ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Únor / 2023

Lov losa ve Švédsku

Myslivost 2/2023, str. 64  Martin Brožek
V rámci výročí 120 let od založení švédské muničky NORMA jsem byl pozván na jednu z „podnikových“ naháněk na losa. S radostí jsem přijal a začal se připravovat na svou první velkou zahraniční akci. Ze všeho nejvíc jsem se těšil, že zkusím něco nového v magické severské přírodě, případné ulovení krále lesa by pro mě bylo pomyslnou třešničkou.
NORMA pořádala v roce 2022 celkem tři výroční losí naháňky, každou přibližně pro třicet hostů z celé Evropy. Byli mezi nimi především novináři a ambasadoři značky z Norska, Dánska, Polska, Německa, Finska a dalších zemí.
 
Před odjezdem
 
Jediné, co jsem musel dodat, byla digitální kopie občanského průkazu, zbrojního průkazu a loveckého lístku, vše ostatní zařídil organizátor, jímž byla samotná NORMA. Konkrétně dopředu zařídila švédský roční lovecký lístek, validaci zbrojního průkazu a povolení zapůjčení zbraně. Na možnost lovu vlastní zbraní jsem se ptal, ale protože jsem nedostal jasné vyjádření, jel jsem „na lehko“.
Největším oříškem bylo připravit se na nástrahy počasí. Na podzim platí ve Švédsku pravidlo, že může být naprosto jakkoliv. Od mínus dvaceti po dvacet nad nulou, sníh, déšť, mlhy, silný vítr. Prostě jakkoliv. Zvolil jsem zimní komplet Blaser Argali, pod něj několik vrstev oblečení a navrch loveckou pláštěnku pro případ hustého deště. Na nohy celoroční vysoké kožené boty Löwa Ranger s goretexovou membránou. Pak už jsem jen koupil letenku a čekal na další instrukce.

DSC01758-SJ-1.jpg
 
Cesta a ubytování
 
NORMA sídlí na jihu Švédska, kousek za hranicemi s Norskem a nejbližším letištěm v norském Oslo. Přímým vzdušným spojem trvá let z Prahy něco přes dvě hodiny.
Na letišti v Oslo čekal mikrobus, během hodiny se naplnil dalšími deseti hosty a vyrazili jsme do Mitanderfors, kde jsme měli další tři dny bydlet. Pokoje byly dvoulůžkové, mým spolubydlícím se stal finský novinář Jukka Malinen. V pokoji byl připravený pro každého židličko-batoh se jmenovkou, uvnitř jsme nalezli kromě maličkostí také sedací podložku, pláštěnku na zbraň, krátký naháňkový řemen Sauenhammer SH2, elektronická sluchátka a vysílačku.
Zbytek odpoledne jsme se seznamovali s dalšími hosty a příjezdový den jsme uzavřeli společnou večeří a rozdáním kulovnic v cestovních obalech. Každá opět se jmenovkou, uvnitř s dokumentem švédské policie o zápůjčce zbraně a dvěma krabičkami střeliva NORMA.

IMG_8706.jpg
 
Bezpečnost především
 
Večeře byla zahájena představením jednotlivců a bezpečnostním brífinkem. Pokud do té chvíle panovala hlasitá diskuse, informace brali všichni vážně a nikdo si nedovolil doplňovat výklad veselými poznámkami. Každý dostal papír s kompletními informacemi o tom, co se na lovu smí a nesmí; vedoucí všechny body nahlas přečetl a dovysvětlil. Informace se v principu nelišily od českých nástupů – vedoucí honu uvedl lovenou zvěř, bezpečnost manipulace se zbraní, upozornil na důležitá telefonní čísla. Co rezonovalo, byla bezpečnost pracovních psů, konkrétně zákaz střelby, pokud je pes blíže než 50 metrů od losa a pokuta 6000 Euro za postřelení nebo usmrcení psa ihned splatná psovodovi. Papír s pravidly měl mít každý účastník u sebe.
Po večeři někteří z nás využili venkovní káď a saunu.

