ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Leden / 2023

Do jubilejního roku 2023

1/2023, str. 7  Jiří Janota
Pokud se Českomoravská myslivecká jednota dožila 100 let svého trvání, pak je to také svědectví o skutečné lásce k myslivosti, pevných mravních zásadách a loajalitě k jednotné organizaci většiny českých myslivců.
Co se dálo, bude se dít zase,
a co se dělalo, bude se znovu dělat;
pod sluncem není nic nového.
Je něco, o čem lze říci:
Hleď, co je nového?
I to bylo v dávných dobách, které byly před námi.
(Kazatel – Starý zákon)
 
Začteme-li se do historických čísel Stráže myslivosti, zjistíme, že myslivci již před desetiletími museli rovněž bojovat o své postavení ve společnosti.
Statisíce myslivců v průběhu řady generací vykonávali myslivost s erudicí a láskou tak, jak jim společenské a přírodní podmínky dovolovaly.
Bylo by chybou jednotlivé etapy života myslivecké organizace odsuzovat, jiné chválit. Každé z období mělo své politické pozadí, legislativu a zájmy, své klady a zápory. Změny podmínek během sto let existence Českomoravské myslivecké jednoty ovlivňovaly nejen změny názvu organizace, ale především organizaci myslivců. Dějiny mnohokrát prokázaly, že na jakoukoliv společenskou změnu reagují právní normy utvářející legislativní rámec myslivosti rychle.
Pokud se Českomoravská myslivecká jednota dožila 100 let svého trvání, pak je to také svědectví o skutečné lásce k myslivosti, pevných mravních zásadách a loajalitě k jednotné organizaci většiny českých myslivců.
Historie jednotné myslivecké organizace dostatečně ukazuje, že měnící se legislativa a řídicí struktury organizace jsou sice podstatné, ale pouze technické parametry výkonu myslivosti. To, co dělá organizaci pevnou a trvalou, jsou osobnosti, které jí dokáží vtisknout ideovou náplň, podpořenou odbornými znalostmi, správnou ekonomickou úvahou a především její členové.
Každodenní výkon práva myslivosti v honitbách nelze přepočítat na materiální statky. Stovky hodin strávených jednotlivými myslivci v honitbách nedokáže společnost nikdy ekonomicky nahradit. 
Každý jednotlivý myslivec, který si oblékne mysliveckou ústroj, vezme pušku na rameno a na společném lovu či pouze v skrytu lesa jde lovit nebo jen obeznat honitbu, reprezentuje stavovskou čest myslivců. Při výkonu práva myslivosti je sám se svým svědomím a odpovědností vůči zvěři, přírodě, společnosti i kolegům myslivcům.
Podstatná část společnosti neví, že myslivost je rovněž nositelkou mysliveckých tradic. Uchovávejme je v úctě a chovejme se v jejich duchu a s pokorou. Snažme se již od raného věku vštěpovat tradice nové myslivecké generaci. Našim benjamínkům se zájmem o myslivost a přírodu. Mladé pokolení bude předávat myslivecké zvyky a tradice svým potomkům, tak jako nám byly tyto starodávné zvyky předány předchozími generacemi. I díky mysliveckým zvykům, rituálům a tradicím doprovázejícím každou loveckou akci, společenskou událost s přesahem do myslivosti, byla myslivost zapsána v roce 2012 jako nehmotné kulturní dědictví na Seznam nemateriálních statků tradiční a lidové kultury České republiky.
Výchova nastupující myslivecké generace byla, je a bude stavebním kamenem organizace. Velké poděkování proto patří kolegům myslivců, kteří vedou mládež k lásce k myslivosti. Pokud myslivecká organizace dokáže najít či vychovat dostatek osobností, které jsou schopné nastavit odborné, etické a kulturní směřování myslivosti a dokáží pro své myšlenky získat řadu příznivců, pak má ČMMJ před sebou dlouhou budoucnost.
Naše generace oslaví 100. výročí založení Českomoravské myslivecké jednoty, z.s. Organizaci, kterou zakládali naši předchůdci s hlavním cílem sjednotit jednotlivé myslivecké spolky a jejich členy z Čech, Moravy, Slezka, Slovenska a Podkarpatské Rusi. 
Dne 22. dubna 1923 se v Brně konala ustavující schůze Československé myslivecké jednoty. Po sto letech se vracíme do Brna, kde proběhnou hlavní oslavy založení organizace. Řada dalších oslav bude během celého roku probíhat v mnoha regionech České republiky. Máme tu čest být u toho, ale současně je to pro nás i velký závazek.
Přeji všem poctivým myslivcům, abychom v roce 2023 důstojně vstoupili do další etapy fungování naší stavovské organizace.
 
Myslivosti zdar!
 
Ing. Jiří JANOTA
předseda ČMMJ, z.s.

Zpracování dat...