ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Červen / 2004

OPTIKA, OPTIKA, OPTIKA?!

© Dr.Ing.Jiří HANÁK
Myslivec se dnes bez optických přístrojů neobejde. Pozorování a obeznávání zvěře bez triedru je nemyslitelné a lov bez optického zaměřovače za snížené viditelnosti je i ze zákona zakázán. Pro mysliveckou praxi však nestačí optika ledajaká. Triedr musí mít výrazně vyšší užitné vlastnosti, než se kterým vystačíme např. při turistice a puškohled musí mít mimo dobrých optických vlastností i mechanické kvality, aby bezproblémově snesl rázy výstřelů atd.Všichni si pamatujeme dobu, kdy o kvalitní optiku byla nouze. V triedrech byl minimální výběr většinou původem ze Sovětského svazu s kvalitou na velmi průměrné úrovni. U puškohledů byla situace ještě horší, kdy jsme považovali za štěstí získat puškohled Zeiss Jena z bývalého NDR, jejichž kvalita byla ovšem zase vynikající.
Dnes je na trhu doslova záplava nabídky od různých výrobců. A myslivče, vyber si! Jenže přemíra nabídky způsobuje také problém. V nabídce najdeme mnoho značek z různých zemí původu a při velmi širokém spektru cen. Každý prodejce chválí své zboží bez ohledu na jeho skutečnou kvalitu. Na výstavě loveckých potřeb jsem dokonce zažil jednoho vystavovatele chválit tak své výrobky, že tvrdil i technické nesmysly jen, aby získal zákazníka spoléhaje zřejmě na to, že dotyčný nemá hlubší technické vzdělání. Ve svých tvrzeních byl tak přesvědčivý, že by zviklal i člověka částečně znalého, natož pak obyčejného myslivce nebo člověka s netechnickým vzděláním.
Do střelecké poradny často přicházejí dotazy typu: "Poraďte mi puškohled (dalekohled), aby byl kvalitní, ale levný". Odpověď je jednoduchá. Taková optika prostě neexistuje, stejně jako nelze koupit Mercedes za cenu Trabanta. U optiky, tak jako ostatně i u jiných výrobků, ale zde možná i více, platí přímá úměra ceny a kvality. Levné optické přístroje mívají čočky a hranoly z poměrně nekvalitních plastů. Jsou sice lehčí, ale mívají často horší optické vlastnosti, jak v koeficientu propustnosti světla, tak ve vykreslení obrazu, než sklo. Velice jsou také náchylné na teplotu, takže stačí v létě zapomenout triedr v autě a místo obrazu uvidíte již jen neforemné skvrny. Levná optika nebývá odolná proti vlhkosti a vodě, v zimě snadno zamrzne atd.
Zavádějící bývá rovněž posuzovat kvalitu optiky jen podle země původu. Často horší kvality bývají přístroje z jihovýchodní Asie, ale i mnoho evropských prodejců si nechává vyrábět přístroje v jihovýchodní Asii pod svoji evropskou značkou, takže ne vždy "evropská" značka je synonymem pro kvalitu. Podobně to platí i pro některé přístroje ze zámoří.
Osobně jsem také učinil špatnou zkušenost. Hned v roce 1990, kdy se dovezly první puškohledy, jsem koupil jeden cenově přístupný a zdánlivě velmi dobrý. Zklamání nastalo po několika lovech, kdy jsem minul srnce a i zkušební nástřely šly mimo terč. Příčinou, která se velmi těžko odhalovala, byla malá tuhost vnitřního mechanizmu puškohledu, který vždy po výstřelu poněkud "uklouznul" a způsoboval jev tzv. plovoucích zásahů a tedy nenastřelitelnost zbraně. A tak jsem koupil nový, výrazně dražší, ale kvalitní. Platilo zde tedy doslova, že levná věc se kupuje dvakrát. Úplně stejnou zkušenost jsem učinil s triedrem, který zase i v menších mrazech zamrzal, protože se v něm srážela vzdušná vlhkost.
A tak nezbývá než konstatovat, že do optických přístrojů je třeba investovat. Investice se vyplatí v užitných vlastnostech, v pohodlí při jejich používání, ve spolehlivosti i v životnosti.
Při volbě dalekohledu zájemci o koupi hledají nejčastěji "univerzální" dalekohled. Nejčastěji volí dalekohled s parametry 7x50, případně 10x50, které většině praktických podmínek samozřejmě zcela vyhoví. S "univerzálností" dalekohledů to však není tak zcela jednoduché. Tak jako neexistu-je univerzální puškohled, kdy ke střelbě na zvěř v pohybu potřebujeme puškohled s širokým zorným polem, tedy s malým průměrem objektivu a malým zvětšením, na posed naopak potřebujme puškohled s velkým zvětšením a velkým průměrem objektivu, neexistuje ani zcela univerzální dalekohled. Kdo není přímo tísněn ekonomickými problémy, tomu doporučuji pořídit si i dalekohledy dva. Jeden na pochůzky a obeznávání zvěře za denního světla, kdy potřebujeme dalekohled spíše o menší hmotnosti a tedy stačí s menším průměrem objektivu. Druhý pro pozorování v noci, kdy potřebujeme vysoký optický výkon, který se dosáhne pouze velkou stavbou dalekohledu, ale pro běžné nošení je příliš těžký, což brzy pozná naše krční páteř.
Pro čtenáře Mysli-vosti jsme provedli test a hodnocení několika výrobců optických přístrojů. Například v současné době probíhá vyhodnocení dlouhodobého zátěžového testu puškohledu Artemis Meopta, s jehož výsledkem Vás seznámíme v některých budoucích číslech časopisu Myslivost.
Ukončený je test dalekohledů zn. Eschenbach. Optické přístroje zn. Eschenbach patří do vyšší třídy přístrojů v nabídce trhu. Firma je u nás známá dodávkami brýlových obrub, slunečních brýlí, lup a dalekohledů. Jedná se o výrobce ze SRN se sídlem v Norimberku s tradicí od roku 1904. Ve výrobním programu má přes 50 (!) různých typů dalekohledů od divadelních kukátek a malých turistických dalekohledů, přes lovecké až po námořní. Triedry si může zákazník vybrat s klasickým uspořá-dáním s pravoúhlými hranoly nebo kompaktní formu se střechovitými hranoly. Je třeba dodat, že triedry se střechovitými hranoly vyrábí jen špičkoví výrobci zvládající nejpřesnější technologie. Výhodou nabídky firmy Eschenbach je široký sortiment nabídky, kdy si zájemce může vybrat nejen podle optických parametrů, ale také podle své kapsy. Poměrně velmi kvalitní triedry jsou na trhu dostupné již kolem 6000 Kč, což je cena porovnatelná s mnoha dalekohle-dy ze zámoří nebo z Asie, ovšem v neporovnatelně vyšší německé kvalitě. Dalekohledy s použitím špičkové technologie a vynikajícími vlastnostmi jsou v cenách přesahující i 20 000 Kč. Ovšem zde je třeba dodat, že jejich kvalita je zcela na porovnatelné úrovni jako u dalekohledů jiných, velmi renomova-ných německých značek, jejichž cena je ovšem citelně vyšší, neboť zahrnuje i výraznou přirážku jen za renomé značky.