norma-6-5x55-10-1-gr-oryx-2-1.jpg
 
Nastřelení zbraně, exkurze v továrně NORMA
 
Při snídani nás rozdělili do dvou skupin, které se vystřídaly v návštěvě střelnice a továrny NORMA v Åmotfors. Moje skupina šla nejdříve na střelnici.
Všechny zbraně určené pro hosty byly soukromé, zapůjčené zaměstnanci NORMA. Dostal jsem k dispozici kulovnici Sako 85 v kalibru 6.5x55 SE, střelivo v postranní kapse bylo NORMA ORYX.
Prvním krokem byla přesná střelba s korekcí nástřelu, poté se každý host povinně účastnil soutěže střelby na terč běžícího losa. Pohybující se terč byl ve vzdálenosti 80 metrů, procedura přikazovala nejprve vystřelit na stojící terč a poté, až se papírové torzo losa rozběhne, jej ve stanoveném úseku zasáhnout podruhé. Každý celou proceduru střílel dvakrát, ze všech čtyř zásahů se sečetlo konečné skóre a podle dosaženého počtu byla každému střelci doporučena maximální vzdálenost střelby na živého losa. Skončil jsem druhý se ztrátou dvou bodů na vítěze.
Po opuštění střelnice jsme absolvovali exkurzi v továrně NORMA, kde proběhla komentovaná prohlídka výrobních prostor, návštěva trezoru sbírkových zbraní, přednáška o historii a budoucnosti firmy a především na téma střeliva, které budeme na lovu používat.
Organizovanými lovy slavila NORMA své stodvacetileté jubileum a zároveň při nich zaznamenávala výkon střeliva v případě loveckého úspěchu. Informace o střelivu NORMA získává průběžně i od svých „továrních“ střelců a lovců a jsou důležitou součástí procesu vyhodnocování dlouhodobé kvality a účinku střeliva.
Mezi hosty bylo rozdáno střelivo se střelami ECOSTRIKE (bezolověná nefragmentující střela), EVOSTRIKE ECO (bezolověná fragmentující střela), BONDSTRIKE (střela s bondovaným olověným jádrem přizpůsobená pro střelbu na velké vzdálenosti) a ORYX (tradiční a nejprodávanější střela s bondovaným olověným jádrem).
Po exkurzi byl zbytek dne volno, následovala společná večeře se shrnutím informací z předešlého brífinku a doporučením brzkého odchodu na lože.

IMG_8889.jpg
 
Lovecké dny
 
Sraz k odjezdu byl naplánován na půl šestou ranní. Losování loveckého místa proběhlo volbou auta. Do každého auta se vešli tři až čtyři střelci, každý v něm nalezl obálku s čísly stanovišť pro jednotlivé leče, kód do lovecké aplikace WeHunt, mapu oblasti s označením lečí a střeleckých stanovišť a ještě jednu kopii bezpečnostních pokynů.
Auto řídil závodčí, který všechny střelce dovedl na stanoviště, určil hranice a v okamžiku, kdy vůz zmizel za obzorem, byl pro střelce lov zahájen.
Forma naháňky byla zvolena se slíděním, tedy obestavená leč bez honců, avšak se slídícími psy vedenými psovody.
Komunikace probíhala primárně prostřednictvím vysílaček s vazbou na aplikaci WeHunt zobrazující polohu střelců, psovodů a psů. Na mobily jsme se příliš spoléhat nemohli, švédské lesy nejsou dostatečně pokryty mobilním signálem. Na jednom radiovém kanálu byli střelci, na druhém psovodi. Vedoucí honu poslouchal a řídil oba kanály, přičemž střelce informoval o dění a hlásil konkrétním stanovištím, aby se připravila, pokud na ně pes tlačil losa. Hlas jste ve vysílačce slyšeli každých pár minut, takže asi dvouhodinové leče utekly relativně rychle. První den proběhly dvě leče ráno a jedna odpoledne, druhý den to bylo opačně.

