ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Únor / 2023

Zvěřina?

Myslivost 2/2023, str. 49  Miloš Fischer
V posledních dvou letech patří k hlavním aktivitám ČMMJ projekt Zvěřina. Projekt s podporou Ministerstva zemědělství vznikl pro podporu prodeje zvěřiny s cílem jednoduché a výhodné nabídky zvěřiny široké veřejnosti přímo od myslivců.
Tomu předcházelo i prakticky zrušení omezení maximálně možného množství prodané zvěřiny na honitbu. Nově nastavené maximum vlastně nijak neomezuje prodej zvěřiny pro kteroukoli z honiteb naší republiky. I o to se zasloužila ČMMJ.
Projekt Zvěřina není nutné čtenářům našeho spolkového časopisu představovat, protože všechny informace byly již v průběhu zmíněných dvou let zveřejněny. Nicméně je nutné zdůraznit to, že základem projektu je interaktivní mapa na webu prozverinu.cz, kde si může kdokoli vybrat, jakou zvěřinu a kde si koupí. Subjektů, které v rámci této mapy zvěřinu nabízí je v této chvíli zaregistrovaných více než čtyři stovky ve všech regionech republiky.
Rozhodli jsme se tedy udělat mezi na webu zaregistrovanými subjekty průzkum formou ankety s cílem zjistit, jak jsou s webem PROZVERINU spokojeni, jak tato možnost podpořila prodej zvěřiny, případně co by bylo potřeba zlepšit.
Více než čtyřem stům registrovaných byl ze sekretariátu ČMMJ rozeslán mail s deseti jednoduchými otázkami a možností vyjádřit i další názor, zároveň byl v mailu odkaz na on-line formulář. Sám jsem za náš spolek registraci na webu PROZVERINU založil hned při spuštění webu a i kontakty jsou uvedeny moje. Anketa mi do mailu dorazila, vyplnění on-line formuláře mi nezabralo více než pět minut. A těšil jsem se na odpovědi od ostatních uživatelů.
Bohužel ale zklamání nastalo den po ukončení ankety, kdy jsem dostal souhrn došlých odpovědí. Z více než čtyř stovek oslovených dorazilo pouhých 11 odpovědí! Z toho všechny prostřednictvím webového formuláře, možnost zaslat odpovědi mailem do redakce nevyužil nikdo.
Když přemýšlím, proč takový nezájem, nenapadá mne hlavní argument. Myslivci se stále ptají, co pro ně ČMMJ dělá. Ale když se takto spolky podpoří, tak zájem o vyjádření se je prakticky na nule. A toto je přitom jen jedna z více aktivit, které ČMMJ dělá pro všechny myslivce, nejen pro své členy.
Vzhledem k počtu odpovědí mi tedy nezbývá než poděkovat deseti kolegům, kteří anketu vyplnili, protože vzhledem k počtu odpovědí nelze žádné závěry vyvodit, nemá cenu v podstatě odpovědi nějak detailně rozebírat. Snad je ale možné podotknout, že vlastně všichni respondenti uvedli navýšení prodeje zvěřiny na základě registrace na webu, což nakonec potvrzují i části ze dvou rozhovorů uveřejněných v tomto čísle časopisu.
Je třeba ale také zdůraznit, že kromě jedné výjimky všichni respondenti uvedli jako možnost dalšího navýšení prodejů zvěřiny uvolnění prodeje z hlediska dělené zvěřiny. O nákup pouze dílů nebo již vykostěné zvěřiny je veliký zájem, a není divu, protože dnes většina zájemců nemá možnosti doma vcelku koupený kus rozrušit, neumí se do stažení a rušení celých kusů pustit, nemluvě o tom, že je třeba řešit, jak následně v rámci předpisů naložit s ořezy, kůží, kostmi a dalšími nepoživatelnými a nevyužitelnými částmi těl zvěře.
