Časopis Myslivost

BROKOVNICE MAROCCHI–ATA

Myslivost 5/2005, str. 16  Jaroslav PEKAŘÍK
Samonabíjecí brokovnice si i přes zákonem omezenou kapacitu zásobníku udržují stále mnoho příznivců v řadách lovců. Evropský trh dokonce zaznamenal mírně vzrůstající poptávku a proto se na trhu objevují stále nové modely. Vývoj samonabíjecích brokovnic tedy nestagnuje a nové moderní konstrukce se stávají spolehlivějšími, jednoduššími, lehčími a přesto i cenově dostupnějšími. Už na konci 20. století bylo zřejmé optimální schéma konstrukce samonabíjecí brokovnice. Samozřejmostí se stalo řízení samonabíjecího cyklu odběrem plynů z hlavně, pevná nepohybující se hlaveň a uzamčení závorníku přímo do hlavně nebo do jejího nástavce. Toto základní „globální“ schéma konstrukce samonabíjecí brokovnice se osvědčilo a až na několik výjimek je použito většinou světových výrobců. Zájemce o samonabíjecí brokovnici tak může mít pocit, že se tyto zbraně nejvíce odlišují už jen designem a případně cenou.


Zdání však klame a naštěstí jsou tu výrobci, kteří se snaží neustále zdokonalovat a zjednodušovat konstrukci spolu se zvýšením technologičnosti výroby. Výrobce, jemuž se takové záměry podaří pak může očekávat zájem ze strany zákazníků a obchodní úspěch. Jedním z takových progresivních výrobců poslední doby je italská firma CD Europe, s.r.l.. Její výrobky se staly natolik úspěšné, že se jeden z našich významných dovozců - firma DETEX, s.r.o. se rozhodla zastupovat CD Europe na našem trhu.
Firma CD Europe z italského zbrojního centra Val Trompia zhotovuje sportovní a lovecké zbraně Marocchi, FinnClassic a Krico 902. Vyniká moderními obráběcími CNC stroji, samozřejmostí je certifikát řízení jakosti dle normy ISO 9001, díky čemuž také dodává komponenty využívané pro vesmírný program.
Značka Marocchi, která spadá pod křídla CD Europe, je tradičním výrobcem loveckých zbraní a byla jako firma založena již roku 1926. Nyní se dlouholeté zkušenosti aktivních lovců a střelců rodinného klanu Marocchiů přenášejí do moderních loveckých zbraní - samonabíjecích brokovnic.
K prohlídce a otestování nám byla poskytnuta samonabíjecí brokovnice MAROCCHI-ATA ve verzi "1st limited edition". Zbraň na první pohled upoutá elegantními liniemi tradičně kvalitního italského designu, čistým zpracováním a vynikající povrchovou úpravou. To ale není to hlavní čím by chtěla Marocchi zaujmout - důležitá je její konstrukční inovace. Samonabíjecí brokovnice MAROCCHI-ATA mají uzamčený závorník kyvnou závorou, uzamčenou do prodloužené horní části hlavňového nástavce. Řízení samonabíjecího cyklu je realizováno tlakem plynů na píst, který uděluje impuls nosiči závorníku. Nosič závorníku tedy klasicky ovládá uzamykací závoru při uzamykání a odemykání závorníku.
Jak se tedy odlišuje a o co je lepší než zmíněného běžné "globální" konstrukční schéma? Co je tedy na brokovnici Marocchi tak progresivní?
Jedná se především o zjednodušení několika uzlů a jednu výraznou konstrukční inovaci. Zbraň není vybavena nějakým složitým typem automatického regulátoru tlaku plynů, jehož spolehlivost bývá často choulostivá a čistitelnost náročná. Je totiž jednoduše dodávána se dvěma písty, které lze snadno vyměňovat po demontáži hlavně. Píst "Light Loads" je určen pro náplně od 24 do 36 g a píst "Heavy Loads" zase pro náplně od 38 g do maxima. Tlak plynů díky tomuto řešení působí na snadno čistitelné mezikruží pístu v plynovém nástavci. Střelec má díky volbě příslušného pístu zaručenou absolutní spolehlivost a nízký zpětný ráz bez zbytečného namáhání zbraně. Zvolí si píst ke konkrétní střelecké příležitosti, např.na asfaltové terče, kde bude střílet s lehkými náplněmi namontuje lehký píst a na lov vodního ptactva píst těžký.