IMG_9165.jpg
 
Moje první setkání s losem
 
Lov losa je náročný na pozornost a potřebujete mít velký kus příslovečného loveckého štěstí. První faktorem neúspěchu je migrující populace vlka. Pokud se v oblasti vyskytnou vlci, losi odcházejí a vracejí se až poté, kdy se vlci přesunou jinam.
Druhou komplikací je dokonalý losí sluch a čich. Los je perfektně přizpůsoben pobytu v severské krajině; dospělý kus, pokud není v úprku, se pohybuje naprosto bezhlučně a i při běhu je schopen zaznamenat přítomnost čehokoliv, co do jeho prostředí nepatří. Rozhodně nemůžete křoupat jablko, šustit obalem od oplatky nebo popocházet po střeleckém stanovišti. Los vás dokáže detekovat na desítky metrů, kdežto vy nemáte o přítomnosti zvířete s hmotností běžně přes 700 kilogramů ani tušení.
Tichá skandinávská příroda situaci neulehčí. Les byl tichý, jen občas vrzla větev ve větru, zakřičela sojka nebo se nahodile ozval malý pěvec. Naprostou většinu času panovalo až depresivní ticho, a právě proto bylo součástí úvodního brífinku i doporučení, aby si každý hned po příchodu na stanoviště nalezl pohodlnou polohu, ve které bude schopen v tichosti přečkat následujících 90 až 120 minut lovu.
Mým přáním samozřejmě bylo, abych se s losem setkal, a podařilo se mi to hned první den, kdy mi přiběhla losí kráva. Běžela klidně, zastavila se na mechovém plácku asi 70 metrů ode mě a navázala se mnou na pár vteřin oční kontakt. Přestože v případě dobrého přehledu o situaci, zda u sebe nemá losice tele, byl odstřel povolen, rozhodl jsem se příležitost nevyužít. Losici jsem jen uctivě pozdravil a nechal ji běžet dál. Věřím, že mi švédští trollové a víly budou za mé rozhodnutí nakloněni příště.
Jiného losa jsem už po zbytek prvního ani druhého dne neviděl, ale dvakrát jsem je měl na krátkou vzdálenost, když je za hradbou porostu hnal pes. V jednom případě se muselo jednat o býka, který při běhu narážel parožím do stromů, což vydávalo impozantní dunivé rány. Moje tepová frekvence se v tu chvíli pohybovala blízko srdečnímu infarktu.

IMG_9183.jpg
 
Nakonec jsme ulovili
 
Lovecký tým jako celek však nakonec úspěch slavil. Losího býka se podařilo nábojem NORMA ECOSTRIKE v 6.5x55SE ulovit jednomu z psovodů první den; druhý den dopoledne ulovil mladého losího býka francouzský kolega a svého losa ulovila i jeho kolegyně Maelyne, se kterou společně přiletěli. Shodou okolností lovili oba Francouzi s nábojem ORYX Silencer series v 308 Win.
Jednalo se ve všech třech případech o komorové rány, losi byli při zásahu v běhu a zhasli podle vyprávějí úspěšných střelců do dvaceti kroků. O přesné mušce střelců a účinnosti střeliva tedy nebylo pochyb.
Emoce především francouzského týmu byly nakažlivé! Jejich první výlet do Švédska, první lov losa a oba úspěšní. Shodou okolností Maelyne ulovila býka na konci druhého dne a tím celý dvoudenní lov symbolicky uzavřela. Nadšení a krystalická radost sympatické dvojice určila i náladu při večerním posezení.

