ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Červen / 2004

11. mezinárodní soutěž mysliveckých trubačů

Libor Nevtípil
Pod záštitou Českomoravské myslivecké jednoty ve spolupráci s Klubem mysliveckých trubačů, Národním památkovým ústavem v Plzni – zámek Lázně Kynžvart a LČR, s. p. Hradec Králové se konala v sobotu 24. dubna již 11. mezinárodní soutěž mysliveckých trubačů, tentokrát v Lázních Kynžvartu.
Soutěž se uskutečnila v přilehlém zámeckém parku, který je jedním z největších a nejcennějších přírodně krajinářských parků u nás. Nacházejí se zde četné naše i cizokrajné dřeviny, zejména jehličnaté (např. cypřiše, americké smrky, jedle a borovice), duby, buky, javory aj. Protékají tu potoky, na nich jsou rybníky. V parku se nachází i lesní kaple.
Fanfáry loveckých rohů v podání Trubačů z Kladské přivítaly v sobotu dopoledne účastníky mezinárodní soutěže z Německa, Polska, Slovenska, Slovinska a samozřejmě trubače z České republiky, kteří si tak mohli porovnat své trubačské umění se zahraničními soubory.
Do této soutěže se přihlásilo v obou kategoriích 19 souborů a 33 sólistů soutěžících o umístění při interpretaci lovecké hudby. Páteční deštivé počasí vystřídalo sobotní chladnější a na několik okamžiků se ukázalo mezi mraky i sluníčko.
V již zmíněné lesní kapli byla v podvečer nejen pro účastníky soutěže provedena Svatohubertská mše B dur, kterou dirigoval její autor JUDr. Petr Vacek, a po vyhlášení výsledků následoval společenský večer. Trubači si vyměňovali své dojmy i zážitky ze soutěže - vždyť některé zahraniční soubory u nás soutěžily poprvé.
Za dobu trvání těchto soutěží u nás i v zahraničí se úroveň jednotlivých souborů rok od roku zvyšuje. Tříčlenná porota ve složení JUDr. Petr Vacek, prof. Divoký a Mgr. Husák měli nelehkou úlohu při hodnocení soutěžících, i široká veřejnost a příznivci této překrásné tradice odměňovali účinkující potleskem.
Ceny a věcné dary soutěžícím předávali jednatel ČMMJ Vladimír Broukal, členové odborné poroty a předseda Klubu mysliveckých trubačů Ing.Vladimír Sekera.
Trubači OMS Přerov, kteří v letošním roce oslaví 10. výročí od svého založení, získali prvenství v obou soutěžních kategoriích, druhé místo v kategorii souborů v B ladění získal soubor trubačů VLS-ČR, s. p., I, divize Lipník nad Bečvou a třetí skončil soubor LČR-LS Jeseník. Ze zahraničních souborů se umístily slovinské soubory na 7. a 11. místě, slovenští trubači byli dvanáctí, polští třináctí a němečtí patnáctí.
V kategorii sólistů ze sedmadvaceti sólistů byl vynikající výkon Jany Kozubíkové a Moniky Čočkové hodnocen jako vítězný, před druhým Martinem Kučerou a třetím Karlem Honsem.
Druhé místo v kategorii souborů v Es ladění získalo Pražské trio před soubory LČR-LS Jeseník a LČR-LS Javorník. V této kategorii v sólistech zvítězili Markéta Holbová a Jana Adámková před druhými Lenkou Kašparovou a Markétou Holbovou a třetími Matějem Vackem a Janem Doleželem.
České lovecké hudbě se u nás věnuje stále více zájemců, kteří se tak snaží udržet a hlavně dochovat tuto nádhernou tradici, která neodmyslitelně patří k naší minulosti i pro příští generace.
Všem organizátorům a také všem trubačům patří za toto překrásné setkání dík!
A těm nejúspěšnějším ještě jednou blahopřejeme!
Libor NEVTÍPIL
Snímky Jan Veber
Zpracování dat...