Časopis Myslivost

HODNOCENÍ TROFEJÍ pro Národní přehlídku 2005 v Lysé nad Labem

Myslivost 5/2005, str. 23  Jiří Kasina
V týdnu od 4. do 8. dubna proběhlo na Výstavišti v Lysé nad Labem hodnocení trofejí pro Národní přehlídku trofejí, která se bude konat v rámci výstavy NATURA VIVA 2005. Speciálně pro tuto přehlídku bude postavena samostatná montovaná hala v areálu Výstaviště.
Celkem bylo ze všech okresů ČR dovezeno a ohodnoceno 1874 trofejí, z toho 85 jelenů, 197 daňků, 230 muflonů, 844 srnců, 143 jelenů sika, 79 trofejí kňourů, zbývajících 296 trofejí tvoří trofeje exotické zvěře a lebky a kůže šelem. Bylo vytvořeno 8 hodnotitelských komisí pod vedením zkušených garantů komisí a vedoucích. Mezi ohodnocenými trofejemi je národní rekord a druhá nejsilnější světová trofej jelena siky, národní rekord kňoura, historicky první medaile (bronzová) psíka mývalovitého a zlatá medaile mývala severního.
Mezinárodní hodnotitelská komise pod vedením Nino Ninova z Bulharska na závěr hodnocení v pátek 8. dubna posoudila a znovu přeměřila rekordní trofeje. Vojenské lesy a statky se mohou radovat, protože po oficiálním přeměření má "libavský" rekordní jelen novou definitivní hodnotu trofeje o více než bod větší - konečná hodnota je 242,90 b. CIC.
Kromě na místě měřených trofejí byly do počítačů zadány i údaje z hodnotitelských tabulek dodaných z okresních přehlídek trofejí. Výstupem bude Katalog trofejí, který bude poprvé v prodeji v den zahájení výstavy Natura Viva. Kromě toho jsme se pokusili zajistit úplnou novinku - ve spolupráci s Klubem fotografů přírody jsme postavili provizorní "fotostudio" a všechny hodnocené trofeje byly fotograficky zdokumentovány. Následně, po schválení závěrečných sestav, budou všechny tabulky hodnocených druhů vystaveny na webových stránkách Myslivosti (www.myslivost.cz) v interaktivní podobě, kdy se po kliknutí na příslušnou trofej zobrazí o fotografie trofeje.
Zpracování dat...