ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Myslivecké zábavy 1/2012

Jak kdysi zajíc zkameněl

38  Zdeněk DOSTÁL
Přírodní rezervace Maštale se nachází na území povodí horního toku říčky Novohradky, což je na rozmezí okresů Chrudim a Svitavy. Byť rozlohou mnohem skromněji, tak scenériemi zcela rovnocenně připomíná mnohem slavnější Adrspašské skály či lokality Česko-Saského Švýcarska. Maštale mají kouzlo zvlněného reliéfu s nejvyšším Posekancem a dominují jim ostrůvky roztodivných pískovcových skalních stěn a měst, zejména v lokalitě tzv. Budislavských skal a Toulovcových Maštalí. Často jsou až do výše téměř šedesáti metrů zaříznuty do letitých pískovců a krystalických sedimentů.
Takováto místa samozřejmě již v dávné minulosti lákala člověka. V dobrém i ve zlém. Někdy ho inspirovala, jindy strašila a odrazovala. Nicméně se s nimi dokázal sžít, a třeba skalní obydlí v obci Zderaz jsou toho neklamným důkazem. Vždy se zde také vyskytovaly běžné, ale i vzácné druhy živočichů a rostlin, což člověka s přírodou rovněž spojovalo. V nejednom případě dokonce tak, že to našlo odezvu v bájích a pověstech. Jako třeba...
     ...bylo, nebylo, novohradské panstvo pořádalo před mnoha a mnoha lety na Dolanském lese hon. Lovci se dobře bavili a viděli, že psi pronásledují nějaké zvíře. Zmizeli jim v lese nad Všivickým údolím. Nedočkaví lovci slyšeli jen zuřivý štěkot svých čtyřnohých pomocníků, který se hlasitě ozýval z jednoho místa. Nezbylo jim, než smečku následovat, aby zjistili, co se v honitbě skutečně děje. Ke svému nemalému překvapení spatřili neobyčejný obrázek. Nad údolím se tyčila strmá, všelijak pokřivená skála, na jejímž samotném vrcholku štěkali lovečtí psi. Na sousedním skalním pilíři seděl zajíc, a jako by se svým nahněvaným pronásledovatelům vysmíval. Inu, jak by také ne. Při svém úprku přeskočil na jiný skalní pilíř, čehož se psi při veškeré své srdnatosti neodvážili...
     Na památku této události nechal někdy kolem roku 1880 novohradský lesmistr postavit na zmiňované skále sochu odvážného ušáka. V původní podobě se sice nedochovala, ale v roce 2005 Spolek pro uchování starých tradic a památek Zderaz umístil na skálu sochu novou. Zajíc je tak pořád v bezpečí před jakýmikoliv predátory i loveckými psy, neboť se k němu dostanou jen zkušení lezci.
 
Text a foto: Zdeněk DOSTÁL
Zpracování dat...