Další zajímavostí a zároveň chytrým řešením, je vedení sestavy závěru (nosič závorníku se závorníkem) v duralovém pouzdru závěru. Aby vlivem rázu pístu do táhla nosiče závorníku nedocházelo k namáhání vodicí drážky v duralovém pouzdru, je samotné horní vedení závěru na levé straně tvořeno přímo plochou hlavňového nástavce. Rázy a tření jsou tak přenášeny na velkou plochu "ocel na ocel".
Největší inovací je však řešení systému podavače a ovládání přívodu nábojů z trubicového zásobníku. Jedná se v podstatě o modifikovaný a vylepšený systém používaný v brokovnicích Benelli a Franchi. Ovládání přívodu nábojů je řešeno pouze jednostrannou vpravo uloženou zásobníkovou pákou, na kterou tradičně navazuje tlačítko záchytu závěru.
Podepření zadního konce zásobníkové páky pro zachycení náboje v zásobníku je řešeno přímo tělem kyvného podavače. Podavač je tak k podepření zásobníkové páky (oproti původnímu řešení) sklopen do střední polohy (téměř jako při nabíjení) a je v ní držen svou záchytkou. Díky tomuto uspořádání není nutné podavač pro nabíjení tolik stlačovat dolů a náboj se vkládá snadněji. Z hlediska ovládání systém pracuje jako u brokovnic Benelli M1 a Centro (systém "cut off").
Pokud se nabijí náboje jen do zásobníku, samotným pohybem závěru nedojde k uvolnění náboje na podavač. Jestliže nenabijeme první náboj do nábojové komory je nutné pro nabití náboje ze zásobníku stlačit ovládací tlačítko záchytky podavače. Ten se pak ze střední polohy vymrští do rovné, přestane podepírat zásobníkovou páku a vlivem pružiny jejího zadního konce dojde k vypuštění náboje na podavač. Při střelbě nebo zmáčknutí spouště "na prázdno" ovládá záchytku podavače bicí kladívko a vše se tedy děje automaticky.
Popis vypadá sice složitě, ale z hlediska ovládání se jedná o jednoduchou záležitost. Systém má výhodu po stránce bezpečnosti, protože při vybití náboje z komory nedochází k podání dalšího bez zmáčknutí tlačítka záchytky nebo spuštění "na prázdno". Navíc je takto dána možnost rychlého přechodu na náboj s jiným typem náplně než je zrovna v zásobníku. Dá se tedy říci, že Marocchi přináší vynikající a prověřený systém ovládání při nabíjení, ale s vyšším uživatelským komfortem.
Duralové pouzdro závěru má velmi líbivé linie s kvalitním tvrdým eloxováním ve vysokém lesku. Hlaveň nese záměrnou lištu, která je spolu s plynovým nástavcem k hlavni pečlivě připájena. Nenajdete žádné spáry nevyplněné pájkou nebo naopak vyteklou pájku mimo spojované plochy. Záměrná lišta je ventilovaná a na svém konci je osazena červenou muškou. Ústí hlavně je vybavenou výměnnými zahrdleními a vývrt hlavně je tvrdě chromovaný, stejně jako součástky spoušťového a bicího mechanizmu. Povrchová úprava hlavně je provedena hlubokým černěním jemně leštěných ploch.
Pažbení zkoušeného exempláře bylo z opravdu výběrového tureckého ořechu s ochranou povrchu olejovou politurou. Samotnou ergonomii pažby lze hodnotit jako univerzální pro všechny střelecké situace a po případné délkové úpravě vhodnou pro většinu střelců. Hlaviště pažby je zakončeno pěkně nalícovanou gumovou botkou. Úchopové plochy hlaviště i předpažbí mají velmi čistě vypracované rybinové zdrsnění.
Chod spouště je plynulý s odporem 2,0 kg a bicí kladívko má na samonabíjecí zbraň velmi rychlý chod a nízkou hmotnost. Manuální pojistka je tlačítková bočně suvná a je umístěná v kořeni lučíku za spouští. Na pravé straně lučíku před spouští je vyveden hmatník záchytky podavače, který po zatlačení vzad uvolňuje náboj ze zásobníku na podavač.
