ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Leden / 2023

V Rudolfinu se podávaly hudební dobroty

Myslivost 1/2023, str. 67  Petr Šeplavý
Pro myslivecké přátele a milovníky lovecké hudby byla ve Dvořákově síni pražského Rudolfina v rámci tradičního koncertu ČESKÉ MYSLIVECKÉ VÁNOCE připravena „Hudební vánoční hostina“. Podávaly se vybrané pochoutky. Jako přípitek na uvítanou zazněla hymna ČMMJ v netradiční úpravě pro lesní rohy, Andělské přátelství, tradiční Dykovo Vítání a nová skladba od Petra Vacka Zahájení.
V předvečer 100. výročí ČMMJ se KT ČMMJ podařilo vydat monografii o prof. Ing. Antonínu Dykovi, tvůrci českých mysliveckých signálů a hlaholů, které poprvé vydal v roce 1936. Knihu představil a první čerstvě upečené výtisky předal přítomným potomkům pana profesora její autor Petr Šeplavý. Pravnučky Michaela Dyková, Anna Svobodová a pravnuk Zdeněk Svoboda, kteří se s velkou láskou, pečlivostí a úctou starají o archiv z pozůstalosti svého pradědečka, mohou být právem pyšní na to, jak úrodnou půdu našly myšlenky Antonína Dyka v klubu trubačů ČMMJ. Profesor Dyk byl muž pevných mravních zásad a tvůrčího ducha. On byl první, kdo nejen spoluzakládal jednotnou mysliveckou organizaci, ale hned od počátku jí vtiskl pevný etický a kulturní rozměr. Snažil se povznést praktickou myslivost začleněním trubačů do průběhu honů a lovů a využíval je i při schůzích, výstavách a dalších mysliveckých akcích. Určitě by mu pomyslně patřilo přední místo u hudebního prostřeného stolu.

uvod.jpg

Následoval předkrm z vybraných lahůdek od Leopolda Mozarta a Josepha Haydna. Ve skladbě Sinfonia Di Caccia se představil Petr Duda coby statný švarný myslivec s flintou na rameni a speciálním dřevěným nástrojem, jehož klepání navozovalo ránu bičem. Pochopitelně pouze zvukem.
Hřmotné majestátní tóny trubačů, kterých se tentokrát sešlo mimořádné množství, 80 členů KT ČMMJ z různých souborů z celé ČR na Empoře, 40 mladých trubačů a 15 trubačů Loveckého tria s hosty na pódiu, zklidnila líbezná hudba smyčcového orchestru v podání 31 žáků ZUŠ Lounských v Praze pod vedením Lady Bendové. Zvláště skladba Menuet od Jana Karase ve spolupráci s mladými trubači působila jako balzám na uši. V tomto Menuetu se hrála dvě Tria. V druhém Triu vystoupil jako sólista na borlici student Pražské konzervatoře Šimon Váhala.

02-ZUS-Lounskych-s-pani-Ladou-Bendovou.jpg

Jako hlavní chod se podávala Cepská suita servírovaná 40 mladými trubači ČMMJ. O podstatných chuťových složkách této skladby půvabně informovala Kristýna Zirhut. Druhý chod byla klasika v podání Loveckého tria Praha a jejich hostů. Vytříbený sluch našich hostů potěšily skladby Antonína Dvořáka nebo skotská lidová píseň Valčík na rozloučenou.

03-Cepska-suita-s-Krystynou-Zirhut.jpg
Ještě před přestávkou čekalo na všechny přítomné překvapení „šefkuchaře“. Petr Vacek pozval na pódium předsedu ČMMJ Ing. Jiřího Janotu a předsedu KT ČMMJ Bc. Petra Votavu a také Petra Dudu, kterému k jeho velkému překvapení bylo předáno nejvyšší myslivecké vyznamenání Čestný myslivecký řád. Plným právem si vyslechl od obou předsedů slova díků za jeho čtyřicetiletou neúnavnou činnost ve prospěch prezentace lovecké hudby a výuky mysliveckých trubačů, která dosáhla věhlasu nejen u nás, ale i v zahraničí. Potlesk publika vestoje na jeho mateřské scéně České filharmonie byl jen malým, ale srdečným a upřímným poděkováním.

05-predsedove-predavaji-vyznamenani.jpg

Naši hostinu jsme zakončili pestrým zákuskem vánočních skladeb a koled v podání všech účinkujících. Zvuk rohů a smyčců ozdobila melodie elektrických varhan v podání Ludmily Vackové.
Koncert se přiblížil ke svému závěru. Jiří Kasina představil účinkující a poděkoval všem, kteří pomohli koncert připravit a také těm, kteří nás již dvanáct let podporují. Především akciové společnosti Sellier a Bellot, státnímu podniku Vojenské lesy a statky ČR a Všeobecné pojišťovně Halali, a.s. Ve svém vánočním přání vyzdvihl soudržnost myslivců, jejich přátelství a vzájemnou pomoc, která, jak se v poslední době ve společnosti i ve světě ukazuje, není prázdným klišé, ale důležitou a ne vždy samozřejmou hodnotou. Všem přítomným popřál klidné vánoční svátky a hodně zdraví v roce 2023 a pozval také na příští koncert České myslivecké vánoce, který se bude konat 3. prosince 2023 opět v Rudolfinu.
V přídavcích na nás čekalo ještě jedno překvapení, které si vzali na starost Martin Karban, svižný průvodce koncertem, Matěj Vacek a Petr Duda. Předseda KT ČMM při předávání vyznamenání veřejně prohlásil, že Petr Duda je tak skvělý učitel a dirigent, že dokáže v krátkém čase vymámit „z jalové krávy tele“. Petr Duda se toho chytil a rozhodl se vymámit oblíbenou píseň trubačů z publika. A světe div se, opravdu z nás tu píseň se svými pomocníky vymámil.
Vše jsme pro vás uhnětli, namíchali a okořenili s láskou a radostí, kterou hudba přináší. Velmi si vážíme věrných posluchačů sedících s námi u „jednoho stolu“. Věříme, že jste si atmosféru vánočního koncertu uchovali v srdci a vzpomněli si na ni u sváteční štědrovečerní večeře.

Petr ŠEPLAVÝ
za organizační výbor koncertu

partneri.jpg

 
 

Zpracování dat...