ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Národní finále 32. ročníku soutěže ZLATÁ SRNČÍ TROFEJ

Martina VANÍČKOVÁ
Národní finále 32. ročníku soutěže ZLATÁ SRNČÍ TROFEJ
Zalesněné kopce, rozkvetlé horské louky, pstruhový potok, krásné slunečné počasí, tak nás uvítaly Jeseníky. Zde se v penzionu Eden v Hynčicích konalo čtrnáctidenní národní finále soutěže o “Zlatou srnčí trofej”. Z celé republiky se sjeli vítězové okresních kol, aby změřili své síly při vědomostním klání, obnovili či uzavřeli nová přátelství a především rozšířili své znalosti a prohloubili vztah k přírodě. Spolu s celostátním finále probíhal letní myslivecký tábor pro děti se zájmem o myslivost a přírodu.
V Hynčicích nás přivítali pan Ing. Igor Kozelek, místostarosta Města Albrechtice, a pan Ing. Štěpán Müller, místopředseda ČMMJ. Letošního již 32.ročníku se zúčastnilo 53 soutěžících a 52 táborníků. Celkem tedy rekordní počet 105 dětí. Ústředním tématem celotáborové hry byla "Cesta z pohádky do pohádky". Členové všech deseti oddílů si zvolili názvy podle svých představ - Mušketýři, Skřítci, Princezničky, Kouzelníci, Křemílci, Dubínci, Muži v zeleném, Příšerky, Gumídci a Šmoulíci.

Po dvoudenním poznávání okolí a vzájemném seznámení proběhla první, teoretická část soutěže. Test obsahoval 100 otázek z jednotlivých oborů - zoologie, péče o zvěř, myslivecké zvyky a tradice, lovectví, střelectví, kynologie, botanika, ekologie a péče o les. Mladší kategorie "A" ( 3. až 5. třída) volila správné odpovědi ze tří možností. Starší kategorie "B"( 6. až 9. třída) musela své odpovědi samostatně písemně formulovat. Za správné řešení bylo možné získat maximálně 100 bodů.

První týden probíhal v duchu přípravy na praktickou část soutěže, poznávací stezku. Vedoucí učili účastníky soutěže poznávat byliny, dřeviny, ptactvo, zvěř, hmyz, stopy a čelisti, probírali s nimi kynologii, ochranu lesa atd. V průběhu soustředění byla předvedena preparace lebky srnce. Místní kynologové pod vedením pana Karla Vaškůje připravili pěknou přednášku o jednotlivých plemenech psů a jejich výcviku. Děti mohly obdivovat 12 psů, zástupců všech skupin. Vycházky po okolí byly kromě výuky zpestřeny i odléváním stop. Odpočinek pak přinášely sportovní soutěže - vybíjená, kopaná a střelba ze vzduchovky. Večer brali místní myslivci děti na čekanou a s panem Ing. Lubošem Labajem se podívaly do obory Slezské Rudoltice - Víno.

Vědomosti získané z odborných přednášek a především z celoroční přípravy v mysliveckých kroužcích mohly děti uplatnit v druhé části soutěže, v poznávací stezce. Ta prověřila, s jakými znalostmi vstoupili soutěžící do národního finále. Na čtyřkilometrové trase poznávali 165 exponátů - pobytové stopy, trus, shozy, kůže, vycpaniny, lebky, peří, psy, byliny, dřeviny, myslivecké pomůcky a krmná zařízení. Praktická část byla hodnocena maximálně 378 body.

Celý druhý týden byl věnován táborovým soutěžím, výletům a zábavě. Turistický výlet z Karlovy Studánky na Praděd vedl nádherným údolím podél potoka Bílá Opava. Ti starší si prodloužili trasu z nejvyšší hory Jeseníků o cestu Velkou kotlinou do Karlova.

