ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Leden / 2023

POĽOVNÍCTVO A PRÍRODA 2022

Myslivost 1/2023, str. 48  Peter Šomek
Celoštátna poľovnícka výstava s medzinárodnou účasťou 3. časť NAJ Abnormalita 2022
 
Súčasťou výstavy bolo aj množstvo sprievodných podujatí. Väčšina z nich prebiehala na pódiu v pavilóne F pod názvom Poľovnícke fórum. Odznelo tu množstvo tém, diskutovalo sa o zákaze používania olova v nábojoch do poľovných zbraní, ďalej prebiehali diskusie na tému Poľovníctvo vo svete, Slovenskí sokoliari v UNESCO, Poľovnícke vzdelávanie a školstvo, Poľovnícka kynológia, Lesná pedagogika, Veľké šelmy, Problematika kormorána, Poľovnícke PR a médiá, Voľný pohyb psov v revíri, Umiestnenie diviny na trh, Poľovníctvo v umení, Lovecká lukostreľba, Slovenské národné plemená psov, Africký mor ošípaných, Správne manažovanie poľovníckeho revíru v š. p. Lesy SR, Manažovanie poľovných revírov VLM SR, š. p.
Ďalej na pódiu predstavil svoju činnosť Klub slovenských poľovníčok, Trubači poľovníckych signálov a Sokoliarstvo Kanát.
Slovenská poľovnícka komora a Slovenský poľovnícky zväz usporiadali v rámci výstavy medzinárodnú konferenciu s názvom Poľovníctvo ako služba občianskej spoločnosti na tému Škody spôsobené zverou a na zveri. Záštitu nad konferenciou prevzal minister obrany Slovenskej republiky Jaroslav Naď a minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Samuel Vlčan.
Počas výstavy sa uskutočnila aj Špeciálna výstava tatranských duričov a Špeciálna výstava slovenských hrubosrstých stavačov. V rámci výstavy sa uskutočnil 46. ročník Celoštátnej súťaže Krúžkov mladých priateľov prírody a poľovníctva o Pohár prezidenta Slovenského poľovníckeho zväzu. Súťaže sa zúčastnilo 6 družstiev, vo všetkých súťažných kategóriách boli najúspešnejší súťažiaci z okresu Považská Bystrica. Uskutočnili sa tiež Majstrovstvá Slovenska vo varení poľovníckeho guľášu.
V nedeľu sa v priestore medzi pavilónmi B a C uskutočnila svätohubertovská omša, ktorú celebroval biskup Nitrianskej diecézy Viliam Judák.
Slovenská poľovnícka komora a redakcia televíznej relácie Halali organizovali súťaž NAJ Abnormalita 2022. Do súťaže bolo prihlásených 85 abnormálnych trofejí jeleňov, danielov a srncov. Hlasovanie sa uskutočnilo prostredníctvom FCB stránky Slovenskej poľovníckej komory, návštevníci výstavy mohli hlasovať počas trvania výstavy a nakoniec hlasovala aj päťčlenná odborná porota.
Na záver výstavy boli na pódiu v pavilóne F odmenené fyzické a právnické osoby za pomoc pri organizovaní výstavy. Netrúfam si vymenovať všetkých, ktorí prispeli svojou prácou na úspešnom organizovaní výstavy. Jednu skupinu ľudí však musím spomenúť, a to pracovníkov a funkcionárov obvodných poľovníckych komôr na celom Slovensku. Bez ich namáhavej práce pri sústreďovaní trofejí zveri, balení a odoslaní trofejí do Nitry, by asi nebolo ani čo vystavovať. Všetko sa dialo v priam šibeničnom termíne.
Som jeden z mála tých, ktorí sa na organizovaní päťročných poľovníckych výstav, či už v Nitre alebo v Bratislave, pravidelne od roku 1990, zúčastňovali. Môžem zodpovedne vyhlásiť, že ani jedna z výstav sa neorganizovala v takom časovom, organizačnom, ale aj finančnom strese ako výstava v tomto roku. Veľkú zásluhu na tom určite mala aj situácia súvisiaca s uplynulou pandémiou Covid19. Výstavy na Výstavisku Agrokomplex navštívilo viac ako 80 000 návštevníkov.
Text a snímky Peter ŠOMEK

trofeje-1.jpg

trofeje-2.jpg
trofeje-3.jpg
Zpracování dat...