Naprosto logicky tedy lidé chtějí koupit jen několik kilogramů zvěřiny, chtějí ji zkusit, ochutnat, vyzkoušet si propagované zvěřinové recepty. A tak právě prosazení možnosti prodeje dělené zvěřiny přímo od myslivců by mělo být cílem ČMMJ do budoucna, je třeba jednat s příslušnými státními orgány, argumentovat, že se tak hned za našimi hranicemi už léta děje a trh se zvěřinou pak vypadá úplně jinak. Je třeba mít na paměti i tu souvislost, že v době, kdy jsou myslivci apelováni, aby zvyšovali odstřely spárkaté zvěře, může být právě uvolnění prodeje dělené zvěřiny velmi silným impulsem, nemluvě o ekonomickém efektu pro hospodaření jednotlivých honiteb.
Za redakci v tomto smyslu už lobbujeme dlouho, nakonec sám šéfredaktor byl jedním z těch, který už před více než patnácti lety byl ve skupině těch, kteří prosadili pod vedením Středoevropského institutu ekologie zvěře vytvoření systému prohlížitelů zvěřiny. Systém vyškolených myslivců oprávněných posoudit kvalitu zvěřiny a uvolnit prodej ulovených kusů přímo od myslivců je totiž základním prvním krokem, na který by měla navazovat naprosto logicky možnost přímého prodeje dělené zvěřiny. Samozřejmě se všemi potřebnými náležitostmi, jasnou evidencí a pravidelnou kontrolou.
Jedním z častých protiargumentů takového prodeje je ale to, že myslivci nejsou dostatečně erudovaní, zkušení, nemají podmínky a v neposlední řadě, že je to konkurence velkým výkupním zvěřinovým závodům. Ale tak jako v zahraničí by se přece daly nastavit podmínky z hlediska omezení maximálního podílu a nebo množství dělené zvěřiny, zásadní podmínkou by měla být jasná evidence, označení zvěřiny (datum lovu, lovec, datum zpracování, kdo zpracoval, …) a také nějaký časový limit, do kdy po ulovení je možné ještě zvěřinu takto prodat.
A zajištění kvality? Kromě pravidelných kontrol příslušných státních orgánů je kontrola naprosto triviální – asi těžko se budou zákazníci vracet tam, kde jim myslivci nabídnou nekvalitní, nedobře opracovanou a špatně adjustovanou zvěřinu. Myslivci musí mít přece sami zájem o prosazení se kvalitním produktem, chtějí-li dlouhodobě ulovenou zvěř takto zhodnocovat.
Závěrem bych se ještě chtěl vrátit k webům, které prezentujeme na stránkách časopisu, a to jsou weby PROZVERINU.cz a ceskazverina.cz. Oba weby se výjimečně dobře doplňují a s jejich obsahem by se měl seznámit každý myslivec.
Web prozverinu.cz slouží primárně k prodeji zvěřiny přímo od myslivců, k její propagaci, je doplněn i o recepty a stručné návody na stažení některých druhů zvěře. Využívá se zde k propagaci zvěřiny i tváří známých kuchařských osobností a propojení s internetovou televizí. Cílí hlavně na nemysliveckou veřejnost.
Web ceskazverina.cz pak tento web naprosto logicky a podstatně doplňuje jako informační server všeho, co se týká prvopočátku, tedy způsobu lovu, myslivců a zvěřiny, od správného ulovení přes ošetření ulovených kusů, stažení, rušení a dalšího zpracování. Je to tedy v prvé řadě nekomerční web a cílí přednostně do řad myslivců. Pokud totiž chceme, aby myslivci s úspěchem nabízeli zvěřinu, ať už v kusy vcelku, nebo dělenou zvěřinu, musí se nejprve sami myslivci poučit, zamyslet se, co dělají špatně, inspirovat se ze zkušeností jiných.
Oba weby naleznete velmi snadno na hlavní webové stránce www.myslivost.cz. Stačí kliknout na příslušný odkaz a začít.
 
Miloš FISCHER
 

Zpracování dat...