ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Prosinec / 2023

Kulovnice BLASER R8 v modifikaci se zásobníkem na 10 nábojů

Myslivost 12/2023, str. 68  Jiří Hanák
Předem je možná užitečné informovat, že značky loveckých zbraní Blaser, Sauer a Mauser patří do jedné rodiny, lépe řečeno pod jednoho majitele. Jejich vysoká technická úroveň se nenarodila takříkajíc přes noc, ale v jednom zdroji vychází z dlouhé tradice značky Sauer.
Puškařství J.P.Sauer&Sohn vzniklo už v roce 1751 v Suhlu a proslavilo se zejména koncem 19. století vynikajícími kulovými dvojáky především pro africké lovy a známá je také jejich spolupráce s Kruppovými ocelárnami při vývoji dokonalé hlavňové oceli, kterou nakonec odebírala většina zbrojovek v předválečné Evropě.
Po druhé světové válce a zejména po rozdělení Německa značka Sauer poněkud mizí. V Suhlu na území NDR pokračuje výroba, ale pod jinými značkami např. Merkel, Simson atd. Značka Sauer se v tehdejším západním Německu objevuje znova nově až v roce 1957 v Eckenförde.
Ve stejném roce zakládá Horst Blaser výrobu loveckých zbraní v Isny v Badensku Würtenbersku. Proslavil se zejména lehkými kozlicemi a později kulovou jednuškou s legendárním velmi spolehlivým a velmi pevným výklopným závěrem Jäger a stal se v Německu jedním z významných výrobců loveckých zbraní.  Lze konstatovat, že za téměř sedmdesát let existence si značka Blaser vybudovala téměř vedoucí postavení mezi výrobci excelentních a špičkově kvalitních zbraní výše uvedených typů a později také s velmi originální opakovací kulovnicí s přímotažným závěrem.
V novodobější historii firma několikrát změnila majitele až ji v roce 2000 koupili současní majitelé, kteří doposud vlastnili jen značku Sauer, a tak sjednotili značky Sauer, Blaser, Hämmerli a Mauser pod „jednu střechu“ tím, že založili firmu „Liecke und Ortmeier Group“. Pánové Liecke a Ortmeier jsou tedy většinovými vlsatníky firmy Blaser Group. Z historie obou částí dnešního podniku je zřejmé, že navazují na bohatou tradici výroby zbraní, jejichž řemeslná dokonalost a kvalita vychází z dovedností několika generací.
Od roku 2009 se rozdělily divize loveckých a služebních zbraní a výroba všech loveckých zbraní se přestěhovala do městečka Isny. 
 
Charakteristickým prvkem kulovnic Blaser je originální přímotažný závěr umožňující rychlejsí přebití než u klasického otočného odsuvného závěru typu Mauser. Historicky, prakticky od prvních modelů puškaře a vynálezce přímotažného závěru F. Mannlichera z roku 1885, přímotažný závěr velmi přitahoval pozornost pro svoji pohotovost a rychlost přesné opakované střelby.
Na rozdíl od všech následovníků a modernizátorů přímotažného závěru, kteří vycházeli z původního Mannlicherova principu otočné kulisy uvnitř těla závěru, ve firmě Blaser šli jinou cestou - originálním kleštinovým závěrem, kde náboj v nábojové komoře uzamyká závěrová kleština. Kromě jiných výhod uvedená konstrukce závěru zkracuje celkovou délku zbraně o 12 cm, což má pozitivní vliv na snadnější přepravu i celkově pohodlnější manipulaci se zbraní.
Závěr se neuzamyká otáčením ozubů závěru, ale rozevřením kleštiny do vybrání za nábojovou komorou. Kulovnici s tímto závěrem označili názvem Blaser R 93, kde číslovka značí rok oficiálního vzniku zbraně a předvedení na výstavě IWA v Norimberku. Následně byla kulovnice Blaser R 93 vyhlášena v USA zbraní století. 
 
