x42 nebo 10x50, provedení trophy, optika BaK 4, vodotěsný i pod tlakem vody, plnění dusíkem, pogumovaný povlak. Dalekohled je vhodný pro široké myslivecké použití a pro přijatelnou hmotnost pro běžné nošení. Optická soustava poskytuje velmi dobré podmínky, zejména u typu 10x50, i pro pozorování za šera.
Pro pozorování na větší vzdálenost a podrobné obeznání zvěře při běžném nošení poslouží typ ze špičkové řady Farlux SL/P s parametry 10x42 a oceněným designem. Vodotěsný i pro použití na moři, brilantní optika BaK 4 s širokým úhlem zorného pole (96 m/1000m), plnění dusíkem, zesílená mechanika, pogumovaný povrch s protiskluzovým povrchem, záruka 10 let.
Pro pozorování v noci poptávku velmi dobře uspokojí dalekohled z řady Trophy 8x56 s asférickými čočkami, široký úhel zorného pole (114/1000m), optická soustava z nejkvalitnějšího skla BaK4, pogumovaný povrch, plnění dusíkem, vlhkotěsný. Asferické čočky mají výhodu přesnějšího umístění obrazu do ohniska optické soustavy a tím přesnější vykreslení obrazu, což se výrazně pozitivně projeví zejména za šera.
U všech typů, mimo vynikajícího optického baryového skla, je použita dokonalá mechanika, kde je výraznou konstrukční předností řešení způsobu zaostřování obrazu, kdy se pohybují proti sobě čočky pouze ve vnitřní soustavě a nikoliv vnější (většinou na okuláru) tak, jak je to u většiny jiných dalekohledů. Tím je zajištěna trvalá a spolehlivá těsnost dalekohledu.
Domnívám se, že uvedený výběr uspokojí každého zájemce o kvalitní dalekohled. Testy a dlouhodobé zkoušky dalekohledů Eschenbach i v extrémních podmínkách prokázaly jejich naprostou kvalitu a spolehlivost. Pro našeho běžného myslivce není bez zajímavosti, že z nabídky dalekohledů ESCHENBACH s proslulou německou kvalitní optikou lze některý z typů pořídit už od 6500 - 7000 Kč. Uvedené přístroje považuji celkovou kvalitou za naprosto porovnatelné s jinými špičkovými německými značkami, jejichž cena je však více než pětinásobně vyšší.
C Dr.Ing.Jiří HANÁK
Zpracování dat...