Group-photo-Norma-VIP-moose-hunt.jpg
 
Ulovení losa je práce
 
Jak už jsem uvedl, lov je náročný na pozornost, klid na stanovišti a zásadní je faktor štěstí. Když už se podaří losa zahlédnout, většinou je v pohybu. Na výstřel máte málo času, míření komplikuje hustý porost. Požadavky na střelivo platné nejen pro losa jsou konzistence, přesnost zásahů, spolehlivá řízená deformace, schopnost předání maxima energie ještě v těle zvěře a vysoká zbytková hmotnost projektilu. Lovecké střelivo NORMA tyto požadavky stoprocentně plní. Švédské zákony v případě lovu losa nařizují použití tzv. Class 1 zbraně, tedy takové, která vystřelí projektil o hmotnosti nad 9 gramů a ve vzdálenosti 100 metrů bude dopadová energie vyšší než 2700 J.
V případě nesmrtících zásahů los obvykle putuje několik kilometrů, jeho dosledy jsou nebezpečné pro střelce i psy. Další komplikací je, že postřelený los odejde hluboko do lesů, kam je problém dostat techniku potřebnou na jeho vytažení. Paradoxem přitom je, že v okolí obydlí a silnic potkáte losa zcela běžně, za cestu jsme jich viděli hned několik – zcela v klidu. Jako by věděli, že tam jim nic nehrozí.
Pro vytažení losa z lesa se používá „ocelový kůň“, malý pásový stroj, za který losa zapřáhnete a využijete motorizovanou sílu s pásy na prostup terénem. Vytažený los se poté navijákem natáhne na přívěs vozu a odveze. Ani jednoho z losů jsme na místě nevyvrhovali, těžko říct, zda je to pravidlo, ale dává mi to smysl kvůli obrovské hmotě vnitřností. Los se zužitkuje celý. Říká se, že jeden los vystačí rodině na celý rok.

Jak využít zkušenosti u nás
 
Můj výlet do Švédska byl nejen o loveckém zážitku, ale v mnohém jsem se přiučil, jak lze zvýšit úroveň organizace a bezpečí na společných lovech v Čechách. Základem je dostatek času na přípravu a dobrá komunikace, aby všichni věděli, co, kde a jak se bude dít, pochopili vzájemné role a povinnosti.
Každý účastník byl poučen, závodčí mu přesně na vlastní mapě ukázal polohu a vytyčil bezpečnou střelbu. Leče řídil vedoucí honu, který nelovil, jeho úkolem bylo koordinovat společný lov vysílačkami a přes mobilní aplikaci. Hlásil průběh, připravoval střelce na příchod losa a řídil psovody.
Neříkám, že v tomto rozsahu je nutné postupovat na všech akcích, kterých se v Čechách účastníme, ale rozhodně je u nás velký prostor pro zlepšení příprav, zapojení mapových podkladů, předávání informací v průběhu lovu a zvýšení disciplíny účastníků.
Výlet jsme uzavřeli večeří, posezením a samozřejmě oslavou s úspěšnými lovci. Atmosféra byla vřelá, měl jsem pocit, že jsem mezi starými přáteli.
Jaké hodnoty NORMA reprezentuje prostřednictvím svých lidí, jsme poznali i podle toho, že s námi povečeřel a dokonce zahrál na kytaru Kjell Edholm, výkonný ředitel NORMA Precision AB. Těším se, že se v budoucnu do Švédska vrátím – třeba při nějaké budoucí lovecké příležitosti.
 
Střelivo NORMA dováží do České republiky společnost KOZAP Uh.Brod, zbraně a střelivo spol. s r.o.
 
qr-code-Ocelovy-kun-pri-praci.jpgIng. Martin BROŽEK,
autor projektu JduLovit.cz
Pro další obsah mě vyhledejte na sociálních sítích
Vyzkoušejte aplikaci JduLovit.cz
 
 
Poznámka autora: Opakovaně odpovídám na dotazy zájemců, kolik by podobný lov losa stál. Velmi se liší, zda jedete na organizovanou akci, nebo na individuální lov, a jaké služby si objednáte. Dá se říct, že lov losa podle pohlaví a velikosti trofeje býka stojí v průměru 1500 až 6500 €. K tomu je třeba připočíst lovecký lístek, ubytování a cestu, opět s ohledem na vaše potřeby a požadavky.

Zpracování dat...