Na střelnici MS Vrbno p. Pradědem nám své volné odpoledne věnovali pánové: místopředseda OMS Pavel Hradil, předseda střelecké komise Lubomír Juřica, předseda MS Praděd Vrbno pan Zdeněk Jurka a zbrojíř Antonín Janků. Přednášku o střelnici, zbraních a střelbě doplnili praktickou ukázkou. Pro děti připravili soutěž ve střelbě ze vzduchovky. Nejlepší střelci pak byli odměněni krásnými diplomy a skleničkami.

Další pěkné odpoledne jsme strávili návštěvou farmy Bellama v Holčovicích - Jelení u pana Jiřího Čížka. I přes menší nepřízeň počasí si děti prohlédly soukromé sbírky trofejí a řadu živých zvířat jako srnče, divoké krocany, prasata divoká, selata, housata, ovce a skot. Největší obdiv však získala místní rarita - čtyřrozí berani. Návštěvu zakončil táborák a opékání vuřtů.

Zajímavou akcí byla beseda s panem spisovatelem Otou Bouzkem a panem Jiřím Vlčkem. Dověděli jsme se, jak psát myslivecké povídky, jak filmovat živou přírodu a jaké radosti i strasti nás při tom čekají. S problematikou myslivosti a ochrany přírody nás při přednášce seznámili zástupci Okresního úřadu Bruntál paní Dr.Blanka Skřivánková a pan Jiří Malina.

Celodenní výlet začal prohlídkou hradu Sovinec. Na zámku Úsov jsme shlédli unikátní mysliveckou a přírodovědnou expozici. Prohlídku nám velmi zpříjemnili trubači Jana Adámková a Ing. Ivoš Mužný. Lovecké fanfáry zněly v zámeckých chodbách opravdu překrásně. Navštívili jsme i oboru Bradlo, a.s. Úsovsko. Pánové Ing. Jiří Milek a Ing.Vladimír Diviš ml. nás seznámili s chovem daňčí a mufloní zvěře, ale především s chovem jelenů maral. Všem se zatajil dech při pohledu na tyto majestátné asijské jeleny.

Celotáborová soutěž "o nože" se skládala z řady dílčích klání mezi jednotlivými oddíly. Soutěž ve sběru lesních plodů nás odměnila výbornými malinovými koláči. Soutěž "Bavíme se sami ", při které děti skládají písně, básně, pokřik a malují obrázky, všechny znamenitě pobavila a rozesmála, naopak bodování úklidu již tak oblíbené nebylo. Nechyběly ani populární soutěže, jako je "Hurá olympiáda" a "Cesta za pokladem ", při které se vedoucí převlékli za pohádkové bytosti, děti luštily šifry a plnily úkoly na jednotlivých stanovištích. Nejlepší a nejrychlejší byly odměněny sladkým pokladem.Vedle již zmíněných akcí a sportovních turnajů proběhla i řada dalších soutěží např. ve zpěvu, odlévání stop aj.

Počasí nás zaskočilo až poslední den, kdy začalo pršet. Slavnostní vyhlášení výsledků 32. ročníku ZST proběhlo netradičně v budově penzionu. Zúčastnili se ho představitelé ČMMJ, členové kulturně propagační komise, ale i rodiče některých soutěžících.. Byly vyhlášeny výsledky čtyř kategorií: celostátní finále ZST kategorie "A" a "B" a letní myslivecký tábor kategorie "A" a "B". Ve všech byl maximální celkový počet dosažitelných bodů 478. Slavnostní odpoledne plné radosti z vítězství a hodnotných cen bylo zakončeno vyhlášením táborových soutěží. Na úplný závěr nesměl chybět táborák a diskotéka.

