ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Červen / 2004

Broková střelnice v Třebíči – Bažantnici

Mgr. Josef DRMOTA
Lovecká broková střelba představuje jednu z nejzajímavějších a zá-roveň nejdůležitějších praktických činností všech myslivců. Zdokonaluje zásady a návyky bezpečné manipulace se zbraní, naši připravenost pro účinné použití lovecké zbraně v honitbách, utvrzuje a rozvíjí tělesné i duševní schopnosti myslivce i sportovního střelce. Dostává-li navíc tato činnost rozměry systematické přípravy a pravidelného tréninku, překračuje snadno charakter a úroveň porovnatelnou s kterýmkoliv jiným sportovním odvětvím.
Snad jen na okraji (nikoliv však svým významem) stojí za zmínku, že ve většině olympijských brokových disciplín obsazují v posledních desetiletích na světovém žebříčku přední příčky také naši brokoví střelci, často sami aktivně provozující myslivost.
Celý systém brokové přípravy a jeho výsledky nejsou ovšem pouze vizitkou systematické přípravy a osobní vůle. Tato záliba je také značně náročná po stránce finančního potenciálu, organizačního zabezpečení a především z hlediska vybavení dostatečným počtem vhodných zařízení. Jako jeden z nejlépe vybavených a provozovaných mysliveckých areálů v kraji Vysočina se v současné době začíná rýsovat broková střelnice OMS ČMMJ v Třebíči - Bažantnici.
Význam tohoto zařízení je dán nejenom dlouholetou historií, která sahá do padesátých let minulého století, ale především relativně nedávnou modernizací střelišť, ubytovacím a stravovacím zázemím, výhodnou polohou ve vzdálenosti asi 3 km od centra okresního města, ale především výbornou spoluprací se Sportovním střeleckým klubem KNS Brno, reprezentantem Českého střeleckého svazu, kterážto se odráží ve velké frekvenci praktického využití.
Mezi nejdůležitější mezníky v historii třebíčské brokové střelnice patří bezesporu polovina devadesátých let, kdy byl areál podroben nejrozsáhlejší rekonstrukci, kterou si vyžádal nejenom akutní (mnohde havarijní) stav, ale především nové trendy v tomto sportov-ním odvětví. Výsledkem stavebních úprav, nivelačních a terénních prací, rekonstrukcí střeleckých věží i zastřešením střeleckých stanovišť na trapu, je dnes sportovní střelecký areál vybavený pro standardní použití, tj. dvě skeetová střeliště (lovecké kolo) a jedno střeliště pro americký trap (vangl) s elektronikou. Za zmínku stojí rovněž osazení věží na skeetových střelištích kvalitními italskými vrhačkami Mattarelli a finským vrhacím zařízením Nasta, na kterých se střílely mimo jiné poslední OH v Sydney 2000 a ME v Brně 2003.
Provoz celého areálu je možný nejenom díky aktivnímu přístupu dvaceti členů střelecké komise OMS ČMMJ v Třebíči, která celý prostor spravuje a pravidelně udržuje. Díky pochopení místní okresní myslivecké rady je areál myslivecké brokové střelnice na Bažantnici pronajat Sportovnímu střeleckému klubu KNS Brno, který zde za přispění generálního sponzora KNS Holding, a.s.. již čtvrtým rokem spolu-vytváří dobré podmínky pro tréninkovou loveckou i sportovní brokovou střelbu. Konkrétními výsledky, kterými se střelci na této střelnici trénující, mohou pochlubit, jsou velmi pěkné: 1. místo v Českém poháru za rok 2003 a celkové 3. místo v čs. střeleckém žebříčku pana Milana Nevrtala, člena místní ČMMJ Třebíč, 5. místo v čs. střeleckém žebříčku pana Petra Libovického v klasifikaci brokových střelců registrovaných u ČSS za rok 2003. Oba střelci by měli být na základě těchto výsledků zařazeni do širšího výběru reprezentace České republiky pro olympijskou disciplínu skeet na sezonu 2004.
Mezi tradiční střelecké akce pořádané na střelnici Bažantnice stojí za zmínku zejména pravidelné střelecké zápolení (rozpis v plánu ČMMJ) "O Veliko-nočního beránka", "Okresní přebor" na LK a baterii, "O pohár předsedy OMS" a "Memoriál Vladimíra Homolky" v loveckém parcouru. Kromě těchto obvyklých závodních klání probíhá pochopitelně tréninkové střílení členů střelecké komise OMS, jednotlivých myslivců, MS a základní výcvik adeptů.
Zázemí představované přilehlým kulturním zařízením s restaurací (provoz v průběhu větších akcí a na objednávku), ubytovacími kapacitami pro 16 osob a venkovní prostory využitelné pro grilování, posezení či lehkou turistiku, představují také hojně využí-vaný doplněk jak během mysliveckých dnů, tak také během reprezentačních firemních a zaměstnaneckých akcí různých subjektů. Stojí za připomenutí i malá vzdálenost města Třebíče (židov-ské město od roku 2003 na seznamu památek UNESCO, Západomoravské muzeum s expozicí minerálů, vltavínů, dýmek a betlémů, největší náměstí a věžní hodiny v ČR,.), jehož návštěva představuje bohatý program pro nemyslivecky zaměřený doprovod, rodinné příslušníky apod.
Mezi největší ocenění práce střelecké komise i střeleckého klubu KNS Brno patří pověření uspořádat ve výše zmiňovaných prostorách Celostátní přebor ČMMJ 2004 na LK, který se bude konat 27. 6. 2004. Jako předběžnou generálku a oficiální test střelnice před touto vrcholnou akcí celostátního významu pořádá Sportovní střelecký klub KNS Brno "Velkou cenu Vysočiny" na 3´20 terčů LK + finále dne 12.6.2004. Na obě akce jsou tímto srdečně zváni aktivní střelci i příznivci brokové střelby.
I přes tento pestrý výčet víceméně pravidelných akcí neusínají provozovatelé střelnice na vavřínech a nespokojují se s dosaženými výsledky. Mezi jejich největší plány a sny patří především navázání na někdejší slavnou éru, kdy na třebíčské střelnici běžně trénovala reprezentace ČR a kdy zde probíhala soustředění mládežnických klubů. Za zmínku stojí zajisté také chvályhodná snaha o navázání aktivnější spolupráce mezi jednotlivými OMS v oblasti Vysočiny zaměřená především na oblast lovecké brokové střelby.
Na závěr se zajisté sluší co nejupřímněji poděkovat nejen desítkám současných nadšenců, za něž jmenujme dlouholetého myslivce Jana Nevrtala, otce našeho reprezentanta Milana Nevrtala, členů OMS, střelecké komise, členům KNS Brno, generálnímu partnerovi KNS Holding, a.s., a mnohým ostatním sponzorům, kteří nelitují vynaloženého osobního času a finančních prostředků na udržení tohoto výjimečného mysliveckého zařízení. Musíme zde také vzpomenout jejich nejmenovaných předchůdců, kterým se podařilo celý areál Bažantnice vybudovat a udržet, i přes mnohá stinná období, po celých padesát let v provozu. A všem těm současným a snad i budoucím příznivcům lovecké brokové střelby v Třebíči popřát přízeň osudu a upřímný zdar jejich konání a "Rovné broky"!
Za OMS ČMMJ Třebíč: Mgr. Josef DRMOTA, Ing. František TEXL
Za Sportovní střelecký klub KNS Brno: Dr. Miloslav HRUŠKA, CSc. - manažer klubu
Zpracování dat...