Velmi rozšířený a oblíbený typ Blaser R 93, jehož výroba přetrvala více než dvacet let, byl nahrazen zdokonaleným typem R 8. Model R8 má opět kleštinový závěr, u kterého byly ovšem provedeny některé detailní změny k vyšší spolehlivosti závěru a jeho hladšímu a snadnějšímu chodu. Nejpodstatnější změnou je rekonstrukce spoušťového ústrojí, kde samotná spoušť se stala součástí nábojové schránky. Celé spoušťové ústrojí je spojeno v jeden celek  lůžkem závěru, což zaručuje stabilní a neměnné nastavení celého spoušťového systému z výroby. Spoušť, vyčnívajícím kolíkem ze zásobníku, se dotýká spoušťové páky spoušťového mechanismu v lůžku závěru, kterou při tlaku na spoušť nadzvedne, čímž dojde ke spuštění. Spoušť nemá žádný mrtvý chod, žádnou vůli a reakce na tlak je okamžitá.
Zvláštností spouště je, že nemá žádnou pružinu a její vratný chod po výstřelu je ovládán pohybem závěru. Odstraněním pružiny spouště se tak odstraňuje i jeden prvek možné poruchy při prasknutí pružiny nebo změny odporu spouště z důvodu její únavy.
Pokud bychom použili několik zásobníků, třeba při potřebě rychlého opakování výstřelů na naháňce, nastavení spouště se nemění právě proto, že spoušťové ústrojí je celé, kromě spouště, v lůžku závěru a je stále stejné.
Odpor spouště je nastaven standardně na 650 g. Na zvláštní přání je možno objednat provedení spouště ATZL s dvěma variantami nastavení odporu spouště, 650 g a 250 g. Jen na doplnění, i u typu R8 zůstává možnost manuálního napínání bicí pružiny a jejího uvolnění do bezpečného stavu pomocí jezdce na konci závěru.  Možnost manuální aktivace a dezaktivace napnutí pružiny bicího ústrojů je naprosto nejbezpečnější systém, který nemůže poskytnout sebelepší klasická pojistka a zejména ne pojistka zajišťující jen spoušť. Zbraň tak lze přenášet s nábojem v nábojové komoře, ale s deaktivovaným bicím ústrojím.  Jinými slovy, nemůže dojít k výstřelu, protože bicí pružina úderníku není napnutá. Zbraň je tak bezpečná v jakékoliv situaci a při jakémkoliv pádu zbraně. Technicky hovoříme o nejvyšším stupni pádové jistoty zbraně.
Pokud ovšem vznikne potřeba rychlé střelby, třeba na šoulačce, stačí posunout jezdec na konci závěru do stavu napnutí bicí pružiny, což se děje naprosto tiše a bezhlučně a prakticky ve zlomku vteřiny je zbraň připravena ke střelbě bez rachocení závěrem. 
Uzamykání závěru je u zbraní Blaser zásadně do hlavně, což přináší řadu výhod. V prvé řadě se jedná o možnost použití zcela odlehčeného lůžka závěru, které nenese žádný tlak výstřelu.
V případě konstrukce Blaser zcela chybí horní obvyklá část lůžka závěru. Opticky ho tvoří prakticky jen kryt závěru, který se pohybuje současně se závěrem.
Další výhodou, a nikoliv nevýznamnou, je uzamykání náboje závěrem přímo v hlavni, což je naprosto přesné uzamčení s absencí jakékoliv závěrové vůle i po dlouhodobém používání, a i u nejtěžších ráží. Přesnost a stabilnost uzamčení má vliv i na přesnost střelby.
Nakonec uzamykání závěru do hlavně umožňuje její snadnou vyměnitelnost a možnost použití hlavní s různými rážemi. Při výměně hlavy závěru, v případě ráží s různým průměrem dna nábojnice, je potom možnost použití ráží s jedním základním mechanismem a pažbou v celé šíři nabídky ráží výrobce.

Blaser-R8-Ultimate-X.jpg
 
Modifikace R8 se zásobníkem na 10 nábojů
 
Větší kapacita zásobníku byla vyžádána lovci, kteří zbraň používají na lov při naháňkách, a tedy při pohybu většího počtu zvěře, kdy mají daleko vyšší pravděpodobnost většího počtu úlovků, než u původního zásobníku pouze na 3 náboje.  Zbraň s modifikací zásobníku na 10 nábojů si získala rychle velkou oblibu nejen v domácím Německu, ale zejména v Itálii a Španělsku, kde jsou společné lovy na divoká prasata velmi rozšířené a kde z lečí vybíhá často mnoho desítek kusů zvěře.
R8 se zásobníkem na 10 nábojů se liší od původního provedení ještě s jedním podstatným konstrukčním detailem. Zásobník již není spojen s částí spoušťového ústrojí, kdy se původně zásobník vyjmul i s pevně připojenou spouští, ale spoušťové ústrojů zůstává celé spojené s pouzdrem závěru.
Podle mého názoru je toto řešení daleko vhodnější. Jednak nevzniká nebezpečí vniknutí nečistoty do spoušťového ústrojí, například v případě nesení zásobníku se spouští v kapse nebo brašně a dále je levnější pořízení dalšího rezervního zásobníku a daleko operativnější manipulace s ním. Také je trvalejší nastavení spoušťového ústrojí, které je tak kompaktní a celistvé.
 