Uživatelský test dale-kohledů ESCHENBACH
Testované typy:
8x56 B trophy aspheric
, s pravoúhlými hranoly, klasický triedr určený zejména pro pozo-rování za zhoršených světelných podmínek, asférické provedení čoček přináší ostřejší a kontrastnější obraz zejména v noci, cenově velmi dostup-ný
8x56 B sector D-B splash proof, se střechovitými hranoly, robustní dalekohled pro vyšší namáhání, vhodný pro pozorování zejména na posedu a v noci, vyniká brilantností obrazu, cenově rovněž přístupný
10x50 B trophy AS/D-B, allweather,waterproof, fogproof, se střechovi-tými hranoly, velmi kompaktní konstrukce s poměrně malou hmotností i velikostí s použitím vyšší úrovně technologie, uvedený typ se jeví jako univerzální řešení
10x42 B farlux, allweather, water proof, klasická konstrukce s pravoúhlými hranoly s použitím špičkové technologie optické sousta-vy
8x42 farlux, allweather, waterproof se střechovitými hranoly, optická soustavy jako u předchozího typu, konstrukce se střechovitými hranoly dává velmi kompaktní až kapesní rozměry, vhodný na pochůzky běžné pozorování zejména ve dne

Účel tes-tu:
Posouzení kvality dalekohledů z hlediska uživatelských hodnot zejména v myslivosti v různých přírodních, světelných a klimatických podmín-kách.