Poděkování patří mladému kolektivu vedoucích a praktikantů, kteří vyšli z řad soutěžících a nadále se věnují práci s dětmi a myslivosti. Jsou to Ing. F. Vališ, Z. Kůta, M. Fojt,M. Záviška, T. Fajmon, sestry Jančárovy, L.Pařil, L.Rohlová, Z. Kalita, P. Francová,sestry Novotné, J. Vaníčková, M. Švecová, P. Vítková, M. Kadlec a M. Šťovík. Děkujeme též hlavním vedoucím Evě a Janu Candrovým a M.Vaníčkové, kteří se zhostili nelehkého úkolu vést národní finále až k úspěšnému konci. Nesmíme zapomenout na manžele Mgr. Jarmilu a Ing. Jaroslava Vaníčkovy, jejichž letitých zkušeností s pořádáním národního finále jsme využívali i letos.

Na závěr chceme především poděkovat všem sponzorům. Byli to Ing. Štěpán Müller ČMMJ Praha, Ing. Jiří Kasina, OMS Bruntál, OMS Uherské Hradiště, Steton dřevoobráběcí stroje, Artes Natur Miroslav Ryšavý, Vladimír Vaniš Nýřany, Zbrojovka Uherský Brod, Pivovar Hlinsko, Bellama spol. s.r.o. Jiří Čížek, Lovecké potřeby U Huberta Josef Svoboda, Vydonak spol. s.r.o. Pavel Adam, Jaroslav Hájek Lité, Agriimport s.r.o. Lité, manželé Semečtí z Turině, Krůty Rychnov, Ing.Luboš Labaj, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs n. Labem, Ota Bouzek, Jiří Vlček Vidi, HS Bratronice, Vysočina Hodice a.s., Molda s.r.o.

Další ročník národního finále ZST je za námi. Všichni účastníci prožili dva týdny nevšedních zážitků uprostřed krásné přírody, navázali nová přátelství, prohloubili své znalosti a vztah k myslivosti a ochraně přírody. Mnoho soutěžících, kteří letos absolvovali ZST naposledy, bude pokračovat ve své zálibě na střední škole ať už lesnického nebo přírodovědného zaměření. A mladší účastníci se těší na následující ročníky. V dnešní uspěchané době není snadné udržet zájem široké veřejnosti o přírodu a její ochranu. Proto bych chtěla tímto poděkovat všem, kteří se věnují práci s mládeží, a povzbudit všechny v další činnosti, neboť je na nás předat dalším generacím lásku k myslivosti a přírodě.

ZST kategorie "A"


1. Pavel Pacovský, OMS Benešov 237
2. Zdeněk Žák, OMS Znojmo 217
3. Martin Semecký, OMS Praha západ 210
4. Lukáš Krejčíř, OMS Ústí n. Orlicí 204
5. Lukáš Daneček, OMS Bruntál 203
6. Pavel Krejčí, OMS Ústí n. Orlicí 188
7. Pavel Hanousek, OMS Tábor 186
8. Hana Kašinská, OMS Nový Jičín 180
9. Tomáš Zahradník, OMS Rychnov n. Kněžnou 169
10. Markéta Friedrichová, OMS Blansko 169

ZST kategorie "B"


1. Arnošt Buček, OMS Přerov 406,5
2. Ondřej Huml, OMS Mělník 361
3. Pavel Zábranský, OMS Přerov 347
4. Jiří Kšír, OMS Beroun 344,5
5. Jolana Pajonková, OMS Litoměřice 341
6. Petra Novotná, OMS Chrudim 336,5
7. Miroslav Vrňák, OMS Benešov 329,5
8. Luboš Novák, OMS Ústí n. Orlicí 325,5
9. Pavel Horych, OMS Brno město 323
10. Jaroslav Alexa, OMS Blansko 310

Letní myslivecký tábor kategorie "A"


1. Petr Vilímovský, Jirmy 230
2. Petr Sivaninec, Psáry 183
3. Tomáš Pacovský, Kostelní Střímelice 182

Letní myslivecký tábor kategorie "B"


1. Miroslav Mládek, Říčany 270,5
2. Petr Líbal, Psáry 241
3. David Růžička, Broumy 201Zpracování dat...