Praktická zkušenost se zbraní
 
K dispozici k testu jsme měli Blaser R 8 v provedení Ultimate X v ráži 308 W. Na první pohled upoutá netradiční pažba v provedení Ultimate, která je sice docela subtilní, ale má velmi promyšlenou a propracovanou ergonomii proporcí pažby pro přesné a především pohotové zamíření při tzv. hozené ráně.

csm_R8_UltimateX_rechts_2c648d6e02-1024x265.jpg

Dalším prvkem pažby je robustní pistolová rukojeť v téměř pravoúhlém postavení vůči hlavni a ose zbraně a za ní otvor pro palec, který umožňuje obejmout rukou celou rukojeť a přitáhnout tak pažbu pevně do ramene. To umožňuje absolutně přirozenou pozici střílející ruky rovnoběžnou s osou zbraně, což má zásadní význam při pudové střelbě z volné ruky.
Hřbet pažby má přímou konstrukci, připomínající klasické tvary pažby typu Mauser. Přímý hřbet pažby je vhodný pro pohotové zamíření a je optimální pro minimalizaci účinku zpětného rázu a snižuje úhel zdvihu zbraně při výstřelu. Dotyk se zbraní je tak maximálně příjemný, ergonomie pažby a zejména pistolová rukojeť s otvorem pro palec umožňuje velmi pevné uchopení a sevření zbraně, což se velmi osvědčilo zejména při střelbě z volné ruky. 
Pro individuální přizpůsobení pažby proporcím střelce má pažba nastavitelný hřbet pažby a nastavitelnou botku pažby, kdy lze pažbu prodloužit o asi 3 cm.  Tato variabilita umožňuje přizpůsobit pažbu téměř každému střelci s jakoukoliv výškou a délkou rukou tak, že pažba prostě dokonale „sedne“, což je základní předpoklad pro pohotovou, ale hlavně přitom přesnou střelbu. Konstruktéři prostě vyhověli jednomu zásadnímu pravidlu a to, že „sice hlaveň střílí, ale pažba trefuje“.
Povrchová úprava hlavně a dalších ocelových dílů je na hluboký mat.
 
Test jsme prováděli praktickou střelbou ve dvou formách. Jednak v klidové poloze systémem bench rest, kde nás zajímal zejména chod spouště a její vliv na celkovou přesnost střelby. Další část střelby byla vestoje z volné ruky rychle se opakujícími výstřely celé kapacity zásobníku, kde jsme sledovali ergonomii pažby z hlediska přilícitelnosti zbraně a pohotovost a vliv na přesnost střelby při manipulaci se závěrem. V tomto případě našimi cíli byly plechovky ve vzdálenosti asi 50 m. Vystřelení celého zásobníku, tedy 10 ran nábojů RWS ST v rychlém sledu za sebou, bylo velikým střeleckým zážitkem a dovedu si představit výrazné zvýšení úspěšnosti v počtu úlovků na naháňkách.
V obou případech způsobu střelby se musí nejvíc ocenit možnost pevného úchopu pažby pomocí pistolové rukojeti s otvorem pro palec. Suchá, přímá spoušť umožňuje velmi jemné spuštění. Střelba z volné ruky opět potvrdila výhodu možnosti pevného uchopení za rukojeť a přitažení do ramene. I při rychlé střelbě byla úspěšnost zásahů téměř stoprocentní.
Skvělá ergonomie pažby se projevuje ve snadné přilícitelnosti zbraně, což obzvláště výhodné při potřebě rychlé reakce například na naháňce na černou zvěř.  Chod závěru snadný, hladký a jeví se, že má snadnější a plynulejší chod než u předchozího typu R 93. Při přebíjení přímotažným závěrem není třeba odlícovávat zbraň a sundávat z ramene, ale umožňuje rychlé a pohotové přebití při minimální odchylce od původního směru zamíření. Chod spouště je překvapivě jemný, bez jakéhokoli mrtvého chodu a dokonale vhodný i pro velmi přesnou střelbu v klidové pozici.
Za výrazný posun považuji vybavení zbraně zásobníkem na 10 nábojů, což ocení především „naháňkoví střelci“. Zajímavým poznatkem bylo, že při plném zásobníku s deseti náboji, je zbraň vyváženější a lépe zapadá do ramene.
Celkově se jedná o technicky velmi dokonalou zbraň, která uspokojí i nejnáročnějšího uživatele.
 
© Dr.Ing.Jiří HANÁK

Zpracování dat...