ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Usnesení semináře

red
Usnesení semináře
Účastníci semináře ”Úpravy biotopu nejen pro koroptev polní” konaného v Heřmanově dne 6. 9. 2002 na základě vyslechnutých odborných referátů, diskuse k nim a po shlédnutí realizovaných úprav životního prostředí drobné zvěře v okolních honitbách doporučují:
myslivcům v oblastech s vhodnými životními podmínkami pro chov koroptví:

- aby věnovali na základě doložených zkušeností maximální pozornost:
    • úpravám životního prostředí zvěře zejména cestou vysazování remízků, zakládání biopásů apod.
    • přikrmování zvěře v dobách potravní nouze
    • zimnímu přikrmování koroptví
    • maximální ochraně koroptví před všemi nepříznivými vlivy
    • všem dalším známým chovatelským zásadám směřujícím ke zvýšení stavů koroptví


- aby využívali v maximální míře dostupných pozemků (zejména na základě spolupráce s vlastníky a uživateli těchto pozemků) k úpravám životního prostředí koroptví a ostatních volně žijících živočichů

- aby využívali co nejvhodněji dotačních možností z ministerstva zemědělství a ministerstva životního prostředí ČR, zejména při komorování koroptví

obcím a orgánům místní samosprávy:

-
aby v roli vlastníků honebních pozemků a účastníků řízení o komplexních pozemkových úpravách či územních systémů ekologické stability prosazovaly kroky vedoucí na nich ke zlepšování životního prostředí zvěře, tím i člověka a ve svých důsledcích i k ochraně krajiny před erozí, povodněmi či jinými nepříznivými následky

ministerstvům zemědělství a životního prostředí ČR
:

- aby umožnila čerpání dotačních titulů směřujících ke zvyšování stavů obecně prospěšných koroptví v našich honitbách při maximálním zjednodušení administrativy v žádostech o přidělování těchto titulů

- aby v rámci příprav na náš vstup do EU navrhla dotační podmínky takových úprav krajin (a honiteb), které povedou ke zvýšení jejich biodiverzity a tím ke zlepšení životního prostředí volně žijících živočichů i lidí.Zpracování dat...