ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Lesnické a myslivecké muzeum OHRADA oslavilo 160. výročí založení

Jaromír ZUMR
Lesnické a myslivecké muzeum OHRADA oslavilo 160. výročí založení
Každý návštěvník, který zavítá na zámek Hluboká nad Vltavou, neopomene navštívit i lovecký zámek Ohrada, který stojí opodál v malebném prostředí mezi staletými duby na hrázi rozlehlého rybníka Munického. Barokní zámek pochází z let 1708 - 1713 a nechal jej vybudovat kníže Adam František ze Schwarzenberku podle plánů a pod přímým vedením pražského stavitele Pavla Ignáce Bayera. Mezi skvosty zámku patří hlavní sál, který je na stropě vyzdoben barevnými freskami “Báje o Dianě” od vídeňského malíře Jiřího Werleho.
Samotné jižní Čechy s velkým bohatstvím rozsáhlých lesů, rybníků a s bohatstvím zvěře tvoří důstojný rámec muzea. V letech 1842 bylo založeno na Ohradech první lesní a lovčí muzeum, které mohlo čerpat z fondů shromážděných již dlouhá léta předtím. Především se jednalo o trofeje. První kustod muzea byl nadlesní Václav Špatný (1807 - 1882), který byl i výborným preparátorem. Z jeho původní práce se dodnes zachovaly i některé vycpaniny, které se těší zájmu návštěvníků. Například je to jeden z posledních šumavských medvědů, zastřelený v želnavském revíru v roce 1856, dále poslední český vlk, divoká kočka a další.

Spolupracovníkem Václava Špatného byl František Hojdar, který se později stal i lesmistrem na Hluboké. Nástupcem Špatného ve správě muzea se stal jeho zeť Karel Hönig (1842 - 1892). Věnoval se výzkumu fauny a zoologické preparaci. Po jeho smrti nastoupil do funkce revírníka a správce muzea Karel Říha (1860 - 1936), který absolvoval dva semestry lesnické akademie v Tharantu. Zabýval se nejen preparací, ale věnoval se pilně i archeologickému výzkumu a tím také i třídění archeologických sbírek. Odešel do důchodu v roce 1926. Jeho nástupcem se stal František Janovský (1893 - 1945). Za jeho působnosti byla při muzeu založena malá zoologická zahrada v roce 1939. Spolupracovníkem Janovského byl Vojtěch Husa (1888 - 1958), muzejní dozorce a průvodce. Obětavě se věnoval muzejní práci po dobu 40 let.

V roce 1948 ustala muzejní a sběratelská činnost a muzeum bylo předáno Státním lesům. V roce 1961 byl lovecký zámek předán Československému zemědělskému muzeu ke zřízení pobočky pro lesnictví, myslivost a rybářství. Po vhodných stavebních adaptacích bylo vytvořeno ze sbírkového fondu několik vývojových expozic. Sbírky muzea se od roku 1961 značně rozrostl. Přibyla nově vybudovaná sbírka rybářství, rozsáhlé sbírky ptactva a rovněž byl soustředěn výběr z kabinetních sbírek lesnických škol v Písku a Trutnově a lesnických fakult v Praze a v Brně. Dále byl uspořádán velký soubor starožitných nástrojů z Lesprojektu.

Pozornost všech návštěvníků přitahuje především kolekce starého parohového nábytku s rytinami loveckých výjevů, velký koberec ze 48 lišek, trofej rekordního jelena šestadvacateráka z roku 1730, která byla na světové výstavě v Berlíně v roce 1937 oceněna zlatou medailí a získala 246,40 b. CIC. Pozoruhodná je i "Sallačova" sbírka jelenovitých z celého světa. Za povšimnutí stojí i "Ridingerova" kolorovaná kolekce rytin s motivem parforsních honů, či expozice o vývoji českého puškařství a další zajímavosti.

Některé exponáty v loveckém muzeu Ohrada se řadí k nejvýznamnějším sbírkám tohoto druhu na světě. Sbírky muzea obsahují v současné době přes 20.000 inventárních položek a díky svědomité a soustavné péči o tyto exponáty se podaří zachovat je pro radost i poučení nejen nám, ale i příštím generacím.Zpracování dat...