Časopis Myslivost

KVĚTEN V HONITBĚ

Dr. Ing. Rudolf NOVÁK
V květnu je nejvyšší čas k asanaci a přemístění krmelců. Tuto práci neodkládejme. Každý déšť a někde i tání posledních zbytků sněhu do okolí, rozplavuje zárodky parazitů. Proto tedy staré seno spálíme a celé okolí desinfikujeme.

Spárkatá zvěř začíná klást mláďata, objevují se druhé vrhy zajíců, hnízdí bažanti. Nesmíme zapomenout na péči o zvěř, nejen lovem dravých druhů zvěře a škodlivých zvířat, ale také, v nižších polohách, kontrolou pozemků pícnin, které se začnou v krátké době sklízet. Pokud nemáme plašiče, alespoň je nutno rušit v těchto porostech zvěř častým procházením.
Tam, kde jsme již v březnu oseli políčka pro zvěř, postupně odrůstající pícniny zpřístupňujeme zvěři.
Květnem začíná lovecká sezona. Hned od pondělí 16. 5. se zaměříme na lov srnců I. věkové třídy. Předmětem lovu by měli být zejména paličkáči a vytlučení jednoletí srnci špičáci do výšky paroží 2 - 3 cm. V tomto období zásadně šetříme nevytlučené jednoleté špičáky o délce špic více než 5 cm. Nadějní roční srnci vytloukají až v červnu, nebo dokonce až v červenci! Je to to nejkvalitnější co v honitbě máme! Lov trofejových srnců raději ponechme na pozdější dobu. Ulovíme-li v tomto období trofejového, to znamená také teritoriálního srnce, sousední srnci začnou "po jeho zmizení" upravovat teritoria, což zejména v lese znamená zvýšené škody na kulturách. A za měsíc se budeme dohadovat s majiteli lesních pozemků o náhradě škod způsobených zvěří.
Nezapomeňme na povinnost při vývrhu ulovené zvěře provést základní veterinární prohlídku. Kusy, které vykazují příznaky onemocnění, či jsou nadměrně vyhublé, zejména v oblasti páteře a zadních běhů, by měl prohlédnout veterinární lékař.
Myslivecký hospodář vede evidenci o ulovené zvěři, rozdělení zvěřiny a o vydaných plombách. Podle dohody s pověřeným úřadem, Státní správou myslivosti, podává pravidelně hlášení o probíhajícím lovu na tiskopisu Mysl/8.Zpracování dat...