ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Červen / 2004

NECHCEME KRAJINU PLOTŮ A ZDÍ

Ing. Luděk Králíček
NECHCEME KRAJINU PLOTŮ A ZDÍ
KOALICE OBČANSKÝCH ORGANIZACÍ zahajuje kampaŇ PRÁVO NA KRAJINU.
Společenské změny posledního desetiletí přinesly
mnoho pozitivního, ale také hrozbu, že volná krajina v České republice se začne velmi brzy podobat krajině v zemích západní Evropy, kde jsou i území mimo lidská sídla protka-ná celou řadou bariér. Nejedná se pouze o dálnice a železniční koridory, ale zejména o množství závor či plotů, které znemožňují volný pohyb zvířat i lidí. Tento trend můžeme sledovat v poslední době i u nás. Každodenní samozřejmosti, jako je procházka se psem či sbírání hub, se mohou stát pro běžného občana nedostupné.
Ochrana fauny ČR ve spolupráci s dalšími občanskými a zájmovými organizacemi proto zahájila dlouhodobou informační kampaň s názvem Právo na krajinu, která si klade za cíl udržet síť veřejně přístupných cest a prostupnost krajiny přinejmenším na současné úrovni. Smyslem kampaně je informovat veřejnost o významu volně přístupné krajiny a poukázat na možné cesty, jak zajistit i pro příští desetiletí právo na vstup do přírody bez toho, aby byla nadměrně omezována práva soukromých vlast-níků. Možnost, že prostupnost volné krajiny se po vstupu naší země do Evropské unie významně zhorší, je velmi reálná, jak ostatně napovídá vývoj za poslední desetiletí ve srovnatelných zemích západní Evropy.
Ochrana fauny ČR sestavila koalici, do které vstupují následující organizace: Českomoravská myslivecká jednota, Klub českých turistů, Český rybářský svaz a Česká společnost ornitologická. Kampaň je plánována na dva roky. V jejím rámci bude oslovena široká veřejnost včetně dalších profesních a zájmových skupin. Tedy všichni ti, kteří pohyb ve volné krajině považují za součást své profese nebo zájmové činnosti. Kromě těchto profesních a zájmových sdružení bude OF ČR spolupracovat v rámci kampaně s médii, podnikatelskými subjekty, politiky, nevládními organizacemi a místními samosprávami.
Výstupem projektu by měla být veřejná debata, a především konkrétní zákonná opatření, která by i v budoucnosti zajistila vstup do volné krajiny pro každého zájemce.
Veřejná debata o právu na volný pohyb po krajině velmi pravděpodobně vyvolá spor mezi zájmovými skupinami a soukromými vlastníky pozemků. Smyslem kampaně ale není popírat právo na soukromé vlastnictví, chceme se jen pokusit hledat společně cestu, jak sladit soukromé a veřejné zájmy v péči o krajinu mimo lidská sídla..
Smyslem kampaně je také upozornit na význam krajiny jako prostoru pro život zvířat i rostlin. Snaha investorů umisťovat další a další stavby ve volné krajině roztáčí nebezpečnou spirálu, jež hrozí připravit Českou republiku o jednu z hlavních charakteristik, která nás odlišuje od ostatních zemí Evropské unie. Tou je harmonická krajina a jasné vymezení sídelních celků.
Projekt podpořila Nadace Partnerství, která ústy vedoucího pro nadační projekty Tomáše Růžičky prohlásila: "Právo na vstup do krajiny je v řadě zemí Evropy obrovským problémem. Snad nejmarkantnější je to ve Velké Británii, kde právo volně vstupovat na vyznačené cesty v krajině je součástí zákona od roku 2000! Podporujeme Ochranu fauny ČR a její projekt Právo na krajinu, protože existuje reálná hrozba postupného omezování tohoto základního prá-va."

Kontakty:
OF ČR
, Pavel Křížek, telefon: 603 259 902 e-mail: info@ochranafauny.cz, adresa: Zámecká ul., 259 01 Voti-ce
ČMMJ, Ing. Luděk Králíček, tel: 777 184 328, e-mail: ludek.kralicek@cmmj.cz, adresa: Jungmannova ul. 25, 115 25 Praha 1
Český rybářský svaz
, tel: 274 811 751, e-mail: semeniuk@rybsvaz.cz, adresa: Nad Olšinami 31, 100 00 Praha 10
Klub českých turistů, Jan Havelka, tel: 235 514 529, e-mail: kct@klubturistu.cz, adresa: Archeologická 2256, PO box 42, 155 00 Praha 5 - Lužiny
Česká společnost ornitologická, Mgr. Lucie Stejskalová. tel.: 274 866 700, e-mail: stejskalova@birdlife.cz , adresa: Hornoměcholupská 34, 100 00 Praha 10 - Hostivař
Zpracování dat...