ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Červen / 2004

PSÍK MÝVALOVITÝ

mírumilovné nebezpečí  Ing. Petr BÍLEK
Nejnovější všeobecná světová zdravotnická pohotovost, vyhlášená v souvislosti s výskytem epidemie SARS (Severe Acute Respiratory Syndrom –Urbani 2003) zburcovala skutečně celý svět v obavách z šíření nové, neznámé pandemie, které čas od času decimují lidstvo Vzpomeňme jen dýmějový mor ve středověku, ebolu a AIDS ve dvacátém století. Na světě loňského roku zemřelo téměř tisíc lidí z asi deseti tisíc postižených SARSem.
V Číně kvůli nedostatku míst v nemocnicích postavilo sedm tisíc stavbařů během 8 dnů zbrusu novou nemocnici. Letiště se vybavila desinfekčními zónami a měřiči tělesné teploty cestujících. Jen tak se snad podařilo zastavit útok, který na lidstvo podnikly zmuto-vané zvířecí koronaviry izolované z cibetkovitých šelem a překvapivě i z psíka mývalovitého (Nyctereutes procyonoides), který se stále více stává úlovkem i našich, českých myslivců.
Tato psovitá šelmička se šíří celou Evropou právě z oblastí Dálného Východu již od poloviny minulého století. Vypadá na první pohled velmi mírumilovně a sympaticky, ale jak je vidět z výzkumů, skrývá se v ní potenciálně velké nebezpečí, vzhledem k možnosti šíření a rezervaci chorob přenosných na lidi. Koronavirus SARS CO-V izoloval z tkání psíka v roce 2003 Ensering a dvě experimentálně infikovaná zvířata byla vnímavá. U lidí vyvolávají zvířecí koronaviry infekce především střevního a dýcha-cího traktu, také záněty neurologické nebo jaterní. Dosud byly koronaviry zkoumány především z hlediska veterinárního lékařství, neboť dokázaly způsobovat mezi drůbeží a hovězím dobytkem přímo decimující následky s vysokou úmrtností. U lidí se projevovala tato viróza jen mírnou infekcí dýchacích cest, které jsme si zvykli říkat "onemocnění z nachlazení" nebo zcela obyčejně "nějaká viróza", kterou stačilo vyležet, vypotit a zahnat pilulkami.
SARS CO-V tvoří úplně samostatnou skupinu, vzniklou snad rekom-binací lidského a zvířecího kmene koronavirů. Tím se stala nebezpečnou a smrtelnou nemocí i pro člověka. Pracovníci univerzity v Hongkongu izolovali jako zdroj cizího genomu virus z oviječe maskovaného (Paguma larvata) - cibetkovité šelmy chycené v přírodě (Tůmová,Havlíčková, Táčner 2003).
Naštěstí psíci mývalovití žijící v naší krajině zřejmě touto chorobou ještě netrpí, protože žádný z nich nepřicestoval přímo z ohniska nákazy letadlem, tak jako turisté z Hongkongu do Kanady, kde nákazu rozšířili. Naši chlupáči s maskou museli svoji cestu Evropou absolvovat pěšky, přes generace předků, kteří bojovali o rozšíření svých teritorií již za války, kdy se dostali ze sovět-ských kožešinových farem na svobodu. Ale jako původní Asiaté z Dálného Východu jsou psíci vnímaví právě k této infekci, tedy teoreticky mohou být jejím rezervoárem v přírodě kdekoli na světě. Tím se dostávají do pozice zvířat nebezpečných pro člověka a jeho rod.
K dřívějším zjištěním, že je psík vnímavý k vzteklině stejně jako liška, že bývá hostitelem tasemnice (Echinoccocus multiocularis) a tedy přenašečem měchožila zhoubného a jiných nemocí psů, přistupuje i tato nejnovější hrozba v podobě zmutovaných koronavirů. Je proto nanejvýš nutné, aby myslivci při ulovení každého jedince psíka brali úlovek do rukou jen v gumových rukavicích, které by se měly stát samozřejmou výbavou, jako třeba lovecký nůž nebo náboje. Je nezbytná zvýšená hygienická opatrnost při kožkování i preparaci trofejí z tohoto reprezentativního a dosud vzácného úlovku i přesto, že koronavirus má životnost na vzduchu jen asi tři hodiny.
Příroda v nekonečném počtu variací chystá na člověka neustále léčky v podobě zmutovaných nákaz (např. AIDS). V tomto ohledu nás neochrání ani města nebo supertechnika. Zmutovaný mikroorganismus je snad nejnebezpečnější zbraní, která jako nevybuchlá mina číhá ve zvířatech a neviditelnými prostředky loví lidi. Při dodržování všech hygienických opatření a zákonů se snad nebude týkat nebezpečí přímo všech myslivců, ale je dobré vědět, co všechno na nás venku - v polích a lesích potenciálně číhá a především hospodáři našich sdružení musí být na lovu těchto šelem zvlášť opatrní a ohlídat i své němé společníky - lovecké psy.
Zpracování dat...