Rozborka k čištění je rychlá a snadná. Po vyprázdnění zásobníku, kontrole nábojové komory a ráně jistoty se závěr stáhne vzad, až je zachycen na záchytu závěru. Nyní se po odšroubování hlavňové matice oddělí předpažbí a hlaveň od pouzdra zbraně. Píst většinou zůstane na zásobníkové trubici a jednoduše se z ní vysune. Sborka probíhá opačným postupem a je bez záludností.
Samonabíjecí brokovnice Marocchi jsou dodávány s hlavní dlouhou 61, 66 a 71 cm r. 12/76 nebo 20/76. Vyrábí se ve verzích "syntetic stock" což je provedení s odolným plastovým pažbením, potom "wood stock" kde je standardní ořechová pažba sice z hustého, ale vzhledově běžného ořechu. Luxusnější verze "1st limited edition" má již výběrové ořechové pažbení a nejluxusnější "2st limited edition" je vybavena super výběrovým ořechovým pažbením spolu s elegantní zlacenou gravurou na pouzdru závěru. Součástí dodávky se zbraní je sada pěti výměnných zahrdlení, klíč k zahrdlení, dále dva již zmíněné písty, tři podložky pro nastavení lomení pažby pro konkrétního střelce a omezovač kapacity zásobníku.
Kromě pažbení z tureckého ořechu jsou veškeré díly zbraní CD Europe vyráběny v Itálii. Díky laskavosti dovozce jsme měli možnost vyzkoušet spolehlivost a chování brokovnice Marocchi při střelbě. Testováno bylo provedení v r. 12/76 s hlavní délky 66 cm. Hmotnost této zbraně činí pouhých 2,9 kg a kapacita zásobníku bez omezovače je pět nábojů r. 12/70 nebo čtyři náboje r. 12/76. Zkušební střelba začala s pístem "Heavy Loads" a náboji r. 12/76 s náplní 53 g broků. Zpětný ráz byl i přes těžkou náplň a velmi nízkou hmotnost zbraně plně zvladatelný, funkce zbraně naprosto bez závad.
Dále jsme zkoušeli sportovní náboje r. 12/70 24 g a píst "Light Loads". Při této kombinaci přítomné střelce uchvátila možnost rychlých dvoustřelů, dokazující rychlý funkční cyklus zbraně. Tato vlastnost je výhodná zejména k trapovým disciplínám sportovní střelby. Funkce zbraně opět naprosto bez závad, stejně tak jako s naposled střílenými parkurovými náboji o náplni 32 g. Rychlé přilícení na skeet a přesto trapové komfortní založení zbraně potvrzovalo univerzálnost pažbení. Zbraň na rychlé nahození "seděla" téměř každému střelci. Silný otisk zápalníku a razantní vyhazování nábojnic i přes teplotu vzduchu -12° C, byly důkazem spolehlivosti zbraně i pro lov v zimě.
Jediné co snad může zbrani někdo vytknout, je přítomnost tzv. rychlých ekonomických výrobních metod na vnitřních součástkách, která však nemá vliv na funkci a bez kompletní rozborky si jí nikdo ani nevšimne. Povrchy součástí jsou sice na funkčních plochách čisté, ale nefunkční plochy byly ponechány ve stavu posledního obrábění. Těžko lze ale říci jestli lze něco vytýkat, protože zbraň při rozborce nenadchne jen fanatika klasických výrobních metod. Většina dílů jsou totiž buď velmi přesné odlitky, výkovky nebo součástky ražené a ohýbané z plechu. I přes uvedené technologie ale nenajdete žádný otřep, póry nebo ostrou hranu.Tyto technologie převzaté původně z vojenské výroby se osvědčily z hlediska trvanlivosti a přesto nízké výrobní ceny.
Celkovým zpracováním spolu s designem a spolehlivostí, se však Marocchi nepochybně řadí do kategorie luxusnějších produktů a určitě zájemce překvapí velmi zajímavou cenou.
Jaroslav PEKAŘÍK
Zpracování dat...