Provedení testu:
Test byl proveden ve dvou úrovních.
Praktické použití v myslivecké praxi v různých přírod-ních podmínkách
Test probíhal v průběhu několika podzimních a zimních měsíců většinou za deštivého a mlhavého počasí se zhoršenými světelnými podmínkami. V zimních měsících i za výjimečně nízkých teplot dosahujících -22 °C při mnohahodinovém pobytu na čekaných a společných lovech. Dalekohledy při praktickém užívání byly vystaveny záměrně velmi náročnému až nešetrnému zacházení pro vyzkoušení za extrémních podmínek.
Zátěžový test za uměle vytvořených podmínek
Typy označené allweather a waterproof byly vystaveny dlouhodobému působení vody a mrazu. Nejprve po dobu 48 hodin v mrazícím boxu při teplotě -18 °C. Po vyjmutí bylo zkoumáno zachování optických vlastností. Následoval rychlý přechod do teplé místnosti za účelem zátěže těsnicích prvků náhlým tepelným přechodem. Dále následoval ponor do vody na dobu 48 hodin s výškou vodního sloupce asi 75 cm a zkoumána těsnost mechanizmů. Odolnost mechanických částí a pevnost spojení optické soustavy byl zkoušen simulací běžného pádu, který se může v praktických podmínkách přihodit volným pádem z výšky 1 metru na betonovou podlahu. Po pádu byl prověřován stav optické soustavy, vykreslení obrazu a chod mechanických součástí.

Uživatelský dojem
Dalekohledy Eschenbach působí velmi sympatickým dojmem, v ergonomických tvarech pokryté tvrzenou gumou zajišťující bezhlučnost při manipulaci. Optické soustavy dalekohledů jsou vyrobeny s vysokou přesností z nejlepšího optického skla s vícevrstvými antireflexními povlaky. Při pohledu přes dalekohled je zřejmý jasný, brilantní, barevně velmi dobře vykreslený obraz, přesný v celém zorném poli včetně jeho okrajů. Obraz je s dobrou hloubkou ostrosti, plastický a neobyčejně kon-trastní, což se projeví jako nejvýraznější výhoda zejména při pozorování za zhoršených světelných podmínek, kdy u nekvalitních dalekohledů dochází za šera k rozostření obrazu a ztrátě kontrastu. Překvapivý je poměrně vysoký jas a přesnost vykreslení obrazu za zhoršených světelných podmínek i u typů s menším průměrem objektivu (42 mm). Pro uživatele s brýlemi slouží výsuvné okuláry. Toto řešení je poměrně výjimečné a výrazně vhodnější a trvanlivější než obvyklé gumové přehýbané nástavce. Mechanika zaostřování pracuje plynule a hladce a svědčí rovněž o přesnosti výroby.

Závěrečné hodnocení - výsledek testu:
Dalekohledy podrobené uvedenému testování v extrémních a výjimečně náročných podmínkách, zcela vyhověly. Bezvadná funkce dalekohledů probíhala, jak při praktickém použití v náročných přírodních podmínkách, tak i po zátěžových testech tepelnými šoky, pod vodou i po zkoušce nárazem, kdy zůstaly kvalita obrazu i chod mechanizmů zcela zachovány a na bezvadné úrovni.

Závěrem lze konstatovat, že dalekohledy Eschenbach svoji kvalitou a provedením vyhoví i nejnáročnějším uživatelům pro různé druhy použití a jsou výrobkem na špičkové úrovni patřící na našem trhu k nejlepším vůbec. Výraznou výhodou je široká nabídka v různých cenových úrovních.
Zpracování dat...